نان فانتزی ویدا

جانبازان خیابان پیروزی بعد از بانک ملینان باگت دانه ای
4,000 تومان
شیرینی یزدی یک کیلو
از ساعت ۱۶:۳۰ موجود میباشد
75,000 تومان
ناموجود
نان باگت دانه ای
4,000 تومان
نان لقمه باگت دانه ای
2,000 تومان
نان مینی فرانسوی دانه ای
10,000 تومان
نان فرانسوی کامل
15,000 تومان
نان همبرگر دانه ای
5,000 تومان
نان تست کوچک
28,000 تومان
نان تست بزرگ
35,000 تومان
نان تست سزاری دو عدد
20,000 تومان
نان شیرمال
15,000 تومان
نان سوخاری نرم یک کیلو
85,000 تومان
بیسکوییت جو نیم کیلو
50,000 تومان
نان سوخاری نیم کیلو
45,000 تومان
نان سوخاری 1 کیلو
90,000 تومان
میشکا
85,000 تومان
نان قندی بسته ایی
55,000 تومان
نان زنجبیلی
45,000 تومان
شیرمال خرمایی
45,000 تومان
ناموجود
شیرینی تخته ایی کشمشی
95,000 تومان
ناموجود
نان تست بزرگ روگن(رژیمی)
40,000 تومان
نان قندی خشک
110,000 تومان
نان نیمه آماده پیتزا(بسته ۴تایی)
35,000 تومان

شیرینی یزدی یک کیلو
از ساعت ۱۶:۳۰ موجود میباشد
75,000 تومان
ناموجود
نان کشمشی یک کیلو
از ساعت ۱۸:۳۰ موجود میباشد
95,000 تومان
ناموجود
شیرینی یزدی نیم کیلو
از ساعت ۱۶:۳۰ موجود میباشد
40,000 تومان
ناموجود
نان کشمشی نیم کیلو
از ساعت ۱۸:۳۰ موجود میباشد
50,000 تومان
ناموجود
پیراشکی شکلاتی دانه ای
20,000 تومان
پیراشکی سوسیس بندری دانه ای
25,000 تومان
کیک تخته ای شکلاتی یک کیلو
از ساعت ۱۸:۳۰ موجود میباشد
95,000 تومان
ناموجود
کیک تخته ای نیم کیلو
از ساعت ۱۸:۳۰ موجود میباشد
50,000 تومان
ناموجود
پای سیب یک کیلو
110,000 تومان
ناموجود
پای سیب نیم کیلو
60,000 تومان
ناموجود