عطاری ارغوان

( خرید بالای 200,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

خیابان دانشگاه کوچه ‌پارک الغدیر پشت دادگستری 09128812078آرد شیرینی 1کیلو
4,500 تومان
جوش شیرین
250 گرم
2,000 تومان
کنجد سفید
7,000 تومان
چای کیسه‌ای سبز سحرخیز
12,000 تومان
پودر سیر همدان
5,000 تومان
زردچوبه نرم
5,000 تومان
زردچوبه نرم 500 گرم
17,000 تومان
فلفل سیاه نرم
7,000 تومان
دانه فلفل سیاه (کاملا تمیز)
8,000 تومان
فلفل پاپریکا قرمز
5,000 تومان
فلفل قرمز نرم
120 گرم
6,000 تومان
دارچین نرم
8,000 تومان
زنجبیل نرم
8,000 تومان
گرد لیمو
6,000 تومان
پودر سیر همدان
5,000 تومان
پودر پیاز
5,000 تومان
گلپر نرم
5,000 تومان
آویشن نرم
50 گرم
7,000 تومان
کاکوتی نرم
4,000 تومان
سماق قرمز نرم (تبریز)
98 گرم
8,000 تومان
سماق قهوه ای نرم
6,000 تومان
زیره سبز نرم
7,000 تومان
زیره سیاه نرم
9,000 تومان
پودر گشنیز
5,000 تومان
برگ بو
2,000 تومان
لیمو عمانی ایرانی
10,000 تومان
لیمو عمانی خارجی 100 گرم
بدون تلخی
12,000 تومان
پودر گل‌محمدی
8,000 تومان
موسیر درشت
10,000 تومان
موسیر نرم
10,000 تومان
جوز هندی 5عدد
5,000 تومان
میخک
34 گرم
8,000 تومان
قلنجان
84 گرم
5,000 تومان
پودر خردل
4,000 تومان
ناموجود

ادویه کاری
5,000 تومان
ادویه (یراق) کاچی
5,000 تومان
ادویه آبگوشت
4,000 تومان
ادویه قرمه سبزی
4,000 تومان
ادویه مرغ و ماهی
4,000 تومان
ادویه قیمه نثار
4,000 تومان
ادویه ترشی
4,000 تومان
ادویه خورشتی
4,000 تومان
ادویه فلافل
4,000 تومان
پودر انبه
4,000 تومان
ادویه ماسالا
انیس خطایی،هل،قرنفل،دارچین، زنجبیل،جوزهندی
4,000 تومان

خاکشیر معمولی
5,000 تومان
خاکشیر اعلا 200 گرم
کاملا تمیز
10,000 تومان
کنجد سفید
7,000 تومان
سیاهدانه
7,000 تومان
تخم کتان قرمز (کاملا تمیز)
برزک
5,000 تومان
تخم شربتی (کاملا تمیز)
7,000 تومان
زیره سبز درشت
6,000 تومان
زیره سیاه درشت
10,000 تومان
تخم گشنیز
5,000 تومان
رازیانه درشت
5,000 تومان
پودر سنجد
5,000 تومان
چهارتخم
5,000 تومان
بارهنگ
5,000 تومان
اسفرزه
5,000 تومان
ناموجود
خرفه
4,000 تومان
ناموجود
کندر
7,000 تومان
ترنجبین (کاملا تمیز)
10,000 تومان
شیرخشت
3,000 تومان
تخم زنیان
4,000 تومان
به دانه
10,000 تومان
هل درشت (اکبربنفش)
20 گرم
24,000 تومان
تخم شنبلیله
3,000 تومان

بهارنارنج
5,000 تومان
چای ترش ایرانی
7,000 تومان
به لیمو
5,000 تومان
پنیرک
4,000 تومان
گل ختمی
5,000 تومان
گل گاوزبان
30 گرم
9,000 تومان
بابونه تبریز
100 گرم
6,000 تومان
اسطوخودوس
لاوندر
6,000 تومان
برگ آویشن
8,000 تومان
چای به
به خشک شده
6,000 تومان
عناب متوسط
5,000 تومان
غنچه گل‌محمدی شیراز
50 گرم
8,000 تومان
گلبرگ گل‌محمدی شیراز
6,000 تومان
چوب زنجبیل
خشک
10,000 تومان
چوب دارچین شکسته
7,000 تومان
چوب دارچین لوله‌ای
14,000 تومان
اسپند ساده
4,000 تومان
اسپند رنگی
4,000 تومان
برگ آلوورا
1 عدد
3,000 تومان
برگ سنا
4,000 تومان
گلپر درشت
5,000 تومان
چای کوهی
4,000 تومان
پونه کوهی
3,000 تومان
پولک
50 گرم
3,000 تومان
گزنه
5,000 تومان
بومادران
2,000 تومان
هلیله سیاه (درشت)
50 گرم
11,000 تومان
شیره شیرین بیان
3,000 تومان
جوهرلیمو
3,000 تومان
زاج درشت
200 گرم
3,000 تومان
صبر زرد
4,000 تومان

گلاب اعلا گل‌بهشت
1 لیتر
30,000 تومان
گلاب ممتاز گل‌بهشت
1 لیتر
22,000 تومان
گلاب ممتاز خانگی
500 سی سی
16,000 تومان
گلاب ممتاز فیض
500 سی سی
12,000 تومان
عرق نعنا ارگانیک گره بان
1 لیتر
14,500 تومان
عرق نعنا سفارشی خانگی
900 گرم
10,000 تومان
عرق کاسنی ارگانیک گره بان
1 لیتر
9,000 تومان
عرق کاسنی گلبهشت
1 لیتر
11,000 تومان
عرق کاسنی خانگی
900 گرم
8,000 تومان
عرق بیدمشک گلبهشت
1لیتر
16,000 تومان
عرق بیدمشک خانگی
900 گرم
14,000 تومان
عرق شاهتره ارگانیک گره بان
1 لیتر
12,000 تومان
عرق شاهتره خانگی
900 گرم
8,000 تومان
عرق رازیانه ارگانیک گره بان
1 لیتر
8,000 تومان
عرق رازیانه خانگی
900 گرم
8,000 تومان
عرق بومادران ارگانیک گره بان
1 لیتر
8,000 تومان
ناموجود
عرق بومادران ممتاز خانگی
900 گرم
10,000 تومان
عرق آویشن ارگانیک گره بان
1 لیتر
11,000 تومان
عرق آویشن ممتاز خانگی
900 گرم
12,000 تومان
عرق خارشتر ارگانیک گره بان
1 لیتر
8,000 تومان
ناموجود
عرق خارشتر خانگی
900 گرم
8,000 تومان
عرق خارخاسک ارگانیک گره بان
1 لیتر
11,000 تومان
عرق بهارنارنج ارگانیک گره بان
1 لیتر
10,000 تومان
عرق شنبلیله ارگانیک گره بان
1 لیتر
8,000 تومان
ناموجود
عرق زیره سبز ارگانیک گره بان
1 لیتر
11,000 تومان
عرق کیالک ارگانیک گره بان
1 لیتر
8,000 تومان
ناموجود
عرق یونجه ارگانیک گره بان
1 لیتر
8,000 تومان
ناموجود
عرق شوید ارگانیک گره بان
1 لیتر
8,000 تومان
عرق کرفس ارگانیک گره بان
1 لیتر
8,000 تومان
عرق اسطوخودس ارگانیک گره بان
1 لیتر
11,000 تومان
عرق آلوورا ارگانیک گره بان
1 لیتر
8,000 تومان
ناموجود
عرق بادرنجبویه ارگانیک گره بان
1 لیتر
11,000 تومان
عرق بابونه ارگانیک گره بان
1 لیتر
11,000 تومان
ناموجود
عرق گل زوفا ارگانیک گره بان
1 لیتر
11,000 تومان
عرق زنیان ممتاز خانگی
900 گرم
10,000 تومان
عرق بوقناق ممتاز خانگی
900 گرم
9,000 تومان
عرق گل گاو زبان خانگی
900 گرم
10,000 تومان
عرق دارچین ممتاز خانگی
900 گرم
10,000 تومان
عرق پونه ممتاز خانگی
900 گرم
10,000 تومان
عرق گزنه خانگی
900 گرم
8,000 تومان
عرق بید فیض
1 لیتر
9,000 تومان
عرق برگ زیتون فیض
1 لیتر
9,000 تومان
عرق خارمریم طوبی
1 لیتر
9,000 تومان
عرق هل طوبی
500 سی سی
25,000 تومان

ضماد مفاصل عرق النساء
18,000 تومان
روغن نارگیل صنعتی کیماگرتوس
60میل
11,000 تومان
روغن نارگیل دست‌ساز
60میل
11,000 تومان
روغن کرچک صنعتی کیمیاگرتوس
40میل
9,000 تومان
روغن کرچک دست‌ساز
60میل
10,000 تومان
روغن پارافین صنعتی کیمیاگرتوس
60میل
8,000 تومان
استن صنعتی کیمیاگرتوس
60میل
10,000 تومان
روغن گلیسیرین صنعتی کیمیاگرتوس
60میل
9,000 تومان
روغن بادام‌شیرین صنعتی کیمیاگرتوس
50میل
10,000 تومان
روغن بادام‌تلخ صنعتی کیمیاگرتوس
50میل
10,000 تومان
روغن اکالیپتوس شفا کردستان
11,000 تومان
روغن بابونه شفا کردستان
10,000 تومان
روغن بنفشه دست‌ساز
60میل
16,000 تومان
روغن سیاهدانه دست‌ساز
60میل
16,000 تومان
روغن زیتون دست‌ساز
60میل
6,000 تومان
روغن شترمرغ دست‌ساز
60میل
7,000 تومان
روغن خرگوشک دست‌ساز
20میل
7,000 تومان
روغن رزماری دست‌ساز
20میل
7,000 تومان
روغن درخت‌چای دست‌ساز
20میل
16,000 تومان
روغن زالو دست‌ساز
20میل
20,000 تومان
روغن خراطین دست‌ساز
20میل
25,000 تومان
روغن کنجد دست ساز
60 میل
7,000 تومان
روغن آلوورا دست ساز
22 میل
19,000 تومان

آرد شیرینی 1کیلو
4,500 تومان
آرد شیرینی 2 کیلوگرم
9,000 تومان
پودر قند نیم کیلو
6,000 تومان
آرد برنج نیم کیلو
9,000 تومان
آرد نخود نیم کیلو
نخودچی تبریز
7,500 تومان
پودر کاکائو
فله
10,000 تومان
وانیل
5,000 تومان
بکینگ پودر هرمین
100گرم
5,500 تومان
پودر نارگیل
6,000 تومان
نشاسته
200 گرم
2,000 تومان
نشاسته 500 گرم
5,000 تومان
جوش شیرین
250 گرم
2,000 تومان
جوش شیرین 500 گرم
4,000 تومان
پودر ژلاتین
7,000 تومان
ثعلب
7,000 تومان
هل نرم
10,000 تومان
آرد سوخاری ساده
3,000 تومان
ناموجود
آرد ذرت
3,000 تومان
نشاسته ذرت
3,000 تومان
خمیر مایه
100گرم
5,000 تومان
شکلات تخته‌ای
220 گرم
15,000 تومان
ترافل رنگی ساچمه ای
آبی و قرمز
8,000 تومان
ترافل رشته ای رنگی مخلوط
4,000 تومان
رنگ مجاز خوراکی سبز
5,000 تومان
رنگ مجاز خوراکی زرد
5,000 تومان
رنگ مجاز خوراکی قرمز
6,000 تومان

چای ممتاز بسته کوچک
7,000 تومان
چای ممتاز بسته بزرگ
19,000 تومان
چای ممتاز 1کیلو
75,000 تومان
چای قلم درجه1 بسته کوچک
5,000 تومان
چای قلم درجه1 بسته بزرگ
14,000 تومان
چای قلم درجه1 1کیلو
65,000 تومان
چای سبز بسته کوچک
80 گرم
4,000 تومان
چای سبز بسته بزرگ
200 گرم
10,000 تومان
چای کیسه‌ای کلاسیک سحرخیز
12,000 تومان
چای کیسه‌ای معطر سحرخیز
ارل گری
12,000 تومان
چای کیسه‌ای سبز سحرخیز
12,000 تومان
دمنوش منتخب سحرخیز
2عدد دمنوش جنسینگ،گل گاوزبان، بهارنارنج،چای سبز،بابونه،چای ترش و زعفرانی
32,000 تومان
چای کیسه‌ای میوه‌ای
سیب،به،گل محمدی،بهارنارنج
13,700 تومان
چای میوه‌ای 200 گرم
سیب،به،گل محمدی،بهارنارنج
19,800 تومان
کافی میکس آلتونسا مدل 3in1
تک نفره
2,000 تومان
کاپوچینو ایتالیانو نسکافه
تک نفره
3,000 تومان
پودر قهوه ترک
10,000 تومان

عسل 40گیاه درجه 1
مشکین شهر اردبیل (500گرم)
45,000 تومان
عسل 40گیاه درجه2
مشکین شهر اردبیل (500گرم)
35,000 تومان
ارده ممتاز
400 گرم
25,000 تومان
کره بادام زمینی
400 گرم
20,000 تومان
شیره انگور بیدانه
650 گرم
23,000 تومان
شیره انگور چفته
650 گرم
34,000 تومان
ناموجود
شیره خرما
530 گرم
11,000 تومان
شیره توت
530 گرم
18,000 تومان
سه شیره
توت‌خرما‌انگور (530 گرم)
19,000 تومان
روغن زیتون اعلاء
410 گرم خالص
28,000 تومان
روغن کنجد
490 گرم
39,000 تومان
روغن ارده
440 گرم
39,000 تومان
رب انار
500 گرم
25,000 تومان
سرکه سیب
1لیتر
10,000 تومان
سرکه انگور
1لیتر
10,000 تومان
آبغوره بدون نمک
1لیتر
11,000 تومان
آبلیمو خانگی
1 لیتر
26,000 تومان

نبات زعفران شاخه‌ای نیم کیلو
فله
10,000 تومان
نبات سفید شاخه‌ای نیم کیلو
7,500 تومان
نبات چوبی زعفرانی کریستال
250گرم
14,000 تومان
نبات چوبی ساده کریستال
250گرم
12,000 تومان
ناموجود
زعفران نیم گرم گلیران
8,000 تومان
زعفران 1گرم گلیران
15,000 تومان
زعفران 1گرم سحرخیز
18,000 تومان
زعفران نیم مثقال اسفدان
29,000 تومان
زعفران نیم مثقال سحرخیز
34,000 تومان
زعفران 1 مثقال اسفدان
56,000 تومان
عصاره زغفران الیت
8عدد
12,000 تومان
زرشک پفکی بسته کوچک
15,000 تومان
زرشک آبگیری
200گرم
12,000 تومان
خلال بادام درختی
100گرم
22,000 تومان
خلال پسته (قزوین)
50 گرم
21,000 تومان
خلال پرتقال
100گرم
5,000 تومان
خلال نارنج
5,000 تومان

دانه چیا OAB
36,000 تومان
ناموجود
کینوا سفید OAB
22,500 تومان
ناموجود
کینوا رنگی OAB
27,500 تومان
جو دو سر پرک صبحانه فوری OAB
200گرم
15,500 تومان
جو دوسر پرک ارگانیک و موز خشک OAB
200گرم
34,000 تومان
جو دوسر پرک ارگانیک و هلو خشک OAB
200گرم
31,000 تومان
جو دو سر پرک خرد شده OAB
200گرم
12,500 تومان
ناموجود
جو دو سر پرک درشت OAB
200گرم
12,500 تومان
ناموجود
بلغور جو دو سر OAB
200گرم
12,500 تومان
ناموجود
دانه کامل جو دوسر OAB
250گرم
12,500 تومان
سبوس جو دو سر OAB
200گرم
12,500 تومان
سبوس برنج OAB
200گرم
9,500 تومان
سبوس گندم تژین
200گرم
11,000 تومان
ناموجود
پودر جوانه گندم
150گرم
8,000 تومان
شکر ساشه‌ای رژیمی و بدون‌قند کامور
50عدد
6,800 تومان
قند پذیرایی رژیمی و بدون‌قند کامور
23,500 تومان
آبنبات شش میوه بدون قند کامور
23,000 تومان
پودر بستنی رژیمی با طعم کاکائو کامور
6,600 تومان
پودر بستنی رژیمی با طعم وانیل کامور
6,600 تومان
مربای هویج بدون شکر کامور
23,800 تومان
مربای توت‌فرنگی بدون شکر کامور
23,800 تومان
بیسکویت کاکائویی بدون شکر کامور
18,000 تومان
بیسکویت یولاف بدون شکر کامور
22,000 تومان
بیسکویت با سبوس فرآوری‌شده بدون شکر
9,400 تومان
ناموجود
شکر قهوه‌ای فراکام
500گرم
15,000 تومان
مکمل گیاهی لاوند (اعصاب)
مقوی اعصاب | ضد استرس | نگرانی | تنش عصبی | تمرکز ضعیف
21,000 تومان
کامبوچا ماریتیغال
کمک به درمان کبد ‌چرب
19,500 تومان
کامبوچا سرخارگل
تقویت سیستم ایمنی بدن
15,000 تومان
کامبوچا چای ترش
تنظیم فشار خون
15,000 تومان
کامبوچا بوقناق
کنترل قند‌خون
15,000 تومان
کامبوچا زنجبیل و نعنا
بهبود مشکلات گوارشی
15,000 تومان
کامبوچا آراقیطون
کاهش غلظت خون
15,000 تومان
کامبوچا جینسینگ
تقویت قوای جنسی
28,000 تومان
ماکارونی سفید
700 گرم
10,000 تومان
سویق چاق کننده
برنج،گندم،سنجد
12,000 تومان
سویق کامل
گندم،جو،سنجد
14,000 تومان
سویق کودک
گندم،جو،سنجد،کدو
14,000 تومان

شربت زعفران 900 گرم
26,000 تومان
شربت گلاب 900 گرم
20,000 تومان
شربت بهار نارنج 900 گرم
18,000 تومان
ناموجود
شربت نعناع 900 گرم
22,000 تومان
ناموجود
شربت بیدمشک 900 گرم
22,000 تومان
شربت سکنجبین 900 گرم
20,000 تومان
شربت چهارگل 900 گرم
گلاب+بهارنارنج+بیدمشک+نسترن
22,000 تومان
شربت لیمو نعناع 900 گرم
عرق نعنا + آبلیمو
22,000 تومان

آلو خورشتی اعلا
333گرم
15,000 تومان
آلو خورشتی ممتاز
250 گرم
10,000 تومان
آلو سیاه 500 گرم
8,500 تومان
ناموجود
مویز
12,000 تومان
تمر هندی
1بسته
8,000 تومان
شکلات تلخ 77%
1بسته
8,500 تومان
شکلات تلخ 88%
1بسته
10,000 تومان
شکلات تلخ 99%
1بسته
12,500 تومان
تخمه آفتابگردان بسته کوچک
نمکی
4,000 تومان
تخمه آفتابگردان بسته بزرگ
نمکی
10,000 تومان
ناموجود
نقل گشنیزی بسته کوچک
5,000 تومان
ناموجود
نقل گشنیزی بسته بزرگ
12,000 تومان
شکرپنیر گلمحمدی بسته کوچک
5,000 تومان
شکرپنیر گلمحمدی بسته بزرگ
10,000 تومان
آبنبات قیچی هل دار
9,000 تومان
ناموجود
پفک هندی
5,000 تومان
حبه خرما-آلو
7,000 تومان
ذرت پفیلا بسته کوچک
6,000 تومان
ذرت پفیلا بسته بزرگ
15,000 تومان
پودر کچاپ
5,000 تومان

شوید خشک بسته کوچک
شیراز
4,000 تومان
نعنا خشک بسته کوچک
5,000 تومان
مرزه خشک بسته کوچک
100 گرم
4,000 تومان
ترخون خشک بسته کوچک
5,000 تومان

صابون سفیدآب علاج
11,500 تومان
ناموجود
صابون دوازده‌گیاه علاج
11,500 تومان
صابون انار علاج
11,000 تومان
صابون زردچوبه علاج
12,000 تومان
صابون نمک دریایی علاج
11,500 تومان
صابون ضدجوش علاج
12,000 تومان
صابون گوگرد 10% علاج
11,500 تومان
شامپو بدن گیاهی علاج
18,500 تومان
شامپو گیاهی هفت‌عصاره علاج
مخصوص موهای خشک و آسیب دیده
18,500 تومان
شامپو گیاهی هفت‌عصاره علاج
مخصوص موهای معمولی و چرب
18,500 تومان
شامپو خرگوشک
مو معمولی
18,000 تومان
حنا بیرنگ دارگل
10,000 تومان
رنگ مو گیاهی قهوه‌ای روشن
15,000 تومان
رنگ مو گیاهی قهوه‌ای تیره
15,000 تومان
رنگ مو گیاهی مشکی
15,000 تومان
رنگ مو گیاهی زیتونی
15,000 تومان
ماسک پوست
جوانه گندم،شیرین بیان وحشی،قهوه
7,000 تومان
ناموجود
صابون سنتی زیتون (سرکف)
4عدد
35,000 تومان
صابون سنتی معمولی رودبار
4عدد
20,000 تومان
صابون سنتی فرد مراغه
4عدد
9,000 تومان
روشور اصل پاک
1 بسته
6,000 تومان
حنا قرمز
500 گرم
9,000 تومان
رنگ حنا (وسمه)
500گرم
9,000 تومان
پودر موبر بدون‌بو آیتن
6عدد
26,000 تومان
پودر موبر بهداشتی آیسان
5عدد
7,500 تومان
سدر
3,000 تومان
مورد
3,000 تومان
مرداب سنگ
5,000 تومان

جو پرک
1کیلو
4,500 تومان
دانه کامل جو دوسر
1کیلو
10,000 تومان
بلغور (گندم خام)
1کیلو
5,000 تومان
یارمه (گندم پخته)
1 کیلو
5,000 تومان
جو پوست کنده
1 کیلو
5,000 تومان
گندم پوست کنده
1کیلو
4,500 تومان
سویا
نیم کیلو
4,000 تومان
عدس (خارجی)
1 کیلو
23,000 تومان
ناموجود
نخود
1 کیلو
14,000 تومان
لپه (خارجی)
1 کیلو
23,000 تومان
ناموجود
لوبیا قرمز
1 کیلو
25,000 تومان
لوبیا چیتی
1 کیلو
26,000 تومان
قرص نعنا
6,000 تومان
قرص نعنا‌دارچین
6,000 تومان
آدامس گیاهی کندر
6,000 تومان
آدامس گیاهی سقز
6,000 تومان
رشته آشی
10,000 تومان
رشته پلویی
6,000 تومان
نمک دریاچه ارومیه شفا
2.5 کیلوگرم
12,500 تومان
نمک دریایی دلفین
900 گرم
8,000 تومان
نمک آشپزخانه
1کیلو
2,800 تومان
سنگ نمک خرد شده
1 کیلو
2,000 تومان
سرکه قرمز کوچک بیدستان
نیم لیتر
7,500 تومان
سرکه سفید کوچک بیدستان
نیم لیتر
7,500 تومان
سرکه قرمز بزرگ بیدستان
3 لیتر
19,200 تومان
سرکه سفید بزرگ بیدستان
3 لیتر
19,200 تومان
عنبرنسارا
1 بسته
3,000 تومان
عود دست ساز
مریم گلی
6,000 تومان
کیت معطر
5,000 تومان