آبمیوه شهرزاد

بلوار فردوس شمالی بالاتر از پیتزا پلهکیک شکلات خیس- شکلات خامه
4,000 تومان
آیس شکلات
10,000 تومان
ذرت مکزیکی بزرگ
10,000 تومان
آیس شاه توت
12,000 تومان
آب هویج 1/5 لیتری
20,000 تومان
آب پرتقال 1/5 لیتری
40,000 تومان
آب کرفس 1/5 لیتری
15,000 تومان
آب سیب 1/5 لیتری
24,000 تومان
آب آناناس 1/5 لیتری
44,000 تومان
آب انبه 1/5 لیتری
44,000 تومان

آیس پسته
13,000 تومان
آیس گردو
13,000 تومان
آیس فندوق
13,000 تومان
آیس شاه توت
12,000 تومان
آیس توت فرنگی
10,000 تومان
آیس هلو
10,000 تومان
آیس اسنیکرز
13,000 تومان
آیس معجون
13,000 تومان
آیس نارگیل
10,000 تومان
آیس انبه
10,000 تومان
آیس چهار مغز
13,000 تومان
آیس شکلات
10,000 تومان
آیس موز
10,000 تومان
آیس اسمارتیز
10,000 تومان
آیس نوتلا
13,000 تومان

کیک بستنی مخصوص شهرزاد بزرگ
15,000 تومان
کیک بستنی مخصوص شهرزاد کوچک
10,000 تومان
معجون ویتامینه مخصوص
18,000 تومان
معجون ویتامینه ویژه
24,000 تومان

شیک آناناس
10,000 تومان
شیک توت فرنگی
10,000 تومان
شیک شاه توت
12,000 تومان
شیک موز
10,000 تومان
شیک طالبی
10,000 تومان
شیک طالبی
10,000 تومان
شیک شکلات
10,000 تومان
شیک پسته
13,000 تومان
شیک موز آناناس
13,000 تومان
شیک نوتلا
13,000 تومان

شکلات گلاسه
7,000 تومان
کافه گلاسه
7,000 تومان
آناناس گلاسه
10,000 تومان
توت فرنگی گلاسه
10,000 تومان
اخته گلاسه
10,000 تومان
انبه گلاسه
10,000 تومان

شیر موز
6,000 تومان
شیر موز مخصوص
12,000 تومان
شیر موز ویژه
18,000 تومان
شیر موز پسته ویزه
22,000 تومان
شیر موز بستنی
6,000 تومان
شیر موز بستنی مخصوص
12,000 تومان
موز آناناس/موز آناناس بستنی
13,000 تومان
شیر هویج
5,000 تومان
شیر خرما
5,000 تومان
انبه
13,000 تومان
شیر انبه
13,000 تومان
اخته
13,000 تومان
سیب
7,000 تومان
آب هویج کوچک
5,000 تومان
آب هویج بزرگ
6,000 تومان
آب هویج بستنی کوچک
6,000 تومان
آب هویج بستنی بزرگ
8,000 تومان
آب طالبی بستنی کوچک
6,000 تومان
آب طالبی بستنی بزرگ
8,000 تومان
توت فرنگی
13,000 تومان
شاتوت
13,000 تومان
شاتوت بستنی
13,000 تومان
آناناس
12,000 تومان
آناناس بستنی
12,000 تومان
پرتقال آناناس
12,000 تومان
پرتقال
7,000 تومان
پرتقال شاتوت
13,000 تومان

کرفس پرتقال
8,000 تومان
کرفس کیوی
7,000 تومان
کرفس سیب
6,000 تومان
کرفس هویج
5,000 تومان
کرفس لیمو
5,000 تومان

ژله بستنی
7,000 تومان
کپ خامه 4 اسکوپ
5,000 تومان
ژله
5,000 تومان

بستنی دستگاهی بزرگ
2,500 تومان
بستنی دستگاهی ویژه
3,500 تومان
بستنی دستگاهی کوچک
2,000 تومان
بستنی چهار اسکوپ
5,000 تومان
بستنی میوه ای 5 اسکوپ
6,000 تومان

شیر نسکافه
6,000 تومان
قهوه ترک
6,000 تومان
قهوه اسپرسو دوبل
6,000 تومان
قهوه اسپرسو سینگل
4,000 تومان
کاپوچینو امریکایی - ایتالیایی
10,000 تومان
انواع شیر قهوه
7,000 تومان
شیر کاکائو کوچک
3,500 تومان
شیر کاکائو بزرگ
5,000 تومان

کیک شکلات خیس- شکلات خامه
4,000 تومان
کیک هویج
4,000 تومان
ذرت مکزیکی کوچک
7,000 تومان
ذرت مکزیکی بزرگ
10,000 تومان
کوکتل میوه های طبیعی 3
12,000 تومان
کوکتل میوه های طبیعی 4
13,000 تومان
کوکتل میوه های طبیعی 6
20,000 تومان
انواع آیس و شکلات نوتلا
13,000 تومان