رستوران نور

( خرید بالای 200,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

خیابان فلسطین غربی چهارراه عمرانچلو کباب کوبیده
دوسیخ کوبیده 120 گرمی به همراه برنج ایرانی و مخلفات
32,000 تومان
کباب کوبیده
دوسیخ کوبیده به همراه مخلفات و نان
24,500 تومان
نان سنگک
1,500 تومان
چلو کباب جوجه
یک سیخ جوجه 300 گرمی به همراه برنج ایرانی و مخلفات
39,000 تومان
چلو کباب برگ
65,000 تومان
چلو کباب بختیاری
50,000 تومان
کباب برگ
یک سیخ کباب برگ بهمراه مخلفات و نان
57,000 تومان
کباب بختیاری
یک سیخ کباب بختیاری بهمراه مخلفات و نان
42,000 تومان
چلو قیمه نثار
32,000 تومان
چلو کباب کوبیده
دوسیخ کوبیده 120 گرمی به همراه برنج ایرانی و مخلفات
32,000 تومان
چلو کباب جوجه
یک سیخ جوجه 300 گرمی به همراه برنج ایرانی و مخلفات
39,000 تومان
کباب کوبیده
دوسیخ کوبیده به همراه مخلفات و نان
24,500 تومان
جوجه کباب
یک سیخ جوجه به همراه مخلفات و نان
31,000 تومان

زیتون پرورده
4,500 تومان
ماست موسیر
2,500 تومان
ماست ویژه
ماست چکیده همراه خیار،کشمش و ادویه
4,500 تومان
نان سنگک
1,500 تومان
سالاد فصل
4,500 تومان

نوشابه قوطی
4,500 تومان
نوشابه خانواده
8,500 تومان
دلستر قوطی
6,500 تومان
دلستر خانواده
8,500 تومان
دوغ خانواده
9,000 تومان
دوغ لیوانی
2,500 تومان

قاشق و چنگال یکبار مصرف
300 تومان