گوشت میرداماد

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
09:30تا12:30
17:00تا20:00

(2 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

غیاث آباد بلوار آزادگان مابین کوچه 15 و 17ران و دست گوسفند یک کیلو
بدون چربی پاک شده
238,000 تومان
233,240 تومان
گوشت گوساله چرخ کرده بدون چربی یک کیلو
260,000 تومان
254,800 تومان
گردن گوسفندی هر نیم کیلو
115,000 تومان
112,700 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی و گوساله نیم کیلو
125,000 تومان
122,500 تومان
گوشت مغز ران گوساله (خورشتی) یک کیلو
263,000 تومان
257,740 تومان
گوشت گوساله بدون چربی خورشتی نیم کیلو
132,000 تومان
129,360 تومان
گوشت گوساله چرخ کرده بدون چربی یک کیلو
260,000 تومان
254,800 تومان
گوشت گوساله چرخکرده بدون چربی نیم کیلو
130,000 تومان
127,400 تومان
ران و دست گوسفند یک کیلو
بدون چربی پاک شده
238,000 تومان
233,240 تومان
ران و دست گوسفند نیم کیلو
120,000 تومان
117,600 تومان
گوشت آبگوشتی مخلوط گوسفندی یک کیلو
210,000 تومان
205,800 تومان
گوشت آبگوشتی مخلوط گوسفندی نیم کیلو
105,000 تومان
102,900 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی و گوساله یک کیلو
250,000 تومان
245,000 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی و گوساله نیم کیلو
125,000 تومان
122,500 تومان
جگر گوسفندی یک کیلو
240,000 تومان
235,200 تومان
ناموجود
جگر گوسفندی نیم کیلو
120,000 تومان
117,600 تومان
ناموجود
فیله گوساله پاک شده یک کیلو
370,000 تومان
362,600 تومان
فیله گوساله پاک شده نیم کیلو
بدون چربی
185,000 تومان
181,300 تومان
راسته مغزی گوساله یک کیلو
بدون هیچ چربی
310,000 تومان
303,800 تومان
راسته مغزی گوساله نیم کیلو
بدون چربی لخم
155,000 تومان
151,900 تومان
چرخ کرده کبابی یک کیلو
چربی ٤٠ در صد
170,000 تومان
166,600 تومان
گوشت کبابی چنجه گوساله
یک کیلو راسته گوساله با چربی
265,000 تومان
259,700 تومان
قلم گوساله
هر یک کیلو
15,000 تومان
14,700 تومان
قلوه گاه گوساله اعلا یک کیلو
به در خواست مشتری چرخ میشود
175,000 تومان
171,500 تومان
راسته گوسفندی با استخوان
هر یک کیلو
225,000 تومان
220,500 تومان
راسته گوسفندی نیم کیلو با استخوان
115,000 تومان
112,700 تومان
راسته و فیله گوسفندی بدون استخوان یک کیلو
400,000 تومان
392,000 تومان
راسته و فیله گوسفندی بدون استخوان نیم کیلو
200,000 تومان
196,000 تومان
ماهیچه گوسفندی
هر یک کیلو
240,000 تومان
235,200 تومان
گل ماهیچه گوساله پاک شده
هر یک کیلو
260,000 تومان
254,800 تومان
دنده گوسفندی آبگوشتی هر کیلو
با استخوان دنده
150,000 تومان
147,000 تومان
دنبه گوسفندی یک کیلو
135,000 تومان
132,300 تومان
دنبه گوسفندی نیم کیلو
70,000 تومان
68,600 تومان
گوشت کبابی چنجه گوسفندی
یک کیلو
390,000 تومان
382,200 تومان
گوشت کباب کوبیده مَجاز شده
گوشت اعلا گوساله و گوسفندی، پیاز، نمک و فلفل وادویه مخصوص
170,000 تومان
166,600 تومان
گردن گوسفندی هر یک کیلو
220,000 تومان
215,600 تومان
گردن گوسفندی هر نیم کیلو
115,000 تومان
112,700 تومان

استیک تی بن (هر یک کیلو)
سفارش گیری از چهار روز قبل
350,000 تومان
343,000 تومان
استیک ریبای (هر یک کیلو)
سفارش گیری از چهار روز قبل
290,000 تومان
284,200 تومان
استیک راسته گوساله
سفارش گیری از چهار روز قبل
300,000 تومان
294,000 تومان