رامین فست فود (شعبه اصلی)

(12 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

فلسطین شرقی جنب کوچه مرجانپیتزا بیف آلفردو نرمال(آمریکایی)
سس آلفردو،فیله گوساله مرینت شده،قارچ،فلفل دلمه
200,000 تومان
176,000 تومان
چیز برگر دستی
برگر،دستی پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، کاهو سس مخصوص
120,000 تومان
105,600 تومان
هات داگ پنیر
هاتداگ، پنیر، کوجه، خیارشور سس مخصوص
90,000 تومان
79,200 تومان
بندری
بندری (باسوسیس۲۰۲)،کاهو،گوجه،خیارشو
65,000 تومان
57,200 تومان
هات داگ تنوری
۱عدد هات داگ با پنیر،گوجه خیارشور سس مخصوص
95,000 تومان
83,600 تومان
پیتزا مخلوط
ژامبون گوشت مرغ،قارچ بلانج،پنیر ترکیبی، سوسیس هاتداگ حلقه ای،فلفل دلمه رنگی
130,000 تومان
114,400 تومان
پیتزا مخصوص
ژامبون گوشت،ژامیون مرغ،گوشت مرینت شده،قارچ،پنیر فلفل دلمه
150,000 تومان
132,000 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
کالباس پپیرونی،قارچ بلانج،پنیر ترکیبی،فلفل دلمه رنگی
145,000 تومان
127,600 تومان
پیتزا چیکن (مرغ)نرمال
سینه مرغ گریل مرینت شده،قارچ بلانج،پنیر پیتزا ترکیبی،فلفل دلمه رنگی،زیتون
150,000 تومان
132,000 تومان
پیتزا سیر استیک نرمال(ایتالیایی)
پنیر پیتزا ،فیله گوساله مرینت شده،قارچ،سس مخصوص،فلفل دلمه،زیتون
190,000 تومان
167,200 تومان
پیتزا آل پلونرمال(ایتالیایی)
فیله مرغ گریل شده،قارچ بلانج،پنیر پیتزا،فلفل دلمه رنگی
170,000 تومان
149,600 تومان
پیتزا کاپری نرمال( ایتالیایی)
گوشت چرخ کرده،بیکن گوشت،قارچ بلانج، پنیر تیتزا،فلفا دلمه
175,000 تومان
154,000 تومان
پیتزا بیف آلفردو نرمال(آمریکایی)
سس آلفردو،فیله گوساله مرینت شده،قارچ،فلفل دلمه
200,000 تومان
176,000 تومان
پیتزا استافدکراست امریکایی(نرمال)
ژامبون گوشت و مرغ،کالباس پپرونی،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا ترکیبی،فلفل دلمه زیتون
175,000 تومان
154,000 تومان

شاورما برگر
۱۳۰گرم برگر دست ساز،سس قارچ،قارچ،پنیر پیتزا
160,000 تومان
140,800 تومان
هات داگ تنوری
۱عدد هات داگ با پنیر،گوجه خیارشور سس مخصوص
95,000 تومان
83,600 تومان
چیکن هات داگ
۱عدد هات داگ،فیله مرغ،قارچ بلانج،پنیر پیتزا،گوجه خیارشور کاهو
130,000 تومان
114,400 تومان
ساب چیکن
فیله مرغ مرینت شده،قارچ بلانج،پنیر پیتزا،سس مخصوص،گوجه خیارشور کاهو
145,000 تومان
127,600 تومان
ژامبون تنوری هات
۲۰۰گرم زامبون گوشت و مرغ،قارچ و پنیر،سس مخصوص،گوجه خیارشور کاهو
150,000 تومان
132,000 تومان
چیکن برگر
۱ عدد برگر دستی ،فیله مرغ مرینت شده ،قارچ و پنیر،گوجه خیار شور کاهو
155,000 تومان
136,400 تومان

برگرکلاسیک دستی
برگر، قارچ پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو،سس مخصوص
100,000 تومان
88,000 تومان
چیز برگر دستی
برگر،دستی پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، کاهو سس مخصوص
120,000 تومان
105,600 تومان
قارچ برگر دستی
برگردستی، قارچ پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص
135,000 تومان
118,800 تومان
دوبل برگر دستی
۲عددبرگردستی، پنیرپیتزا، خیارشور، گوجه، کاهو،سس مخصوص
190,000 تومان
167,200 تومان
هات داگ کلاسیک
هات داگ،کاهو،خیارشور،گوجه،سس مخصوص
70,000 تومان
61,600 تومان
هات داگ پنیر
هاتداگ، پنیر، کوجه، خیارشور سس مخصوص
90,000 تومان
79,200 تومان
هات داگ رویال
هات داگ ،ژامبون گوشت مرغ،قارچ ،پنیر،گوجه،کاهو،خیارشور
110,000 تومان
96,800 تومان
بندری
بندری (باسوسیس۲۰۲)،کاهو،گوجه،خیارشو
65,000 تومان
57,200 تومان
بندری با قارچ و پنیر
بندری (باسوسیس۲۰۲)،قارچ،پنیرکاهو،گوجه،خیارشو
90,000 تومان
79,200 تومان
بندری رویال
بندری (باسوسیس۲۰۲)،قارچ،پنیر،ژامبون مرغ و گوشت،کاهو،گوجه،خیارشو
110,000 تومان
96,800 تومان

پاستا الفردو
پاستا سس الفردو
140,000 تومان
123,200 تومان
پاستا چیکن آلفردو
پاستا سس آلفردو فیله مرغ مرینت شد
180,000 تومان
158,400 تومان
پاستا بیف آلفردو
پاستا سس آلفردو فیله گوساله مرینت شده
200,000 تومان
176,000 تومان
پاستا چیکن بیف آلفردو
پاستا سس آلفردو فیله مرع مرینت شد،فیله گوساله مرینت شده
220,000 تومان
193,600 تومان
پاستا چیکن بیف آلفردو
پاستا سس آلفردو فیله مرع مرینت شد،فیله گوساله مرینت شده
220,000 تومان
193,600 تومان
پاستا چیکن بیف آلفردو
پاستا سس آلفردو فیله مرع مرینت شد،فیله گوساله مرینت شده
220,000 تومان
193,600 تومان
لازانیا
لازانیا سس مخصوص لازانیا،قارچ پنیر
170,000 تومان
149,600 تومان