تک

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 100,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

خیابان مجاهد،بین کوچه 34 و 36سس قرمز تند
297 تومان
سمبوسه
2,250 تومان
قارچ برگر
7,650 تومان
دبل داگ
7,650 تومان
پیتزا مخصوص
11,700 تومان
پیتزا مخلوط
11,700 تومان
پیتزا گوشت و قارچ
18,000 تومان
پپرونی
11,250 تومان
پیتزا مخصوص دو نفره
9,450 تومان

برگر زغالی مخصوص
8,550 تومان
دبل برگر
9,720 تومان
دبل برگر ویژه(قارچ و پنیر)
11,700 تومان
رویال برگر
9,450 تومان
قارچ برگر
7,650 تومان
چیز برگر
6,300 تومان
برگر 90%
7,200 تومان
برگر 75%
6,300 تومان
برگر 60%
58,500 تومان
برگر 30%
4,500 تومان

بیگ داگ
هات داگ، ژامبون، قارچ و پنیر
9,000 تومان
دبل داگ
7,650 تومان
هات داگ
4,950 تومان
بلغاری
5,850 تومان
کوکتل
5,400 تومان
کباب لقمه
7,200 تومان
جگر
5,850 تومان
بندری
5,400 تومان
بندری با قارچ و پنیر
7,650 تومان
جگر بندری
5,850 تومان
سوسیس سیب زمینی
4,950 تومان
ماکارونی
3,150 تومان
فلافل
3,150 تومان
ژامبون گوشت
6,750 تومان
ژامبون مرغ
6,750 تومان
ژامبون تنوری ویژه
7,650 تومان
رویال ماکارونی ویژه تک
ماکارانی ژامبون قارچ و پنیر
6,750 تومان

سیب زمینی سرخ کرده
7,650 تومان
سمبوسه
2,250 تومان
سوپر سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی ژامبون قارچ و پنیر
13,500 تومان

نوشابه خانواده
4,050 تومان
نوشابه شیشه ای
1,800 تومان
نوشابه بطری کوچک
1,800 تومان
دوغ خانواده
5,400 تومان
دوغ لیوانی
1,800 تومان
دلستر خانواده
4,500 تومان
دلستر خانواده میوه ای
5,400 تومان
دلستر شیشه ای میوه ای
2,700 تومان
دلستر شیشه ای
2,250 تومان
لیموناد یک لیتری
3,600 تومان

نون اضافه
540 تومان
سس سفید
297 تومان
سس فرانسه
297 تومان
سس چیلی
360 تومان
سس قرمز
297 تومان
سس قرمز تند
297 تومان

جگر پرسی
11,700 تومان
بندی پرسی
11,250 تومان
سوسیس سیب زمینی پرسی
9,000 تومان
ماکارونی پرسی
7,200 تومان
بندری با قارچ و پنیر پرسی
13,500 تومان
جگر بندری پرسی
11,700 تومان