نان فانتزی ویدا

اکنون تعطیل است


جانبازان خیابان پیروزی بعد از بانک ملینان باگت دانه ای
600 تومان
نان لقمه باگت دانه ای
400 تومان
نان مینی فرانسوی دانه ای
1,500 تومان
نان فرانسوی کامل
2,000 تومان
نان همبرگر دانه ای
1,000 تومان
نان تست کوچک
8,000 تومان
نان تست بزرگ
11,000 تومان
نان تست سزاری دو عدد
7,500 تومان
نان شیرمال
4,000 تومان
نان جو 100% دوعدد
از ساعت ۱۴ موجود میباشد
5,000 تومان
ناموجود
نان سوخاری یک کیلو
30,000 تومان
نان جو رژیمی نیم کیلو
15,000 تومان
بیسکوییت جو نیم کیلو
14,000 تومان
ناموجود
نان سوخاری نیم کیلو
15,000 تومان
نان روغنی (قاق)
بسته ای
17,000 تومان
ناموجود
کلوچه زنجبیلی
بسته ای
12,000 تومان
ناموجود

شیرینی یزدی یک کیلو
از ساعت ۱۶:۳۰ موجود میباشد
28,000 تومان
ناموجود
نان کشمشی یک کیلو
از ساعت ۱۸:۳۰ موجود میباشد
30,000 تومان
ناموجود
شیرینی یزدی نیم کیلو
از ساعت ۱۶:۳۰ موجود میباشد
14,000 تومان
ناموجود
نان کشمشی نیم کیلو
از ساعت ۱۸:۳۰ موجود میباشد
15,000 تومان
ناموجود
پیراشکی شکلاتی دانه ای
4,000 تومان
کیک شربتی یک کیلو
از ساعت ۱۸:۳۰ موجود میباشد
30,000 تومان
ناموجود
کیک شربتی نیم کیلو
از ساعت ۱۸:۳۰ موجود میباشد
15,000 تومان
ناموجود
پای سیب یک کیلو
30,000 تومان
ناموجود
پای سیب نیم کیلو
15,000 تومان
ناموجود