سبزیجات آماده الی


( خرید بالای 500,000 تومان هزینه ارسال رایگان )

مینودر میدان دهخدا بازارچه صدف رو به روی باربری آسیاقورمه سرخ شده نیم کیلویی
65,000 تومان
کرفس سرخ شده نیم کیلویی
65,000 تومان
نعنا جعفری سرخ شده نیم کیلویی
65,000 تومان
کرفس سرخ شده 250 گرمی
32,500 تومان
لوبیا سرخ شده با گوجه نیم کیلویی
80,000 تومان
کوکویی باسیر کیلویی
40,000 تومان
آشی کیلویی
40,000 تومان
پلویی کیلویی
40,000 تومان
سوپی کیلویی
40,000 تومان
قورمه کیلویی
40,000 تومان
نعنا جعفری کیلویی
40,000 تومان
معطر کیلویی
100,000 تومان
سبزی قلیه ماهی کیلویی
35,000 تومان
جعفری خرد شده کیلویی
35,000 تومان
ذرت کیلویی
130,000 تومان
ذرت نیم کیلویی
65,000 تومان
نخود فرنگی کیلویی
130,000 تومان
نخود فرنگی نیم کیلویی
65,000 تومان
مخلوط رنگی کیلویی
130,000 تومان
مخلوط رنگی نیم کیلویی
65,000 تومان
هویج خردشده نگینی کیلویی
70,000 تومان
هویج خردشده نگینی نیم کیلویی
35,000 تومان
هویج خردشده خلالی کیلویی
70,000 تومان
هویج خردشده خلالی نیم کیلویی
35,000 تومان
سیره خرد شد تازه
500,000 تومان
سبزی خوردن کیلویی
110,000 تومان
سبزی خوردن نیم کیلو
55,000 تومان
کنگر کیلویی
200,000 تومان
کنگر نیم کیلو
100,000 تومان
باقالی سبز کیلویی
200,000 تومان

قورمه سرخ شده کیلویی
130,000 تومان
قورمه سرخ شده نیم کیلویی
65,000 تومان
قورمه سرخ شده 250گرمی
32,500 تومان
کرفس سرخ شده کیلویی
130,000 تومان
کرفس سرخ شده نیم کیلویی
65,000 تومان
کرفس سرخ شده 250 گرمی
32,500 تومان
لوبیا سرخ شده کیلویی
150,000 تومان
لوبیا سرخ شده نیم کیلویی
75,000 تومان
لوبیا سرخ شده 250 گرمی
37,500 تومان
بادمجان سرخ شده کیلویی
150,000 تومان
بادمجان سرخ شده نیم کیلویی
75,000 تومان
بادمجان کبابی کیلویی
120,000 تومان
بادمجان کبابی نیم کیلویی
60,000 تومان
باقالی قاتوق کیلویی
130,000 تومان
باقالی قاتوق نیم کیلویی
65,000 تومان
پیاز داغ نگینی کیلویی
280,000 تومان
پیاز داغ نگینی نیم کیلویی
140,000 تومان
پیاز داغ خلالی کیلویی
280,000 تومان
پیاز داغ خلالی نیم کیلویی
140,000 تومان
نعنا جعفری سرخ شده کیلویی
130,000 تومان
نعنا جعفری سرخ شده نیم کیلویی
65,000 تومان
نعنا جعفری سرخ شده 250 گرمی
32,500 تومان
سیرداغ کیلویی
400,000 تومان
سیرداغ نیم کیلویی
200,000 تومان
سیرداغ 250 گرمی
70,000 تومان
لوبیا سرخ شده با گوجه کیلویی
160,000 تومان
لوبیا سرخ شده با گوجه نیم کیلویی
80,000 تومان
لوبیا سرخ شده با گوجه 250 گرمی
40,000 تومان
نخود نیم پز بسته ۶۰۰گرمی
70,000 تومان
لوبیا چیتی نیم پز بسته ۶۰۰گرمی
70,000 تومان
لوبیا قرمز نیم پز بسته ۶۰۰گرمی
70,000 تومان
لپه نیم پز بسته ۶۰۰گرمی
70,000 تومان
میرزاقاسمی کیلویی
140,000 تومان
میرزاقاسمی نیم کیلو
70,000 تومان

ترشی کیلویی
75,000 تومان