صبحانه نون و نمک

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
06:30تا15:00

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

سرتک پایین تر از نانوایی لواشعدسی
40,000 تومان
34,000 تومان
جگر تابه ای (جغور بقور)
جگر سفید گوساله سیب زمینی گوجه فلفل دلمه ای پیاز داغ
60,000 تومان
57,000 تومان
ناموجود
نیمرو ساده
تخم مرغ - کره - پیازداغ
35,000 تومان
33,250 تومان
املت ساده
گوجه - رب - تخم مرغ - کره - پیازداغ
40,000 تومان
38,000 تومان
املت قهوه خانه ای
سیر - پیاز - گوجه - رب - تخم مرغ - کره - پیازداغ
50,000 تومان
47,500 تومان
املت کباب تابه ای
گوشت چرخ کرده - گوجه - رب - تخم مرغ - کره پیازداغ
100,000 تومان
95,000 تومان
املت ژامبون
ژامبون گوشت - گوجه - رب - تخم مرغ - کره - پیازداغ
85,000 تومان
80,750 تومان
املت سوسیس و قارچ
سوسیس مجاری - قارچ - گوجه - رب - تخم مرغ - کره - پیازداغ
70,000 تومان
66,500 تومان
املت هات داگ
هات داگ گوشت - گوجه - رب - تخم مرغ - کره - پیازداغ
75,000 تومان
71,250 تومان
نرگسی
کدو یا اسفناج - تخم مرغ - سیر - پیاز - کره - پیازداغ
60,000 تومان
57,000 تومان
املت ویژه
سوسیس محاری - هات داگ گوشت - قارچ - پنیر گودا - رب - تخم مرغ - کره - پیازداغ
100,000 تومان
95,000 تومان
املت شاپوری
املت یا نیمرو - عدسی یا لوبیا - کره - پیاز داغ
50,000 تومان
47,500 تومان
سوسیس تخم مرغ
سوسیس - تخم مرغ - کره - پیازداغ
60,000 تومان
57,000 تومان
قیساوا
تخم مرغ - گردو - کنجد - خرما - شیره - کره
65,000 تومان
61,750 تومان
سیب زمینی تخم مرغ
سیب زمینی - تخم مرغ - کره - پیازداغ
45,000 تومان
42,750 تومان
تن ماهی تخم مرغ
تن ماهی - گوجه - رب - تخم مرغ - کره - پیازداغ
100,000 تومان
95,000 تومان
خاگینه
آرد - تخم مرغ - شیره - کره
35,000 تومان
33,250 تومان

عدسی
40,000 تومان
34,000 تومان
لوبیا
40,000 تومان
38,000 تومان
حلیم
45,000 تومان
42,750 تومان

نون و پنیر
نون - پنیر - گوجه - خیار
45,000 تومان
42,750 تومان
نون و کره
کره - عسل - مربا
60,000 تومان
57,000 تومان

نوشابه شیشه
16,500 تومان
15,675 تومان
لیموناد شیشه
16,500 تومان
15,675 تومان
دوغ شیشه ای آبعلی
16,500 تومان
15,675 تومان
نوشابه بطری
11,000 تومان
10,450 تومان
دوغ کوزه ای کوچک
15,000 تومان
14,250 تومان
آب معدنی کوچک
5,000 تومان
4,750 تومان
لیموناد خانواده
27,000 تومان
25,650 تومان

جگر تابه ای (جغور بقور)
جگر سفید گوساله سیب زمینی گوجه فلفل دلمه ای پیاز داغ
60,000 تومان
57,000 تومان
ناموجود