مجتمع نان زیتون با آرد کامل

جانبازان خیابان پیروزی روبروی بانک سپه خیابان مهر کوچه فجر4نان تافتون با آرد کامل دانه ای
نان کامل از آرد کامل بدست می آید. در آرد کامل هیچ یک از اجزای گندم (مغز، جوانه پنهان و سبوس) حذف نمی شود و به همین دلیل دارای ارزش غذایی بالا، بسیار سالم و مفید بوده و انرژی زیادی تولید می کند. (قابل ذکر است در بسیاری از نان های موجود در بازار این ویژگی وجود ندارد و یکی از اجزای گندم حذف شده است.)
5,000 تومان
کیسه پلاستیکی
1,000 تومان
نان کنجدی با آرد کامل دانه ای
8,000 تومان
نان سبزیجات با آرد کامل دانه ای
8,000 تومان
نان شیری با آرد کامل دانه ای
12,000 تومان
نان تافتون با آرد کامل دانه ای
نان کامل از آرد کامل بدست می آید. در آرد کامل هیچ یک از اجزای گندم (مغز، جوانه پنهان و سبوس) حذف نمی شود و به همین دلیل دارای ارزش غذایی بالا، بسیار سالم و مفید بوده و انرژی زیادی تولید می کند. (قابل ذکر است در بسیاری از نان های موجود در بازار این ویژگی وجود ندارد و یکی از اجزای گندم حذف شده است.)
5,000 تومان
نان شیری با آرد کامل دانه ای
12,000 تومان
نان سبزیجات با آرد کامل دانه ای
8,000 تومان
نان کنجدی با آرد کامل دانه ای
8,000 تومان
کیسه پلاستیکی
1,000 تومان