جوان

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

نوروزیان-نرسیده به کانال-بین حکمت 20و22سس
285 تومان
مرغ کامل بدون سرویس
28,500 تومان
نان باگت هر عدد
950 تومان
ساندویچ مخصوص جوان
19,000 تومان
ساندویچ همبرگر ممتاز
12,350 تومان
ساندویچ کالباس خشک
7,600 تومان
ساندویچ سوسیس کوکتل
7,600 تومان
ساندویچ بندری
8,550 تومان
ساندویچ ژامبون مرغ
8,550 تومان
ساندویچ کوکتل پنیر
10,450 تومان
ساندویچ هات داگ
8,550 تومان
ساندویچ ژامبون گوشت ویژه
8,550 تومان
ساندویچ بلغاری
9,025 تومان
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
10,450 تومان
ساندویچ مرغ
11,400 تومان
ساندویچ فیله مرغ
12,350 تومان
رویال برگر
14,250 تومان
قارچ برگر
14,250 تومان
چیز برگر
14,250 تومان
ژامبون تنوری
11,400 تومان
بندری با قارچ و پنیر
10,450 تومان
بلغاری با قارچ و پنیر
12,350 تومان
استیک گوشت 95% با فیله مرغ و ژامبون
11,875 تومان
استیک گوشت 95% با فیله مرغ و قارچ و پنیر
14,250 تومان
بندری پرسی
17,100 تومان
ساندویچ بندری پرسی
21,850 تومان
همبرگر دوبل
19,000 تومان
ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر
14,250 تومان
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
13,300 تومان

مرغ کامل با سرویس کامل
38,000 تومان
مرغ کامل بدون سرویس
28,500 تومان
نصفه مرغ با سرویس کامل
19,950 تومان
نصفه مرغ بدون سرویس
15,200 تومان
مرغ یک چهارم با سرویس کامل
12,350 تومان
مرغ یک چهارم بدون سرویس
8,550 تومان

نان باگت هر عدد
950 تومان
گوجه خیارشور کوچک
3,800 تومان
گوجه خیارشور بزرگ
7,600 تومان
سس
285 تومان

سیب زمینی سرخ کرده کوچک
6,650 تومان
سیب زمینی قارچ و پنیر (کوچک)
11,400 تومان
سیب زمینی و پنیر بزرگ
14,250 تومان
سیب زمینی پنیر کوچک
11,400 تومان
سیب زمینی سرخ کرده بزرگ
9,500 تومان
سالاد اندونزی کوچک
4,750 تومان
سالاد اندونزی بزرگ
9,500 تومان

نوشابه قوطی کوچک
2,850 تومان
دلسترخانواده
5,700 تومان
نوشابه خانواده
4,750 تومان
دوغ خانواده
5,700 تومان
دوغ زالی
3,325 تومان
دوغ لیوانی
1,900 تومان
دلستر قوطی
3,800 تومان
آب معدنی بزرگ
1,900 تومان
آب معدنی کوچک
1,140 تومان

پیتزای قارچ و مرغ
17,100 تومان
پیتزا پپرونی
15,200 تومان
پیتزای مخصوص
19,000 تومان
پیتزای مخلوط
15,200 تومان