گوشت میرداماد

(2 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

غیاث آباد بلوار آزادگان مابین کوچه 15 و 17گوشت مغز ران گوساله (خورشتی) یک کیلو
189,000 تومان
185,220 تومان
ماهیچه گوسفندی
هر یک کیلو
175,000 تومان
171,500 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی و گوساله نیم کیلو
93,500 تومان
91,630 تومان
قلوه گاه گوساله اعلا یک کیلو
به در خواست مشتری چرخ میشود
130,000 تومان
127,400 تومان
گوشت گوساله چرخ کرده بدون چربی یک کیلو
186,000 تومان
182,280 تومان
گوشت مغز ران گوساله (خورشتی) یک کیلو
189,000 تومان
185,220 تومان
گوشت گوساله بدون چربی خورشتی نیم کیلو
96,000 تومان
94,080 تومان
گوشت گوساله چرخ کرده بدون چربی یک کیلو
186,000 تومان
182,280 تومان
گوشت گوساله چرخکرده بدون چربی نیم کیلو
94,000 تومان
92,120 تومان
ران و دست گوسفند یک کیلو
بدون چربی پاک شده
173,000 تومان
169,540 تومان
ران و دست گوسفند نیم کیلو
90,000 تومان
88,200 تومان
گوشت آبگوشتی مخلوط گوسفندی یک کیلو
148,000 تومان
145,040 تومان
گوشت آبگوشتی مخلوط گوسفندی نیم کیلو
75,000 تومان
73,500 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی و گوساله یک کیلو
183,000 تومان
179,340 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی و گوساله نیم کیلو
93,500 تومان
91,630 تومان
جگر گوسفندی یک کیلو
178,000 تومان
174,440 تومان
جگر گوسفندی نیم کیلو
78,000 تومان
76,440 تومان
فیله گوساله پاک شده یک کیلو
245,000 تومان
240,100 تومان
فیله گوساله پاک شده نیم کیلو
بدون چربی
125,000 تومان
122,500 تومان
راسته مغزی گوساله یک کیلو
بدون هیچ چربی
210,000 تومان
205,800 تومان
راسته مغزی گوساله نیم کیلو
بدون چربی لخم
105,000 تومان
102,900 تومان
چرخ کرده کبابی یک کیلو
چربی ٤٠ در صد
125,000 تومان
122,500 تومان
گوشت کبابی چنجه گوساله
یک کیلو
195,000 تومان
191,100 تومان
قلم گوساله
هر یک کیلو
14,000 تومان
13,720 تومان
قلوه گاه گوساله اعلا یک کیلو
به در خواست مشتری چرخ میشود
130,000 تومان
127,400 تومان
راسته گوسفندی با استخوان
هر یک کیلو
166,000 تومان
162,680 تومان
راسته گوسفندی نیم کیلو با استخوان
84,000 تومان
82,320 تومان
راسته و فیله گوسفندی بدون استخوان یک کیلو
270,000 تومان
264,600 تومان
راسته و فیله گوسفندی بدون استخوان نیم کیلو
135,000 تومان
132,300 تومان
ماهیچه گوسفندی
هر یک کیلو
175,000 تومان
171,500 تومان
گل ماهیچه گوساله پاک شده
هر یک کیلو
178,000 تومان
174,440 تومان
قلوه گاه گوسفندی آبگوشتی هر کیلو
با استخوان دنده
100,000 تومان
98,000 تومان
دنبه گوسفندی یک کیلو
90,000 تومان
88,200 تومان
دنبه گوسفندی نیم کیلو
45,000 تومان
44,100 تومان
گوشت کبابی چنجه گوسفندی
یک کیلو
270,000 تومان
264,600 تومان
گوشت کباب کوبیده مَجاز شده
گوشت اعلا گوساله و گوسفندی، پیاز، نمک و فلفل وادویه مخصوص
120,000 تومان
117,600 تومان
گردن گوسفندی هر یک کیلو
165,000 تومان
161,700 تومان
گردن گوسفندی هر نیم کیلو
88,000 تومان
86,240 تومان