عطاری ارگانیک مارکت

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
09:00تا14:00
16:00تا21:30


( خرید بالای 350,000 تومان 50 درصد تخفیف در هزینه ارسال)
عطاری و عصاری(روغن گیری)انواع روغنگیری در حضور مشتری:کنجد،کلزا(روغن اقتصادی)، سیاهدانه، بادام و ...دستگاه کره بادام زمینی‌ و ارده با بهترین کیفیت کنجد ایرانیبرنج،حبوبات،عسل و انواع شیره

خیابان طالقانی ملک آباد میدانگاه روبروی مسجد امام حسن ع عطاری ضرابی نژادکره بادام زمینی شکلاتی کوچک تولید ارگانیک مارکت
50,000 تومان
کره بادام زمینی شکلاتی متوسط تولید ارگانیک مارکت
100,000 تومان
کره بادام زمینی ساده کوچک تولید ارگانیک مارکت
50,000 تومان
کره بادام زمینی ساده متوسط تولید ارگانیک مارکت
100,000 تومان
ارده کنجد ایرانی کوچک تولید ارگانیک مارکت
80,000 تومان
ارده کنجد ایرانی متوسط تولید ارگانیک مارکت
150,000 تومان
ارده کنجد شکلاتی متوسط تولید ارگانیک مارکت
60,000 تومان
روغن کنجد کوچک تولید ارگانیک مارکت
120,000 تومان
روغن کنجد متوسط تولید ارگانیک مارکت
240,000 تومان
روغن کنجد بزرگ تولید ارگانیک مارکت
345,000 تومان
روغن آفتابگردان متوسط
140,000 تومان
روغن آفتابگردان بزرگ
210,000 تومان
روغن ارده کنجد متوسط
250,000 تومان
روغن ارده کنجد بزرگ
350,000 تومان
روغن کلزا متوسط تولید ارگانیک مارکت
115,000 تومان
روغن کلزا بزرگ تولید ارگانیک مارکت
170,000 تومان
روغن نارگیل کوچک
30,000 تومان
روغن سیاهدانه کوچک
65,000 تومان
روغن زیتون کوچک
20,000 تومان
روغن بادام تلخ کوچک
55,000 تومان
روغن بادام شیرین کوچک
78,000 تومان
روغن بابونه کوچک
40,000 تومان
روغن زنجبیل کوچک
40,000 تومان
روغن رزماری کوچک
35,000 تومان
روغن آلوئه ورا کوچک
30,000 تومان
روغن فندق کوچک
50,000 تومان
گلیسیرین کوچک
25,000 تومان
روغن جوجوبا(وارداتی) کوچک
30,000 تومان
روغن گل سرخ کوچک
40,000 تومان
روغن بنفشه پایه زیتون
50,000 تومان
روغن بنفشه پایه کنجد
50,000 تومان
روغن کرچک کوچک
30,000 تومان
روغن آرگان(وارداتی) کوچک
50,000 تومان
روغن درخت چای (وارداتی) کوچک
30,000 تومان
روغن کندش کوچک
60,000 تومان

عرق پونه
38,000 تومان
عرق گشنیز
38,000 تومان
عرق شوید
38,000 تومان
عرق کرفس
38,000 تومان
عرق ترخون
38,000 تومان
عرق شنبلیله
38,000 تومان
عرق آویشن
40,000 تومان
عرق یونجه
38,000 تومان
عرق سیر
38,000 تومان
عرق زنجبیل
38,000 تومان
عرق بابونه
38,000 تومان
عرق نعنا
55,000 تومان
عرق بوقناق
45,000 تومان
عرق شاطره
55,000 تومان
عرق چهل گیاه
40,000 تومان
عرق زیره سبز
40,000 تومان
عرق زیره سیاه
50,000 تومان
عرق نسترن
38,000 تومان
عرق بابا آدم
38,000 تومان
عرق دارچین
40,000 تومان
عرق سنبل الطیب
40,000 تومان
عرق نعنا فلفلی
40,000 تومان
عرق بیدمشک
90,000 تومان
عرق خارشتر
38,000 تومان
عرق بومادران
45,000 تومان
عرق بادرنجبویه
38,000 تومان
عرق آلوئه ورا
38,000 تومان
عرق کاسنی
55,000 تومان
عرق خارخاسک
38,000 تومان
عرق بهار نارنج
66,000 تومان
عرق هل
110,000 تومان
عرق شیرین بیان
38,000 تومان
عرق اسطوخودوس
38,000 تومان
عرق خارمریم
38,000 تومان
عرق رازیانه
40,000 تومان
گلاب اعلا یک لیتر
140,000 تومان
گلاب اعلا نیم لیتر
65,000 تومان
عرق زنیان
40,000 تومان
عرق گزنه
38,000 تومان
عرق گل گاو زبان
66,000 تومان

ترنجبین بسته کوچک
50,000 تومان
کندور بسته کوچک
30,000 تومان
گلپر بسته کوچک
30,000 تومان
گلپر بسته بزرگ
50,000 تومان
چای ترش بسته ای
50,000 تومان
زنجبیل بسته کوچک
30,000 تومان
زنجبیل بسته بزرگ
50,000 تومان
پودر سیر بسته متوسط
20,000 تومان
پودر سیر بسته بزرگ
30,000 تومان
پودر سنجد بسته متوسط
20,000 تومان
پودر سنجد بسته بزرگ
40,000 تومان
اسپند بسته متوسط
30,000 تومان
اسپند بسته بزرگ
50,000 تومان
زیره سیاه بسته متوسط
40,000 تومان
زیره سیاه بسته بزرگ
60,000 تومان
زیره سبز بسته متوسط
40,000 تومان
زیره سبز بسته بزرگ
60,000 تومان
نعنا بسته متوسط
15,000 تومان
نعنا بسته بزرگ
30,000 تومان
پونه کوهی بسته متوسط
20,000 تومان
پونه کوهی بسته بزرگ
40,000 تومان
آویشن شیرازی (برگ) بسته متوسط
20,000 تومان
آویشن شیرازی (برگ) بسته بزرگ
40,000 تومان
رازیانه بسته متوسط
15,000 تومان
رازیانه بسته بزرگ
30,000 تومان
اسطوخودوس بسته متوسط
30,000 تومان
اسطوخودوس بسته بزرگ
50,000 تومان
رزماری بسته متوسط
15,000 تومان
رزماری بسته بزرگ
30,000 تومان
بابونه بسته متوسط
30,000 تومان
بابونه بسته بزرگ
50,000 تومان
ختمی بسته متوسط
20,000 تومان
ختمی بسته بزرگ
40,000 تومان
میخک بسته متوسط
30,000 تومان
میخک بسته بزرگ
60,000 تومان
غنچه گل محمدی بسته متوسط
25,000 تومان
غنچه گل محمدی بسته بزرگ
50,000 تومان
تخم شربتی بسته متوسط
30,000 تومان
تخم شربتی بسته بزرگ
60,000 تومان
خاکشیر بسته متوسط
35,000 تومان
خاکشیر بسته بزرگ
70,000 تومان
سیاهدانه بسته متوسط
30,000 تومان
سیاهدانه بسته بزرگ
60,000 تومان
تخم گشنیز بسته متوسط
15,000 تومان
تخم گشنیز بسته بزرگ
30,000 تومان
عناب بسته متوسط
30,000 تومان
عناب بسته بزرگ
50,000 تومان
نشاسته گل بسته متوسط
20,000 تومان
نشاسته گل بسته بزرگ
40,000 تومان
چوب دارچین بسته متوسط
30,000 تومان
چوب دارچین بسته بزرگ
45,000 تومان
پودر نارگیل بسته متوسط
25,000 تومان
پودر نارگیل بسته بزرگ
50,000 تومان
پودر کاکائو اسپانیا بسته متوسط
30,000 تومان
پودر کاکائو اسپانیا بسته بزرگ
50,000 تومان
بارهنگ بسته متوسط
50,000 تومان
بارهنگ بسته بزرگ
80,000 تومان
پاپریکا بسته متوسط
30,000 تومان
پاپریکا بسته بزرگ
50,000 تومان
سماق بسته متوسط
30,000 تومان
سماق بسته بزرگ
50,000 تومان
بکینگ پودر بسته متوسط
15,000 تومان
بکینگ پودر بسته بزرگ
30,000 تومان
جوش شیرین بسته متوسط
15,000 تومان
جوش شیرین بسته بزرگ
30,000 تومان
فلفل قرمز بسته کوچک
15,000 تومان
فلفل قرمز بسته بزرگ
30,000 تومان
فلفل سیاه بسته کوچک
30,000 تومان
دانه فلفل سیاه متوسط
25,000 تومان
فلفل سیاه بسته بزرگ
50,000 تومان
دارچین بسته متوسط
20,000 تومان
دارچین بسته بزرگ
40,000 تومان
هل اعلا اکبر بنفش بسته کوچک
25,000 تومان
هل اعلا اکبر بنفش بسته متوسط
50,000 تومان
پرگل محمدی بسته متوسط
25,000 تومان
پرگل محمدی بسته بزرگ
50,000 تومان
به لیمو بسته متوسط
20,000 تومان
به لیمو بسته بزرگ
40,000 تومان
لیمو عمانی بسته متوسط
20,000 تومان
لیمو عمانی بسته بزرگ
40,000 تومان
چای کوهی بسته متوسط
15,000 تومان
چای کوهی بسته بزرگ
30,000 تومان
گل گاو زبان بسته متوسط
30,000 تومان
گل گاو زبان بسته بزرگ
60,000 تومان
جعفری خشک
15,000 تومان
شوید خشک
15,000 تومان
ترخون خشک
15,000 تومان
مرزه خشک
15,000 تومان
گل پنیرک
20,000 تومان
پودر زیره سیاه کوچک
30,000 تومان
پودر زیره سیاه متوسط
60,000 تومان
پودر زیره سبز متوسط
50,000 تومان
پودر زیره سبز کوچک
25,000 تومان
خلال پرتقال
30,000 تومان
گیاه بومادران
15,000 تومان
اسفرزه
15,000 تومان
سدر
10,000 تومان
چای سبز
30,000 تومان
پنج انگشت
15,000 تومان
برگ سنا
20,000 تومان
هلیله سیاه
20,000 تومان
شکر تیغال متوسط
40,000 تومان
موسیر پلاک متوسط
30,000 تومان
موسیر پلاک بزرگ
60,000 تومان
خرفه سیاه
15,000 تومان
برگ بو
20,000 تومان
چهار تخم
35,000 تومان
دانه سنجد تازه
25,000 تومان
آرد ذرت
30,000 تومان
نشاسته ذرت
30,000 تومان
چای ماسالا
30,000 تومان
پودر پیاز
20,000 تومان
شیرین بیان
25,000 تومان
تخم شنبلیله متوسط
15,000 تومان
گیاه بهارنارنج
30,000 تومان
گیاه زنیان
15,000 تومان

روغن سرخ کردنی افتاب کانولا ۱ لیتری
55,000 تومان
روغن پخت و پز کانولا ۱ لیتری
60,000 تومان
روغن سرخ کردنی کنجد افتاب کانولا 920 گرمی
165,000 تومان

خرما زاهدی بسته متوسط
40,000 تومان
خرما زاهدی بسته بزرگ
80,000 تومان
شیره چفته خالص پخت هیزمی متوسط
140,000 تومان
شیره خرما
50,000 تومان
شیره توت
55,000 تومان
شیره انجیر
55,000 تومان
روغن زیتون کوچک
135,000 تومان
روغن زیتون متوسط
260,000 تومان
عسل چهل گیاه کد 2 نیم کیلو
100,000 تومان
سرکه سیب خانگی متوسط
25,000 تومان
سرکه سیب خانگی بزرگ
50,000 تومان
سرکه انگور خانگی متوسط
25,000 تومان
سرکه انگور خانگی بزرگ
50,000 تومان
عسل درجه ۱ کوهستان نیم کیلو
200,000 تومان
عسل درجه دو کوهستان نیم کیلو
150,000 تومان

ذرت بسته متوسط
20,000 تومان
ذرت بسته بزرگ
40,000 تومان