گوشت میرداماد

غیاث آباد بلوار آزادگان مابین کوچه 15 و 17گوشت چرخکرده گوسفندی و گوساله یک کیلو
135,000 تومان
دنبه گوسفندی یک کیلو
55,000 تومان
راسته و فیله گوسفندی بدون استخوان نیم کیلو
95,000 تومان
گوشت گوساله چرخکرده بدون چربی نیم کیلو
65,000 تومان
گوشت مغز ران گوساله (خورشتی) یک کیلو
130,000 تومان
گوشت مغز ران گوساله (خورشتی) یک کیلو
130,000 تومان
گوشت گوساله بدون چربی خورشتی نیم کیلو
65,000 تومان
گوشت گوساله چرخ کرده بدون چربی یک کیلو
130,000 تومان
گوشت گوساله چرخکرده بدون چربی نیم کیلو
65,000 تومان
ران و دست گوسفند یک کیلو
بدون چربی پاک شده
145,000 تومان
ران و دست گوسفند نیم کیلو
78,000 تومان
گوشت آبگوشتی مخلوط گوسفندی یک کیلو
110,000 تومان
گوشت آبگوشتی مخلوط گوسفندی نیم کیلو
65,000 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی و گوساله یک کیلو
135,000 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی و گوساله نیم کیلو
68,000 تومان
جگر گوسفندی یک کیلو
140,000 تومان
جگر گوسفندی نیم کیلو
70,000 تومان
فیله گوساله پاک شده یک کیلو
165,000 تومان
فیله گوساله پاک شده نیم کیلو
بدون چربی
85,000 تومان
راسته مغزی گوساله یک کیلو
بدون هيچ چربي
137,000 تومان
راسته مغزی گوساله نیم کیلو
بدون چربي لخم
69,000 تومان
چرخ كرده كبابي يك كيلو
چربي ٤٠ در صد
85,000 تومان
گوشت كبابي چنجه گوساله
يك كيلو
130,000 تومان
قلم گوساله
هر یک کیلو
12,000 تومان
قلوه گاه گوساله اعلا يك كيلو
به در خواست مشتری چرخ میشود
87,000 تومان
راسته گوسفندی با استخوان
هر یک کیلو
130,000 تومان
راسته گوسفندی نیم کیلو با استخوان
65,000 تومان
راسته و فیله گوسفندی بدون استخوان یک کیلو
190,000 تومان
راسته و فیله گوسفندی بدون استخوان نیم کیلو
95,000 تومان
ماهیچه گوسفندی
هر یک کیلو
145,000 تومان
گل ماهیچه گوساله پاک شده
هر یک کیلو
130,000 تومان
قلوه گاه گوسفندی آبگوشتي هر كيلو
با استخوان دنده
80,000 تومان
دنبه گوسفندی یک کیلو
55,000 تومان
دنبه گوسفندی نیم کیلو
29,000 تومان
گوشت كبابي چنجه گوسفندي
يك كيلو
190,000 تومان
گوشت كباب كوبيده مَجاز شده
گوشت اعلا گوساله و گوسفندي ، پياز ، نمك و فلفل وادويه مخصوص
87,000 تومان
گردن گوسفندي هر يك كيلو
130,000 تومان
گردن گوسفندي هر نيم كيلو
69,000 تومان