پروتئینی 202

خیابان دانشگاهژامبون مرغ 90 درصد نیم کیلو
41,000 تومان
سوسیس آلمانی نیم کیلو
20,000 تومان
سوسیس رستورانی (هات داگ 40 درصد) نیم کیلو
21,000 تومان
کوکتل 55 درصد نیم کیلو
30,000 تومان
کوکتل 70 درصد نیم کیلو
37,000 تومان
هات داگ 70 درصد نیم کیلو
37,000 تومان
سوسیس فرانکفورتر 80 درصد نیم کیلو
40,000 تومان
سوسیس باربیکیو ویژه 202 90 درصد نیم کیلو
59,000 تومان
کوکتل 90 درصد نیم کیلو
51,000 تومان
کوکتل پنیر نیم کیلو
37,000 تومان
کوکتل دودی نیم کیلو
30,000 تومان
کوکتل بلغاری نیم کیلو
30,000 تومان
کوکتل ژاپنی نیم کیلو
37,000 تومان
کالباس خشک 60 درصدگوشت نیم کیلو
27,000 تومان
کالباس خشک 70 درصد گوشت نیم کیلو
47,000 تومان
ژامبون گوشت 90درصد نیم کیلو
72,000 تومان
ژامبون مرغ 90 درصد نیم کیلو
41,000 تومان
ژامبون قارچ و مرغ نیم کیلو
36,000 تومان
ناگت مرغ فله ای نیم کیلو
25,000 تومان
شنسل مرغ نیم کیلو
32,000 تومان
میگو سوخاری نیم کیلو
46,000 تومان
فلافل نیمه آماده نیم کیلو
17,000 تومان
پنیر پیتزا 202 نیم کیلو
24,000 تومان
همبرگر 90 درصد گوشت 400 گرم
45,000 تومان
زغالی برگر 400 گرم
45,000 تومان
استیک برگر نیم کیلو
48,500 تومان
کباب لقمه 450 گرمی
34,500 تومان
همبرگر 60 درصد گوشت نیم کیلو
32,500 تومان
همبرگر 30 درصد گوشت نیم کیلو
15,000 تومان
همبرگر 75 درصد گوشت نیم کیلو
39,500 تومان

کالباس قارچ ومرغ
25,500 تومان
سوجوک
45,000 تومان

نان باگت. دانه ایی
600 تومان
نان برگر. دانه ای
900 تومان
هات داگ کوتاه 6تایی
2,500 تومان