رامین فست فود

(12 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

فلسطین شرقی ابتدای خیابان توحیدسس فرانسوی
2,000 تومان
1,760 تومان
بندری با قارچ و پنیر
با استفاده از سوسیس المانی ۲۰۲
55,000 تومان
48,400 تومان
سس قرمز
2,000 تومان
1,760 تومان
ماشروم برگر
برگر ۹۰٪ گوشت، قارچ پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو (نان، گرد)، سس مخصوص
65,000 تومان
57,200 تومان
همبربرگر
برگر۹۰٪گوشت دستی' پیاز جعفری گوجه خیارشور، سس مخصوص
50,000 تومان
44,000 تومان
چیز برگر ایتالیایی
90,000 تومان
79,200 تومان
بکین برگر
برگر دستی، بکین۹۷٪گوشت (مارک ۲۰۲) پنیر ورقه ای، پیاز جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
70,000 تومان
61,600 تومان
دبل برگر
۲ عددبرگردستی، قارچ، پنیرموزرلا، پیاز جعفری، گوجه، خیارشور سس مخصوص
88,000 تومان
77,440 تومان
شاورما
برگر۹۰٪، فیله گریل شده، قارچ پنیر، گوجه، خیارشور، پیاز جعفریسس مخصوص
75,000 تومان
66,000 تومان
غول برگر
۳ عددبرگر دستی، ۳ عددپنیر ورقه ای گودا، پیاز جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
130,000 تومان
114,400 تومان
برگر پپرونی
برگر۹۰٪، پپرونی۷۵٪، پنیر گودا ورقه ای، کاهو، گوجه، خیارشور
75,000 تومان
66,000 تومان
کینگ برگر
برگر دستی ۲ عدد، کراکف پنیری، فیله ۲ عدد، قارچ پنیر، نان گرد، گوجه، خیارشور، کاهو
140,000 تومان
123,200 تومان
چیزبرگر
برگر ۹۰٪ گوشت، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو (نان، گرد)، سس مخصوص
60,000 تومان
52,800 تومان
بیف برگر
برگر، گوشت ریش ریش شده، قارچ پنیر
85,000 تومان
74,800 تومان
برگر شف
برگر، بیکن، کراکف، قارچ پنیر
99,999 تومان
87,999 تومان
نان اضافی
9,000 تومان
7,920 تومان

مرغ
50,000 تومان
44,000 تومان
مرغ با قارچ و پنیر
65,000 تومان
57,200 تومان
کوکتل کلاسیک (۲۰۲)
38,000 تومان
33,440 تومان
کوکتل کلاسیک با قارچ و پنیر (202)
52,000 تومان
45,760 تومان
بندری
سوسیس ۲۰۲
42,000 تومان
36,960 تومان
بندری با قارچ و پنیر
با استفاده از سوسیس المانی ۲۰۲
55,000 تومان
48,400 تومان
فیله مرغ
65,000 تومان
57,200 تومان
فیله مرغ با قارچ و پنیر
80,000 تومان
70,400 تومان
بلغاری
بلغاری۷۰٪ مارک 202 گوجه خیارشور کاهو سس مخصوص
50,000 تومان
44,000 تومان
بلغاری با قارچ و پنیر
بلغاری۷۰٪ گوجه خیارشور کاهو
65,000 تومان
57,200 تومان
ژامبون تنوری
65,000 تومان
57,200 تومان
جگرمرغ
39,000 تومان
34,320 تومان
جگرمرغ با قارچ پنیر
54,000 تومان
47,520 تومان
سوسیس سیب زمینی
37,000 تومان
32,560 تومان
سوسیس سیب زمینی با قارچ پنیر
سسوسیس برند۲۰۲ سیب زمینی درجه یک گوجه گاهو خیار شور سس مخصوص
53,000 تومان
46,640 تومان
جگر بندی
38,000 تومان
33,440 تومان
زبان گوساله
65,000 تومان
57,200 تومان
مغز گوساله
55,000 تومان
48,400 تومان
زبان قارچ پنیر
80,000 تومان
70,400 تومان
مغز قارچ پنیر
70,000 تومان
61,600 تومان
مغزوزبان
60,000 تومان
52,800 تومان
مغزه زبان قارچ پنیر
75,000 تومان
66,000 تومان
برگر و زبان
60,000 تومان
52,800 تومان

هات داگ
هاتداگ202، گوجه، خیارشور سس مخصوص
42,000 تومان
36,960 تومان
هاتداگ ۷۰ درصدگوشت۲۰۲
50,000 تومان
44,000 تومان
هات داگ قارچ پنیر
هاتداگ۲۰۲، قارچ پنیر، کوجه، خیارشور سس مخصوص
60,000 تومان
52,800 تومان
بکین هات داگ
بکین گوشت۹۳٪برند۲۰۲، هاتداگ۷۰٪ برند۲۰۲، قارچ پنیر، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
80,000 تومان
70,400 تومان
پپرونی هات
پپرونی۷۵٪مهام، هاتداگ۲۰۲، قارچ پنیر، کوجه، خیارشور، سس مخصوص
75,000 تومان
66,000 تومان
هات سوپر
۲ عدد هاتداگ۲۰۲، قارچ پنیر، فیله مرغ، بکین گوشت۹۰٪۲۰۲، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
120,000 تومان
105,600 تومان
کراکف کلاسیک
کراکف پنیر 202، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
72,000 تومان
63,360 تومان
کراکف ماشروم
کراکف پنیری۷۰٪مهام، قارچ پنیر، گوجه، خیارشور سس مخصوص
88,000 تومان
77,440 تومان
هات داگ پنیر (۲۰۲)
50,000 تومان
44,000 تومان
دبل هات داگ قارچ پنیر
80,000 تومان
70,400 تومان
شاورما هاتداگ
هات داگ، فیله مرغ، قارچ پنیر
70,000 تومان
61,600 تومان
هاتداگ برگر ویژه
هاتداگ، برگر، قارچ، پنیر
75,000 تومان
66,000 تومان
هات داگ مخصوص شف
80,000 تومان
70,400 تومان
هاتداگ ویژه
هاتداگ، بیکن، فیله مرغ، ژامبون، قارچ پنیر
80,000 تومان
70,400 تومان
بیف هاتداگ
هاتداگ، گوشت ریش ریش شده، قارچ پنیر
75,000 تومان
66,000 تومان
هات داگ باربیکیو۹۰٪
65,000 تومان
57,200 تومان
ماشروم هات داگ باربیکیو ۹۰٪
75,000 تومان
66,000 تومان

پیتزا مخصوص نرمال
ژامبون گوشت مرغ برند ۲۰۲ ومهام، قارچ پنیر، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، زیتون، ذرت، گوجه
78,000 تومان
68,640 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
ژامبون گوشت مرغ برند ۲۰۲ ومهام، بکین گوشت۹۰٪ ۲۰۲، پپرونی۷۰٪مهام، قارچ پنیر فلفل دلمه ذرت
75,000 تومان
66,000 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
پپرونی ۷۰٪ مهام، قارچ پنیر فلفل دلمه گوجه ذرت
70,000 تومان
61,600 تومان
پیتزا گوشت نرمال
گوشت، قارچ پنیر، فلفل دلمه ذرت گوجه
83,000 تومان
73,040 تومان
پیتزا مرغ نرمال
سینه مرغ ریش ریش شد، قارچ پنیر فلفل دلمه ذرت گوجه
85,000 تومان
74,800 تومان
پیتزا گوشت و مرغ نرمال
گوشت چرخ کرده، مرغ ریش ریش شده، قارچ پنیر ذرت فلفل دلمه
85,000 تومان
74,800 تومان
پیتزا چهار فصل نرمال
ژامبون90% مهام، گوشت چرخ کرده، سینه مرغ ریش ریش شده، پپرونی۷۰٪ مهام، پنیر قارچ فلفل دلمه ذرت زیتون گوجه
85,000 تومان
74,800 تومان
پیتزا بمب
۳ عدد هاتداگ، ژامبون مرغ و گوشت قارچ پنیر فلفل دلمه ذرت گوجه زیتون (تک سایز)
100,000 تومان
88,000 تومان

سیب زمینی سرخ کرده تک نفره
با پوست، بدون پوست
34,000 تومان
29,920 تومان
سیب زمینی سرخ کرده دو نفره
50,000 تومان
44,000 تومان
سیب زمینی ویژه
سرخ کرده ژامبون گوشت، قارچ پنیر
75,000 تومان
66,000 تومان
سیب زمینی با فیله قارچ پنیر
سیب زمینی سرخ کرده، فیله مرغ مرینت شده، قارچ، پنیر
85,000 تومان
74,800 تومان
چیپس پنیری تنوری
چیپس ساده پنیر پیتزا
32,000 تومان
28,160 تومان

بندری پرسی
بندری (با سوسیس ۲۰۲) گوجه خیارشور کاهو سس نان
75,000 تومان
66,000 تومان
سوسیس سیب زمینی پرسی
سوسیس سیب زمینی گوجه خیارشور کاهو گوجه نان سس
70,000 تومان
61,600 تومان
جگر مرغ پرسی
ج گرمرغ کاهو گوجه خیارشور نان سس
70,000 تومان
61,600 تومان
نان اضافی
9,000 تومان
7,920 تومان

بمب بندری
نیم کیلو بندری گوجه خیارشور کاهو
65,000 تومان
57,200 تومان
بمب بندری ویژه
نیم کیلو بندری قارچ پنیر ژامبون گوجه خیارشور کاهو
90,000 تومان
79,200 تومان
بمب تنوری
ژامبون تنوری، ۲هات داگ، ۲ عددفیله مرغ، برگر
140,000 تومان
123,200 تومان
بمب آشپز
کراکف، برگر۲ عدد، فیله، بیکن گوشت، قارچ، پنیر، ژامبون
160,000 تومان
140,800 تومان
بمب رویال
ژامبون تنوری، کراکف، برگر، بیکن، فیله مرغ، قارچ، پنیر
180,000 تومان
158,400 تومان

نوشابه بطری کوچک
قیمت درج شد رو نوشابه ها قیمت فروش شرکت مباشد که ۱۲درصد مالیات وعوارضیو۲۰٪سود ب قیمت رو نوشابه اضافه میشود
7,000 تومان
6,160 تومان
نوشابه خانواده
18,000 تومان
15,840 تومان
دلستر شیشه ای
13,000 تومان
11,440 تومان
دلستر خانواده
17,000 تومان
14,960 تومان
دوغ محلی خانواده
30,000 تومان
26,400 تومان
دوغ محلی کوچک'نیم لیتری
15,000 تومان
13,200 تومان

سس فرانسوی
2,000 تومان
1,760 تومان
سس قرمز
2,000 تومان
1,760 تومان
سس سفید
2,000 تومان
1,760 تومان
سس قرمز تند
2,000 تومان
1,760 تومان