جوجه بروستد بیست

قزوین، ملاصدرا بالاتر از کانال جنب کوچه گوهرجوجه 2 تکه 1/4 ران
20,100 تومان
جوجه 2 تکه 1/4 سینه
20,100 تومان
سوپ جو
2,500 تومان
سس اضافه
500 تومان
پیتزا مخصوص
22,000 تومان
پیتزا مخلوط
19,000 تومان
پیتزا پپرونی
23,000 تومان
پیتزا مرغ و قارچ
24,000 تومان
پیتزا گوشت و قارچ
24,000 تومان
پیتزا سبزیجات
18,000 تومان
پیتزا مرغ و زبان
30,000 تومان
پیتزا رست بیف
30,000 تومان
پیتزا مخصوص 20
32,000 تومان
پیتزا سیسیلی
30,000 تومان

جوجه 2 تکه 1/4 ران
20,100 تومان
جوجه 2 تکه 1/4 سینه
20,100 تومان
جوجه چهار تکه 1/2 ران
40,200 تومان
جوجه چهار تکه 1/2 سینه
40,200 تومان
جوجه چهار تکه 1/2 مخلوط
مخلوط ران و سینه
40,200 تومان
بال سوخاری
4 تکه کامل بال و بازو
17,000 تومان
فیله سوخاری
25,000 تومان
قارچ سوخاری
12,000 تومان
سیبب زمینی سرخ کرده
6,000 تومان
سس اضافه
500 تومان
نان اضافه
300 تومان
سیب زمینی با پنیر
15,000 تومان
سیب زمینی ویژه
18,000 تومان

سالاد فصل
5,000 تومان
سالاد ذرت
5,000 تومان
سوپ جو
2,500 تومان
زیتون پرورده
6,000 تومان
سالاد کلم
3,000 تومان
نان سیر
8,000 تومان

نوشابه قوطی
3,000 تومان
نوشابه خانواده
4,500 تومان
ایستک قوطی
3,000 تومان
ایستک خانواده
4,500 تومان
دوغ لیوانی
2,000 تومان
دوغ خانواده
6,000 تومان
آب معدنی کوچک
1,200 تومان
هوفنبرگ شیشه
3,000 تومان
هوفنبرگ قوطی
4,000 تومان