خانه کباب خورشید

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 90,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

شهرک کوثر،خیابان شهید محلاتی، پلاک 34کوبیده سیخی
120گرم گوشت گرم مخلوط گوسفندی و گوساله
9,000 تومان
8,550 تومان
گوجه سیخی
2,000 تومان
1,900 تومان
چلو جوجه کباب
300گرم شنسل مرغ +300گرم برنج ایرانی +دورچین کامل
26,000 تومان
24,700 تومان
جوجه کباب سیخی
300گرم فیله مرغ تازه
18,000 تومان
17,100 تومان
نان سنگک تازه
2,000 تومان
1,900 تومان
چلوکباب کوبیده مخصوص خورشید
2سیخ کوبیده 120گرمی 300گرم برنج ایرانی+دورچین کامل
26,000 تومان
24,700 تومان
چلو جوجه کباب
300گرم شنسل مرغ +300گرم برنج ایرانی +دورچین کامل
26,000 تومان
24,700 تومان
چلو کباب نگینی مخصوص خورشید
30,000 تومان
28,500 تومان
چلوکباب میکس ویژه
300گرم شنسل مرغ+120گرم کوبیده300گرم برنج و دورچین کامل
33,000 تومان
31,350 تومان
کوبیده سیخی
120گرم گوشت گرم مخلوط گوسفندی و گوساله
9,000 تومان
8,550 تومان
جوجه کباب سیخی
300گرم فیله مرغ تازه
18,000 تومان
17,100 تومان
بال و کتف کبابی
14,000 تومان
13,300 تومان
کته کباب گیلانی
۲۰۰گرم گوشت راسته گوساله و کته زعفرانی +دورچین کامل
29,000 تومان
27,550 تومان
چلو کباب برگ
۲۷۰گرم فیله گوساله +کته و مخلفات
40,000 تومان
38,000 تومان
قیمه بادنجان
22,000 تومان
20,900 تومان
قرمه سبزی
کته ایرانی +خورشت
23,000 تومان
21,850 تومان
زرشک پلو با مرغ مخصوص
24,000 تومان
22,800 تومان
قیمه نثار ویژه خورشید
30,000 تومان
28,500 تومان
چلوکباب ترش
34,000 تومان
32,300 تومان
چلوجوجه ترش
29,000 تومان
27,550 تومان

چلو کره
300گرم برنج کته ایرانی
9,000 تومان
8,550 تومان
گوجه سیخی
2,000 تومان
1,900 تومان
نان سنگک تازه
2,000 تومان
1,900 تومان
پک (ریحان یا پیاز+فلفل+لیمو+سماغ)
4,000 تومان
3,800 تومان
بورانی اسفناج
6,000 تومان
5,700 تومان