جوان 1

نوروزیان-نرسیده به کانال-بین حکمت 20و22ساندویچ همبرگر ممتاز
14,000 تومان
نان باگت هر عدد
1,000 تومان
رویال برگر
18,000 تومان
نصفه مرغ با سرویس کامل
25,000 تومان
ساندویچ بندری
11,000 تومان
ساندویچ مخصوص جوان
22,000 تومان
ساندویچ همبرگر ممتاز
14,000 تومان
ساندویچ کالباس خشک
10,000 تومان
ساندویچ سوسیس کوکتل
10,000 تومان
ساندویچ بندری
11,000 تومان
ساندویچ کوکتل پنیر
13,000 تومان
ساندویچ هات داگ
11,000 تومان
ساندویچ ژامبون گوشت ویژه
11,000 تومان
ساندویچ بلغاری
12,000 تومان
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
14,000 تومان
ساندویچ فلافل ساده
7,000 تومان
ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
10,000 تومان
ساندویچ مرغ
13,000 تومان
ساندویچ فیله مرغ
15,000 تومان
رویال برگر
18,000 تومان
قارچ برگر
18,000 تومان
چیز برگر
18,000 تومان
ژامبون تنوری
16,000 تومان
بندری با قارچ و پنیر
14,000 تومان
بلغاری با قارچ و پنیر
16,000 تومان
استیک گوشت 95% با فیله مرغ و ژامبون
15,000 تومان
استیک گوشت 95% با فیله مرغ و قارچ و پنیر
19,000 تومان
بندری پرسی
23,000 تومان
بندری قارچ و پنیر
14,000 تومان
همبرگر دوبل
23,000 تومان
ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر
18,000 تومان
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
16,000 تومان

مرغ کامل با سرویس کامل
44,000 تومان
مرغ کامل بدون سرویس
34,000 تومان
نصفه مرغ با سرویس کامل
25,000 تومان
نصفه مرغ بدون سرویس
18,000 تومان
مرغ یک چهارم با سرویس کامل
17,000 تومان
مرغ یک چهارم بدون سرویس
11,000 تومان

نان باگت هر عدد
1,000 تومان
گوجه خیارشور کوچک
4,000 تومان
گوجه خیارشور بزرگ
8,000 تومان
سس
300 تومان

سیب زمینی سرخ کرده کوچک
12,000 تومان
سیب زمینی قارچ و پنیر (کوچک)
22,000 تومان
سیب زمینی و پنیر بزرگ
25,000 تومان
سیب زمینی سرخ کرده بزرگ
20,000 تومان
سالاد اندونزی کوچک
10,000 تومان
سالاد اندونزی بزرگ
15,000 تومان
سیب زمینی با فیله مرغ و قارچ و پنیر
سیب زمینی -فیله مرغ -قارچ -پنیر پیتزا
30,000 تومان

نوشابه قوطی کوچک
3,000 تومان
دلسترخانواده
6,000 تومان
نوشابه خانواده
4,800 تومان
دوغ خانواده
6,500 تومان
دوغ لیوانی
2,000 تومان
دلستر قوطی
4,000 تومان
آب معدنی کوچک
1,500 تومان

پیتزای قارچ و گوشت
23,000 تومان
پیتزای قارچ و مرغ
22,000 تومان
پیتزا پپرونی
20,000 تومان
پیتزای مخصوص
23,000 تومان
پیتزای مخلوط
20,000 تومان
پیتزا خانواده قارچ و گوشت
42,000 تومان
پیتزا خانواده قارچ و مرغ
42,000 تومان
پیتزا خانواده مخلوط
38,000 تومان
پیتزا خانواده مخصوص
40,000 تومان