دورهمی

میدان مینودر،میدان حافظ(دهخدا)همبرگر 60 درصد
8,500 تومان
پیتزا مخلوط
ژامبون مرغ،ژامبون گوشت،پنیر ،فلفل دلمه ای،ذرت،قارچ،زیتون،کنجد
17,000 تومان
سالاد فصل
4,000 تومان
سیب زمینی ویژه دورهمی
16,000 تومان
همبرگر مخصوص دورهمی
18,500 تومان
پیتزا مخصوص دورهمی
گوشت چرخ شده،فیله مرغ،پنیر،قارچ،ذرت،فلفل دلمه،کنجد
25,000 تومان
پیتزا مخلوط
ژامبون مرغ،ژامبون گوشت،پنیر ،فلفل دلمه ای،ذرت،قارچ،زیتون،کنجد
17,000 تومان
پیتزا پپرونی
پپرونی،پنیر،قارچ،ذرت،فلفل دلمه،کنجد
19,000 تومان
پیتزا مرغ و قارچ
فیله مرغ مزه دار شده،پنیر،قارچ،ذرت،فلفل دلمه،ذرت،کنجد
24,000 تومان
پیتزا گوشت و قارچ
گوشت چرخ شده،پنیر،قارچ،ذرت،فلفل دلمه،زیتون،کنجد
25,000 تومان
پیتزا پپرونی و گوشت
پپرونی،پنیر،قارچ،ذرت،فلفل دلمه،کنجد،گوشت چرخ کرده
23,000 تومان
پیتزا ویژه
ژامبون گوشت و مرغ،گوشت چرخ کرده،پنیر،قارچ،ذرت،فلفل دلمه،کنجد،زیتون
20,000 تومان
پیتزا سبزیجات
قارچ،پنیر،ذرت،فلفل دلمه،کدو،گوجه،زیتون،کنجد
17,000 تومان
پیتزا برگر
گوشت ریش ریش شده،پنیر،قارچ،ذرت،فلفل دلمه،زیتون،کنجد
19,000 تومان
پیتزا چهار فصل
پپرونی،ژامبون،فیله مرغ،گوشت چرخ کرده،پنیر،قارچ،ذرت،فلفل دامه ای،کنجد،زیتون
20,000 تومان

همبرگر 60 درصد
8,500 تومان
چیزبرگر 60 درصد
9,500 تومان
دوبل برگر
15,000 تومان
همبرگر ویژه با قارچ و پنیر
16,500 تومان
همبرگر مخصوص دورهمی
18,500 تومان
رویال برگر ویژه
18,500 تومان
بندری
8,000 تومان
بندری با قارچ و پنیر
12,000 تومان
فیله مرغ تنوری
13,000 تومان
ژامبون تنوری
12,000 تومان
هات داگ
8,500 تومان
هات داگ ویژه
12,000 تومان
ساندویچ سرد
9,000 تومان

فیله استریپس 3 تیکه
19,000 تومان
فیله استریپس 5 تکه
26,000 تومان
فیله مرغ تنوری 4 تیکه
22,500 تومان
میگو سوخاری
15,000 تومان
بال و کتف پاچینی 7 تیکه
14,500 تومان

سیب زمینی سرخ کرده
8,000 تومان
سیب زمینی با قارچ و پنیر
13,000 تومان
سیب زمینی ویژه دورهمی
16,000 تومان
سالاد فصل
4,000 تومان
سالاد فصل خانواده
8,000 تومان

آب معدنی
مهمان امام حسین (ع)
1,200 تومان
نوشابه خانواده
4,500 تومان
نوشابه بطری
1,700 تومان
نوشابه قوطی
3,000 تومان
دوغ لیوانی
1,500 تومان
دلستر خانواده
4,500 تومان
دلستر شیشه ای
2,500 تومان
نوشابه شیشه ای
2,000 تومان