هدیش

(7 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

چهارراه فلسطین،نبش خیام شمالیکباب کوبیده سیخ
8,370 تومان
چلو جوجه بی استخوان (فیله)
24,180 تومان
سالاد فصل
4,650 تومان
خوراک جوجه هدیش
20,460 تومان
چلو کباب بختیاری ویژه هدیش
44,640 تومان
چلو کباب لاری
66,960 تومان
چلو کباب فیله
63,240 تومان
چلو کباب تیکه ماستی
59,520 تومان
چلو جوجه هدیش
26,970 تومان
چلو کباب بختیاری
39,990 تومان
چلو کباب سلطانی
66,030 تومان
چلو کباب برگ ممتاز
57,660 تومان
چلو کباب میکس هدیش
25,110 تومان
چلو کباب کوبیده 120 گرم
24,180 تومان
چلو کباب کوبیده نگینی
26,040 تومان
چلو جوجه بی استخوان (فیله)
24,180 تومان
چلو ماهی قزل آلا
32,550 تومان
باقالی پلو با مرغ
22,320 تومان
زرشک پلو با مرغ
21,390 تومان
قیمه نثار مخصوص هدیش
30,690 تومان
میگو پفکی (ناگت)
23,250 تومان

ماست خامه ای (خیار،کشمش و گردو)
4,650 تومان
سالاد فصل
4,650 تومان
زیتون پرورده
6,510 تومان
سوپ شیر
3,720 تومان

دلستر با طعم های مختلف
3,255 تومان
نوشابه قوطی
2,790 تومان
آب معدنی بزرگ
1,860 تومان
آب معدنی کوچک
1,860 تومان
نوشابه خانواده
4,185 تومان

خوراک کباب بختیاری ویژه هدیش
38,130 تومان
خوراک کباب لاری
60,450 تومان
خوراک کباب فیله
56,730 تومان
خوراک کباب تیکه ماستی
53,010 تومان
خوراک جوجه هدیش
20,460 تومان
خوراک کباب بختیاری
33,480 تومان
خوراک کباب سلطانی
59,520 تومان
خوراک کباب برگ
51,150 تومان
خوراک کباب میکس هدیش
18,600 تومان
کباب کوبیده سیخ
8,370 تومان
گوجه و دور چین
2,325 تومان
خوراک کباب کوبیده نگینی سیخ
9,765 تومان
خوراک جوجه بی استخوان (فیله)
17,670 تومان
خوراک ماهی قزل آلا
26,040 تومان
خوراک مرغ
14,880 تومان