شاندیز اسفندیار

(15 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین ، پونک بلوار نخبگان، نبش فهیم 14کوبیده تک سیخ مخصوص بدون گوجه
28,000 تومان
23,800 تومان
نان بسته ای
1,000 تومان
850 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
(2 سیخ 320 گرم)
82,000 تومان
69,700 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی
(2 سیخ 280 گرمی)
72,000 تومان
61,200 تومان
قیمه نثار مخصوص قزوین
(150 گرم)
85,000 تومان
72,250 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی
(2 سیخ 280 گرمی)
72,000 تومان
61,200 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
(2 سیخ 320 گرم)
82,000 تومان
69,700 تومان
قیمه نثار مخصوص قزوین
(150 گرم)
85,000 تومان
72,250 تومان
قیمه نثار معمولی
(100 گرم)
75,000 تومان
63,750 تومان
زرشک پلو با مرغ مخصوص
(سینه یا ران سرخ کرده)
65,000 تومان
55,250 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص
(380 گرم)
70,000 تومان
59,500 تومان
چلو جوجه کباب معمولی
(200 گرم)
60,000 تومان
51,000 تومان
چلو جوجه ران مخصوص
(400 گرم)
72,000 تومان
61,200 تومان
چلو جوجه ران معمولی
(250 گرم)
62,000 تومان
52,700 تومان
چلو جوجه با استخوان مخصوص
100,000 تومان
85,000 تومان
چلو جوجه با استخوان معمولی
90,000 تومان
76,500 تومان
چلو کباب سرآشپز (شف) مخصوص
(320 گرم)
97,000 تومان
82,450 تومان
چلو کره
25,000 تومان
21,250 تومان
کوبیده تک سیخ مخصوص بدون گوجه
28,000 تومان
23,800 تومان
کوبیده تک سیخ معمولی بدون گوجه
26,000 تومان
22,100 تومان
چلو ماهی قزل آلا مخصوص
120,000 تومان
102,000 تومان
چلو قیمه سیب زمینی معمولی
40,000 تومان
34,000 تومان
چلو سر آشپز (شف) معمولی
87,000 تومان
73,950 تومان
چلو قیمه سیب زمینی مخصوص
44,000 تومان
37,400 تومان
چلو کباب وزیری مخصوص
90,000 تومان
76,500 تومان
چلو جوجه (ران) ترش
82,000 تومان
69,700 تومان
چلو جوجه (سینه) ترش
80,000 تومان
68,000 تومان
پاستا الفردو
75,000 تومان
63,750 تومان
چلو چاق کباب
90,000 تومان
76,500 تومان
چلوجوجه فیله ی مخصوص سراشپز
85,000 تومان
72,250 تومان
تست مخصوص
60,000 تومان
51,000 تومان
پاستا الفردو
75,000 تومان
63,750 تومان
چلو کباب برگ گوساله 250گرم
150,000 تومان
127,500 تومان
پک قاشق چنگال
2,000 تومان
1,700 تومان
چلوکباب بناب
80,000 تومان
68,000 تومان
چلو کباب بناب نگین دار
90,000 تومان
76,500 تومان
چلو کباب کوبیده نگین دار مخصوص
90,000 تومان
76,500 تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص
380 گرم + بدون برنج
60,000 تومان
51,000 تومان
خوراک جوجه کباب معمولی
200 گرم + بدون برنج
50,000 تومان
42,500 تومان
خوراک جوجه ران مخصوص
400 گرم + بدون برنج
62,000 تومان
52,700 تومان
خوراک جوجه ران معمولی
250 گرم + بدون برنج
52,000 تومان
44,200 تومان
خوراک جوجه با استخوان مخصوص
بدون برنج
90,000 تومان
76,500 تومان
خوراک جوجه با استخوان معمولی
بدون برنج
80,000 تومان
68,000 تومان
خوراک سر آشپز (شف) مخصوص
320 گرم + بدون برنج
87,000 تومان
73,950 تومان
خوراک سر آشپز (شف) معمولی
200 گرم + بدون برنج
75,000 تومان
63,750 تومان
خوراک ماهی قزل آلا مخصوص
بدون برنج
110,000 تومان
93,500 تومان
یک سیخ گوجه
15,000 تومان
12,750 تومان
خوراک کباب وزیری معمولی
200 گرم جوجه + 140 گرم کوبیده + بدون برنج
70,000 تومان
59,500 تومان
خوراک وزیری مخصوص
بدون برنج
85,000 تومان
72,250 تومان
خوراک جوجه (ران) ترش
بدون برنج
72,000 تومان
61,200 تومان
خوراک جوجه (سینه) ترش
بدون برنج
72,000 تومان
61,200 تومان
خوراک چاق کباب
80,000 تومان
68,000 تومان
خوراک برگ گوساله
140,000 تومان
119,000 تومان
خوراک کوبیده نگین دار مخصوص
72,000 تومان
61,200 تومان
خوراک بناب نگین دار
75,000 تومان
63,750 تومان

خوراک شیشلیگ مخصوص شاندیز
بدون برنج
200,000 تومان
170,000 تومان
خوراک میکس شیشلیگ شاندیز
بدون برنج
105,000 تومان
89,250 تومان
خوراک گردن
بدون برنج
185,000 تومان
157,250 تومان
خوراک گوشت (کتف)
بدون برنج
185,000 تومان
157,250 تومان
خوراک کباب برگ شاندیز مشهد
300 گرم + بدون برنج
160,000 تومان
136,000 تومان
خوراک سلطانی مخصوص
بدون برنج
185,000 تومان
157,250 تومان
خوراک بختیاری
بدون برنج
88,000 تومان
74,800 تومان
خوراک فیله مخصوص
بدون برنج
175,000 تومان
148,750 تومان
خوراک بناب
70,000 تومان
59,500 تومان

چلو شیشلیک مخصوص شاندیز
210,000 تومان
178,500 تومان
چلو میکس شیشلیک شاندیز
115,000 تومان
97,750 تومان
چلو ماهیچه
198,000 تومان
168,300 تومان
چلو گردن
195,000 تومان
165,750 تومان
چلو گوشت (کتف)
195,000 تومان
165,750 تومان
چلو کباب برگ شاندیز مشهد
(250 گرم)
170,000 تومان
144,500 تومان
چلو سلطانی مخصوص
195,000 تومان
165,750 تومان
چلو بختیاری
98,000 تومان
83,300 تومان
چلو کباب فیله مخصوص
185,000 تومان
157,250 تومان
چلو کباب درباری
برگ گوسفندی + روکش کوبیده
185,000 تومان
157,250 تومان
سینی مخصوص دو نفره
۲تکه شیشلیگ، گردن، جوجه ران معمولی
360,000 تومان
306,000 تومان
سینی ۴نفره
۴تکه شیشلیگ، گردن، جوجه، برگ ۱۵۰گرم
560,000 تومان
476,000 تومان
کباب کاردی سرآشپز
175,000 تومان
148,750 تومان

سوپ
13,000 تومان
11,050 تومان
سالاد فصل
17,000 تومان
14,450 تومان
ماست ساده مشهد
14,000 تومان
11,900 تومان
ماست و خیار
14,000 تومان
11,900 تومان
زیتون پرورده
18,000 تومان
15,300 تومان
ماست موسیر مشهد
14,000 تومان
11,900 تومان
سیر ترشی
15,000 تومان
12,750 تومان
ترشی
15,000 تومان
12,750 تومان
نان بسته ای
1,000 تومان
850 تومان

دلستر خانواده
15,500 تومان
13,175 تومان
نوشابه شیشه ای
7,100 تومان
6,035 تومان
نوشابه قوطی
8,400 تومان
7,140 تومان
دوغ آبعلی
8,900 تومان
7,565 تومان
آب معدنی
4,000 تومان
3,400 تومان
نوشابه خانواده
16,800 تومان
14,280 تومان
دلستر قوطی
11,900 تومان
10,115 تومان
دوغ خانواده
15,000 تومان
12,750 تومان