میوه سرای کوثر

اکنون تعطیل است

فلکه اول کوثر بازارچه میوه تره بار کوثر غرفه 13 و 14 برادران کرمینارگیل یک عدد
50,000 تومان
پرتقال تامسون شمال درجه1 ۱ کیلوگرم
± ۵۰ گرم
30,000 تومان
آناناس Dole
۱.۲۰۰ تا ۱.۴۰۰ کیلوگرم
180,000 تومان
به اصفهان درجه1 ۱ کیلوگرم
65,000 تومان
سیب زرد میانه ممتاز ۱ کیلوگرم
± ۵۰ گرم
48,000 تومان
پرتقال تامسون ممتاز ۱ کیلوگرم
± ۵۰ گرم
33,000 تومان
خرمالو شهریار ممتاز ۱ کیلوگرم
± ۵۰ گرم
55,000 تومان
کیوی درجه1 ۱ کیلوگرم
± ۵۰ گرم
58,000 تومان
پرتقال تو سرخ شمال ۱ کیلوگرم
± ۵۰ گرم
32,000 تومان
سیب زرد مراغه ممتاز ۱ کیلوگرم
± ۵۰ گرم
38,000 تومان
سیب قرمز مراغه ۱ کیلوگرم
± ۵۰ گرم
38,000 تومان
انگور شاهرودی ۱ کیلوگرم
± ۵۰ گرم
55,000 تومان
پرتقال شمال آبگیری ۱ کیلوگرم
± ۵۰ گرم
15,000 تومان
انار شیرازی ۱ کیلوگرم
± ۵۰ گرم
55,000 تومان
موز ۱ کیلوگرم
± ۵۰ گرم
58,000 تومان
نارنگی پچ 1کیلوگرم
± ۵۰ گرم
48,000 تومان
لیمو شیرین ۱ کیلوگرم
± ۵۰ گرم
40,000 تومان
سیب قرمزمیانه ۱ کیلوگرم
± ۵۰ گرم
48,000 تومان
تخمه کدو درجه یک
250,000 تومان
تخمه افتابگردان دورسفید(خارجی)
170,000 تومان
نارنگی جنوب
48,000 تومان