گوشت میرداماد

(2 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

غیاث آباد بلوار آزادگان مابین کوچه 15 و 17گوشت گوساله چرخ کرده بدون چربی یک کیلو
148,000 تومان
145,040 تومان
ران و دست گوسفند یک کیلو
بدون چربی پاک شده
170,000 تومان
166,600 تومان
راسته و فیله گوسفندی بدون استخوان نیم کیلو
125,000 تومان
122,500 تومان
چرخ كرده كبابي يك كيلو
چربي ٤٠ در صد
98,000 تومان
96,040 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی و گوساله یک کیلو
163,000 تومان
159,740 تومان
گوشت مغز ران گوساله (خورشتی) یک کیلو
145,000 تومان
142,100 تومان
گوشت گوساله بدون چربی خورشتی نیم کیلو
80,000 تومان
78,400 تومان
گوشت گوساله چرخ کرده بدون چربی یک کیلو
148,000 تومان
145,040 تومان
گوشت گوساله چرخکرده بدون چربی نیم کیلو
75,000 تومان
73,500 تومان
ران و دست گوسفند یک کیلو
بدون چربی پاک شده
170,000 تومان
166,600 تومان
ران و دست گوسفند نیم کیلو
88,000 تومان
86,240 تومان
گوشت آبگوشتی مخلوط گوسفندی یک کیلو
140,000 تومان
137,200 تومان
گوشت آبگوشتی مخلوط گوسفندی نیم کیلو
73,000 تومان
71,540 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی و گوساله یک کیلو
163,000 تومان
159,740 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی و گوساله نیم کیلو
82,000 تومان
80,360 تومان
جگر گوسفندی یک کیلو
178,000 تومان
174,440 تومان
جگر گوسفندی نیم کیلو
78,000 تومان
76,440 تومان
فیله گوساله پاک شده یک کیلو
190,000 تومان
186,200 تومان
فیله گوساله پاک شده نیم کیلو
بدون چربی
95,000 تومان
93,100 تومان
راسته مغزی گوساله یک کیلو
بدون هيچ چربي
168,000 تومان
164,640 تومان
راسته مغزی گوساله نیم کیلو
بدون چربي لخم
84,000 تومان
82,320 تومان
چرخ كرده كبابي يك كيلو
چربي ٤٠ در صد
98,000 تومان
96,040 تومان
گوشت كبابي چنجه گوساله
يك كيلو
153,000 تومان
149,940 تومان
قلم گوساله
هر یک کیلو
14,000 تومان
13,720 تومان
قلوه گاه گوساله اعلا يك كيلو
به در خواست مشتری چرخ میشود
98,000 تومان
96,040 تومان
راسته گوسفندی با استخوان
هر یک کیلو
160,000 تومان
156,800 تومان
راسته گوسفندی نیم کیلو با استخوان
80,000 تومان
78,400 تومان
راسته و فیله گوسفندی بدون استخوان یک کیلو
250,000 تومان
245,000 تومان
راسته و فیله گوسفندی بدون استخوان نیم کیلو
125,000 تومان
122,500 تومان
ماهیچه گوسفندی
هر یک کیلو
173,000 تومان
169,540 تومان
گل ماهیچه گوساله پاک شده
هر یک کیلو
150,000 تومان
147,000 تومان
قلوه گاه گوسفندی آبگوشتي هر كيلو
با استخوان دنده
92,000 تومان
90,160 تومان
دنبه گوسفندی یک کیلو
75,000 تومان
73,500 تومان
دنبه گوسفندی نیم کیلو
38,000 تومان
37,240 تومان
گوشت كبابي چنجه گوسفندي
يك كيلو
250,000 تومان
245,000 تومان
گوشت كباب كوبيده مَجاز شده
گوشت اعلا گوساله و گوسفندي ، پياز ، نمك و فلفل وادويه مخصوص
115,000 تومان
112,700 تومان
گردن گوسفندي هر يك كيلو
160,000 تومان
156,800 تومان
گردن گوسفندي هر نيم كيلو
80,000 تومان
78,400 تومان