برنج شمال

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
10:00تا15:00
17:00تا23:00


( خرید بالای 4,000,000 تومان هزینه ارسال رایگان )
در صورت هرگونه نارضایتی محصول پس گرفته میشود.

جانبازان خیابان پیروزی بعد از تالار برلیانبرنج صدری هاشمی 10 کیلوگرم
980,000 تومان
برنج کاظمی درجه یک 10 کیلوگرم
980,000 تومان
برنح دم سیاه آستانه 10 کیلوگرم
1,200,000 تومان
برنج دودی 10 کیلوگرم
1,070,000 تومان
برنج عنبر بو ۱۰ کیلوگرم
700,000 تومان
برنج حسن سرا درجه یک ۱۰ کیلوگرم
1,200,000 تومان
برنج طارم هاشمی ۱۰ کیلوگرمی
800,000 تومان
برنج هاشمی ۱۰ کیلوگرم
800,000 تومان