کافه رستوران دسکو

پونک خ مصیب مرادی میدان ایران به سمت برج های فرهنگیانآیس آمریکانو
38,000 تومان
سالاد سزار با مرغ سوخاری
119,000 تومان
آیس کارامل
51,000 تومان
پیتزا مارگاریتا
133,000 تومان
پیتزا دسکو نرمال
سس مخصوص، استیک فیله گوساله، گوشت چرخ و طعم دار شده
134,000 تومان
پیتزا دسکو خانواده
سس مخصوص، استیک فیله گوساله، گوشت چرخ و طعم دار شده
246,000 تومان
پیتزا آلپولو نرمال
سس مخصوص، فیله مرغ گریل شده
120,000 تومان
پیتزا آلپولو خانواده
سس مخصوص، فیله مرغ گریل شده
210,000 تومان
پیتزا لوین نرمال
سس مخصوص، گوشت و قارچ چرخ و طعم دار شده
124,000 تومان
پیتزا لوین خانواده
سس مخصوص، گوشت و قارچ چرخ و طعم دار شده
214,000 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
سس مخصوص، پپرونی 90%
118,000 تومان
پیتزا پپرونی خانواده
سس مخصوص، پپرونی 90%
190,000 تومان
پیتزا رست بیف نرمال
سس مخصوص، گوشت رست شده
124,000 تومان
پیتزا رست بیف خانواده
سس مخصوص، گوشت رست شده
205,000 تومان
پیتزا مخصوص نرمال
128,000 تومان
پیتزا مخصوص خانواده
216,000 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
118,000 تومان
88,500 تومان
پیتزا مخلوط خانواده
198,000 تومان

پیتزا فوکاکیه
سس مارینارا، فیله مرغ طعم دار شده
173,000 تومان
پیتزا آل تالگیو
سس مارینارا، استیک فیله گوساله
180,000 تومان
پیتزا کامبایند
سس مارینارا، استیک فیله گوساله، استیک فیله مرغ، سبزیجات
192,000 تومان
پیتزا روپانچا
سس مارینارا، پپرونی 90%
163,000 تومان
پیتزا مارگاریتا
133,000 تومان

ساندویچ هات داگ
83,000 تومان
هات داگ ویژه
99,000 تومان
ساندویچ رست بیف
130,000 تومان

چیکن استیک
122,000 تومان

استریپس 4 تیکه
124,000 تومان
استریپس 6 تیکه
154,000 تومان

کلاسیک برگر
180 گرم گوشت گوساله، کاهو فرانسوی، گوجه، خیارشور
98,000 تومان
هالک برگر
360 گرم گوشت گوساله، کاهو فرانسوی، گوجه، خیارشور
154,000 تومان
هالوپینو برگر
180 گرم گوشت گوساله، پیاز کاراملی، فلفل هالوپینو، کاهو فرانسوی، گوجه، خیارشور
114,000 تومان
روسو برگر
سینه مرغ گریل، پنیر چدار، کاهو فرانسوی، گوجه، خیارشور
98,000 تومان
ماشروم برگر
180 گرم گوشت گوساله، سس قارچ، کاهو فرانسوی، گوجه، خیارشور
114,000 تومان
چیز برگر
180 گرم گوشت گوساله، پنیر چدار، کاهو فرانسوی، گوجه، خیارشور
112,000 تومان

پنه روسو آلفردو
پنه، سس آلفردو، فیله مرغ
114,000 تومان

نان سیر
43,000 تومان
فرنچ فرایز
57,000 تومان
رد اپل
58,000 تومان
ماشروم فرایز
78,000 تومان

سالاد سزار با مرغ گریل
114,000 تومان
سالاد سزار با مرغ سوخاری
119,000 تومان

نوشابه مشکی خانواده
16,000 تومان
نوشابه سون آپ خانواده
16,000 تومان
نوشابه قوطی زرد
11,000 تومان
نوشابه قوطی مشکی
11,000 تومان
نوشابه قوطی سون آپ
11,000 تومان

اسپرسو
24,000 تومان
اسپرسو دبل
32,000 تومان
آمریکانو
35,000 تومان
کاپوچینو
41,000 تومان
لاته
43,000 تومان
موکا
45,000 تومان
ترکیش
38,000 تومان

سویم وایت
52,000 تومان
سویم چاکلت
54,000 تومان
هات چاکلت
44,000 تومان
وایت چاکلت
42,000 تومان
ماسالا
38,000 تومان

کوک اسپرسو
41,000 تومان
دریم کافی
42,000 تومان
آفو گاتو
51,000 تومان
آیس آمریکانو
38,000 تومان
آیس لاته
46,000 تومان
آیس موکا
48,000 تومان
آیس کارامل
51,000 تومان