لبنیات آریا

چهارراه فلسطین-جنب شیرینی ارکیدهشیر کیلویی
1,450 تومان
شیر بطری پرچرب، پاکبان
2,700 تومان
شیر بطری کم چرب، پاکبان
2,700 تومان
شیر سه گوش
900 تومان

ماست متوسط
2,800 تومان
ماست بزرگ
4,000 تومان
ماست سون، 500گرمی
2,800 تومان
ماست سون، 900گرمی
5,400 تومان
ماست موسیر خامه ای، نیم کیلو
4,000 تومان

پنیر سفید، نیم کیلو
4,750 تومان
پنیر لاکتیکی، نیم کیلو
6,000 تومان
پنیر بلغاری، نیم کیلو
9,500 تومان
پنیر لیقوان، نیم کیلو
13,000 تومان
پنیر گلپایگان، نیم کیلو
9,500 تومان
پنیر کوزه گوسفندی، نیم کیلو
13,000 تومان
پنیر کوزه ای گاوی، نیم کیلو
10,000 تومان
پنیر پگاه بسته ای
4,500 تومان

دوغ سفت، نیم کیلو
3,000 تومان
دوغ گازدار کاله
3,800 تومان
دوغ شیشه ای آبعلی گازدار
1,500 تومان
دوغ خوشگوار خانواده
3,900 تومان
دوغ سنتی میهن
4,000 تومان
دوغ ترش سنتی میهن
4,000 تومان

کره پاک، 25گرمی
950 تومان
کره پاک، 50گرمی
1,800 تومان
کره پاک، 100گرمی
3,500 تومان
کره چرخی نیم کیلو
11,500 تومان
کره مشکی نیم کیلو
13,500 تومان

مربا هویج سحر
4,200 تومان
مربا آلبالو سحر
7,000 تومان
مربا به موسوی
3,200 تومان
مربا گل سرخ موسوی
3,000 تومان
مربا توت فرنگی موسوی
3,500 تومان
مربا انجیر موسوی
3,400 تومان
مربا آلبالو موسوی
3,900 تومان
مربا بالنگ موسوی
3,500 تومان
مربا هویج موسوی
2,100 تومان
مربا بهار نارنج موسوی
2,100 تومان
مربا شاه توت موسوی
4,800 تومان

تخم مرغ بسته ای، 9عدد
5,000 تومان
تخم مرغ بلدرچین بسته ای
2,500 تومان

خامه، 150گرمی
3,000 تومان
خامه پگاه بسته ی 250گرمی
3,500 تومان
سرشیر نیم کیلویی
10,500 تومان

عسل با موم نیم کیلو
20,000 تومان
عسل بدون موم نیم کیلو
15,000 تومان
عسل کوهی الموت نیم کیلو
34,000 تومان

ارده مایه شایلی بسته ی 800گرمی
17,500 تومان
ارده مایه شایلی 500گرمی
12,500 تومان

خرما مینابی، نیم کیلو
6,500 تومان
خرما ربی، نیم کیلو
5,500 تومان
خرما رطب اعلا، بسته ای
9,000 تومان

حلوا ارده شابلی، بسته ی 800گرمی
12,000 تومان
حلوا ارده شابلی، بسته ی 500گرمی
8,000 تومان

شیره بی دانه، نیم کیلو
6,000 تومان
شیره چفته، نیم کیلو
9,000 تومان
شیره توت، نیم کیلو
17,500 تومان
شیره خرما
بسته بندی
7,200 تومان

سمنو کوچک
3,500 تومان
سمنو بزرگ
5,000 تومان

سس مایونز دلپذیر، 240 گرمی
2,800 تومان
سس مایونز دلپذیر، 460 گرمی
4,900 تومان
سس گوجه فرنگی دلپذیر
3,300 تومان
سس فرانسه دلپذیر
4,900 تومان
سس هزار جزیره دلپذیر
4,900 تومان

نبات چوبی نیم کیلو
5,000 تومان

روغن ارده کنجد
18,000 تومان