شاندیز اسفندیار

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 50,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

قزوین ، پونک بلوار نخبگان، نبش فهیم 14خورشت قیمه بادمجان
17,100 تومان
چلو جوجه کباب نرمال (250 گرم)
20,900 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی (2 سیخ 280 گرمی)
33,250 تومان
چلو جوجه ران مخصوص (400 گرم)
26,600 تومان
چلو کباب کوبیده تک سیخ
23,750 تومان
چلو کباب کوبیده تک سیخ
23,750 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی (2 سیخ 280 گرمی)
33,250 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص (2 سیخ 320 گرم)
37,050 تومان
قیمه نثار مخصوص قزوین(150 گرم)
34,200 تومان
قیمه نثار معمولی (100 گرم)
27,550 تومان
زرشک پلو با مرغ مخصوص(ران با سینه، آبپز یا سرخ کرده)
22,800 تومان
زرشک پلو با مرغ معمولی(ران یا سینه، آبپز یا سرخ کرده)
19,950 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص (380 گرم)
26,600 تومان
چلو جوجه کباب نرمال (250 گرم)
20,900 تومان
چلو جوجه کباب معمولی (200 گرم)
19,000 تومان
چلو جوجه ران مخصوص (400 گرم)
26,600 تومان
چلو جوجه ران معمولی (250 گرم)
20,900 تومان
چلو جوجه با استخوان مخصوص
39,900 تومان
چلو جوجه با استخوان معمولی
26,600 تومان
چلو کباب سرآشپز نرمال (260 گرم)
27,550 تومان
چلو کباب سرآشپز مخصوص(320 گرم)
33,250 تومان
چلو کره
6,175 تومان
کوبیده تک سیخ مخصوص
14,725 تومان
کوبیده تک سیخ معمولی
12,825 تومان
ماهی قزل آلا کبابی
44,650 تومان
ماهی قزل آلا مخصوص
44,650 تومان
ماهی قزل آلا معمولی
34,200 تومان
خورشت قورمه سبزی
17,100 تومان
خورشت قیمه سیب زمینی
16,150 تومان
خورشت قیمه بادمجان
17,100 تومان
خورشت کرفس
18,050 تومان
چلو کباب وزیری (200 گرم جوجه+ 140 گرم کوبیده)
33,250 تومان

خوراک کباب کوبیده معمولی
2 سیخ 280 گرم
28,500 تومان
خوراک کباب کوبیده مخصوص
2 سیخ 320 گرم
30,875 تومان
مرغ مخصوص
ران یا سینه
16,625 تومان
خوراک مرغ معمولی
ران یا سینه
15,200 تومان
خوراک جوجه کباب مخصوص
380 گرم
20,425 تومان
خوراک جوجه کباب نرمال
250 گرم
16,150 تومان
خوراک جوجه کباب معمولی
200 گرم
13,300 تومان
خوراک جوجه ران مخصوص
400 گرم
20,425 تومان
خوراک جوجه ران معمولی
250 گرم
16,150 تومان
خوراک جوجه با استخوان مخصوص
33,725 تومان
خوراک جوجه با استخوان معمولی
21,850 تومان
خوراک سر آشپز مخصوص
320 گرم
27,075 تومان
خوراک سر آشپز نرمال
260 گرم
22,800 تومان
خوراک سر آشپز معمولی
200 گرم
18,050 تومان
خوراک ماهی قزل آلا کبابی
38,475 تومان
خوراک ماهی قزل آلا مخصوص
38,475 تومان
خوراک ماهی قزل آلا معمولی
29,450 تومان
خوراک کباب وزیری
200 گرم جوجه + 140 گرم کوبیده
28,500 تومان

چلو شیشلیک مخصوص شاندیز
104,500 تومان
چلو میکس شیشلیک شاندیز
60,800 تومان
چلو ماهیچه
109,250 تومان
چلو گردن
104,500 تومان
چلو کباب برگ شاندیز مشهد (300 گرم)
109,250 تومان
چلو کباب برگ مخصوص (200 گرم)
76,000 تومان
چلو کباب برگ معمولی (150 گرم)
57,000 تومان
چلو سلطانی مخصوص
90,250 تومان
چلو سلطانی معمولی
69,825 تومان
چلو بختیاری
61,750 تومان
چلو هندی
38,000 تومان

خوراک شیشلیگ مخصوص شاندیز
98,325 تومان
خوراک میکس شیشلیگ شاندیز
56,050 تومان
خوراک ماهیچه
103,075 تومان
خوراک گردن
98,325 تومان
خوراک گوشت معمولی
180 گرم
40,850 تومان
خوراک کباب برگ شاندیز مشهد
300 گرم
103,075 تومان
خوراک کباب برگ مخصوص
200 گرم
69,825 تومان
خوراک کباب برگ معمولی
150 گرم
52,250 تومان
خوراک سلطانی مخصوص
84,075 تومان
خوراک سلطانی معمولی
65,075 تومان
خوراک بختیاری
55,575 تومان
خوراک هندی
31,825 تومان

سوپ
4,750 تومان
سالاد فصل
5,700 تومان
ماست ساده مشهد
4,750 تومان
ماست و خیار
5,225 تومان
ماست موسیر مشهد
4,750 تومان
ماست قزوین
2,850 تومان
سیر ترشی
3,800 تومان
ترشی
3,800 تومان

دلستر
2,850 تومان
افس
3,420 تومان
نوشابه شیشه ای
2,090 تومان
نوشابه قوطی
2,755 تومان
آب معدنی
1,425 تومان
نوشابه خانواده
4,275 تومان