آبمیوه شهرزاد

( خرید بالای 100,000 تومان 20 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

بلوار فردوس شمالی بالاتر از پیتزا پله ایستگاه ویتامینه شهرزادآب هویج 1/5 لیتری
25,000 تومان
ناموجود
آب کرفس 1/5 لیتری
25,000 تومان
آب سیب 1/5 لیتری
48,000 تومان
ناموجود
آب انبه 1/5 لیتری
120,000 تومان
ناموجود
شاتوت 1/5لیتری
80,000 تومان
ناموجود
ذغال اخته1/5لیتری
میوه فرآوری شده ذغال اخته
80,000 تومان
ناموجود
توت فرنگی1/5لیتری
میوه
80,000 تومان
ناموجود
انارطبیعی1/5لیتری
میوه
60,000 تومان
ناموجود
آب طالبی طبیعی1/5
40,000 تومان
ناموجود
آب کرفس لیمو1/5لیتر
کرفس ولیمو
35,000 تومان
ناموجود
میکس نارنگی ولیموشیرین1.5 لیتر
60,000 تومان
ناموجود

آیس پسته
20,000 تومان
ناموجود
آیس گردو
17,000 تومان
ناموجود
آیس شاه توت
15,000 تومان
ناموجود
آیس توت فرنگی
15,000 تومان
ناموجود
آیس معجون
20,000 تومان
ناموجود
آیس نارگیل
15,000 تومان
ناموجود
آیس انبه
15,000 تومان
ناموجود
آیس شکلات
15,000 تومان
ناموجود
آیس چهار مغز
20,000 تومان
ناموجود
آیس موز
15,000 تومان
ناموجود
آیس اسمارتیز
15,000 تومان
ناموجود
آیس نوتلا
20,000 تومان
ناموجود

کیک بستنی مخصوص شهرزاد بزرگ
20,000 تومان
ناموجود
کیک بستنی مخصوص شهرزاد کوچک
15,000 تومان
ناموجود
معجون ویتامینه مخصوص
انبه،انانس،توت فرنگی،موز،خرماانجیرگردو پسته بادام هندی خامه نارگیل کنجدژله عسل
30,000 تومان
ناموجود
معجون ویتامینه ویژه متوسط
انبه،انانس،توت فرنگی،موز،خرماانجیرگردو پسته بادام هندی خامه نارگیل کنجدژله عسل
40,000 تومان
ناموجود
معجون ویتامینه بزرگ بزرگ
انبه،انانس،توت فرنگی،موز،خرماانجیرگردو پسته بادام هندی خامه نارگیل کنجدژله عسل
50,000 تومان
ناموجود

شکلات گلاسه
10,000 تومان
ناموجود
کافه گلاسه
10,000 تومان
ناموجود
آناناس گلاسه
12,000 تومان
ناموجود
توت فرنگی گلاسه
12,000 تومان
ناموجود
اخته گلاسه
12,000 تومان
ناموجود
انبه گلاسه
12,000 تومان
ناموجود

شیر موز
8,000 تومان
ناموجود
شیر موز مخصوص
شیر موز بستنی پسته گردوبادام هندی کنجدنارگیل پودرپسته خامه
17,000 تومان
ناموجود
شیر موز ویژه
شیر موز بستنی پسته گردوبادام هندی کنجدنارگیل پودرپسته خامه 550سی سی
25,000 تومان
ناموجود
شیر موز پسته ویژه
شیرموزبامیکس پسته قزوین550سی سی
35,000 تومان
ناموجود
شیر موز بستنی
8,000 تومان
ناموجود
شیر موز بستنی مخصوص
شیر موز بستنی پسته گردوبادام هندی کنجدنارگیل پودرپسته خامه
17,000 تومان
ناموجود
شیر هویج
7,000 تومان
ناموجود
شیر خرما
7,000 تومان
ناموجود
انبه
30,000 تومان
ناموجود
شیر انبه
30,000 تومان
ناموجود
اخته
20,000 تومان
ناموجود
سیب
12,000 تومان
ناموجود
آب هویج کوچک
7,000 تومان
آب هویج بزرگ
8,000 تومان
آب هویج بستنی کوچک
8,000 تومان
ناموجود
آب هویج بستنی بزرگ
10,000 تومان
ناموجود
آب طالبی بستنی کوچک
10,000 تومان
ناموجود
آب طالبی بستنی بزرگ
12,000 تومان
ناموجود
توت فرنگی
20,000 تومان
ناموجود
شاتوت
20,000 تومان
ناموجود
شاتوت بستنی
15,000 تومان
سراب آلبالوی طبیعی
فرآوری آلبالو طبیعی
8,000 تومان
ناموجود
شیرموز پسته مخصوص
25,000 تومان
ناموجود
آب انارطبیعی
15,000 تومان
ناموجود
آب طالبی
10,000 تومان
ناموجود
میکس نارنگی ولیموشیرین
15,000 تومان
ناموجود

کرفس سیب
10,000 تومان
ناموجود
کرفس هویج
7,000 تومان
کرفس لیمو
8,000 تومان
ناموجود

ژله بستنی
10,000 تومان
کپ خامه 4 اسکوپ
7,000 تومان
ژله
8,000 تومان

بستنی دستگاهی بزرگ
4,000 تومان
ناموجود
بستنی دستگاهی ویژه
6,000 تومان
ناموجود
بستنی دستگاهی کوچک
3,000 تومان
بستنی سنتی ویژه
6,000 تومان
ناموجود
فالوده مخصوص شهرزاد
5,000 تومان
فالوده بستنی سنتی
8,000 تومان
فالوده بستنی ایتالیایی
13,000 تومان
بستنی 3 اسکوپ
9,000 تومان
ناموجود
بستنی چهار اسکوپ
12,000 تومان
ناموجود
بستنی میوه ای 5 اسکوپ
15,000 تومان
ناموجود

کیک شکلات خیس-
7,000 تومان
ناموجود
کیک هویج
7,000 تومان
ناموجود
ذرت مکزیکی کوچک
ذرت سوپر بهفرین وپنیر درجه یک روزگار قارچ درجه یک سس فرانسه مخصوص شهرزاد
15,000 تومان
ناموجود
ذرت مکزیکی بزرگ
ذرت سوپر بهفرین وپنیر درجه یک روزگار قارچ درجه یک سس فرانسه مخصوص شهرزاد
20,000 تومان
ناموجود
کوکتل میوه های طبیعی 3
انبه،اناناس،توت فرنگی
30,000 تومان
ناموجود
کوکتل میوه های طبیعی 4
موز،انبه،توتفرنگی،اناناس
35,000 تومان
ناموجود
کوکتل میوه های طبیعی 6
پرتقال،اناناس،انبه،موز،توت فرنگی،شاتوت(اخته)
40,000 تومان
ناموجود
انواع آیس و شکلات نوتلا
20,000 تومان
ناموجود
کیک شکلات خامه
7,000 تومان
ناموجود

آب هویج1لیتری
20,000 تومان
ناموجود
انبه طبیعی1لیتری
90,000 تومان
ناموجود
شاتوت طبیعی1لیتری
60,000 تومان
ناموجود
انارطبیعی1لیتری
45,000 تومان
ناموجود
«غال اخته طبیعی1لیتری
60,000 تومان
ناموجود
توت فرنگی طبیعی 1لیتری
60,000 تومان
ناموجود
طالبی طبیعی1لیتری
20,000 تومان
ناموجود
آب کرفس یک لیتر
18,000 تومان
ناموجود
آب کرفس لیمو
کرفس لیمو
25,000 تومان
ناموجود
میکس نارنگی ولیموشیرین یک لیتر
45,000 تومان
ناموجود

بستنی سنتی زعفرانی پرخامه پسته ای یک کیلو
کاملا شرکتی وباکیفیت
32,000 تومان
ناموجود
بستنی سنتی زعفرانی پرخامه پسته ای نیم کیلو
کاملا شرکتی وباکیفیت
16,000 تومان
ناموجود