خانه کباب خورشید

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

شهرک کوثر،خیابان شهید محلاتی، پلاک 34کوبیده سیخی
120گرم گوشت گرم مخلوط گوسفندی و گوساله
7,410 تومان
چلوکباب کوبیده مخصوص خورشید
2سیخ کوبیده 120گرمی 300گرم برنج ایرانی+دورچین کامل
19,950 تومان
جوجه کباب سیخی
300گرم فیله مرغ تازه
12,350 تومان
چلوکباب کوبیده مخصوص خورشید
2سیخ کوبیده 120گرمی 300گرم برنج ایرانی+دورچین کامل
19,950 تومان
چلو جوجه کباب (فیله)
300گرم فیله مرغ +300گرم برنج ایرانی +دورچین کامل
18,050 تومان
چلو کباب نگینی مخصوص خورشید
22,800 تومان
چلوکباب میکس ویژه
300گرم فیله مرغ+120گرم کوبیده300گرم برنج و دورچین کامل
25,650 تومان
کوبیده سیخی
120گرم گوشت گرم مخلوط گوسفندی و گوساله
7,410 تومان
جوجه کباب سیخی
300گرم فیله مرغ تازه
12,350 تومان
بال و کتف کبابی
6,650 تومان

چلو کره ایرانی
300گرم برنج ایرانی
5,700 تومان
گوجه سیخی
1,900 تومان
نان سنگک تازه
1,425 تومان
پک (ریحان یا پیاز+فلفل+لیمو+سماغ)
1,900 تومان

نوشابه شیشه تک نفره کوکا
1,900 تومان
دوغ لیوانی
1,900 تومان
ماالشعیر شیشه
2,375 تومان
نوشابه خانواده کوکا
4,275 تومان
دوغ خانواده نعنایی
5,225 تومان
مالشعیر خانواده
4,275 تومان
ماست چکیده موسیر
1,900 تومان
زیتون پرورده
3,800 تومان