نمونه

(8 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین، خیابان فردوسی شمالی، مجتمع تجاری نارون، طبقه اولقیمه نثار محلی قزوین
32,200 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص (گوسفندی)
35,880 تومان
چلو کباب بختیاری
40,480 تومان
شنیسل مرغ با سس تاتار
35,880 تومان
چلو کباب بره شاندیز با برنج قالبی
96,600 تومان
چلو کباب لاری
56,120 تومان
چلو کباب تیکه ماستی
54,280 تومان
چلو کباب سلطانی
72,680 تومان
چلو کباب چنجه مخصوص حاج حسین
54,280 تومان
چلو کباب بختیاری
40,480 تومان
چلو کباب برگ مخصوص
63,480 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)
32,200 تومان
چلو کباب حاج حسین
38,640 تومان
چلو جوجه کباب ران
33,120 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص (گوسفندی)
35,880 تومان
چلو کباب ویژه نمونه
73,600 تومان
كباب فيله گوشت مخصوص
61,640 تومان
كوبيده سيخى
بدون گوجه و نان
13,708 تومان
چلو ديگى
7,360 تومان
چلو ساده
6,440 تومان

خوراک لاری
بدون برنج
50,600 تومان
خوراک شاندیز
بدون برنج
87,400 تومان
خوراک جوجه سینه ویژه
بدون برنج
26,680 تومان
خوراک جوجه ران ویژه
بدون برنج
27,600 تومان
خوراک سلطانی ویژه
بدون برنج
67,160 تومان
خوراک برگ مخصوص
بدون برنج
57,040 تومان
خوراک تیکه ماستی
بدون برنج
50,600 تومان
خوراک چنجه ویژه
بدون برنج
50,600 تومان
خوراک بختیاری ویژه
بدون برنج
35,880 تومان
خوراک کوبیده حاج حسین
بدون برنج
34,040 تومان
خوراک کوبیده
2 سیخ کوبیده با گوجه وبه همراه دورچین
29,440 تومان
خوراك كباب ويژه نمونه
69,000 تومان
خوراك فيله كباب گوشت مخصوص
56,120 تومان

قیمه نثار محلی قزوین
32,200 تومان
چلو ماهی قزل آلا
35,880 تومان
میرزا قاسمی
11,960 تومان
زرشک پلوبامرغ
25,760 تومان
چلو ماهیچه دیگی
96,600 تومان

فیله استیک با سس قارچ
72,680 تومان
جرمن استیک
70,840 تومان
استیک مرغ با سس پنیر
36,800 تومان
میگوی پفکی با سس تاتار
56,580 تومان
خوراک زبان با سس قارچ
بدون برنج
52,440 تومان
جوجه چینی با سس تاتار
35,880 تومان
شنیسل ماهی با سس تاتار
35,880 تومان
شنیسل مرغ با سس تاتار
35,880 تومان

سالاد فصل سرآشپز
9,200 تومان
سالاد مخصوص با سس بادام زمینی
27,600 تومان
سوپ بزرگ سه نفره
11,040 تومان
ماست و خیار
4,600 تومان
ماست بورانی بادمجان
5,520 تومان
ماست بورانی اسفناج
5,520 تومان
زیتون پرورده
7,820 تومان
نوشابه قوطی
2,760 تومان
نوشابه خانواده
4,232 تومان
آب معدنی
1,840 تومان
دلستر خانواده
5,520 تومان
فانتا قوطی
2,760 تومان
دلستر قوطی
4,140 تومان
اسپرات قوطی
2,760 تومان
زیرو قوطی
2,760 تومان
سودا قوطى
4,600 تومان
دوغ محلی بیرون بر
5,060 تومان
دوغ خانواده
5,520 تومان
دوغ قوطی
3,220 تومان
ماءالشعیر لیمویی
4,140 تومان