هدیش

(20 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

چهارراه فلسطین،نبش خیام شمالیکباب کوبیده سیخ 120 گرمی
20,000 تومان
16,000 تومان
خوراک کباب کوبیده نگینی سیخ
بدون برنج
23,000 تومان
18,400 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص هدیش
با برنج 100% ایرانی صدری دم سیاه و 250 گرم گوشت سردست گوساله و گرم
53,000 تومان
42,400 تومان
خوراک جوجه بی استخوان (فیله)
بدون برنج و 300 گرم فیله مرغ
40,000 تومان
32,000 تومان
چلو جوجه مخصوص هدیش
با برنج 100% ایرانی صدری دم سیاه و300 گرم فیله مرغ تازه و گرم
52,000 تومان
41,600 تومان
چلو جوجه مخصوص هدیش
با برنج 100% ایرانی صدری دم سیاه و300 گرم فیله مرغ تازه و گرم
52,000 تومان
41,600 تومان
چلو کباب میکس هدیش
با برنج 100% ایرانی صدری دم سیاه و مخلوط جوجه و کوبیبده(مرغ تازه و گرم و گوشت سردست گوساله)
55,000 تومان
44,000 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص هدیش
با برنج 100% ایرانی صدری دم سیاه و 250 گرم گوشت سردست گوساله و گرم
53,000 تومان
42,400 تومان
چلو کباب کوبیده نگینی
با برنج 100% ایرانی صدری دم سیاه و 250 گرم گوشت سردست گوساله گرم
55,000 تومان
44,000 تومان
قیمه نثار مخصوص هدیش
با برنج 100% ایرانی صدری دم سیاه با گوشت ماهیچه گوساله گرم
65,000 تومان
52,000 تومان
باقالی پلو با ماهیچه گوساله
با برنج 100% ایرانی و گوشت گرم
93,600 تومان
74,880 تومان
ناموجود

سوپ شیر
13,000 تومان
10,400 تومان
سالاد کلم
12,000 تومان
9,600 تومان

دلستر با طعم های مختلف
7,000 تومان
5,600 تومان
نوشابه قوطی
5,000 تومان
4,000 تومان
آب معدنی کوچک
2,000 تومان
1,600 تومان
نوشابه خانواده
11,000 تومان
8,800 تومان

خوراک کباب میکس هدیش
بدون برنج و 130 گرم نگینی
42,000 تومان
33,600 تومان
گوجه و دور چین
6,000 تومان
4,800 تومان
خوراک کباب کوبیده نگینی سیخ
بدون برنج
23,000 تومان
18,400 تومان
خوراک جوجه بی استخوان (فیله)
بدون برنج و 300 گرم فیله مرغ
40,000 تومان
32,000 تومان
چلو كره
12,000 تومان
9,600 تومان
کباب کوبیده سیخ 120 گرمی
20,000 تومان
16,000 تومان