گوشت میرداماد

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
10:30تا12:30
17:00تا20:00

(2 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
( خرید بالای 500,000 تومان 50 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

غیاث آباد بلوار آزادگان مابین کوچه 15 و 17گوشت گوساله چرخ کرده بدون چربی یک کیلو
420,000 تومان
411,600 تومان
ران و دست گوسفند نیم کیلو
250,000 تومان
245,000 تومان
گوشت مغز ران گوساله (خورشتی) یک کیلو
430,000 تومان
421,400 تومان
گوشت گوساله بدون چربی خورشتی نیم کیلو
215,000 تومان
210,700 تومان
گوشت گوساله چرخ کرده بدون چربی یک کیلو
420,000 تومان
411,600 تومان
گوشت گوساله چرخکرده بدون چربی نیم کیلو
210,000 تومان
205,800 تومان
ران و دست گوسفند یک کیلو
بدون چربی پاک شده
500,000 تومان
490,000 تومان
ران و دست گوسفند نیم کیلو
250,000 تومان
245,000 تومان
گوشت آبگوشتی مخلوط گوسفندی یک کیلو
450,000 تومان
441,000 تومان
گوشت آبگوشتی مخلوط گوسفندی نیم کیلو
225,000 تومان
220,500 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی و گوساله یک کیلو
460,000 تومان
450,800 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی و گوساله نیم کیلو
230,000 تومان
225,400 تومان
جگر گوسفندی یک کیلو
500,000 تومان
490,000 تومان
جگر گوسفندی نیم کیلو
250,000 تومان
245,000 تومان
فیله گوساله پاک شده یک کیلو
530,000 تومان
519,400 تومان
فیله گوساله پاک شده نیم کیلو
بدون چربی
260,000 تومان
254,800 تومان
راسته مغزی گوساله یک کیلو
بدون هیچ چربی
450,000 تومان
441,000 تومان
راسته مغزی گوساله نیم کیلو
بدون چربی لخم
225,000 تومان
220,500 تومان
چرخ کرده کبابی یک کیلو
چربی ٤٠ در صد
330,000 تومان
323,400 تومان
گوشت کبابی چنجه گوساله
یک کیلو راسته گوساله با چربی
430,000 تومان
421,400 تومان
قلم گوساله
هر یک کیلو
30,000 تومان
29,400 تومان
قلوه گاه گوساله اعلا یک کیلو
به در خواست مشتری چرخ میشود
330,000 تومان
323,400 تومان
راسته گوسفندی با استخوان
هر یک کیلو
470,000 تومان
460,600 تومان
راسته گوسفندی نیم کیلو با استخوان
240,000 تومان
235,200 تومان
راسته و فیله گوسفندی بدون استخوان یک کیلو
750,000 تومان
735,000 تومان
راسته و فیله گوسفندی بدون استخوان نیم کیلو
380,000 تومان
372,400 تومان
ماهیچه گوسفندی
هر یک کیلو
510,000 تومان
499,800 تومان
گل ماهیچه گوساله پاک شده
هر یک کیلو
420,000 تومان
411,600 تومان
دنده گوسفندی آبگوشتی هر کیلو
با استخوان دنده
300,000 تومان
294,000 تومان
دنبه گوسفندی یک کیلو
300,000 تومان
294,000 تومان
دنبه گوسفندی نیم کیلو
150,000 تومان
147,000 تومان
گوشت کبابی چنجه گوسفندی
یک کیلو
750,000 تومان
735,000 تومان
گوشت کباب کوبیده مَجاز شده
گوشت اعلا گوساله و گوسفندی، پیاز، نمک و فلفل وادویه مخصوص
310,000 تومان
303,800 تومان
گردن گوسفندی هر یک کیلو
460,000 تومان
450,800 تومان
گردن گوسفندی هر نیم کیلو
230,000 تومان
225,400 تومان

استیک تی بن (هر یک کیلو)
سفارش گیری از چهار روز قبل
500,000 تومان
490,000 تومان
استیک ریبای (هر یک کیلو)
سفارش گیری از چهار روز قبل
350,000 تومان
343,000 تومان
استیک راسته گوساله بدون استخوان
سفارش گیری از چهار روز قبل
430,000 تومان
421,400 تومان