نان فانتزی ویدا

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
11:00تا20:00

جانبازان خیابان پیروزی بعد از بانک ملینان باگت دانه ای
4,000 تومان
ناموجود
نان لقمه باگت دانه ای
2,000 تومان
ناموجود
نان مینی فرانسوی دانه ای
10,000 تومان
ناموجود
نان فرانسوی کامل
15,000 تومان
ناموجود
نان همبرگر دانه ای
4,500 تومان
ناموجود
نان تست کوچک
24,000 تومان
ناموجود
نان تست بزرگ
30,000 تومان
ناموجود
نان تست سزاری دو عدد
20,000 تومان
ناموجود
نان شیرمال
12,000 تومان
ناموجود
نان سوخاری یک کیلو
60,000 تومان
ناموجود
بیسکوییت جو نیم کیلو
35,000 تومان
ناموجود
نان سوخاری نیم کیلو
30,000 تومان
ناموجود
نان پیتزا ۴ عددی
24,000 تومان
ناموجود

شیرینی یزدی یک کیلو
از ساعت ۱۶:۳۰ موجود میباشد
55,000 تومان
ناموجود
نان کشمشی یک کیلو
از ساعت ۱۸:۳۰ موجود میباشد
60,000 تومان
ناموجود
شیرینی یزدی نیم کیلو
از ساعت ۱۶:۳۰ موجود میباشد
27,500 تومان
ناموجود
نان کشمشی نیم کیلو
از ساعت ۱۸:۳۰ موجود میباشد
30,000 تومان
ناموجود
پیراشکی شکلاتی دانه ای
15,000 تومان
ناموجود
نان چایی نیم کیلو
از ساعت ۱۸:۳۰ موجود میباشد
40,000 تومان
ناموجود
کیک تخته ای یک کیلو
از ساعت ۱۸:۳۰ موجود میباشد
60,000 تومان
ناموجود
کیک تخته ای نیم کیلو
از ساعت ۱۸:۳۰ موجود میباشد
30,000 تومان
ناموجود