تخم مرغ محلی

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
( خرید بالای 500,000 تومان 50 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

قزوین بلوار حکیم بعد از نرگس 5 فروشگاه ريچالعسل یک کیلویی
عسل طبیعی اویشن از ییلاقیات داماش با تضمین کیفیت با موم و بدون موم
400,000 تومان
360,000 تومان
عسل نیم کیلویی
عسل طبیعی اویشن از ییلاقیات داماش با تضمین کیفیت با موم و بدون موم
200,000 تومان
180,000 تومان

برنج عنبر بو درجه یک
برنج عنبر بوی درجه یک خوسنان با تضمین کیفیت.در بسته های 10 کیلویی
770,000 تومان
693,000 تومان