سوپر میوه صالحی

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
11:00تا23:00

مینودر خ زرآبادی خ خیبر نبش کوچه خیبر 1خرمالو درجه1 یک کیلو
36,000 تومان
سیب قرمز یک کیلو
استخوانی درجه۱
31,000 تومان
سیب سفید درجه1 یک کیلو
33,000 تومان
سیب سفید یک کیلو
25,000 تومان
خرمالو درجه1 یک کیلو
36,000 تومان
خرمالو الموت یک کیلو
32,000 تومان
پرتقال تامسون درجه1 یک کیلو
21,000 تومان
پرتقال تامسون یک کیلو
16,000 تومان
موز یک کیلو
52,000 تومان
کیوی یک کیلو
درجه۱
26,000 تومان
انار یک کیلو
28,000 تومان
لیمو شیرین یک کیلو
33,000 تومان
لیمو ترش یک کیلو
40,000 تومان
به درجه1 یک کیلو
50,000 تومان
آناناس دانه ای
150,000 تومان
نارنگی درجه1 یک کیلو
21,000 تومان
نارنگی معمولی یک کیلو
16,000 تومان
انگور شاهرودی یک کیلو
32,000 تومان
پرتقال ناول جنوب درجه۱
36,000 تومان
عناب درجه۱نیم کیلو
45,000 تومان

فلفل دلمه نیم کیلو
12,000 تومان
پیاز سفید یک کیلو
20,000 تومان
پیاز زرد یک کیلو
17,000 تومان
سیب زمینی یک کیلو
درجه۱
17,000 تومان
گوجه یک کیلو
13,000 تومان
خیار گلخانه ای یک کیلو
21,000 تومان
خیار بوته ای یک کیلو
18,000 تومان
کاهو پیچ
15,000 تومان
کلم سفید
9,000 تومان
کلم قرمز
10,000 تومان
هویج یک کیلو
11,000 تومان
کاهو معمولی
9,000 تومان
شلغم یک کیلو
14,000 تومان
سیر خشک نیم کیلو
22,500 تومان
قارچ نیم کیلو
34,000 تومان
لبوی اصفهان
15,000 تومان
کدو خورشتی
16,000 تومان
کرفس
12,000 تومان
سبزی خوردن پاک شده ۱بسته
20,000 تومان
گل کلم
9,000 تومان
نارنج یک کیلو
13,000 تومان