آبمیوه آرتین

اکنون تعطیل است


( خرید بالای 70,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

خیابان دانشگاه نبش کوچه 52بستنی سنتی مخصوص یک کیلو
40,000 تومان
بستنی سنتی مخصوص نیم کیلو
20,000 تومان

آب پرتقال یک و نیم لیتری
75,000 تومان
آب پرتقال یک لیتری
50,000 تومان
آب سیب یک لیتری
25,000 تومان
آب سیب یک و نیم لیتری
35,000 تومان
آب انار یک لیتری
45,000 تومان
آب انار یک و نیم لیتری
65,000 تومان
آب انبه یک و نیم لیتری
90,000 تومان
آب انبه یک لیتری
60,000 تومان
آب آلبالو یک لیتری
35,000 تومان
آب ذغال اخته یک لیتری
40,000 تومان
آب کرفس یک لیتری
20,000 تومان
آب آناناس یک لیتری
90,000 تومان
آب کرفس یک و نیم لیتری
30,000 تومان
آب آناناس یک و نیم لیتری
130,000 تومان
آب هندوانه یک لیتری
20,000 تومان
آب هندوانه یک و نیم لیتری
30,000 تومان
آب شاتوت یک لیتری
45,000 تومان
آب شاتوت یک و نیم لیتری
65,000 تومان
آب طالبی یک لیتری
20,000 تومان
آب طالبی یک و نیم لیتری
30,000 تومان
ةب هویج یک لیتری
20,000 تومان
آب هوبج یک و نیم لیتری
30,000 تومان
گریپ فرت یک لیتری
50,000 تومان
گریپ فروت یک و نیم لیتری
75,000 تومان
شیر موز یک لیتری
30,000 تومان
شیر موز یک و نیم لیتری
45,000 تومان
شیر خرما مخصوص یک لیتری
50,000 تومان
شیر خرما مخصوص یک و نیم لیتری
75,000 تومان
سیب کرفس یک لیتری
25,000 تومان
سیب هویج یک و نیم لیتری
30,000 تومان
انبه آناناس یک لیتری
90,000 تومان
موز انبه یک لیتری
60,000 تومان
موز آناناس یک لیتری
90,000 تومان
هویج کرفس یک و نیم لیتری
30,000 تومان