رامین فست فود

(12 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

فلسطین شرقی ابتدای خیابان توحیدبندری
بندری (باسوسیس۲۰۲)،کاهو،گوجه،خیارشو
65,000 تومان
57,200 تومان
سس فرانسوی
2,000 تومان
1,760 تومان
بندری با قارچ و پنیر
بندری (باسوسیس۲۰۲)،قارچ،پنیرکاهو،گوجه،خیارشو
90,000 تومان
79,200 تومان
فیله مرغ
فیله مرغ مرینت شده ۴تیکه،گوجه،خیارشور،کاهو
100,000 تومان
88,000 تومان
پاستا الفردو
پاستا سس الفردو قارچ پنیر پیتزا
150,000 تومان
132,000 تومان
پاستا چیکن آلفردو
پاستا ،سس آلفردو ،فیله مرغ مرینت شد ،قارچ،پنیرپیتزا
190,000 تومان
167,200 تومان
پاستا بیف آلفردو
پاستا،سس الفردو،فیله گوساله مرینت شد،قارچ،پنیرپیتزا
210,000 تومان
184,800 تومان

پیتزا مخصوص نرمال
ژامبون گوشت مرغ برند ۲۰۲ ومهام، قارچ پنیر، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، زیتون، ذرت، گوجه
130,000 تومان
114,400 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
ژامبون گوشت و مرغ،سوسیس قارچ،پنیر،فلفل دلمه ذرت
120,000 تومان
105,600 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
پپرونی ۷۰٪ مهام، قارچ پنیر فلفل دلمه گوجه ذرت
120,000 تومان
105,600 تومان
پیتزا گوشت نرمال
گوشت، قارچ پنیر، فلفل دلمه ذرت گوجه
180,000 تومان
158,400 تومان
پیتزا مرغ نرمال
سینه مرغ ریش ریش شد، قارچ پنیر فلفل دلمه ذرت گوجه
150,000 تومان
132,000 تومان
پیتزا گوشت و مرغ نرمال
گوشت چرخ کرده، مرغ ریش ریش شده، قارچ پنیر ذرت فلفل دلمه
140,000 تومان
123,200 تومان
پیتزا چهار فصل نرمال
ژامبون90% مهام، گوشت چرخ کرده، سینه مرغ ریش ریش شده، پپرونی۷۰٪ مهام، پنیر قارچ فلفل دلمه ذرت زیتون گوجه
180,000 تومان
158,400 تومان
پیتزا بمب
۳ عدد هاتداگ، ژامبون مرغ و گوشت قارچ پنیر فلفل دلمه ذرت گوجه زیتون (تک سایز)
200,000 تومان
176,000 تومان
پیتزا خانواده مخصوص
ژامبون گوشت،ژامیون مرغ،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر فلفل دلمه
200,000 تومان
176,000 تومان
پیتزا مخلوط خانواده
ژامبون گوشت،ژامیون مرغ سوسیس،،قارچ،پنیر فلفل دلمه
200,000 تومان
176,000 تومان
پیتزا سیر استیک
فیله گوساله مرینت شد قارچ پنیر ترکیبی
195,000 تومان
171,600 تومان
پیتزا پپرونی استیک
پپرونی۹۰٪استیک گوساله قارچ پنیر ترکیبی فلفل دلمه
185,000 تومان
162,800 تومان
پیتزا چیکن (مرغ)نرمال
فیله مرغ گریل شده قارچ پنیر ترکیبی فلفل دلمه رنگی
170,000 تومان
149,600 تومان
پیتزا بندری
خمیر پیتزا امریکایی،سوسیس بندری،قارچ،پنیر،فلفل دلمه رنگی،زیتون
130,000 تومان
114,400 تومان
پیتزا آل پلو
خمیر پیتزا آمریکایی،فیله مرغ گریل،قارچ،پنیر،فلفل،دلمه رنگی،زیتون
180,000 تومان
158,400 تومان
پیتزا استافد کراست
خمیر پیتزا امریکایی،ژامبون گوشت و مرغ،پپرونی، چرخ کرده،قارچ،پنیر،فلفل دلمه رنگی
180,000 تومان
158,400 تومان

همبربرگر دستی
برگر ' کاهو،گوجه خیارشور،
99,000 تومان
87,120 تومان
ماشروم برگردستی
برگر، قارچ پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو
130,000 تومان
114,400 تومان
چیزبرگردستی
برگر ، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو
120,000 تومان
105,600 تومان
برگر پپرونی دستی
برگر، پپرونی۷۵٪، پنیر گودا ورقه ای، کاهو، گوجه، خیارشور
150,000 تومان
132,000 تومان
نان اضافی
9,000 تومان
7,920 تومان
دبل چیز برگر مخصوص
۲ عدد برگر دستی ،پنیر گودا،پنیرموزرلا،‌گوجه گاهو خیارشور
200,000 تومان
176,000 تومان
برگر70%
برگر۸۰%شرکتی گوجه خیارشور کاهو
70,000 تومان
61,600 تومان
چیزبرگر 70%
برگر۸۰%شرکتی پنیر گوجه خیارشور کاهو
90,000 تومان
79,200 تومان
برگر70% قارچ پنیر
برگر۸۰%شرکتی قارچ پنیر گوجه خیارشور کاهو
100,000 تومان
88,000 تومان

مرغ
75,000 تومان
66,000 تومان
مرغ با قارچ و پنیر
100,000 تومان
88,000 تومان
کوکتل کلاسیک (۲۰۲)
کوکتل ۲ عدد .کاهو گوجه خیارشور
75,000 تومان
66,000 تومان
کوکتل کلاسیک با قارچ و پنیر (202)
کوکتل ۲ عدد ،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،کاهو
100,000 تومان
88,000 تومان
بندری
بندری (باسوسیس۲۰۲)،کاهو،گوجه،خیارشو
65,000 تومان
57,200 تومان
بندری با قارچ و پنیر
بندری (باسوسیس۲۰۲)،قارچ،پنیرکاهو،گوجه،خیارشو
90,000 تومان
79,200 تومان
فیله مرغ
فیله مرغ مرینت شده ۴تیکه،گوجه،خیارشور،کاهو
100,000 تومان
88,000 تومان
فیله مرغ با قارچ و پنیر
فیله مرغ مرینت شده،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،کاهو
125,000 تومان
110,000 تومان
بلغاری
بلغاری۷۰٪ مارک 202, گوجه خیارشور کاهو سس مخصوص
85,000 تومان
74,800 تومان
بلغاری با قارچ و پنیر
بلغاری۷۰٪ (۲۰۲)،قارچ،پنیر،گوجه خیارشور کاهو
110,000 تومان
96,800 تومان
ژامبون تنوری
ژامبون ۹۰٪ ۴ورق،قارچ،پنیر،گوجه خیارشور کاهو
120,000 تومان
105,600 تومان
جگرمرغ
جگر مرغ،کاهو،خیارشور،گوجه
60,000 تومان
52,800 تومان
جگرمرغ با قارچ پنیر
جگر مرغ،قارچ،پنیر،کاهو،خیارشور،گوجه
85,000 تومان
74,800 تومان
سوسیس سیب زمینی
سوسیس سیب زمینی،کاهو، گوجه، خیارشور
60,000 تومان
52,800 تومان
سوسیس سیب زمینی با قارچ پنیر
سوسیس سیب زمینی،قارچ، پنیر، گوجه گاهو خیار شور
85,000 تومان
74,800 تومان
جگر بندی
جگر،بندری،کاهو،خیارشور،گوجه
65,000 تومان
57,200 تومان
زبان گوساله
زبان گوساله،کاهو،گوجه،خیارشوز
175,000 تومان
154,000 تومان
مغز گوساله
مغز گوساله،کاهو،گوجه،خیارشور
100,000 تومان
88,000 تومان
زبان قارچ پنیر
زبان گوساله،قارچ،پنیر،کاهو،گوجه،خیارشوز
200,000 تومان
176,000 تومان
مغز قارچ پنیر
130,000 تومان
114,400 تومان
مغزوزبان
مغز،زبان گوساله،کاهو،گوجه،خیارشور
145,000 تومان
127,600 تومان
مغزه زبان قارچ پنیر
مغز،زبان گوساله،قارچ،پنیر،کاهو،گوجه،خیارشور
170,000 تومان
149,600 تومان
برگر و زبان
برگر،زبان،کاهو،گوجه،خیارشور
150,000 تومان
132,000 تومان
فلافل مخصوص
40,000 تومان
35,200 تومان

هات داگ
هاتداگ202، گوجه، خیارشور سس مخصوص
75,000 تومان
66,000 تومان
هاتداگ ۷۰ درصدگوشت۲۰۲
95,000 تومان
83,600 تومان
هات داگ قارچ پنیر
هاتداگ۲۰۲، قارچ پنیر، کوجه، خیارشور سس مخصوص
100,000 تومان
88,000 تومان
بکین هات داگ
بکین گوشت۹۳٪برند۲۰۲، هاتداگ۷۰٪ برند۲۰۲، قارچ پنیر، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
145,000 تومان
127,600 تومان
پپرونی هات
پپرونی۷۵٪مهام، هاتداگ۲۰۲، قارچ پنیر، کوجه، خیارشور، سس مخصوص
119,000 تومان
104,720 تومان
هات سوپر
۲ عدد هاتداگ۲۰۲، قارچ پنیر، فیله مرغ، بکین گوشت۹۰٪۲۰۲، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
190,000 تومان
167,200 تومان
کراکف کلاسیک
کراکف پنیر 202، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
110,000 تومان
96,800 تومان
کراکف ماشروم
کراکف پنیری۷۰٪مهام، قارچ پنیر، گوجه، خیارشور سس مخصوص
145,000 تومان
127,600 تومان
هات داگ پنیر (۲۰۲)
90,000 تومان
79,200 تومان
دبل هات داگ قارچ پنیر
هات داگ ۷۰٪۲عدد،قارچ،پنیر،کاهو،خیارشور،گوجه
130,000 تومان
114,400 تومان
شاورما هاتداگ
هات داگ، فیله مرغ، قارچ پنیر
120,000 تومان
105,600 تومان
هاتداگ برگر ویژه
هاتداگ، برگر، قارچ، پنیر
145,000 تومان
127,600 تومان
هات داگ مخصوص شف
هات داگ رول ژامبون وپنیر ،پنیر پیتزا دور پیچ نون.گوجه خیارشور کاهو
115,000 تومان
101,200 تومان
هاتداگ ویژه
هاتداگ، بیکن، فیله مرغ، ژامبون، قارچ پنیر
160,000 تومان
140,800 تومان
بیف هاتداگ
هاتداگ، گوشت ریش ریش شده، قارچ پنیر
150,000 تومان
132,000 تومان
هات داگ۹۰٪ ۲۰۲
100,000 تومان
88,000 تومان
ماشروم هات داگ ۹۰٪ ۲۰۲
130,000 تومان
114,400 تومان

سیب زمینی سرخ کرده تک نفره
با پوست، بدون پوست
40,000 تومان
35,200 تومان
سیب زمینی سرخ کرده دو نفره
سیب زمینی سرخ کرده
60,000 تومان
52,800 تومان
سیب زمینی ویژه
سرخ کرده ژامبون گوشت، قارچ پنیر
115,000 تومان
101,200 تومان
سیب زمینی با فیله قارچ پنیر
سیب زمینی سرخ کرده، فیله مرغ مرینت شده، قارچ، پنیر
140,000 تومان
123,200 تومان
چیپس پنیری تنوری
چیپس ساده پنیر پیتزا
50,000 تومان
44,000 تومان

بندری پرسی
بندری (با سوسیس ۲۰۲) 600گرم گوجه خیارشور کاهو سس نان
140,000 تومان
123,200 تومان
سوسیس سیب زمینی پرسی
سوسیس سیب زمینی 600گرم گوجه خیارشور کاهو گوجه نان سس
130,000 تومان
114,400 تومان
جگر مرغ پرسی
جگرمرغ 600g کاهو گوجه خیارشور نان سس
120,000 تومان
105,600 تومان
نان اضافی
9,000 تومان
7,920 تومان

بمب بندری
600g بندری گوجه خیارشور کاهو
90,000 تومان
79,200 تومان
بمب بندری ویژه
600g بندری قارچ پنیر ژامبون گوجه خیارشور کاهو
120,000 تومان
105,600 تومان
بمب تنوری
ژامبون تنوری، ۲هات داگ، ۲ عددفیله مرغ، برگر
280,000 تومان
246,400 تومان
بمب آشپز
کراکف، برگر۲ عدد، فیله، بیکن گوشت، قارچ، پنیر، ژامبون
300,000 تومان
264,000 تومان
بمب رویال
ژامبون تنوری، کراکف، برگر، بیکن، فیله مرغ، قارچ، پنیر
330,000 تومان
290,400 تومان

نوشابه بطری کوچک
قیمت درج شد رو نوشابه ها قیمت فروش شرکت مباشد که ۱۲درصد مالیات وعوارضیو۲۰٪سود ب قیمت رو نوشابه اضافه میشود
12,000 تومان
10,560 تومان
نوشابه خانواده
30,000 تومان
26,400 تومان
دلستر شیشه ای
20,000 تومان
17,600 تومان
دلستر خانواده
32,000 تومان
28,160 تومان
دوغ محلی خانواده
45,000 تومان
39,600 تومان
دوغ محلی کوچک'نیم لیتری
20,000 تومان
17,600 تومان
دوغ لیوانی
15,000 تومان
13,200 تومان
دوغ خانواده شرکتی
45,000 تومان
39,600 تومان
دلستر ساده بدون الکل
30,000 تومان
26,400 تومان

سس فرانسوی
2,000 تومان
1,760 تومان
سس قرمز
2,000 تومان
1,760 تومان
سس سفید
2,000 تومان
1,760 تومان
سس قرمز تند
2,000 تومان
1,760 تومان
سس چیلی
سفید تند
2,000 تومان
1,760 تومان
سس سیر
ترکیب سس سفید با سیر
2,000 تومان
1,760 تومان
سس انار
رب انار با ادویجات مخصوص
3,000 تومان
2,640 تومان