پیتزا پیانو

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

ملاصدرا خ صنایع دستی نبش کوچه اندیشه 9پیتزا پیانو بیف ( خانواده ، ٨تكه )
خمير، سس، پنير، گوشت فرآورى شده 260گرم، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز
129,000 تومان
116,100 تومان
پیتزا مخصوص ( خانواده ، ٨تكه )
خمير، سس ، پنير، مرغ فرآورى شده 100 گرمی ، سالامی 100 گرم، گوجه فرنگی، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر
84,000 تومان
75,600 تومان
پیتزا پپرونی ( خانواده ، ٨تكه )
خمير، سس، پنير، پپرونی 200 گرم، فلفل سبز، قارچ ، پنير ، پیاز
84,000 تومان
75,600 تومان
نان سیر
24,000 تومان
21,600 تومان
پیتزا مخصوص (نصف خانواده ، ٤تكه)
خمير، سس، پنير، مرغ فراورى شده 50 گرم، سالامی 50 گرم ، گوجه فرنگی، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز
43,000 تومان
38,700 تومان
پیتزا مخصوص ( خانواده ، ٨تكه )
خمير، سس ، پنير، مرغ فرآورى شده 100 گرمی ، سالامی 100 گرم، گوجه فرنگی، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر
84,000 تومان
75,600 تومان
پیتزا سالامی ( نصف خانواده ، ٤تكه )
خمير، سس، پنير، سالامی 100گرم، قارچ، پنیر، گوجه فرنگی ، پیاز
43,000 تومان
38,700 تومان
پیتزا سالامی ( خانواده ، ٨تكه )
خمير ، سس ، پنير ، سالامی 200 گرم، قارچ، پنیر، گوجه فرنگی ، پیاز
84,000 تومان
75,600 تومان
پیتزا پپرونی ( نصف خانواده ، ٤تكه)
خمير، سس، پنير، پپرونی 100 گرم، فلفل سبز، قارچ ، پنير ، پیاز
43,000 تومان
38,700 تومان
پیتزا پپرونی ( خانواده ، ٨تكه )
خمير، سس، پنير، پپرونی 200 گرم، فلفل سبز، قارچ ، پنير ، پیاز
84,000 تومان
75,600 تومان
پیتزا پیانو بیف ( نصف خانواده ، ٤تكه )
خمير، سس، پنير، گوشت فرآورى شده 130گرم، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز
66,000 تومان
59,400 تومان
پیتزا پیانو بیف ( خانواده ، ٨تكه )
خمير، سس، پنير، گوشت فرآورى شده 260گرم، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز
129,000 تومان
116,100 تومان
پیتزا پیانو چیکو ( نصف خانواده ، ٤تكه )
خمير، سس، پنير، مرغ فرآوري شده 125 گرم ، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز
48,000 تومان
43,200 تومان
پیتزا پیانو چیکو ( خانواده ، ٨تكه )
خمير، سس، پنير، مرغ فراورى شده 250 گرم ، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز
94,000 تومان
84,600 تومان
پیتزا بوقلمون ( نصف خانواده ، ٤تكه )
خمیر ، پنیر ، بوقلمون فرآورى شده١٠٠گرم ،قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر
56,000 تومان
50,400 تومان
پیتزا بوقلمون ( خانواده ، ٨تكه )
خمیر، سس، پنیر، بوقلمون فرآورى شده 2٠٠گرم، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر
109,000 تومان
98,100 تومان
پیتزا سبزیجات خانواده
56,000 تومان
50,400 تومان
آب معدنی کوچک
2,000 تومان
1,800 تومان

سیب زمینی
15,000 تومان
13,500 تومان
نان سیر
24,000 تومان
21,600 تومان

نوشابه شیشه ای
3,500 تومان
3,150 تومان
نوشابه قوطی
5,000 تومان
4,500 تومان
باربیکن شیشه ای
7,000 تومان
6,300 تومان
باربیکن قوطی
7,000 تومان
6,300 تومان
دوغ لیوانی
3,000 تومان
2,700 تومان