آبمیوه شهرزاد

بلوار فردوس شمالی بالاتر از پیتزا پلهکیک هویج
4,000 تومان
شیر موز بستنی
7,000 تومان
ناموجود
کیک شکلات خیس- شکلات خامه
4,000 تومان
بستنی چهار اسکوپ
6,000 تومان
ناموجود
آب هویج 1/5 لیتری
20,000 تومان
ناموجود
آب پرتقال 1/5 لیتری
60,000 تومان
ناموجود
آب کرفس 1/5 لیتری
15,000 تومان
آب سیب 1/5 لیتری
28,000 تومان
آب آناناس 1/5 لیتری
52,000 تومان
آب انبه 1/5 لیتری
60,000 تومان
ناموجود

آیس پسته
15,000 تومان
ناموجود
آیس گردو
15,000 تومان
ناموجود
آیس فندوق
15,000 تومان
ناموجود
آیس شاه توت
13,000 تومان
ناموجود
آیس توت فرنگی
13,000 تومان
ناموجود
آیس هلو
10,000 تومان
آیس اسنیکرز
15,000 تومان
ناموجود
آیس معجون
15,000 تومان
ناموجود
آیس نارگیل
12,000 تومان
ناموجود
آیس انبه
13,000 تومان
ناموجود
آیس چهار مغز
15,000 تومان
ناموجود
آیس شکلات
13,000 تومان
ناموجود
آیس موز
13,000 تومان
ناموجود
آیس اسمارتیز
12,000 تومان
ناموجود
آیس نوتلا
15,000 تومان
ناموجود

کیک بستنی مخصوص شهرزاد بزرگ
17,000 تومان
ناموجود
کیک بستنی مخصوص شهرزاد کوچک
12,000 تومان
ناموجود
معجون ویتامینه مخصوص
18,000 تومان
ناموجود
معجون ویتامینه ویژه
24,000 تومان
ناموجود

شیک آناناس
13,000 تومان
ناموجود
شیک توت فرنگی
13,000 تومان
ناموجود
شیک شاه توت
13,000 تومان
ناموجود
شیک موز
13,000 تومان
ناموجود
شیک طالبی
13,000 تومان
ناموجود
شیک طالبی
13,000 تومان
ناموجود
شیک شکلات
13,000 تومان
ناموجود
شیک پسته
15,000 تومان
ناموجود
شیک موز آناناس
13,000 تومان
شیک نوتلا
15,000 تومان
ناموجود

شکلات گلاسه
8,000 تومان
ناموجود
کافه گلاسه
8,000 تومان
ناموجود
آناناس گلاسه
12,000 تومان
ناموجود
توت فرنگی گلاسه
12,000 تومان
ناموجود
اخته گلاسه
12,000 تومان
ناموجود
انبه گلاسه
12,000 تومان
ناموجود

شیر موز
6,000 تومان
ناموجود
شیر موز مخصوص
12,000 تومان
شیر موز ویژه
18,000 تومان
شیر موز پسته ویزه
22,000 تومان
شیر موز بستنی
7,000 تومان
ناموجود
شیر موز بستنی مخصوص
12,000 تومان
موز آناناس/موز آناناس بستنی
15,000 تومان
ناموجود
شیر هویج
6,000 تومان
ناموجود
شیر خرما
7,000 تومان
ناموجود
انبه
15,000 تومان
ناموجود
شیر انبه
15,000 تومان
ناموجود
اخته
15,000 تومان
ناموجود
سیب
8,000 تومان
ناموجود
آب هویج کوچک
5,000 تومان
آب هویج بزرگ
6,000 تومان
آب هویج بستنی کوچک
7,000 تومان
ناموجود
آب هویج بستنی بزرگ
9,000 تومان
ناموجود
آب طالبی بستنی کوچک
7,000 تومان
ناموجود
آب طالبی بستنی بزرگ
9,000 تومان
ناموجود
توت فرنگی
15,000 تومان
ناموجود
شاتوت
15,000 تومان
ناموجود
شاتوت بستنی
13,000 تومان
آناناس
15,000 تومان
ناموجود
آناناس بستنی
12,000 تومان
پرتقال آناناس
15,000 تومان
ناموجود
پرتقال
15,000 تومان
ناموجود
پرتقال شاتوت
15,000 تومان
ناموجود

کرفس پرتقال
10,000 تومان
ناموجود
کرفس کیوی
7,000 تومان
کرفس سیب
7,000 تومان
ناموجود
کرفس هویج
5,000 تومان
کرفس لیمو
8,000 تومان
ناموجود

ژله بستنی
7,000 تومان
کپ خامه 4 اسکوپ
5,000 تومان
ژله
5,000 تومان

بستنی دستگاهی بزرگ
3,000 تومان
ناموجود
بستنی دستگاهی ویژه
5,000 تومان
ناموجود
بستنی دستگاهی کوچک
2,500 تومان
فالوده مخصوص شهرزاد
4,000 تومان
فالوده بستنی سنتی
5,000 تومان
فالوده بستنی ایتالیایی
5,000 تومان
بستنی چهار اسکوپ
6,000 تومان
ناموجود
بستنی میوه ای 5 اسکوپ
7,500 تومان
ناموجود

شیر نسکافه
6,000 تومان
قهوه ترک
6,000 تومان
قهوه اسپرسو دوبل
6,000 تومان
قهوه اسپرسو سینگل
4,000 تومان
کاپوچینو امریکایی - ایتالیایی
8,000 تومان
ناموجود
انواع شیر قهوه
7,000 تومان
شیر کاکائو کوچک
3,500 تومان
شیر کاکائو بزرگ
5,000 تومان

کیک شکلات خیس- شکلات خامه
4,000 تومان
کیک هویج
4,000 تومان
ذرت مکزیکی کوچک
8,000 تومان
ناموجود
ذرت مکزیکی بزرگ
12,000 تومان
ناموجود
کوکتل میوه های طبیعی 3
15,000 تومان
ناموجود
کوکتل میوه های طبیعی 4
17,000 تومان
ناموجود
کوکتل میوه های طبیعی 6
20,000 تومان
انواع آیس و شکلات نوتلا
15,000 تومان
ناموجود