رستوران نور

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
12:00تا16:00
19:00تا22:00


( خرید بالای 2,000,000 تومان 20 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

خیابان فلسطین غربی چهارراه عمرانکوبیده سیخی (با احتساب هزینه ظرف )
61,000 تومان
چلو کباب کوبیده گوسفندی
یک سیخ بنابی
180,000 تومان
گوجه سیخی
10,000 تومان
چلو کباب کوبیده
دو سیخ
180,000 تومان
چلو کباب سلطانی
یک پرس چلو کباب برگ + یک سیخ کوبیده
375,000 تومان
چلو کباب برگ
325,000 تومان
چلو کباب بختیاری
265,000 تومان
چلو کباب وزیری
یک پرس چلو کباب جوجه + یک سیخ کوبیده
235,000 تومان
چلو کباب کوبیده گوسفندی
یک سیخ بنابی
180,000 تومان
چلو کباب نگینی
یک سیخ بنابی
180,000 تومان
چلو کباب ویژه نور
یک سیخ بنابی
180,000 تومان
چلو قیمه نثار
230,000 تومان
چلو کباب کوبیده
دو سیخ
180,000 تومان
چلو کباب جوجه
180,000 تومان
چلو کره
50,000 تومان

خوراک کباب سلطانی
یک پرس کباب برگ + یک سیخ کوبیده
330,000 تومان
خوراک کباب برگ
280,000 تومان
خوراک کباب بختیاری
220,000 تومان
خوراک کباب وزیری
یک پرس کباب جوجه + یک سیخ کوبیده
190,000 تومان
خوراک کباب نگینی
135,000 تومان
خوراک کباب ویژه نور
135,000 تومان
خوراک کباب گوسفندی
135,000 تومان
خوراک کباب کوبیده
135,000 تومان
خوراک جوجه کباب
135,000 تومان
کوبیده سیخی (با احتساب هزینه ظرف )
61,000 تومان
گوجه سیخی
10,000 تومان

زیتون پرورده
30,000 تومان
ماست موسیر
11,000 تومان
سالاد فصل
30,000 تومان
ماست خیار
ماست محلی + خیار
25,000 تومان

نوشابه قوطی
24,000 تومان
نوشابه خانواده
33,000 تومان
دلستر قوطی
24,000 تومان
دلستر خانواده
30,000 تومان
دوغ خانواده
36,000 تومان
دوغ لیوانی
13,000 تومان
نوشابه بطری کوچک
14,000 تومان

قاشق و چنگال یکبار مصرف
500 تومان