پیتزا پیانو

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
19:00تا23:30

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
( خرید بالای 700,000 تومان هزینه ارسال رایگان )

ملاصدرا خ صنایع دستی نبش کوچه اندیشه 9باربیکن شیشه ای
12,650 تومان
12,018 تومان
پیتزا مخصوص (نرمال)
خمیر، سس، پنیر، مرغ فراورى شده 75گرم، سالامی 75گرم، گوجه فرنگی، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز
145,000 تومان
137,750 تومان
نان سیر
55,000 تومان
52,250 تومان
پیتزا پپرونی (خانواده)
خمیر، سس، پنیر، پپرونی 200 گرم، فلفل سبز، قارچ، پنیر، پیاز
195,000 تومان
185,250 تومان
پیتزا مخصوص (نرمال)
خمیر، سس، پنیر، مرغ فراورى شده 75گرم، سالامی 75گرم، گوجه فرنگی، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز
145,000 تومان
137,750 تومان
پیتزا مخصوص (خانواده)
خمیر، سس، پنیر، مرغ فرآورى شده 100 گرمی، سالامی 100 گرم، گوجه فرنگی، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر
195,000 تومان
185,250 تومان
پیتزا سالامی (نرمال)
خمیر، سس، پنیر، سالامی 150گرم، قارچ، پنیر، گوجه فرنگی، پیاز
145,000 تومان
137,750 تومان
پیتزا سالامی (خانواده)
خمیر، سس، پنیر، سالامی 200 گرم، قارچ، پنیر، گوجه فرنگی، پیاز
195,000 تومان
185,250 تومان
پیتزا پپرونی (نرمال)
خمیر، سس، پنیر، پپرونی 150گرم، فلفل سبز، قارچ، پنیر، پیاز
145,000 تومان
137,750 تومان
پیتزا پپرونی (خانواده)
خمیر، سس، پنیر، پپرونی 200 گرم، فلفل سبز، قارچ، پنیر، پیاز
195,000 تومان
185,250 تومان
پیتزا پیانو بیف (نرمال)
خمیر، سس، پنیر، گوشت فرآورى شده (بیکن فرانسه) 170گرم، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز
175,000 تومان
166,250 تومان
پیتزا پیانو بیف (خانواده)
خمیر، سس، پنیر، گوشت فرآورى شده (بیکن فرانسوی) 2٢0گرم، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز
240,000 تومان
228,000 تومان
پیتزا پیانو چیکو (نرمال)
خمیر، سس، پنیر، مرغ فرآوری شده 170 گرم، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز
155,000 تومان
147,250 تومان
پیتزا پیانو چیکو (خانواده)
خمیر، سس، پنیر، مرغ فراورى شده 250 گرم، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز
205,000 تومان
194,750 تومان
پیتزا بوقلمون (نرمال)
خمیر، پنیر، بوقلمون فرآورى شده ١7٠گرم، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر
165,000 تومان
156,750 تومان
پیتزا بوقلمون (خانواده)
خمیر، سس، پنیر، بوقلمون فرآورى شده 2٠٠گرم، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر
215,000 تومان
204,250 تومان
پیتزا سبزیجات (خانواده)
139,000 تومان
132,050 تومان
پیتزا گوشت و قارچ (خانواده)
خمیر، سس، پنیر، گوشت چرخ شده و پخته شده ٢٠٠گرم، قارچ، فلفل دلمه، پیاز
215,000 تومان
204,250 تومان
پیتزا پپرونی پلاس (خانواده)
پیتزا پپرونی + 100گرم پپرونی اضافه + 100گرم پنیر اضافه
240,000 تومان
228,000 تومان

نان سیر
55,000 تومان
52,250 تومان

نوشابه شیشه ای
7,400 تومان
7,030 تومان
نوشابه قوطی
10,540 تومان
10,013 تومان
باربیکن شیشه ای
12,650 تومان
12,018 تومان
دوغ لیوانی
5,300 تومان
5,035 تومان
آب بطرى
4,250 تومان
4,038 تومان