شاندیز اسفندیار

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 50,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

قزوین ، پونک بلوار نخبگان، نبش فهیم 14چلو جوجه کباب نرمال (250 گرم)
20,900 تومان
قیمه نثار مخصوص قزوین(150 گرم)
31,350 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی (2 سیخ 280 گرمی)
33,250 تومان
چلو کباب کوبیده تک سیخ
27,550 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی (2 سیخ 280 گرمی)
33,250 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص (2 سیخ 320 گرم)
37,050 تومان
قیمه نثار مخصوص قزوین(150 گرم)
31,350 تومان
قیمه نثار معمولی (100 گرم)
26,600 تومان
زرشک پلو با مرغ مخصوص(ران با سینه، آبپز یا سرخ کرده)
21,850 تومان
زرشک پلو با مرغ معمولی(ران یا سینه، آبپز یا سرخ کرده)
19,000 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص (380 گرم)
25,650 تومان
چلو جوجه کباب نرمال (250 گرم)
20,900 تومان
چلو جوجه کباب معمولی (200 گرم)
18,050 تومان
چلو جوجه ران مخصوص (400 گرم)
26,600 تومان
چلو جوجه ران معمولی (250 گرم)
19,950 تومان
چلو جوجه با استخوان مخصوص
38,000 تومان
چلو جوجه با استخوان معمولی
27,550 تومان
چلو کباب سرآشپز( شف) نرمال (260 گرم)
27,550 تومان
چلو کباب سرآشپز (شف ) مخصوص(320 گرم)
36,100 تومان
چلو کره
7,125 تومان
کوبیده تک سیخ مخصوص
14,725 تومان
کوبیده تک سیخ معمولی
12,825 تومان
خورشت قورمه سبزی
17,100 تومان
خورشت قیمه سیب زمینی
16,150 تومان
خورشت قیمه بادمجان
17,100 تومان
چلو کباب وزیری (200 گرم جوجه+ 140 گرم کوبیده)
33,250 تومان
چلو سر آشپز( شف ) معمولی
22,800 تومان

خوراک کباب کوبیده معمولی
2 سیخ 280 گرم
28,500 تومان
خوراک کباب کوبیده مخصوص
2 سیخ 320 گرم
30,400 تومان
مرغ مخصوص
ران یا سینه
15,200 تومان
خوراک مرغ معمولی
ران یا سینه
14,250 تومان
خوراک جوجه کباب مخصوص
380 گرم
19,000 تومان
خوراک جوجه کباب نرمال
250 گرم
16,150 تومان
خوراک جوجه کباب معمولی
200 گرم
13,300 تومان
خوراک جوجه ران مخصوص
400 گرم
19,950 تومان
خوراک جوجه ران معمولی
250 گرم
15,200 تومان
خوراک جوجه با استخوان مخصوص
31,350 تومان
خوراک جوجه با استخوان معمولی
22,800 تومان
خوراک سر آشپز ( شف )مخصوص
320 گرم
29,450 تومان
خوراک سر آشپز( شف ) نرمال
260 گرم
22,800 تومان
خوراک سر آشپز( شف ) معمولی
200 گرم
18,050 تومان
خوراک کباب وزیری
200 گرم جوجه + 140 گرم کوبیده
28,500 تومان

چلو شیشلیک مخصوص شاندیز
95,000 تومان
چلو میکس شیشلیک شاندیز
57,000 تومان
چلو ماهیچه
104,500 تومان
چلو گردن
85,500 تومان
چلو هندی
42,750 تومان

خوراک شیشلیگ مخصوص شاندیز
88,350 تومان
خوراک میکس شیشلیگ شاندیز
52,250 تومان
خوراک ماهیچه
97,850 تومان
خوراک گردن
78,850 تومان
خوراک هندی
36,100 تومان

سوپ
4,750 تومان
سالاد فصل
6,175 تومان
ماست ساده مشهد
4,750 تومان
ماست و خیار
5,700 تومان
زیتون پرورده
7,125 تومان
ماست موسیر مشهد
4,750 تومان
ماست قزوین
2,850 تومان

دلستر
3,800 تومان
افس
3,800 تومان
نوشابه شیشه ای
2,375 تومان
نوشابه قوطی
3,325 تومان
نوشابه خانواده
4,275 تومان