گل یخ

اکنون تعطیل است


(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

نادری شمالی میدان میرعمادباکس گل
باکس گل ترکیبی با گل متنوع و رنگ بندی به سلیقه مشتری
300,000 تومان
285,000 تومان
رز هلندی شاخه ای
110,000 تومان
104,500 تومان
باکس گل استوانه گلهای بهاری و چند شاخه رز
600,000 تومان
570,000 تومان
الستر شاخه ای
50,000 تومان
47,500 تومان
باکس نوزادی صورتی و آبی
طبیعی و مصنوعی سلیقه مشتری
650,000 تومان
617,500 تومان
باکس گل رز
۱۰ شاخه رز هلندی با باکس قلب
900,000 تومان
855,000 تومان
باکس گل
باکس گل ترکیبی با گل متنوع و رنگ بندی به سلیقه مشتری
300,000 تومان
285,000 تومان
باکس گل ترکیبی
گل و داودی و فرز یا وقلم‌پور
400,000 تومان
380,000 تومان
رز هلندی ۶ شاخه با سطل فلزی
590,000 تومان
560,500 تومان

باکس ترکیبی
600,000 تومان
570,000 تومان