پاندا

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیام شمالی،نبش کوچه حافظیمخصوص پاندا
مخلوط گوشت90 درصدو مرغ ٩٠ درصد
28,000 تومان
25,200 تومان
ساندویچ گوشت بره
28,000 تومان
25,200 تومان
ساندویچ ژامبون گوشت ژیگو
25,000 تومان
22,500 تومان
مخصوص پاندا
مخلوط گوشت90 درصدو مرغ ٩٠ درصد
28,000 تومان
25,200 تومان
ساندویچ گوشت بره
28,000 تومان
25,200 تومان
ساندویچ ژامبون گوشت ژیگو
25,000 تومان
22,500 تومان
ساندویچ ژامبون مرغ مخصوص
23,000 تومان
20,700 تومان
ساندویچ مرغ و بوقلمون
25,000 تومان
22,500 تومان
ساندویچ قارچ و مرغ
21,000 تومان
18,900 تومان
ساندویچ خشک ممتاز
19,000 تومان
17,100 تومان

نوشابه قوطی
6,500 تومان
5,850 تومان
دلستر قوطی
8,000 تومان
7,200 تومان
ناموجود
آب معدنی کوچک
3,000 تومان
2,700 تومان
دوغ کوچک
3,500 تومان
3,150 تومان
نوشابه بطری
4,500 تومان
4,050 تومان
نوشابه خانواده
11,000 تومان
9,900 تومان