زیتون سرا و ترشیجات کوثر

کوثر بلوار محلاتی میعاد جنوبی بازارچه کوثرزیتون بی هسته کیلویی
195,000 تومان
زیتون کنسروی متوسط کیلویی
150,000 تومان
زیتون کنسروی درشت کیلویی
190,000 تومان
زیتون پرورده کیلویی
240,000 تومان
شکسته درشت
160,000 تومان

ترشی شور کیلویی
65,000 تومان
ترشی کلم کیلویی
65,000 تومان
ترشی بندری کیلویی
65,000 تومان
ترشی مخلوط ریز کیلویی
65,000 تومان
رب انار ملس کیلویی
270,000 تومان
آلو جنگلی مزه دار شده کیلویی
150,000 تومان
ترشی عروس مخلوط ریز کیلویی
70,000 تومان
برگه زردآلو مزه دار شده کیلویی
150,000 تومان
ترشی فلفل کیلویی
70,000 تومان

چای شکسته ممتاز کیلویی
180,000 تومان
چای قلم ممتاز کیلویی
180,000 تومان
چای قهوه خانه ای کیلویی
60,000 تومان
روغن زیتون کیلویی
470,000 تومان
عسل درجه یک کیلویی
550,000 تومان
آبغوره محلی کیلویی
60,000 تومان
آبلیمو 1 لیتری
43,000 تومان
لواشک سفره ای کیلویی شمالی
150,000 تومان