شاندیز اسفندیار

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین ، پونک بلوار نخبگان، نبش فهیم 14خوراک جوجه ران مخصوص
400 گرم + بدون برنج
25,000 تومان
23,750 تومان
قیمه نثار مخصوص قزوین
(150 گرم)
38,000 تومان
36,100 تومان
قیمه نثار معمولی
(100 گرم)
32,000 تومان
30,400 تومان
زرشک پلو با مرغ مخصوص
( سینه، سرخ کرده)
29,000 تومان
27,550 تومان
زرشک پلو با مرغ معمولی
( سینه، سرخ کرده)
26,000 تومان
24,700 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص
(380 گرم)
32,000 تومان
30,400 تومان
چلو جوجه کباب نرمال
(250 گرم)
26,000 تومان
24,700 تومان
چلو جوجه کباب معمولی
(200 گرم)
22,000 تومان
20,900 تومان
چلو جوجه ران مخصوص
(400 گرم)
34,000 تومان
32,300 تومان
چلو جوجه ران معمولی
(250 گرم)
27,000 تومان
25,650 تومان
چلو جوجه با استخوان مخصوص
43,000 تومان
40,850 تومان
چلو جوجه با استخوان معمولی
36,000 تومان
34,200 تومان
چلو کباب سرآشپز( شف) نرمال
(260 گرم)
34,000 تومان
32,300 تومان
چلو کباب سرآشپز (شف ) مخصوص
(320 گرم)
38,000 تومان
36,100 تومان
چلو کره
8,000 تومان
7,600 تومان
کوبیده تک سیخ مخصوص
15,500 تومان
14,725 تومان
کوبیده تک سیخ معمولی
13,500 تومان
12,825 تومان
چلو قورمه سبزی معمولی
18,000 تومان
17,100 تومان
چلو قیمه سیب زمینی معمولی
17,000 تومان
16,150 تومان
چلو سر آشپز( شف ) معمولی
24,000 تومان
22,800 تومان
چلو قرمه سبزی مخصوص
25,000 تومان
23,750 تومان
چلو قیمه سیب زمینی مخصوص
25,000 تومان
23,750 تومان
چلو قیمه بادمجان مخصوص
25,000 تومان
23,750 تومان
چلو کباب وزیری مخصوص
50,000 تومان
47,500 تومان
چلو جوجه ( ران ) ترش
42,000 تومان
39,900 تومان
چلو جوجه ( سینه ) ترش
41,000 تومان
38,950 تومان

خوراک کباب کوبیده معمولی
2 سیخ 280 گرم + بدون برنج
30,000 تومان
28,500 تومان
خوراک کباب کوبیده مخصوص
2 سیخ 320 گرم + بدون برنج
32,000 تومان
30,400 تومان
مرغ مخصوص
( سینه، سرخ کرده)
19,000 تومان
18,050 تومان
خوراک مرغ معمولی
سینه + بدون برنج
18,000 تومان
17,100 تومان
خوراک جوجه کباب مخصوص
380 گرم + بدون برنج
23,000 تومان
21,850 تومان
خوراک جوجه کباب نرمال
250 گرم + بدون برنج
19,000 تومان
18,050 تومان
خوراک جوجه کباب معمولی
200 گرم + بدون برنج
15,000 تومان
14,250 تومان
خوراک جوجه ران مخصوص
400 گرم + بدون برنج
25,000 تومان
23,750 تومان
خوراک جوجه ران معمولی
250 گرم + بدون برنج
20,000 تومان
19,000 تومان
خوراک جوجه با استخوان مخصوص
بدون برنج
32,000 تومان
30,400 تومان
خوراک جوجه با استخوان معمولی
بدون برنج
28,000 تومان
26,600 تومان
خوراک سر آشپز ( شف )مخصوص
320 گرم + بدون برنج
29,000 تومان
27,550 تومان
خوراک سر آشپز( شف ) نرمال
260 گرم + بدون برنج
27,000 تومان
25,650 تومان
خوراک سر آشپز( شف ) معمولی
200 گرم + بدون برنج
19,000 تومان
18,050 تومان
خوراک کباب وزیری معمولی
200 گرم جوجه + 140 گرم کوبیده + بدون برنج
30,000 تومان
28,500 تومان
یک سیخ گوجه
2,500 تومان
2,375 تومان
خوراک وزیری مخصوص
بدون برنج
43,000 تومان
40,850 تومان
خوراک جوجه(ران)ترش
بدون برنج
31,000 تومان
29,450 تومان
خوراک جوجه (سینه ) ترش
بدون برنج
30,000 تومان
28,500 تومان

چلو شیشلیک مخصوص شاندیز
120,000 تومان
114,000 تومان
چلو میکس شیشلیک شاندیز
70,000 تومان
66,500 تومان
چلو ماهیچه
135,000 تومان
128,250 تومان
چلو کباب برگ شاندیز مشهد
(300 گرم)
90,000 تومان
85,500 تومان
چلو کباب برگ معمولی
(200 گرم)
68,000 تومان
64,600 تومان
چلو سلطانی مخصوص
110,000 تومان
104,500 تومان
چلو سلطانی معمولی
85,000 تومان
80,750 تومان
چلو بختیاری
65,000 تومان
61,750 تومان
چلو کباب فیله مخصوص
110,000 تومان
104,500 تومان
چلو کباب بناب
44,000 تومان
41,800 تومان

خوراک شیشلیگ مخصوص شاندیز
بدون برنج
113,000 تومان
107,350 تومان
خوراک میکس شیشلیگ شاندیز
بدون برنج
65,000 تومان
61,750 تومان
خوراک ماهیچه
بدون برنج
118,000 تومان
112,100 تومان
خوراک کباب برگ شاندیز مشهد
300 گرم + بدون برنج
83,000 تومان
78,850 تومان
خوراک کباب برگ معمولی (200گرم )
200 گرم + بدون برنج
61,000 تومان
57,950 تومان
خوراک سلطانی مخصوص
بدون برنج
103,000 تومان
97,850 تومان
خوراک سلطانی معمولی
بدون برنج
80,000 تومان
76,000 تومان
خوراک بختیاری
بدون برنج
51,000 تومان
48,450 تومان
خوراک فیله مخصوص
بدون برنج
103,000 تومان
97,850 تومان
خوراک بناب
36,000 تومان
34,200 تومان

سوپ
6,000 تومان
5,700 تومان
ماست ساده مشهد
6,000 تومان
5,700 تومان
ماست و خیار
6,000 تومان
5,700 تومان
زیتون پرورده
10,000 تومان
9,500 تومان
ماست موسیر مشهد
6,000 تومان
5,700 تومان

دلستر
4,500 تومان
4,275 تومان
افس
4,500 تومان
4,275 تومان
نوشابه شیشه ای
2,500 تومان
2,375 تومان
نوشابه قوطی
3,500 تومان
3,325 تومان
آب معدنی
1,500 تومان
1,425 تومان
نوشابه خانواده
5,000 تومان
4,750 تومان