برنج شمال

( خرید بالای 500,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)
در صورت هرگونه نارضایتی محصول پس گرفته میشود.

جانبازان خیابان پیروزی بعد از تالار برلیانبرنح دم سیاه آستانه 10 کیلو گرم
370,000 تومان
برنج کاظمی درجه یک 10 کیلو گرم
340,000 تومان
برنج صدری هاشمی 10 کیلو گرم
350,000 تومان
برنج زرد دم 10 کیلو گرم
350,000 تومان
برنح دم سیاه آستانه 10 کیلو گرم
370,000 تومان
برنج دودی 10 کیلو گرم
320,000 تومان
برنج طارم هاشمی ۱۰ کیلوگرمی
290,000 تومان
برنج عنبر بو ۱۰ کیلوگرم
275,000 تومان

چای ایرانی قلم درشت یک کیلو
70,000 تومان