لبنیات آریا

چهارراه فلسطین-جنب شیرینی ارکیدهشیر کیلویی
5,400 تومان
ماست کم چرب متوسط
9,000 تومان
ماست کم چرب بزرگ
14,000 تومان
ماست موسیر مخصوص آریا نیم کیلویی
11,000 تومان
ماست چکیده مخصوص نیم کیلویی
11,000 تومان
ماست گاومیش
19,000 تومان

پنیر سفید نیم کیلویی
13,000 تومان
پنیر لاکتیکی نیم کیلویی
18,000 تومان
پنیر بلغاری نیم کیلویی
27,000 تومان
پنیر لیقوان گوسفندی نیم کیلویی
32,500 تومان
پنیر گلپایگان نیم کیلویی
28,000 تومان
پنیر کوزه ای گاوی
20,000 تومان

دوغ خوشگوار خانواده
12,500 تومان
دوغ کفیر
14,000 تومان
دوغ کم چرب کیلویی
17,500 تومان
دوغ پرچرب ویژه کیلویی
21,500 تومان
دوغ عیران محلی
10,000 تومان
دوغ کم چرب نیم کیلویی
8,750 تومان
دوغ پرچرب نیم کیلویی
10,750 تومان

خامه محلی بسته ای
15,000 تومان

کره چرخی نیم کیلویی
42,500 تومان
کره مشکی نیم کیلویی
55,000 تومان
کره میهن صد گرمی
10,000 تومان
کره پاک ۵۰گرمی
5,400 تومان
کره میهن ۵۰ گرمی
5,100 تومان

عسل چهل گیاه کیلویی
110,000 تومان
عسل گون آویشن ویژه
170,000 تومان
عسل دشت کیلویی
70,000 تومان
عسل کوهی کارستون ۷۵۰ گرمی
147,000 تومان
عسل کارستون چهل گیاه ۴۴۰گرمی
88,800 تومان
عسل کارستون فشاری چهل گیاه ۳۵۰ گرمی
40,000 تومان

شیر کیلویی
5,400 تومان

کشک سمیه بزرگ
21,500 تومان
کشک سمیه متوسط
16,900 تومان
کشک باز نیم کیلویی
10,000 تومان