پیتزا پیانو

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 250,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

ملاصدرا خ صنایع دستی نبش کوچه اندیشه 9پیتزا مخصوص (نرمال)
خمير، سس، پنير، مرغ فراورى شده 75گرم، سالامی 75گرم ، گوجه فرنگی، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز
80,000 تومان
72,000 تومان
پیتزا پیانو بیف ( نرمال )
خمير، سس، پنير، گوشت فرآورى شده (بیکن فرانسه) 170گرم، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز
111,000 تومان
99,900 تومان
پیتزا مخصوص ( خانواده )
خمير، سس ، پنير، مرغ فرآورى شده 100 گرمی ، سالامی 100 گرم، گوجه فرنگی، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر
109,000 تومان
98,100 تومان
پیتزا پپرونی ( خانواده )
خمير، سس، پنير، پپرونی 200 گرم، فلفل سبز، قارچ ، پنير ، پیاز
109,000 تومان
98,100 تومان
پیتزا پپرونی ( نرمال )
خمير، سس، پنير، پپرونی 150گرم، فلفل سبز، قارچ ، پنير ، پیاز
80,000 تومان
72,000 تومان
پیتزا مخصوص (نرمال)
خمير، سس، پنير، مرغ فراورى شده 75گرم، سالامی 75گرم ، گوجه فرنگی، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز
80,000 تومان
72,000 تومان
پیتزا مخصوص ( خانواده )
خمير، سس ، پنير، مرغ فرآورى شده 100 گرمی ، سالامی 100 گرم، گوجه فرنگی، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر
109,000 تومان
98,100 تومان
پیتزا سالامی ( نرمال )
خمير، سس، پنير، سالامی 150گرم ، قارچ، پنیر، گوجه فرنگی ، پیاز
80,000 تومان
72,000 تومان
پیتزا سالامی ( خانواده )
خمير ، سس ، پنير ، سالامی 200 گرم، قارچ، پنیر، گوجه فرنگی ، پیاز
109,000 تومان
98,100 تومان
پیتزا پپرونی ( نرمال )
خمير، سس، پنير، پپرونی 150گرم، فلفل سبز، قارچ ، پنير ، پیاز
80,000 تومان
72,000 تومان
پیتزا پپرونی ( خانواده )
خمير، سس، پنير، پپرونی 200 گرم، فلفل سبز، قارچ ، پنير ، پیاز
109,000 تومان
98,100 تومان
پیتزا پیانو بیف ( نرمال )
خمير، سس، پنير، گوشت فرآورى شده (بیکن فرانسه) 170گرم، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز
111,000 تومان
99,900 تومان
پیتزا پیانو بیف ( خانواده )
خمير، سس، پنير، گوشت فرآورى شده ( بیکن فرانسوی ) 260گرم، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز
147,000 تومان
132,300 تومان
پیتزا پیانو چیکو ( نرمال )
خمير، سس، پنير، مرغ فرآوري شده 170 گرم ، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز
85,000 تومان
76,500 تومان
پیتزا پیانو چیکو ( خانواده )
خمير، سس، پنير، مرغ فراورى شده 250 گرم ، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز
114,000 تومان
102,600 تومان
پیتزا بوقلمون ( نرمال )
خمیر ، پنیر ، بوقلمون فرآورى شده ١7٠گرم ،قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر
93,000 تومان
83,700 تومان
پیتزا بوقلمون ( خانواده )
خمیر، سس، پنیر، بوقلمون فرآورى شده 2٠٠گرم، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر
124,000 تومان
111,600 تومان
پیتزا سبزیجات ( خانواده )
74,000 تومان
66,600 تومان

نان سیر
33,000 تومان
29,700 تومان

نوشابه شیشه ای
5,000 تومان
4,500 تومان
نوشابه قوطی
7,000 تومان
6,300 تومان
باربیکن شیشه ای
8,000 تومان
7,200 تومان
دوغ لیوانی
4,000 تومان
3,600 تومان