عطاری ارگانیک مارکت

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
09:00تا14:00
16:00تا22:00


( خرید بالای 350,000 تومان 50 درصد تخفیف در هزینه ارسال)
عطاری و عصاری(روغن گیری) انواع روغنگیری در حضور مشتری:کنجد،کلزا(روغن اقتصادی)، سیاهدانه، بادام و ... دستگاه کره بادام زمینی‌ و ارده با بهترین کیفیت کنجد ایرانی برنج،حبوبات،عسل و انواع شیره

چهارراه نادری بوعلی غربی جنب اغذیه رنگارنگکره بادام زمینی شکلاتی کوچک تولید ارگانیک مارکت
33,000 تومان
کره بادام زمینی شکلاتی متوسط تولید ارگانیک مارکت
65,000 تومان
کره بادام زمینی شکلاتی بزرگ تولید ارگانیک مارکت
115,000 تومان
کره بادام زمینی ساده کوچک تولید ارگانیک مارکت
33,000 تومان
کره بادام زمینی ساده متوسط تولید ارگانیک مارکت
65,000 تومان
کره بادام زمینی ساده بزرگ تولید ارگانیک مارکت
115,000 تومان
ارده کنجد ایرانی کوچک تولید ارگانیک مارکت
65,000 تومان
ارده کنجد ایرانی متوسط تولید ارگانیک مارکت
115,000 تومان
ارده کنجد شکلاتی متوسط تولید ارگانیک مارکت
60,000 تومان
روغن کنجد کوچک تولید ارگانیک مارکت
109,000 تومان
روغن کنجد متوسط تولید ارگانیک مارکت
210,000 تومان
روغن کنجد بزرگ تولید ارگانیک مارکت
345,000 تومان
روغن آفتابگردان متوسط
110,000 تومان
روغن آفتابگردان بزرگ
170,000 تومان
روغن ارده کنجد متوسط
222,000 تومان
روغن ارده کنجد بزرگ
350,000 تومان
روغن کلزا متوسط تولید ارگانیک مارکت
90,000 تومان
روغن کلزا بزرگ تولید ارگانیک مارکت
140,000 تومان
روغن نارگیل کوچک
20,000 تومان
روغن سیاهدانه کوچک
30,000 تومان
روغن زیتون کوچک
15,000 تومان
روغن بادام تلخ کوچک
38,000 تومان
روغن بادام شیرین کوچک
50,000 تومان
روغن بابونه کوچک
20,000 تومان
روغن زنجبیل کوچک
20,000 تومان
روغن رزماری کوچک
30,000 تومان
روغن آلوئه ورا کوچک
15,000 تومان
روغن فندق کوچک
25,000 تومان
گلیسیرین کوچک
15,000 تومان
روغن جوجوبا(وارداتی) کوچک
15,000 تومان
روغن گل سرخ کوچک
25,000 تومان
روغن بنفشه پایه زیتون
35,000 تومان
روغن بنفشه پایه کنجد
35,000 تومان
روغن کرچک کوچک
15,000 تومان
روغن آرگان(وارداتی) کوچک
25,000 تومان
روغن درخت چای (وارداتی) کوچک
16,000 تومان
روغن کندش کوچک
35,000 تومان

عرق پونه
33,000 تومان
عرق گشنیز
33,000 تومان
عرق شوید
33,000 تومان
عرق کرفس
33,000 تومان
عرق ترخون
33,000 تومان
عرق شنبلیله
33,000 تومان
عرق آویشن
40,000 تومان
عرق یونجه
33,000 تومان
عرق سیر
33,000 تومان
عرق زنجبیل
30,000 تومان
عرق بابونه
33,000 تومان
عرق نعنا
36,000 تومان
عرق بوقناق
33,000 تومان
عرق شاطره
40,000 تومان
عرق چهل گیاه
40,000 تومان
عرق زیره سبز
40,000 تومان
عرق زیره سیاه
50,000 تومان
عرق نسترن
33,000 تومان
عرق بابا آدم
33,000 تومان
عرق دارچین
40,000 تومان
عرق سنبل الطیب
40,000 تومان
عرق نعنا فلفلی
40,000 تومان
عرق بیدمشک
66,000 تومان
عرق خارشتر
33,000 تومان
عرق بومادران
33,000 تومان
عرق بادرنجبویه
33,000 تومان
عرق آلوئه ورا
33,000 تومان
عرق کاسنی
40,000 تومان
عرق خارخاسک
33,000 تومان
عرق بهار نارنج
66,000 تومان
عرق هل
80,000 تومان
عرق شیرین بیان
33,000 تومان
عرق اسطوخودوس
33,000 تومان
عرق خارمریم
33,000 تومان
عرق رازیانه
40,000 تومان
گلاب اعلا یک لیتر
105,000 تومان
گلاب اعلا نیم لیتر
60,000 تومان
عرق زنیان
40,000 تومان
عرق گزنه
33,000 تومان
عرق گل گاو زبان
66,000 تومان

ترنجبین بسته کوچک
25,000 تومان
کندور بسته کوچک
15,000 تومان
گلپر بسته کوچک
15,000 تومان
گلپر بسته بزرگ
25,000 تومان
چای ترش بسته ای
30,000 تومان
زنجبیل بسته کوچک
15,000 تومان
زنجبیل بسته بزرگ
30,000 تومان
پودر سیر بسته متوسط
20,000 تومان
پودر سیر بسته بزرگ
30,000 تومان
پودر سنجد بسته متوسط
15,000 تومان
پودر سنجد بسته بزرگ
30,000 تومان
اسپند بسته متوسط
10,000 تومان
اسپند بسته بزرگ
20,000 تومان
زیره سیاه بسته متوسط
20,000 تومان
زیره سیاه بسته بزرگ
40,000 تومان
زیره سبز بسته متوسط
20,000 تومان
زیره سبز بسته بزرگ
40,000 تومان
نعنا بسته متوسط
15,000 تومان
نعنا بسته بزرگ
30,000 تومان
پونه کوهی بسته متوسط
15,000 تومان
پونه کوهی بسته بزرگ
20,000 تومان
آویشن شیرازی (برگ) بسته متوسط
15,000 تومان
آویشن شیرازی (برگ) بسته بزرگ
40,000 تومان
رازیانه بسته متوسط
15,000 تومان
رازیانه بسته بزرگ
30,000 تومان
اسطوخودوس بسته متوسط
15,000 تومان
اسطوخودوس بسته بزرگ
30,000 تومان
رزماری بسته متوسط
15,000 تومان
رزماری بسته بزرگ
30,000 تومان
بابونه بسته متوسط
20,000 تومان
بابونه بسته بزرگ
40,000 تومان
ختمی بسته متوسط
15,000 تومان
ختمی بسته بزرگ
30,000 تومان
میخک بسته متوسط
25,000 تومان
میخک بسته بزرگ
50,000 تومان
غنچه گل محمدی بسته متوسط
20,000 تومان
غنچه گل محمدی بسته بزرگ
40,000 تومان
تخم شربتی بسته متوسط
15,000 تومان
تخم شربتی بسته بزرگ
30,000 تومان
خاکشیر بسته متوسط
25,000 تومان
خاکشیر بسته بزرگ
50,000 تومان
سیاهدانه بسته متوسط
15,000 تومان
سیاهدانه بسته بزرگ
30,000 تومان
تخم گشنیز بسته متوسط
10,000 تومان
تخم گشنیز بسته بزرگ
20,000 تومان
عناب بسته متوسط
25,000 تومان
عناب بسته بزرگ
50,000 تومان
نشاسته گل بسته متوسط
20,000 تومان
نشاسته گل بسته بزرگ
40,000 تومان
چوب دارچین بسته متوسط
15,000 تومان
چوب دارچین بسته بزرگ
30,000 تومان
پودر نارگیل بسته متوسط
15,000 تومان
پودر نارگیل بسته بزرگ
30,000 تومان
پودر کاکائو ترک بسته متوسط
15,000 تومان
پودر کاکائو ترک بسته بزرگ
30,000 تومان
بارهنگ بسته متوسط
40,000 تومان
بارهنگ بسته بزرگ
40,000 تومان
پاپریکا بسته متوسط
10,000 تومان
پاپریکا بسته بزرگ
20,000 تومان
سماق بسته متوسط
20,000 تومان
سماق بسته بزرگ
40,000 تومان
بکینگ پودر بسته متوسط
15,000 تومان
بکینگ پودر بسته بزرگ
30,000 تومان
جوش شیرین بسته متوسط
5,000 تومان
جوش شیرین بسته بزرگ
10,000 تومان
فلفل قرمز بسته کوچک
10,000 تومان
فلفل قرمز بسته بزرگ
20,000 تومان
فلفل سیاه بسته کوچک
20,000 تومان
دانه فلفل سیاه متوسط
25,000 تومان
فلفل سیاه بسته بزرگ
40,000 تومان
دارچین بسته متوسط
15,000 تومان
دارچین بسته بزرگ
30,000 تومان
هل اعلا بسته متوسط
25,000 تومان
هل اعلا بسته بزرگ
50,000 تومان
پرگل محمدی بسته متوسط
25,000 تومان
پرگل محمدی بسته بزرگ
50,000 تومان
به لیمو بسته متوسط
15,000 تومان
به لیمو بسته بزرگ
30,000 تومان
لیمو عمانی بسته متوسط
15,000 تومان
لیمو عمانی بسته بزرگ
30,000 تومان
چای کوهی بسته متوسط
15,000 تومان
چای کوهی بسته بزرگ
30,000 تومان
گل گاو زبان بسته متوسط
30,000 تومان
گل گاو زبان بسته بزرگ
60,000 تومان
جعفری خشک
15,000 تومان
شوید خشک
15,000 تومان
ترخون خشک
15,000 تومان
مرزه خشک
15,000 تومان
گل پنیرک
20,000 تومان
پودر زیره سیاه کوچک
30,000 تومان
پودر زیره سیاه متوسط
60,000 تومان
پودر زیره سبز متوسط
50,000 تومان
پودر زیره سبز کوچک
25,000 تومان
خلال پرتقال
20,000 تومان
گیاه بومادران
15,000 تومان
اسفرزه
15,000 تومان
سدر
10,000 تومان
چای سبز
30,000 تومان
پنج انگشت
15,000 تومان
برگ سنا
20,000 تومان
هلیله سیاه
20,000 تومان
شکر تیغال متوسط
40,000 تومان
موسیر پلاک متوسط
25,000 تومان
موسیر پلاک بزرگ
50,000 تومان
خرفه سیاه
15,000 تومان
برگ بو
20,000 تومان
چهار تخم
25,000 تومان
دانه سنجد تازه
25,000 تومان
آرد ذرت
30,000 تومان
نشاسته ذرت
30,000 تومان
چای ماسالا
25,000 تومان
پودر پیاز
20,000 تومان
شیرین بیان
25,000 تومان

خرما زاهدی بسته متوسط
25,000 تومان
خرما زاهدی بسته بزرگ
50,000 تومان
شیره چفته خالص پخت هیزمی متوسط
105,000 تومان
شیره خرما
25,000 تومان
شیره توت
30,000 تومان
شیره انجیر
30,000 تومان
روغن زیتون کوچک
82,000 تومان
روغن زیتون متوسط
160,000 تومان
عسل چهل گیاه کد 1 نیم کیلو
85,000 تومان
عسل چهل گیاه کد 2 نیم کیلو
100,000 تومان
عسل چهل گیاه کد 3 نیم کیلو
125,000 تومان
عسل گون کیلویی
250,000 تومان
عسل گون نیم کیلویی
125,000 تومان
سرکه سیب خانگی متوسط
20,000 تومان
سرکه سیب خانگی بزرگ
30,000 تومان
سرکه انگور خانگی متوسط
20,000 تومان
سرکه انگور خانگی بزرگ
30,000 تومان

ذرت بسته متوسط
15,000 تومان
ذرت بسته بزرگ
30,000 تومان
کنجد برشته ایرانی بسته متوسط
15,000 تومان
کنجد برشته ایرانی بسته بزرگ
30,000 تومان
آرد نخودچی بسته متوسط
30,000 تومان
آرد نخودچی بسته بزرگ
60,000 تومان
زرشک بسته متوسط
30,000 تومان
زرشک بسته بزرگ
60,000 تومان
خلال بادام بسته کوچک
30,000 تومان
خلال بادام بسته بزرگ
50,000 تومان
خلال پسته بسته متوسط
50,000 تومان
آلو طلایی بسته متوسط
20,000 تومان
آلو طلایی بسته بزرگ
40,000 تومان
عدس یک کیلو
46,000 تومان
لوبیا قرمز یک کیلو
43,000 تومان
نخود یک کیلو
46,000 تومان
لوبیا چیتی یک کیلو
60,000 تومان
لپه آذرشهر یک کیلو
42,000 تومان
جو پرک یک کیلو
22,000 تومان
جو دوسر بسته متوسط
30,000 تومان
جو پوست کنده یک کیلو
21,000 تومان
ماش یک کیلو
41,000 تومان
آرد قنادی (آردینه)یک کیلو
24,000 تومان
نمک دریا بسته ای
17,000 تومان
شکر یک کیلو
22,000 تومان
قند یک کیلو
30,000 تومان
چای قلم ایرانی بسته متوسط
30,000 تومان
برنج علی کاظمی کیلویی
92,000 تومان
ناموجود
برنج هاشمی تازه کیلویی
97,000 تومان
ناموجود
برنج هاشمی کهنه کیلویی
97,000 تومان
ناموجود
برنج عنبربو جنوب کیلویی
55,000 تومان
ناموجود
برنج عنبربو شمال کیلویی
58,000 تومان
ناموجود
برنج شیرودی کیلویی
49,000 تومان
ناموجود
نبات سفید کیلویی
45,000 تومان
نبات زرد کیلویی
45,000 تومان
سویق پفک غلات کامل کچاپ
16,000 تومان
سویق پفک غلات کامل پنیری
16,000 تومان
سویق پفک غلات کامل باربیکیو
16,000 تومان
سویق پفک غلات کامل پیاز جعفری
16,000 تومان
چای میوه ای بسته ای
35,000 تومان
شکر قهوه ای بسته ای
35,000 تومان
گشنیز خشک
15,000 تومان
شنبلیله خشک
15,000 تومان
انجیر خشک متوسط
50,000 تومان
عناب بزرگ
60,000 تومان
زرشک سیاه متوسط
30,000 تومان
زرشک سیاه بزرگ
60,000 تومان
پودر سنگ نمک متوسط
15,000 تومان
لیمو اسلایس
30,000 تومان
گندم یک کیلو
21,000 تومان
آرد برنج متوسط
40,000 تومان
خلال بادام زمینی متوسط
40,000 تومان

حنا بی رنگ
20,000 تومان
نوره زرنیخ بزرگ
21,000 تومان
پودر ژله جلید طالبی
17,000 تومان
پودر ژله جلید بلوبری
17,000 تومان
پودر ژله جلید هندوانه
17,000 تومان
پودر ژله جلید انار
17,000 تومان
پودر ژله جلید آلوئه ورا
17,000 تومان
پودر ژله جلید انبه
17,000 تومان
قرص پنیر
15,000 تومان