جوجه بروستد بیست

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین، ملاصدرا بالاتر از کانال جنب کوچه گوهرجوجه 2 تکه 1/4 سینه
20,900 تومان
سوپ جو
2,375 تومان
پیتزا مخصوص
23,750 تومان
پیتزا مخلوط
20,900 تومان
پیتزا پپرونی
23,750 تومان
پیتزا مرغ و قارچ
24,700 تومان
پیتزا گوشت و قارچ
26,600 تومان
پیتزا سبزیجات
17,100 تومان
پیتزا مرغ و زبان
34,200 تومان
پیتزا رست بیف
36,100 تومان
پیتزا مخصوص 20
34,200 تومان
پیتزا سیسیلی
34,200 تومان

جوجه 2 تکه 1/4 ران
20,900 تومان
جوجه 2 تکه 1/4 سینه
20,900 تومان
جوجه چهار تکه 1/2 ران
41,800 تومان
جوجه چهار تکه 1/2 سینه
41,800 تومان
جوجه چهار تکه 1/2 مخلوط
مخلوط ران و سینه
41,800 تومان
بال سوخاری
4 تکه کامل بال و بازو
18,050 تومان
فیله سوخاری
26,600 تومان
قارچ سوخاری
11,400 تومان
سیبب زمینی سرخ کرده
11,400 تومان
سس اضافه
475 تومان
نان اضافه
285 تومان
سیب زمینی با پنیر
18,050 تومان
سیب زمینی ویژه
20,900 تومان

سالاد فصل
4,750 تومان
سالاد ذرت
4,750 تومان
سوپ جو
2,375 تومان
زیتون پرورده
5,700 تومان
سالاد کلم
2,850 تومان
نان سیر
7,600 تومان

نوشابه قوطی
2,850 تومان
ایستک قوطی
2,850 تومان
دوغ بطری
2,375 تومان
آب معدنی کوچک
1,140 تومان
هوفنبرگ قوطی
3,800 تومان