شیردست - شعبه ولیعصر

خیابان طالقانی، رو به روی پارکینگ خلیج فارسشیرینی زنجبیلی
10,000 تومان
کلوچه قزوینی
20,000 تومان
نان اصفهان
10,000 تومان
شربتی
12,000 تومان
چایی نرم(کره ای)
15,000 تومان
قطاب
27,000 تومان
نارگیلی ماکرویوی
16,000 تومان
کسمه ماکرویوی
13,000 تومان
گردویی ماکرویوی
20,000 تومان
نازک پسته ماکرویوی
19,000 تومان

شیرینی مخلوط میرعماد کوچک 1/150 تا 1/2 گرم
37,000 تومان
شیرینی مخلوط میر عماد بزرگ 1/7 تا 1/75 کیلو
52,000 تومان
شیرینی مخلوط کریستال کوچک 550 تا 600 گرم
22,000 تومان
شیرینی مخلوط کریستال بزرگ 1 کیلو
38,000 تومان
مخلوط چوبی بزرگ
75,000 تومان
مخلوط چوبی کوچک
60,000 تومان

برنجی کریستال بزرگ ۵۰۰تا۵۵۰گرم
28,000 تومان
شیرینی نخودی کریستال بزرگ 700 تا 750 گرم
22,500 تومان
شیرینی نخودی کریستال باریک 500 تا 550 گرم
18,500 تومان
شیرینی چرخی کریستال بزرگ 700 گرم
22,500 تومان
شیرینی چرخی و چایی کریستال بزرگ 600 گرم
19,500 تومان
چرخی و چایی کریستال باریک وزن 400 تا 450 گرم
16,000 تومان
شیرینی نون چایی کریستال عدسی بزرگ 1/1 کیلو
24,500 تومان
چایی کریستال عدسی کوچک 700 تا 750 گرم
17,000 تومان
شیرینی نون چایی کریستال بزرگ 650 گرم
19,000 تومان
شیرینی قندی کریستال بزرگ 500 تا 550 گرم
16,000 تومان
پادرازی کریستال بزرگ ۵۶۰تا۵۰۰گرم
17,000 تومان
شیرینی پادرازی کریستال باریک 450 تا 500 گرم
15,000 تومان
شیرینی نازک پسته کریستال بزرگ 800 تا 850 گرم
26,000 تومان

نان چایی قالب ماه (وزن 1/100)
22,000 تومان
نان چایی قالب مستطیل (وزن1/200)
25,000 تومان
چرخی (وزن1/100)
28,000 تومان
برنجی (وزن0/900)
30,000 تومان
نخودی (وزن 1/100)
28,000 تومان
قندی (وزن 1کیلو)
23,000 تومان
پادرازی (وزن 1کیلو)
23,000 تومان

شیرینی پفکی گردویی 350 تا 400 گرم
24,000 تومان
بروژنی 650 تا 700 گرم
33,000 تومان
کوکیز گردویی 950 تا 1000 گرم
38,000 تومان
شیرینی اسکار 4 مغز 950 تا 900 گرم
38,000 تومان
زبان ریز (کره ای)
38,000 تومان
شیرینی آلاک کره ای دیس مستطیل
38,000 تومان
شیرینی تسمه ای دیس چوبی
38,000 تومان
شیرینی آلمانی دیس مربع
33,000 تومان
شیرینی آجیلی دیس مربع
33,000 تومان

باقلوا لوزی ممتاز صادراتی 1/5 تا 1/55 گرم
180,000 تومان
باقلوا لبنانی۳قسمتی
40,000 تومان
باقلوا لبنانی۶قسمتی
38,000 تومان
باقلوا لوز ویژه کوچک
100,000 تومان
باقلوا لوز مخصوص بزرگ
130,000 تومان
باقلوا لوز مخصوص کوچک
70,000 تومان
باقلوا پیچ ویژه بزرگ
120,000 تومان
باقلوا پیچ ویژه کوچک
65,000 تومان
باقلوا پیچ مخصوص بزرگ
100,000 تومان
باقلوا پیچ مخصوص کوچک
55,000 تومان
باقلوا رشته ای
28,000 تومان

سوهان گل - تخت
28,000 تومان
سوهان حبه
22,000 تومان
سوهان عسلی کنجدی
13,000 تومان
سوهان عسلی ۵مغز
28,000 تومان
سوهان عسلی ۸مغز
43,000 تومان
معجون پر مغز
35,000 تومان

شکلات روسی golden le le(کیلویی)
96,500 تومان
شکلات برنوتی مغز کنجدی( کیلویی)
67,000 تومان
شکلات باطعم شیر برنوتی (کیلویی)
66,000 تومان
شکلات بیلوردیN200 (کیلویی)
65,000 تومان
شکلات قلب کرال (کیلویی)
58,000 تومان
شکلات آیسودا اریج
57,000 تومان
برنوتی (مخلوط میوه ای ) کیلویی
57,000 تومان
شکلات صندوقی ozel
56,000 تومان
شکلات opiros(کیلویی)
52,000 تومان
شکلات بیلوردی تلخ۷۰٪ ( کیلویی)
79,000 تومان
شکلات برنوتی تلخ۷۴٪ ( کیلوی)
75,000 تومان
شکلات بیلوردی تلخ۸۵٪ (کیلویی)
55,000 تومان
شکلات مخلوط ما (کیلویی)
49,000 تومان
تافی بادام زمینی candy (کیلویی)
36,000 تومان
تافی روسی مخلوطmega star
36,500 تومان
پشمک مغز فندوق دوستی (کیلویی)
44,000 تومان
پشمک مخلوط دوسرپیچ دوستی (کیلویی)
30,000 تومان
پشمک بالشتی مخلوط دوستی (کیلویی)
30,000 تومان
آبنبات ترش روسی ROSHEN ( کیلویی)
77,500 تومان
آبنبات میوه ای آیسودا (کیلویی)
23,000 تومان
ژله شکری میوه ای هیوا(کیلویی)
24,000 تومان
پاستیلل ژله ای کیسان
26,500 تومان
لواشک پذیرایی سه لایه نامور
30,000 تومان
لواشک پذیرایی وانیا
22,000 تومان
گز ۱۰٪فله(کیلویی)
52,000 تومان
اسمارتیز فله (کیلویی)
36,000 تومان
شکلات سنگی فله(کیلویی)
30,000 تومان
دراژه۳مغز فله برنوتی (کیلویی)
52,000 تومان
لواشک آبنباتی گل وگرد
3,500 تومان
لواشک کریستال مربع
25,000 تومان