هدیش

(7 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

چهارراه فلسطین،نبش خیام شمالیچلو کباب کوبیده 120 گرم
29,760 تومان
چلو کباب بختیاری
35,340 تومان
چلو جوجه بی استخوان (فیله)
26,970 تومان
چلو کباب کوبیده نگینی
33,480 تومان
چلو جوجه کباب فسنجان
30,690 تومان
چلو کباب بختیاری ویژه هدیش
38,130 تومان
چلو کباب لاری
61,380 تومان
چلو کباب فیله
63,240 تومان
چلو کباب تیکه ماستی
59,520 تومان
چلو جوجه هدیش
30,690 تومان
چلو کباب بختیاری
35,340 تومان
چلو کباب سلطانی
66,030 تومان
چلو کباب برگ ممتاز
57,660 تومان
چلو کباب میکس هدیش
29,760 تومان
چلو کباب کوبیده 120 گرم
29,760 تومان
چلو کباب کوبیده نگینی
33,480 تومان
چلو جوجه بی استخوان (فیله)
26,970 تومان
چلو گردن
64,170 تومان
چلو جوجه کباب با استخوان 400 گرم
33,480 تومان
چلو ماهی قزل آلا
32,550 تومان
باقالی پلو با مرغ
24,180 تومان
ناموجود
زرشک پلو با مرغ
20,460 تومان
قیمه نثار مخصوص هدیش
30,690 تومان
میگو پفکی (ناگت)
20,460 تومان
باقالی پلو با گردن
66,960 تومان
ناموجود

ماست خامه ای (خیار،کشمش و گردو)
4,650 تومان
سالاد فصل
4,650 تومان
زیتون پرورده
5,580 تومان
سوپ شیر
4,650 تومان

دلستر با طعم های مختلف
3,255 تومان
نوشابه قوطی
2,790 تومان
آب معدنی بزرگ
1,860 تومان
آب معدنی کوچک
1,860 تومان
نوشابه خانواده
4,185 تومان

خوراک جوجه کباب فسنجان
24,180 تومان
خوراک کباب بختیاری ویژه هدیش
31,620 تومان
خوراک کباب لاری
54,870 تومان
خوراک کباب فیله
56,730 تومان
خوراک کباب تیکه ماستی
53,010 تومان
خوراک جوجه هدیش
24,180 تومان
خوراک کباب بختیاری
28,830 تومان
خوراک کباب سلطانی
59,520 تومان
خوراک کباب برگ
51,150 تومان
خوراک کباب برگ 300 گرمی
43,710 تومان
خوراک کباب میکس هدیش
23,250 تومان
کباب کوبیده سیخ
8,370 تومان
گوجه و دور چین
2,325 تومان
خوراک کباب کوبیده نگینی سیخ
13,485 تومان
خوراک جوجه بی استخوان (فیله)
20,460 تومان
خوراک گردن
60,450 تومان
ناموجود
خوراک جوجه کباب با استخوان 400 گرم
26,970 تومان
خوراک ماهی قزل آلا
26,040 تومان
خوراک مرغ
13,950 تومان