رستوران نور

( خرید بالای 200,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

خیابان فلسطین غربی چهارراه عمرانکباب کوبیده
دوسیخ کوبیده به همراه مخلفات و نان
30,000 تومان
سالاد فصل
6,000 تومان
چلو کباب کوبیده
دوسیخ کوبیده 120 گرمی به همراه برنج ایرانی و مخلفات
40,000 تومان
نان سنگک
1,500 تومان
چلو کباب برگ
70,000 تومان
چلو کباب بختیاری
59,000 تومان
کباب برگ
یک سیخ کباب برگ بهمراه مخلفات و نان
60,000 تومان
کباب بختیاری
یک سیخ کباب بختیاری بهمراه مخلفات و نان
49,000 تومان
چلو قیمه نثار
40,000 تومان
چلو کباب کوبیده
دوسیخ کوبیده 120 گرمی به همراه برنج ایرانی و مخلفات
40,000 تومان
چلو کباب جوجه
یک سیخ جوجه 300 گرمی به همراه برنج ایرانی و مخلفات
45,000 تومان
کباب کوبیده
دوسیخ کوبیده به همراه مخلفات و نان
30,000 تومان
جوجه کباب
یک سیخ جوجه به همراه مخلفات و نان
35,000 تومان

زیتون پرورده
6,500 تومان
ماست موسیر
3,000 تومان
ماست ویژه
ماست چکیده همراه خیار،کشمش و ادویه
6,500 تومان
نان سنگک
1,500 تومان
سالاد فصل
6,000 تومان

نوشابه قوطی
6,500 تومان
نوشابه خانواده
12,500 تومان
دلستر قوطی
8,000 تومان
دلستر خانواده
13,500 تومان
دوغ خانواده
12,000 تومان
دوغ لیوانی
3,000 تومان

قاشق و چنگال یکبار مصرف
300 تومان