شاندیز اسفندیار

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 50,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

قزوین ، پونک بلوار نخبگان، نبش فهیم 14سوپ
5,000 تومان
4,750 تومان
زرشک پلو با مرغ مخصوص
(ران با سینه، آبپز یا سرخ کرده)
24,000 تومان
22,800 تومان
سالاد فصل
6,500 تومان
6,175 تومان
چلو جوجه ران مخصوص
(400 گرم)
29,000 تومان
27,550 تومان
چلو کباب کوبیده تک سیخ
24,000 تومان
22,800 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی
(2 سیخ 280 گرمی)
35,000 تومان
33,250 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
(2 سیخ 320 گرم)
39,000 تومان
37,050 تومان
قیمه نثار مخصوص قزوین
(150 گرم)
35,000 تومان
33,250 تومان
قیمه نثار معمولی
(100 گرم)
29,000 تومان
27,550 تومان
زرشک پلو با مرغ مخصوص
(ران با سینه، آبپز یا سرخ کرده)
24,000 تومان
22,800 تومان
زرشک پلو با مرغ معمولی
(ران یا سینه، آبپز یا سرخ کرده)
21,000 تومان
19,950 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص
(380 گرم)
28,000 تومان
26,600 تومان
چلو جوجه کباب نرمال
(250 گرم)
22,000 تومان
20,900 تومان
چلو جوجه کباب معمولی
(200 گرم)
19,000 تومان
18,050 تومان
چلو جوجه ران مخصوص
(400 گرم)
29,000 تومان
27,550 تومان
چلو جوجه ران معمولی
(250 گرم)
21,000 تومان
19,950 تومان
چلو جوجه با استخوان مخصوص
35,000 تومان
33,250 تومان
چلو جوجه با استخوان معمولی
24,000 تومان
22,800 تومان
چلو کباب سرآشپز( شف) نرمال
(260 گرم)
29,000 تومان
27,550 تومان
چلو کباب سرآشپز (شف ) مخصوص
(320 گرم)
35,000 تومان
33,250 تومان
چلو کره
7,500 تومان
7,125 تومان
کوبیده تک سیخ مخصوص
15,500 تومان
14,725 تومان
کوبیده تک سیخ معمولی
13,500 تومان
12,825 تومان
ماهی قزل آلا کبابی
49,000 تومان
46,550 تومان
ماهی قزل آلا مخصوص
47,000 تومان
44,650 تومان
ماهی قزل آلا معمولی
39,000 تومان
37,050 تومان
خورشت قورمه سبزی
18,000 تومان
15,000 تومان
خورشت قیمه سیب زمینی
17,000 تومان
14,000 تومان
خورشت قیمه بادمجان
18,000 تومان
15,000 تومان
چلو کباب وزیری
(200 گرم جوجه+ 140 گرم کوبیده)
35,000 تومان
33,250 تومان

خوراک کباب کوبیده معمولی
2 سیخ 280 گرم
30,000 تومان
28,500 تومان
خوراک کباب کوبیده مخصوص
2 سیخ 320 گرم
32,000 تومان
30,400 تومان
مرغ مخصوص
ران یا سینه
17,000 تومان
16,150 تومان
خوراک مرغ معمولی
ران یا سینه
16,000 تومان
15,200 تومان
خوراک جوجه کباب مخصوص
380 گرم
21,000 تومان
19,950 تومان
خوراک جوجه کباب نرمال
250 گرم
17,000 تومان
16,150 تومان
خوراک جوجه کباب معمولی
200 گرم
14,000 تومان
13,300 تومان
خوراک جوجه ران مخصوص
400 گرم
22,000 تومان
20,900 تومان
خوراک جوجه ران معمولی
250 گرم
16,000 تومان
15,200 تومان
خوراک جوجه با استخوان مخصوص
28,000 تومان
26,600 تومان
خوراک جوجه با استخوان معمولی
19,000 تومان
18,050 تومان
خوراک سر آشپز ( شف )مخصوص
320 گرم
28,000 تومان
26,600 تومان
خوراک سر آشپز( شف ) نرمال
260 گرم
24,000 تومان
22,800 تومان
خوراک ماهی قزل آلا کبابی
42,000 تومان
39,900 تومان
خوراک ماهی قزل آلا مخصوص
40,000 تومان
38,000 تومان
خوراک ماهی قزل آلا معمولی
34,000 تومان
32,300 تومان
خوراک کباب وزیری
200 گرم جوجه + 140 گرم کوبیده
30,000 تومان
28,500 تومان
یک سیخ گوجه
2,500 تومان
2,375 تومان

چلو شیشلیک مخصوص شاندیز
120,000 تومان
114,000 تومان
چلو میکس شیشلیک شاندیز
70,000 تومان
66,500 تومان
چلو ماهیچه
115,000 تومان
109,250 تومان
چلو گردن
110,000 تومان
104,500 تومان
چلو کباب برگ شاندیز مشهد
(300 گرم)
90,000 تومان
85,500 تومان
چلو کباب برگ مخصوص
(200 گرم)
68,000 تومان
64,600 تومان
چلو سلطانی مخصوص
84,000 تومان
79,800 تومان
چلو سلطانی معمولی
66,000 تومان
62,700 تومان
چلو بختیاری
56,000 تومان
53,200 تومان
چلو هندی
40,000 تومان
38,000 تومان

خوراک شیشلیگ مخصوص شاندیز
113,000 تومان
107,350 تومان
خوراک میکس شیشلیگ شاندیز
65,000 تومان
61,750 تومان
خوراک ماهیچه
108,000 تومان
102,600 تومان
خوراک گردن
103,000 تومان
97,850 تومان
خوراک کباب برگ شاندیز مشهد
300 گرم
83,000 تومان
78,850 تومان
خوراک کباب برگ مخصوص
200 گرم
61,000 تومان
57,950 تومان
خوراک سلطانی مخصوص
77,000 تومان
73,150 تومان
خوراک سلطانی معمولی
59,000 تومان
56,050 تومان
خوراک بختیاری
49,000 تومان
46,550 تومان
خوراک هندی
33,000 تومان
31,350 تومان

سوپ
5,000 تومان
4,750 تومان
سالاد فصل
6,500 تومان
6,175 تومان
ماست ساده مشهد
5,500 تومان
5,225 تومان
ماست و خیار
6,000 تومان
5,700 تومان
زیتون پرورده
7,500 تومان
7,125 تومان
ماست موسیر مشهد
5,500 تومان
5,225 تومان
سالاد مخصوص
12,000 تومان
11,400 تومان

دلستر
4,500 تومان
4,275 تومان
نوشابه شیشه ای
2,500 تومان
2,375 تومان
نوشابه قوطی
3,500 تومان
3,325 تومان
دوغ زالی
4,000 تومان
3,800 تومان
آب معدنی
1,500 تومان
1,425 تومان
نوشابه خانواده
5,000 تومان
4,750 تومان