نان فانتزی ویدا

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
11:00تا17:00

جانبازان خیابان پیروزی بعد از بانک ملینان باگت دانه ای
4,000 تومان
ناموجود
نان مینی فرانسوی دانه ای
10,000 تومان
ناموجود
نان زنجبیلی
40,000 تومان
نان سوخاری نیم کیلو
45,000 تومان
ناموجود
شیرینی یزدی یک کیلو
از ساعت ۱۶:۳۰ موجود میباشد
70,000 تومان
ناموجود
نان باگت دانه ای
4,000 تومان
ناموجود
نان لقمه باگت دانه ای
2,000 تومان
ناموجود
نان مینی فرانسوی دانه ای
10,000 تومان
ناموجود
نان فرانسوی کامل
15,000 تومان
ناموجود
نان همبرگر دانه ای
5,000 تومان
ناموجود
نان تست کوچک
28,000 تومان
ناموجود
نان تست بزرگ
35,000 تومان
ناموجود
نان تست سزاری دو عدد
20,000 تومان
ناموجود
نان شیرمال
15,000 تومان
ناموجود
نان سوخاری نرم یک کیلو
75,000 تومان
ناموجود
بیسکوییت جو نیم کیلو
50,000 تومان
ناموجود
نان سوخاری نیم کیلو
45,000 تومان
ناموجود
نان سوخاری 1 کیلو
90,000 تومان
میشکا
75,000 تومان
نان قندی بسته ایی
50,000 تومان
نان زنجبیلی
40,000 تومان
شیرمال خرمایی
40,000 تومان
ناموجود
شیرینی تخته ایی کشمشی
90,000 تومان
ناموجود
نان تست بزرگ روگن(رژیمی)
40,000 تومان
نان قندی خشک
90,000 تومان
نان نیمه آماده پیتزا(بسته ۴تایی)
28,000 تومان

شیرینی یزدی یک کیلو
از ساعت ۱۶:۳۰ موجود میباشد
70,000 تومان
ناموجود
نان کشمشی یک کیلو
از ساعت ۱۸:۳۰ موجود میباشد
85,000 تومان
ناموجود
شیرینی یزدی نیم کیلو
از ساعت ۱۶:۳۰ موجود میباشد
35,000 تومان
ناموجود
نان کشمشی نیم کیلو
از ساعت ۱۸:۳۰ موجود میباشد
42,500 تومان
ناموجود
پیراشکی شکلاتی دانه ای
15,000 تومان
ناموجود
کیک تخته ای شکلاتی یک کیلو
از ساعت ۱۸:۳۰ موجود میباشد
90,000 تومان
ناموجود
کیک تخته ای نیم کیلو
از ساعت ۱۸:۳۰ موجود میباشد
45,000 تومان
ناموجود