رامین فست فود

اکنون تعطیل است


(15 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

فلسطین شرقی ابتدای خیابان توحیدسس قرمز تند
1,100 تومان
935 تومان
بندری با قارچ و پنیر
با استفاده از سوسیس المانی ۲۰۲
28,000 تومان
23,800 تومان
بندری
سوسیس ۲۰۲
20,000 تومان
17,000 تومان
سس فرانسوی
1,000 تومان
850 تومان
ماشروم برگر
برگر ۹۰٪ گوشت، قارچ پنیر، بکین گوشت202، پیازجعفری، خیارشور، گوجه (نان:سنتی، باگت، گرد) ، سس مخصوص
42,000 تومان
35,700 تومان
همبربرگر
برگر۹۰٪گوشت دستی' پیاز جعفری گوجه خیارشور، سس مخصوص
30,000 تومان
25,500 تومان
چیز برگر ایتالیایی
45,000 تومان
38,250 تومان
چیز برگر امریکایی
55,000 تومان
46,750 تومان
بکین برگر
برگر دستی، بکین۹۷٪گوشت (مارک ۲۰۲) پنیر ورقه ای، پیاز جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
45,000 تومان
38,250 تومان
دبل برگر
۲عددبرگردستی، قارچ، پنیرموزرلا، پیاز جعفری، گوجه، خیارشور سس مخصوص
53,000 تومان
45,050 تومان
زینگر برگر
برگر۹۰٪، فیله گریل شده، قارچ پنیر، گوجه، خیارشور، پیاز جعفریسس مخصوص
43,000 تومان
36,550 تومان
غول برگر
۳عددبرگر دستی، ۳عددپنیر ورقه ای گودا، پیاز جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
75,000 تومان
63,750 تومان
برگر پپرونی
برگر۹۰٪، پپرونی۷۵٪، پنیر گودا ورقه ای، کاهو، گوجه، خیارشور
35,000 تومان
29,750 تومان
چکین برگر
برگر دستی، فیله، قارچ پنیر
38,000 تومان
32,300 تومان
برگر غول دو
برگر دستی ۲ عدد، کراکف پنیری، پپرونی، پنیر، نان گرد، گوجه، خیارشور، کاهو
85,000 تومان
72,250 تومان

مرغ
26,000 تومان
22,100 تومان
مرغ با قارچ و پنیر
34,000 تومان
28,900 تومان
کوکتل کلاسیک (۲۰۲)
22,000 تومان
18,700 تومان
کوکتل کلاسیک با قارچ و پنیر (202)
30,000 تومان
25,500 تومان
بندری
سوسیس ۲۰۲
20,000 تومان
17,000 تومان
بندری با قارچ و پنیر
با استفاده از سوسیس المانی ۲۰۲
28,000 تومان
23,800 تومان
فیله مرغ
35,000 تومان
29,750 تومان
فیله مرغ با قارچ و پنیر
43,000 تومان
36,550 تومان
بلغاری
بلغاری۷۰٪ مارک 202 گوجه خیارشور کاهو سس مخصوص
25,000 تومان
21,250 تومان
بلغاری با قارچ و پنیر
بلغاری۷۰٪ گوجه خیارشور کاهو
35,000 تومان
29,750 تومان
ژامبون گوشت
ژامبون ۹۰٪گوشت گوجه خیارشور کاهو
28,000 تومان
23,800 تومان
ژامبون گوشت با قارچ و پنیر
ژامبون گوشت۹۰٪ گوجه خیارشور کاهو
30,000 تومان
25,500 تومان
ژامبون مرغ
ژامبون مرغ ۹۰٪برند ۲۰۲ گوجه خیارشور کاهو 4ورق ژامبون
25,000 تومان
21,250 تومان
ژامبون مرغ با قارچ و پنیر
ژامبون ۹۰٪ مهام گوجه کاهو خیارشور سس مخصوص
29,000 تومان
24,650 تومان
ژامبون تنوری
35,000 تومان
29,750 تومان
جگرمرغ
19,000 تومان
16,150 تومان
جگرمرغ با قارچ پنیر
30,000 تومان
25,500 تومان
سوسیس سیب زمینی
20,000 تومان
17,000 تومان
سوسیس سیب زمینی با قارچ پنیر
سسوسیس برند۲۰۲ سیب زمینی درجه یک گوجه گاهو خیار شور سس مخصوص
27,000 تومان
22,950 تومان
جگر بندی
20,000 تومان
17,000 تومان
سوسیس آلمانی
برنده ۲۰۲
15,000 تومان
12,750 تومان
زبان گوساله
40,000 تومان
34,000 تومان
مغز گوساله
30,000 تومان
25,500 تومان
زبان قارچ پنیر
48,000 تومان
40,800 تومان
مغز قارچ پنیر
38,000 تومان
32,300 تومان
مغزوزبان
37,000 تومان
31,450 تومان
مغزه زبان قارچ پنیر
45,000 تومان
38,250 تومان
برگر و زبان
43,000 تومان
36,550 تومان
بندری کوکتل۲۰۲
کوکتل ۶۰٪گوشت ۲۰۲ سس مخصوص بندری
30,000 تومان
25,500 تومان

هات داگ
هاتداگ202، گوجه، خیارشور سس مخصوص
25,000 تومان
21,250 تومان
هاتداگ ۷۰ درصدگوشت۲۰۲
27,000 تومان
22,950 تومان
هات داگ قارچ پنیر
هاتداگ۲۰۲، قارچ پنیر، کوجه، خیارشور سس مخصوص
30,000 تومان
25,500 تومان
بکین هات داگ
بکین گوشت۹۳٪برند۲۰۲، هاتداگ۷۰٪ برند۲۰۲، قارچ پنیر، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
45,000 تومان
38,250 تومان
پپرونی هات
پپرونی۷۵٪مهام، هاتداگ۲۰۲، قارچ پنیر، کوجه، خیارشور، سس مخصوص
35,000 تومان
29,750 تومان
هات سوپر
۲عدد هاتداگ۲۰۲، قارچ پنیر، فیله مرغ، بکین گوشت۹۰٪۲۰۲، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
65,000 تومان
55,250 تومان
کراکف کلاسیک
کراکف پنیر مهام، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
40,000 تومان
34,000 تومان
کراکف ماشروم
کراکف پنیری۷۰٪مهام، قارچ پنیر، گوجه، خیارشور سس مخصوص
48,000 تومان
40,800 تومان
هات رویال ویژه
هاتداگ۲۰۲، قارچ پنیر، ژامبون گوشت ومرغ، بکین گوشت، گوجه خیارشور، سس مخصوص
45,000 تومان
38,250 تومان
هاتداگ برگر ویژه
هات داگ ۲۰۲، برگردستی، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص
50,000 تومان
42,500 تومان
هات داگ ژامبون قارچ
هات داگ۲0۲، قارچ، ژامبون۹۰٪، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
33,000 تومان
28,050 تومان
هات ویژه شف
هات داگ ۲۰۲، ژامبون تنوری، فیله مرغ، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
65,000 تومان
55,250 تومان
چکین هات داگ
هات داگ202 فیله مرغ قارچ پنیر
40,000 تومان
34,000 تومان
کرامبون تنوری
کراکف، ژامبون، قارچ، پنیر،
60,000 تومان
51,000 تومان

پیتزا مخصوص نرمال
ژامبون گوشت مرغ برند ۲۰۲ ومهام، قارچ پنیر، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، زیتون، ذرت، گوجه
60,000 تومان
51,000 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
ژامبون گوشت مرغ برند ۲۰۲ ومهام، بکین گوشت۹۰٪ ۲۰۲، پپرونی۷۰٪مهام، قارچ پنیر فلفل دلمه ذرت
45,000 تومان
38,250 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
پپرونی ۷۰٪ مهام، قارچ پنیر فلفل دلمه گوجه ذرت
50,000 تومان
42,500 تومان
پیتزا گوشت نرمال
گوشت، قارچ پنیر، فلفل دلمه ذرت گوجه
60,000 تومان
51,000 تومان
پیتزا مرغ نرمال
سینه مرغ ریش ریش شد، قارچ پنیر فلفل دلمه ذرت گوجه
50,000 تومان
42,500 تومان
پیتزا گوشت و مرغ نرمال
گوشت چرخ کرده، مرغ ریش ریش شده، قارچ پنیر ذرت فلفل دلمه
55,000 تومان
46,750 تومان
پیتزا موزرلا نرمال
ترکیب ۴نوع پنیر فلفل دلمه
40,000 تومان
34,000 تومان
پیتزا چهار فصل نرمال
ژامبون90% مهام، گوشت چرخ کرده، سینه مرغ ریش ریش شده، پپرونی۷۰٪ مهام، پنیر قارچ فلفل دلمه ذرت زیتون گوجه
50,000 تومان
42,500 تومان
پیتزا بمب
۳عدد هاتداگ، ژامبون مرغ و گوشت قارچ پنیر فلفل دلمه ذرت گوجه زیتون (تک سایز)
75,000 تومان
63,750 تومان

سیب زمینی سرخ کرده تک نفره
با پوست، بدون پوست
15,000 تومان
12,750 تومان
سیب زمینی سرخ کرده دو نفره
25,000 تومان
21,250 تومان
سیب زمینی ویژه
سرخ کرده ژامبون گوشت مرع، بکین گوشت قارچ پنیر
45,000 تومان
38,250 تومان
سیب زمینی با فیله قارچ پنیر
سیب زمینی سرخ کرده، فیله مرغ مرینت شده، قارچ، پنیر
45,000 تومان
38,250 تومان
چیپس پنیری تنوری
چیپس ساده پنیر پیتزا
25,000 تومان
21,250 تومان
چیپس ویژه
چیپس سوسیس حلقه ای قارچ پنیر ژامبون
40,000 تومان
34,000 تومان

بندری پرسی
بندری (با سوسیس ۲۰۲) گوجه خیارشور کاهو سس نان
45,000 تومان
38,250 تومان
سوسیس سیب زمینی پرسی
سوسیس سیب زمینی گوجه خیارشور کاهو گوجه نان سس
40,000 تومان
34,000 تومان
جگر مرغ پرسی
جگرمرغ کاهو گوجه خیارشور نان سس
45,000 تومان
38,250 تومان

بمب ترکیب دونفره
فیله مرغ، برگر، هات داگ، قارچ پنیر، ژامبون
75,000 تومان
63,750 تومان
ترکیبی هیولا ۳ نفره
ژامبون تنوری، هات داگ ۲عدد، فیله مرغ۳عدد، قارچ پنیر
85,000 تومان
72,250 تومان
هیولای دو2نفره
برگر دستی ۱ عدد، کراکف۱ عدد، بکین گوشت، قارچ پنیر
80,000 تومان
68,000 تومان

نوشابه بطری کوچک
قیمت درج شد رو نوشابه ها قیمت فروش شرکت مباشد که ۱۲درصد مالیات وعوارضیو۲۰٪سود ب قیمت رو نوشابه اضافه میشود
6,000 تومان
5,100 تومان
نوشابه خانواده
17,000 تومان
14,450 تومان
دلستر شیشه ای
10,000 تومان
8,500 تومان
دلستر خانواده
13,500 تومان
11,475 تومان
دوغ محلی خانواده
19,000 تومان
16,150 تومان
دوغ محلی کوچک'نیم لیتری
9,000 تومان
7,650 تومان

سس فرانسوی
1,000 تومان
850 تومان
سس قرمز
1,000 تومان
850 تومان
سس سفید
1,000 تومان
850 تومان
سس قرمز تند
1,100 تومان
935 تومان