آشکده مادربزرگ

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان دانشگاه بین کوچه 27 و 29آش رشته پرسی
6,000 تومان
5,700 تومان
آش امام
7,000 تومان
6,650 تومان
سوپ جو
6,000 تومان
5,700 تومان
کوفته مخصوص مادربزرگ
2 عدد کوفته
12,000 تومان
11,400 تومان
آش رشته پرسی
6,000 تومان
5,700 تومان
آش دوغ محلی
6,000 تومان
5,700 تومان
آش امام
7,000 تومان
6,650 تومان
آش عیران
6,000 تومان
5,700 تومان
سوپ جو
6,000 تومان
5,700 تومان
آش شعله زرد
6,000 تومان
5,700 تومان
سوپ شیر
6,000 تومان
5,700 تومان
میرزا قاسمی
10,000 تومان
9,500 تومان
کشک بادمجون
10,000 تومان
9,500 تومان
کوفته مخصوص مادربزرگ
2 عدد کوفته
12,000 تومان
11,400 تومان

دوغ شیشه ای آبعلی گازدار
3,000 تومان
2,850 تومان
دلستر شیشه ای
3,500 تومان
3,325 تومان
نوشابه شیشه ای
2,500 تومان
2,375 تومان
نوشابه قوطی
3,000 تومان
2,850 تومان
آب معدنی کوچک
1,500 تومان
1,425 تومان
لیموناد قوطی
3,500 تومان
3,325 تومان