برنج شمال

اکنون تعطیل است


( خرید بالای 1,200,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)
در صورت هرگونه نارضایتی محصول پس گرفته میشود.

جانبازان خیابان پیروزی بعد از تالار برلیانبرنج کاظمی درجه یک 10 کیلو گرم
440,000 تومان
برنج صدری هاشمی 10 کیلو گرم
450,000 تومان
برنح دم سیاه آستانه 10 کیلو گرم
490,000 تومان
برنج دودی 10 کیلو گرم
460,000 تومان
برنج طارم هاشمی ۱۰ کیلوگرمی
320,000 تومان
برنج عنبر بو ۱۰ کیلوگرم
330,000 تومان
برنج حسن سرا درجه یک ۱۰ کیلو گرم
490,000 تومان
برنج هاشمی ۱۰ کیلو گرم
380,000 تومان

چای ایرانی قلم درشت یک کیلو
80,000 تومان