هزار و یک شب

ولیعصر بلوار آیت الله خامنه ای جنب بانک ملتسالاد فصل
4,000 تومان
سوپ جو
3,000 تومان
ماست موسیر
3,000 تومان
ماست خیار
5,000 تومان
ترشی- سیر ترشی
3,000 تومان
زیتون پرورده
5,000 تومان
میرزا قاسمی
10,000 تومان

نوشابه قوطی
3,000 تومان
دلستر
3,000 تومان
دوغ
2,000 تومان
آب معدنی بزرگ
2,000 تومان
آب معدنی کوچک
1,500 تومان
نوشابه بزرگ
5,000 تومان
دلستر بزرگ
5,000 تومان
دوغ خانواده
5,000 تومان

چلوکباب کوبیده
24,000 تومان
چلو جوجه کباب
18,000 تومان
جوجه فسنجان
28,000 تومان
وزیری
(کوبیده+جوجه)
28,000 تومان
قیمه نثار
28,000 تومان
خورشت قیمه بادمجان
18,000 تومان
قورمه سبزی
18,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
18,000 تومان
ماهی قزل آلا
36,000 تومان
چلوکباب نگینی
26,000 تومان
پلو کباب بختیاری
32,000 تومان
کباب برگ مخصوص
42,000 تومان
کباب ترش
42,000 تومان
جوجه ترش
20,000 تومان
سلطانی
(برگ+کوبیده)
48,000 تومان
پلو با کره
7,000 تومان
کوبیده هر سیخ
8,000 تومان