هدیش

چهارراه فلسطین،نبش خیام شمالیکباب کوبیده سیخ
12,500 تومان
قیمه نثار مخصوص هدیش
33,000 تومان
چلو جوجه کباب فسنجان
28,000 تومان
چلو کباب بختیاری ویژه هدیش
49,000 تومان
چلو کباب لاری
72,000 تومان
چلو کباب فیله
68,000 تومان
چلو کباب تیکه ماستی
64,000 تومان
چلو جوجه هدیش
31,000 تومان
چلو کباب بختیاری
47,000 تومان
چلو کباب سلطانی
76,000 تومان
چلو کباب برگ ممتاز
64,000 تومان
چلو کباب میکس هدیش
35,000 تومان
چلو کباب کوبیده 280 گرم
34,000 تومان
چلو کباب کوبیده نگینی
36,000 تومان
چلو جوجه بی استخوان (فیله)
28,000 تومان
چلو جوجه کباب با استخوان 400 گرم
28,000 تومان
چلو ماهی قزل آلا
35,000 تومان
باقالی پلو با مرغ
26,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
24,000 تومان
قیمه نثار مخصوص هدیش
33,000 تومان
قیمه نثار ویژه
42,000 تومان
میگو پفکی (ناگت)
25,000 تومان

ماست خامه ای (خیار،کشمش و گردو)
5,000 تومان
سالاد فصل
5,000 تومان
زیتون پرورده
7,000 تومان

دلستر با طعم های مختلف
3,500 تومان
نوشابه قوطی
3,000 تومان
آب معدنی بزرگ
2,000 تومان
آب معدنی کوچک
2,000 تومان
نوشابه خانواده
4,500 تومان

خوراک جوجه کباب فسنجان
21,000 تومان
خوراک کباب بختیاری ویژه هدیش
41,000 تومان
خوراک کباب لاری
65,000 تومان
خوراک کباب فیله
61,000 تومان
خوراک کباب تیکه ماستی
57,000 تومان
خوراک جوجه هدیش
22,000 تومان
خوراک کباب بختیاری
36,000 تومان
خوراک کباب سلطانی
64,000 تومان
خوراک کباب برگ
55,000 تومان
خوراک کباب میکس هدیش
21,000 تومان
کباب کوبیده سیخ
12,500 تومان
گوجه و دور چین
2,500 تومان
خوراک کباب کوبیده نگینی سیخ
13,500 تومان
خوراک جوجه بی استخوان (فیله)
20,000 تومان
خوراک ماهی قزل آلا
28,000 تومان
خوراک مرغ
16,000 تومان