لبنیات مانگا

نوروزیان ابتدای بلوار پرستارپنیر لیقوان ۵۰۰ گرم
170,000 تومان
پنیر تبریز ۵۰۰ گرم
150,000 تومان
پنیر لاکتیکی ۵۰۰ گرم
58,000 تومان
پنیر سفید ۵۰۰ گرم
49,000 تومان
پنیر بلغاری ۵۰۰ گرم
115,000 تومان

ماست گاوی ۱.۳۰۰ کیلوگرم
41,000 تومان
ماست چکیده ۵۰۰ گرم
27,500 تومان
ماست چکیده ۱ کیلوگرم
55,000 تومان
ماست موسیر ۵۰۰ گرم
30,000 تومان
ماست موسیر ۱ کیلوگرم
65,000 تومان

شیر محلی ۵۰۰ گرم
9,500 تومان
شیر محلی ۱ کیلوگرم
19,000 تومان

دوغ چکیده ۵۰۰ گرم
30,000 تومان
دوغ چکیده کیلویی
60,000 تومان
دوغ ترش محلی ۱.۲۰۰ کیلوگرم
40,000 تومان

خامه محلی ۵۰۰ گرم
105,000 تومان
کره چرخی محلی ۵۰۰ گرم
130,000 تومان
سرشیر ۵۰۰ گرم
120,000 تومان
کره محلی ۵۰۰ گرم
160,000 تومان

حلوا ارده 500 گرم
90,000 تومان
حلوا ارده ۱ کیلوگرم
180,000 تومان
شیره انگور ۵۰۰ گرم
85,000 تومان
شیره انگور ۱ کیلوگرم
170,000 تومان
حلوا شکری ۵۰۰ گرم
75,000 تومان
حلوار شکری ۱ کیلوگرم
150,000 تومان

تخم مرغ رسمی یک عدد
4,300 تومان
تخم مرغ ۳۰ عدد
130,000 تومان
تخم بلدرچین ۶ عدد
36,000 تومان

خرما زاهدی ۵۰۰ گرم
45,000 تومان
خرما زاهدی ۵۰۰ گرم
50,000 تومان
خرما خاصویی ۵۰۰ گرم
55,000 تومان
خرما بم ۶۰۰ گرم
95,000 تومان

زیتون شور ۴۰۰ گرم
110,000 تومان
ترشی شور ۴۰۰ گرم
59,000 تومان
خیارشور ۵۰۰ گرم
30,000 تومان
ترشی مخلوط ۵۰۰ گرم
35,000 تومان

نبات شاخه ای زعفرانی ۵۰۰ گرم
40,000 تومان

رب انار ۵۰۰ گرم
95,000 تومان