آبمیوه بستنی انار شاتوت

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
11:00تا23:00

خ نوروزیان نبش حکمت 26کیک بستنی
50,000 تومان
معجون مخصوص
60,000 تومان
ذرت با قارچ و پنیر متوسط
35,000 تومان
ذرت با قارچ و پنیر بزرگ
45,000 تومان
بستنی شکلاتی مخصوص
45,000 تومان
معجون مخصوص
60,000 تومان
کیک بستنی
50,000 تومان
ویتامینه
50,000 تومان
بستنی پسته ای
45,000 تومان
بستنی گردویی
40,000 تومان
ایتالیایی 4 مغز
50,000 تومان
فالوده تک نفره
15,000 تومان
فالوده بستنی
20,000 تومان
ژله بستنی
40,000 تومان
بستنی سنتی 1 کیلو
60,000 تومان
بستنی سنتی نیم کیلو
30,000 تومان
فالوده کیلویی
50,000 تومان
بستنی میوه ای کیلویی
90,000 تومان
بستنی سنتی تک نفره
15,000 تومان
بستنی سنتی حصیری
15,000 تومان
بستنی دستگاهی کیلویی
50,000 تومان
نان حصیری بسته ای
4,000 تومان

شیک شکلات
30,000 تومان
شیک نسکافه
35,000 تومان
شیک قهوه
35,000 تومان
شیک طالبی
35,000 تومان
شیک موز
35,000 تومان
شیک انبه
35,000 تومان
شیک توت فرنگی
35,000 تومان
شیک آناناس
35,000 تومان
شیک نوتلا
40,000 تومان

شکلات گلاسه
30,000 تومان
شاتوت گلاسه
30,000 تومان
توت فرنگی گلاسه
30,000 تومان
کافه گلاسه
30,000 تومان
نوتلا گلاسه
35,000 تومان

کیک خیس
18,000 تومان
کیک شکلاتی
18,000 تومان
ذرت با قارچ و پنیر متوسط
35,000 تومان
ذرت با قارچ و پنیر بزرگ
45,000 تومان

شیرموز نیم لیتری
38,000 تومان
شیرموز پسته نیم لیتری
50,000 تومان
شیر پسته نیم لیتری
40,000 تومان
آب هویج نیم لیتری
25,000 تومان
آب انار نیم لیتری
38,000 تومان
آب آناناس نیم لیتری
55,000 تومان
آب پرتقال نیم لیتری
50,000 تومان
آب سیب نیم لیتری
35,000 تومان
آب انجیر
15,000 تومان
آب شاتوت نیم لیتری
40,000 تومان
آب کرفس نیم لیتری
28,000 تومان
آب انبه نیم لیتری
55,000 تومان
آب هویج 1 لیتری
40,000 تومان
آب هویج 1/5 لیتری
50,000 تومان
آب سیب 1 لیتری
65,000 تومان
آب سیب 1/5 لیتری
75,000 تومان
آب پرتقال 1 لیتری
110,000 تومان
آب انار 1 لیتری
75,000 تومان
آب انار 1/5 لیتری
90,000 تومان
آب کرفس 1 لیتری
55,000 تومان
آب کرفس 1/5 لیتری
65,000 تومان
شیرموز 1 لیتری
75,000 تومان
شیرموز 1/5 لیتری
90,000 تومان
آب شاتوت 1 لیتری
80,000 تومان
آب شاتوت 1/5 لیتری
90,000 تومان
آب انبه 1/5 لیتری
130,000 تومان
آب انبه 1 لیتری
110,000 تومان
آب آناناس 1 لیتری
110,000 تومان
آب آناناس 1/5 لیتری
130,000 تومان
آب پرتقال ۱/۵
130,000 تومان
آب طالبی نیم لیتری
27,000 تومان
آب طالبی 1 لیتری
55,000 تومان
آب طالبی 1/5 لیتری
70,000 تومان
شیرموز پسته 1 لیتری
95,000 تومان
شیرموز پسته نیم لیتری
50,000 تومان
آب هندوانه نیم لیتری
25,000 تومان
آب آلبالو نیم لیتری
25,000 تومان
آب زرشک نیم لیتری
35,000 تومان
آب زرشک یک لیتری
70,000 تومان
آب زرشک ۱/۵ لیتری
85,000 تومان

شیرموز بستنی
25,000 تومان
شیرموز پسته بستنی
35,000 تومان
آب هویج بستنی
20,000 تومان
آب انار بستنی
35,000 تومان
آب سیب بستنی
25,000 تومان
آب انبه بستنی
35,000 تومان
آب پرتقال بستنی
35,000 تومان
آب شاتوت بستنی
35,000 تومان
آب آلبالو بستنی
25,000 تومان
آب طالبی بستنی
20,000 تومان

سیب هویج نیم لیتری
30,000 تومان
هویج پرتقال نیم لیتری
40,000 تومان
هویج کرفس نیم لیتری
25,000 تومان
موز انبه نیم لیتری
40,000 تومان
موز آناناس نیم لیتری
40,000 تومان
شیرموز خرما نیم لیتری
45,000 تومان
انار شاتوت نیم لیتری
40,000 تومان
انار آلبالو نیم لیتری
35,000 تومان
انار پرتقال نیم لیتری
35,000 تومان

آیس پک شکلات
30,000 تومان
آیس پک موز
35,000 تومان
آیس پک توت فرنگی
35,000 تومان
آیس پک طالبی
35,000 تومان
آیس پک اسمارتیز
35,000 تومان
آیس پک انبه
35,000 تومان
آیس پک آناناس
35,000 تومان
آیس پک کارامل
35,000 تومان
آیس پک شاتوت
35,000 تومان
آیس پک انار
35,000 تومان
آیس پک نسکافه
35,000 تومان
آیس پک نوتلا
40,000 تومان
آیس پک موز شکلات
40,000 تومان
آیس پک انار شاتوت
40,000 تومان
آیس پک 4 مغز
40,000 تومان