آبمیوه شهرزاد

( خرید بالای 150,000 تومان 20 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

بلوار فردوس شمالی بالاتر از پیتزا پله ایستگاه ویتامینه شهرزادبستنی دستگاهی کوچک
4,000 تومان
بستنی سنتی ویژه
8,000 تومان
معجون ویتامینه مخصوص کوچک
انبه،انانس،توت فرنگی،موز،خرماانجیرگردو پسته بادام هندی خامه نارگیل کنجدژله عسل
35,000 تومان
کیک بستنی مخصوص شهرزاد کوچک
15,000 تومان
آب هویج 1/5 لیتری
35,000 تومان
آب پرتقال 1/5 لیتری
80,000 تومان
آب سیب 1/5 لیتری
60,000 تومان
آب آناناس 1/5 لیتری
150,000 تومان
آب انبه 1/5 لیتری
120,000 تومان
شاتوت 1/5لیتری
80,000 تومان
ذغال اخته1/5لیتری
میوه فرآوری شده ذغال اخته
80,000 تومان
توت فرنگی1/5لیتری
میوه
80,000 تومان
انارطبیعی1/5لیتری
میوه
120,000 تومان
آب طالبی طبیعی1/5
50,000 تومان
آب خرمالو طبیعی1/5
میکس خرمالو طبیعی شیر خرمالو هم موجوده لطفا بگین باشیر
80,000 تومان
آب هندوانه1/5لیتر
30,000 تومان
شیرموز1/5لیتری
50,000 تومان

آیس پسته
25,000 تومان
آیس گردو
25,000 تومان
آیس شکلات فندوق
25,000 تومان
آیس شاه توت
17,000 تومان
آیس توت فرنگی
17,000 تومان
آیس معجون
25,000 تومان
آیس نارگیل
17,000 تومان
آیس انبه
17,000 تومان
آیس شکلات
17,000 تومان
آیس چهار مغز
25,000 تومان
آیس موز
17,000 تومان
آیس اسمارتیز
17,000 تومان
آیس نوتلا
25,000 تومان

کیک بستنی مخصوص شهرزاد بزرگ
20,000 تومان
کیک بستنی مخصوص شهرزاد کوچک
15,000 تومان
معجون ویتامینه مخصوص کوچک
انبه،انانس،توت فرنگی،موز،خرماانجیرگردو پسته بادام هندی خامه نارگیل کنجدژله عسل
35,000 تومان
معجون ویتامینه ویژه متوسط
انبه،انانس،توت فرنگی،موز،خرماانجیرگردو پسته بادام هندی خامه نارگیل کنجدژله عسل
45,000 تومان
معجون ویتامینه ویژه بزرگ
انبه،انانس،توت فرنگی،موز،خرماانجیرگردو پسته بادام هندی خامه نارگیل کنجدژله عسل
55,000 تومان

شکلات گلاسه
15,000 تومان
کافه گلاسه
15,000 تومان
آناناس گلاسه
30,000 تومان
توت فرنگی گلاسه
12,000 تومان
اخته گلاسه
12,000 تومان
انبه گلاسه
15,000 تومان

شیر موز
12,000 تومان
شیر موز مخصوص
شیر موز بستنی پسته گردوبادام هندی کنجدنارگیل پودرپسته خامه
23,000 تومان
شیر موز ویژه
شیر موز بستنی پسته گردوبادام هندی کنجدنارگیل پودرپسته خامه 550سی سی
33,000 تومان
شیر موز پسته ویژه
شیرموزبامیکس پسته قزوین550سی سی
38,000 تومان
شیر موز بستنی
12,000 تومان
موز آناناس
35,000 تومان
شیر موز بستنی مخصوص
شیر موز بستنی پسته گردوبادام هندی کنجدنارگیل پودرپسته خامه
23,000 تومان
شیر هویج
10,000 تومان
شیر خرما
7,000 تومان
انبه
30,000 تومان
شیر انبه
30,000 تومان
اخته
20,000 تومان
آب هویج کوچک
8,000 تومان
سیب
15,000 تومان
آب هویج بزرگ
10,000 تومان
آب هویج بستنی کوچک
10,000 تومان
آب هویج بستنی بزرگ
12,000 تومان
آب طالبی بستنی کوچک
15,000 تومان
آب طالبی بستنی بزرگ
17,000 تومان
توت فرنگی
20,000 تومان
شاتوت
20,000 تومان
شاتوت بستنی
15,000 تومان
آناناس
35,000 تومان
آناناس بستنی
40,000 تومان
پرتقال آناناس
40,000 تومان
پرتقال
20,000 تومان
پرتقال شاتوت
20,000 تومان
شیرموز پسته مخصوص
28,000 تومان
آب انارطبیعی
30,000 تومان
آب طالبی
12,000 تومان
آب خرمالو طبیعی
میکس خرمالو طبیعی شیر خرمالو هم موجوده لطفا بگین باشیر
20,000 تومان
انجیر سیاه
میکس انجیر طبیعی
20,000 تومان
میکس پرتقال لیمو شیرین
20,000 تومان
آب هندوانه طبیعی
8,000 تومان

ژله بستنی
10,000 تومان
کپ خامه 4 اسکوپ
7,000 تومان
ژله
10,000 تومان

بستنی دستگاهی بزرگ
5,000 تومان
بستنی دستگاهی ویژه
8,000 تومان
بستنی دستگاهی کوچک
4,000 تومان
بستنی سنتی ویژه
8,000 تومان
فالوده مخصوص شهرزاد
8,000 تومان
فالوده بستنی سنتی
10,000 تومان
فالوده بستنی ایتالیایی
13,000 تومان
بستنی 3 اسکوپ
9,000 تومان
بستنی میوه ای 5 اسکوپ
15,000 تومان
بستنی چهار اسکوپ
12,000 تومان
فالوده یک کیلو
30,000 تومان
فالوده نیم کیلو
15,000 تومان

کیک شکلات خیس-
8,000 تومان
ذرت مکزیکی کوچک
ذرت سوپر بهفرین وپنیر درجه یک روزگار قارچ درجه یک سس فرانسه مخصوص شهرزاد
23,000 تومان
ذرت مکزیکی بزرگ
ذرت سوپر بهفرین وپنیر درجه یک روزگار قارچ درجه یک سس فرانسه مخصوص شهرزاد
30,000 تومان
کوکتل میوه های طبیعی 3
انبه،اناناس،توت فرنگی
35,000 تومان
کوکتل میوه های طبیعی 4
موز،انبه،توتفرنگی،اناناس
40,000 تومان
کوکتل میوه های طبیعی 6
پرتقال،اناناس،انبه،موز،توت فرنگی،شاتوت(اخته)
45,000 تومان
آیس شکلات نوتلا
25,000 تومان
کیک شکلات خامه
8,000 تومان

آدامس Trident
دارچین ونعنا
23,000 تومان
شوکولوگو
شکلات75درصدآجیلی
35,000 تومان
Snickers
14,000 تومان
Kit Kat
12,000 تومان
آتی کارام تخته ای دارک پسته
36,000 تومان
آتی کارام پسته ای
35,000 تومان
آتی کارم تخته ای 70درصد
30,000 تومان
شکلات لاویوا اولکر
11,000 تومان
کره بادام زمینی جیف حریر یاباتکه های بادام زمینی
105,000 تومان

آب هویج1لیتری
25,000 تومان
آب پرتقال طبیعی1لیتری
60,000 تومان
آناناس طبیعی1لیتری
110,000 تومان
انبه طبیعی1لیتری
90,000 تومان
شاتوت طبیعی1لیتری
60,000 تومان
انارطبیعی1لیتری
90,000 تومان
«غال اخته طبیعی1لیتری
60,000 تومان
توت فرنگی طبیعی 1لیتری
60,000 تومان
طالبی طبیعی1لیتری
40,000 تومان
خرمالو یک لیتری
60,000 تومان
آب هندوانه یک لیتر
25,000 تومان
شیرموز1لیتری
38,000 تومان

بستنی سنتی زعفرانی پرخامه پسته ای یک کیلو
کاملا شرکتی وباکیفیت
40,000 تومان
بستنی سنتی زعفرانی پرخامه پسته ای نیم کیلو
کاملا شرکتی وباکیفیت
20,000 تومان