آشکده مادربزرگ

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان دانشگاه بین کوچه 27 و 29آش امام
8,000 تومان
7,600 تومان
آش رشته پرسی
6,000 تومان
5,700 تومان
سوپ جو
6,000 تومان
5,700 تومان
کشک بادمجون
12,000 تومان
11,400 تومان
آش رشته پرسی
6,000 تومان
5,700 تومان
آش امام
8,000 تومان
7,600 تومان
سوپ جو
6,000 تومان
5,700 تومان
میرزا قاسمی
12,000 تومان
11,400 تومان
کشک بادمجون
12,000 تومان
11,400 تومان

دوغ شیشه ای آبعلی گازدار
4,000 تومان
3,800 تومان
دلستر شیشه ای
4,000 تومان
3,800 تومان
نوشابه قوطی
4,000 تومان
3,800 تومان
آب معدنی کوچک
1,500 تومان
1,425 تومان
لیموناد قوطی
4,000 تومان
3,800 تومان