دورهمی

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

میدان مینودر،میدان حافظ(دهخدا)پیتزا مخصوص دورهمی
گوشت چرخ شده،فیله مرغ،پنیر،قارچ،ذرت،فلفل دلمه،کنجد، زیتون
26,600 تومان
پیتزا مخلوط
ژامبون مرغ،ژامبون گوشت،پنیر ،فلفل دلمه ای،ذرت،قارچ،زیتون،کنجد
16,150 تومان
پیتزا پپرونی
پپرونی،پنیر،قارچ،ذرت،فلفل دلمه،کنجد
19,950 تومان
پیتزا مرغ و قارچ
فیله مرغ مزه دار شده،پنیر،قارچ،ذرت،فلفل دلمه،ذرت،کنجد
24,700 تومان
پیتزا گوشت و قارچ
گوشت چرخ شده،پنیر،قارچ،ذرت،فلفل دلمه،زیتون،کنجد
28,500 تومان
پیتزا پپرونی و گوشت
پپرونی،پنیر،قارچ،ذرت،فلفل دلمه،کنجد،گوشت چرخ کرده
22,800 تومان
پیتزا ویژه
ژامبون گوشت و مرغ،گوشت چرخ کرده،پنیر،قارچ،ذرت،فلفل دلمه،کنجد،زیتون
19,950 تومان
پیتزا سبزیجات
قارچ،پنیر،ذرت،فلفل دلمه،کدو،گوجه،زیتون،کنجد
18,050 تومان
پیتزا برگر
همبرگر ریز شده،پنیر،قارچ،ذرت،فلفل دلمه،زیتون،کنجد
22,800 تومان
پیتزا چهار فصل
پپرونی،ژامبون،فیله مرغ،گوشت چرخ کرده،پنیر،قارچ،ذرت،فلفل دامه ای،کنجد،زیتون
20,900 تومان

همبرگر 60 درصد
8,075 تومان
چیزبرگر 60 درصد
9,500 تومان
دوبل برگر
14,250 تومان
همبرگر ویژه با قارچ و پنیر
16,625 تومان
همبرگر مخصوص دورهمی
20,900 تومان
رویال برگر ویژه
21,850 تومان
بندری
7,600 تومان
بندری با قارچ و پنیر
11,400 تومان
فیله مرغ تنوری
12,350 تومان
ژامبون تنوری
11,400 تومان
هات داگ
8,075 تومان
هات داگ ویژه
11,400 تومان
ساندویچ سرد
8,550 تومان

فیله استریپس 3 تیکه
18,050 تومان
فیله استریپس 5 تکه
25,650 تومان
فیله مرغ تنوری 4 تیکه
21,375 تومان
میگو سوخاری
19,000 تومان
بال و کتف پاچینی 7 تیکه
16,150 تومان
پاستا چیکن آلفردو
19,000 تومان
پنه مرغ
21,850 تومان
پاستا مخصوص دورهمی
21,850 تومان

سیب زمینی سرخ کرده
11,400 تومان
سیب زمینی با قارچ و پنیر
15,200 تومان
سیب زمینی ویژه دورهمی
18,050 تومان
سالاد فصل
4,750 تومان
نان سیر
8,075 تومان
زیتون پرورده
4,750 تومان

آب معدنی
1,140 تومان
نوشابه خانواده
4,275 تومان
نوشابه بطری
1,615 تومان
نوشابه قوطی
2,850 تومان
دوغ لیوانی
1,425 تومان
دلستر خانواده
4,275 تومان
دلستر شیشه ای
2,375 تومان
نوشابه شیشه ای
1,900 تومان