نمونه

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین، خیابان فردوسی شمالی، مجتمع تجاری نارون، طبقه اولقیمه نثار محلی قزوین
33,250 تومان
سالاد فصل سرآشپز
9,500 تومان
چلو کباب بره شاندیز با برنج قالبی
99,750 تومان
چلو کباب لاری
57,950 تومان
چلو کباب تیکه ماستی
56,050 تومان
چلو کباب سلطانی
75,050 تومان
چلو کباب چنجه مخصوص حاج حسین
56,050 تومان
چلو کباب بختیاری
41,800 تومان
چلو کباب برگ مخصوص
65,550 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)
33,250 تومان
چلو کباب حاج حسین
39,900 تومان
چلو جوجه کباب ران
34,200 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص (گوسفندی)
37,050 تومان
چلو کباب ویژه نمونه
76,000 تومان
كباب فيله گوشت مخصوص
63,650 تومان
كوبيده سيخى
بدون گوجه و نان
14,155 تومان
چلو ديگى
7,600 تومان
چلو ساده
6,650 تومان

باقلا پلو با کتف گوسفند
پنج شنبه و جمعه ها
96,900 تومان

خوراک لاری
بدون برنج
52,250 تومان
خوراک شاندیز
بدون برنج
90,250 تومان
خوراک جوجه سینه ویژه
بدون برنج
27,550 تومان
خوراک جوجه ران ویژه
بدون برنج
28,500 تومان
خوراک سلطانی ویژه
بدون برنج
69,350 تومان
خوراک برگ مخصوص
بدون برنج
58,900 تومان
خوراک تیکه ماستی
بدون برنج
52,250 تومان
خوراک چنجه ویژه
بدون برنج
52,250 تومان
خوراک بختیاری ویژه
بدون برنج
37,050 تومان
خوراک کوبیده حاج حسین
بدون برنج
35,150 تومان
خوراک کوبیده
2 سیخ کوبیده با گوجه وبه همراه دورچین
30,400 تومان
خوراك كباب ويژه نمونه
71,250 تومان
خوراك فيله كباب گوشت مخصوص
57,950 تومان

قیمه نثار محلی قزوین
33,250 تومان
چلو ماهی قزل آلا
37,050 تومان
کشک بادمجان
12,350 تومان
میرزا قاسمی
12,350 تومان
زرشک پلوبامرغ
26,600 تومان
چلو ماهیچه دیگی
99,750 تومان

فیله استیک با سس قارچ
75,050 تومان
جرمن استیک
73,150 تومان
استیک مرغ با سس پنیر
38,000 تومان
میگوی پفکی با سس تاتار
58,425 تومان
خوراک زبان با سس قارچ
بدون برنج
54,150 تومان
جوجه چینی با سس تاتار
37,050 تومان
شنیسل ماهی با سس تاتار
37,050 تومان
شنیسل مرغ با سس تاتار
37,050 تومان

سالاد فصل سرآشپز
9,500 تومان
سالاد مخصوص با سس بادام زمینی
28,500 تومان
سوپ بزرگ سه نفره
11,400 تومان
ماست و خیار
4,750 تومان
ماست بورانی بادمجان
5,700 تومان
ماست بورانی اسفناج
5,700 تومان
زیتون پرورده
8,075 تومان
نوشابه قوطی
2,850 تومان
نوشابه خانواده
4,370 تومان
آب معدنی
1,900 تومان
دلستر خانواده
5,700 تومان
فانتا قوطی
2,850 تومان
دلستر قوطی
4,275 تومان
اسپرات قوطی
2,850 تومان
زیرو قوطی
2,850 تومان
سودا قوطى
4,750 تومان
دوغ محلی بیرون بر
5,225 تومان
دوغ خانواده
5,700 تومان
دوغ قوطی
3,325 تومان
ماءالشعیر لیمویی
4,275 تومان