آشکده مادربزرگ

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان دانشگاه بین کوچه 27 و 29آش رشته پرسی
8,000 تومان
7,600 تومان
آش امام
10,000 تومان
9,500 تومان
کوفته مخصوص مادربزرگ
2 عدد کوفته
15,000 تومان
14,250 تومان
کشک بادمجون
15,000 تومان
14,250 تومان
سوپ جو
8,000 تومان
7,600 تومان
آش رشته پرسی
8,000 تومان
7,600 تومان
آش دوغ محلی
8,000 تومان
7,600 تومان
آش امام
10,000 تومان
9,500 تومان
آش عیران
8,000 تومان
7,600 تومان
سوپ جو
8,000 تومان
7,600 تومان
آش شعله زرد
8,000 تومان
7,600 تومان
میرزا قاسمی
15,000 تومان
14,250 تومان
کشک بادمجون
15,000 تومان
14,250 تومان
کوفته مخصوص مادربزرگ
2 عدد کوفته
15,000 تومان
14,250 تومان

دوغ شیشه ای آبعلی گازدار
4,000 تومان
3,800 تومان
دلستر شیشه ای
5,000 تومان
4,750 تومان
نوشابه قوطی
5,000 تومان
4,750 تومان
آب معدنی کوچک
2,000 تومان
1,900 تومان
لیموناد قوطی
5,000 تومان
4,750 تومان