آبمیوه شهرزاد

( خرید بالای 100,000 تومان 20 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

بلوار فردوس شمالی بالاتر از پیتزا پله ایستگاه ویتامینه شهرزادکیک شکلات خیس-
8,000 تومان
بستنی دستگاهی ویژه
7,000 تومان
توت فرنگی
20,000 تومان
آب هویج 1/5 لیتری
25,000 تومان
آب پرتقال 1/5 لیتری
65,000 تومان
آب کرفس 1/5 لیتری
30,000 تومان
آب سیب 1/5 لیتری
60,000 تومان
آب آناناس 1/5 لیتری
200,000 تومان
آب انبه 1/5 لیتری
120,000 تومان
شاتوت 1/5لیتری
80,000 تومان
ذغال اخته1/5لیتری
میوه فرآوری شده ذغال اخته
80,000 تومان
توت فرنگی1/5لیتری
میوه
80,000 تومان
انارطبیعی1/5لیتری
میوه
80,000 تومان
آب کرفس لیمو1/5لیتر
کرفس ولیمو
35,000 تومان
آب خرمالو طبیعی1/5
میکس خرمالو طبیعی شیر خرمالو هم موجوده لطفا بگین باشیر
80,000 تومان
میکس پرتقال لیمو شیرین1/5
70,000 تومان

آیس پسته
25,000 تومان
آیس گردو
25,000 تومان
آیس شاه توت
17,000 تومان
آیس توت فرنگی
17,000 تومان
آیس معجون
25,000 تومان
آیس نارگیل
17,000 تومان
آیس انبه
17,000 تومان
آیس شکلات
17,000 تومان
آیس چهار مغز
25,000 تومان
آیس موز
17,000 تومان
آیس اسمارتیز
17,000 تومان
آیس نوتلا
25,000 تومان

کیک بستنی مخصوص شهرزاد بزرگ
20,000 تومان
کیک بستنی مخصوص شهرزاد کوچک
15,000 تومان
معجون ویتامینه مخصوص
انبه،انانس،توت فرنگی،موز،خرماانجیرگردو پسته بادام هندی خامه نارگیل کنجدژله عسل
35,000 تومان
معجون ویتامینه ویژه متوسط
انبه،انانس،توت فرنگی،موز،خرماانجیرگردو پسته بادام هندی خامه نارگیل کنجدژله عسل
45,000 تومان
معجون ویتامینه بزرگ بزرگ
انبه،انانس،توت فرنگی،موز،خرماانجیرگردو پسته بادام هندی خامه نارگیل کنجدژله عسل
55,000 تومان

شکلات گلاسه
15,000 تومان
کافه گلاسه
15,000 تومان
آناناس گلاسه
30,000 تومان
توت فرنگی گلاسه
12,000 تومان
انبه گلاسه
15,000 تومان

شیر موز
10,000 تومان
شیر موز مخصوص
شیر موز بستنی پسته گردوبادام هندی کنجدنارگیل پودرپسته خامه
20,000 تومان
شیر موز ویژه
شیر موز بستنی پسته گردوبادام هندی کنجدنارگیل پودرپسته خامه 550سی سی
30,000 تومان
شیر موز پسته ویژه
شیرموزبامیکس پسته قزوین550سی سی
35,000 تومان
شیر موز بستنی
10,000 تومان
موز آناناس
45,000 تومان
شیر موز بستنی مخصوص
شیر موز بستنی پسته گردوبادام هندی کنجدنارگیل پودرپسته خامه
20,000 تومان
شیر هویج
7,000 تومان
شیر خرما
7,000 تومان
انبه
30,000 تومان
شیر انبه
30,000 تومان
اخته
20,000 تومان
سیب
15,000 تومان
آب هویج کوچک
7,000 تومان
آب هویج بزرگ
8,000 تومان
آب هویج بستنی کوچک
8,000 تومان
آب هویج بستنی بزرگ
10,000 تومان
توت فرنگی
20,000 تومان
شاتوت
20,000 تومان
شاتوت بستنی
15,000 تومان
آناناس
50,000 تومان
آناناس بستنی
40,000 تومان
پرتقال آناناس
40,000 تومان
پرتقال
15,000 تومان
پرتقال شاتوت
17,000 تومان
شیرموز پسته مخصوص
25,000 تومان
آب انارطبیعی
20,000 تومان
آب خرمالو طبیعی
میکس خرمالو طبیعی شیر خرمالو هم موجوده لطفا بگین باشیر
20,000 تومان
انجیر سیاه
میکس انجیر طبیعی
20,000 تومان
میکس پرتقال لیمو شیرین
17,000 تومان

کرفس پرتقال
10,000 تومان
کرفس سیب
12,000 تومان
کرفس هویج
7,000 تومان
کرفس لیمو
8,000 تومان

ژله بستنی
10,000 تومان
کپ خامه 4 اسکوپ
7,000 تومان
ژله
8,000 تومان

بستنی دستگاهی بزرگ
4,000 تومان
بستنی دستگاهی ویژه
7,000 تومان
بستنی دستگاهی کوچک
3,000 تومان
بستنی سنتی ویژه
7,000 تومان
فالوده مخصوص شهرزاد
7,000 تومان
فالوده بستنی سنتی
9,000 تومان
فالوده بستنی ایتالیایی
13,000 تومان
بستنی 3 اسکوپ
9,000 تومان
بستنی چهار اسکوپ
12,000 تومان
بستنی میوه ای 5 اسکوپ
15,000 تومان
فالوده یک کیلو
20,000 تومان
فالوده نیم کیلو
10,000 تومان

کیک شکلات خیس-
8,000 تومان
کیک هویج
8,000 تومان
ذرت مکزیکی کوچک
ذرت سوپر بهفرین وپنیر درجه یک روزگار قارچ درجه یک سس فرانسه مخصوص شهرزاد
17,000 تومان
ذرت مکزیکی بزرگ
ذرت سوپر بهفرین وپنیر درجه یک روزگار قارچ درجه یک سس فرانسه مخصوص شهرزاد
23,000 تومان
کوکتل میوه های طبیعی 3
انبه،اناناس،توت فرنگی
35,000 تومان
کوکتل میوه های طبیعی 4
موز،انبه،توتفرنگی،اناناس
35,000 تومان
کوکتل میوه های طبیعی 6
پرتقال،اناناس،انبه،موز،توت فرنگی،شاتوت(اخته)
40,000 تومان
انواع آیس و شکلات نوتلا
25,000 تومان
کیک شکلات خامه
8,000 تومان

آب هویج1لیتری
20,000 تومان
آب پرتقال طبیعی1لیتری
50,000 تومان
آناناس طبیعی1لیتری
150,000 تومان
انبه طبیعی1لیتری
90,000 تومان
شاتوت طبیعی1لیتری
60,000 تومان
انارطبیعی1لیتری
60,000 تومان
«غال اخته طبیعی1لیتری
60,000 تومان
توت فرنگی طبیعی 1لیتری
60,000 تومان
آب کرفس یک لیتر
18,000 تومان
آب کرفس لیمویک لیتر
کرفس لیمو
25,000 تومان
خرمالو یک لیتری
60,000 تومان
میکس پرتقال لیمو شیرین1لیتر
50,000 تومان

بستنی سنتی زعفرانی پرخامه پسته ای یک کیلو
کاملا شرکتی وباکیفیت
35,000 تومان
بستنی سنتی زعفرانی پرخامه پسته ای نیم کیلو
کاملا شرکتی وباکیفیت
17,500 تومان