رستوران شهرزاد

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
11:30تا24:00

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
( خرید بالای 600,000 تومان 20 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

چهارراه عمران جنب ورزشگاه شهید باباییکباب کوبیده (تک سیخ)
یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی 120 گرمی
25,000 تومان
22,500 تومان
چلو کباب کوبیده ویژه
2 سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی 120 گرمی، 350 تا 380 گرم برنج ایرانی، دورچین: لیموترش، فلفل کبابی، یک عدد گوجه کبابی، پیاز جعفری، ترشی کلم قرمز
80,000 تومان
76,000 تومان
خوراک جوجه کباب ویژه بدون استخوان
یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ 250 گرمی، دورچین: لیموترش، فلفل کبابی، یک عدد گوجه کبابی، پیاز جعفری، ترشی کلم قرمز، نان سنگک
60,000 تومان
57,000 تومان
گوجه کبابی (یک سیخ)
یک سیخ نصف گوجه کبابی (4 عدد)
10,000 تومان
9,500 تومان
نان
یک عدد نان سنگک
4,000 تومان
3,800 تومان
چلو کباب سلطانی
یک سیخ کباب برگ گوشت فیله گوساله 200 گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی 120 گرمی، 350 تا 380 گرم برنج ایرانی، دورچین: لیموترش، فلفل کبابی، یک عدد گوجه کبابی، پیاز جعفری، ترشی کلم قرمز
155,000 تومان
147,250 تومان
چلو کباب برگ
یک سیخ کباب برگ گوشت فیله گوساله 200 گرمی، 380 تا 350 گرم برنج ایرانی، دورچین: لیموترش، فلفل کبابی، یک عدد گوجه کبابی، پیاز جعفری، ترشی کلم قرمز
135,000 تومان
128,250 تومان
چلو کباب بختیاری
یک سیخ کباب بختیاری، 100 گرم کباب فیله گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، 200 گرم جوجه کباب سینه مرغ، 380 تا 350 گرم برنج ایرانی، دورچین: لیموترش، فلفل کبابی، یک عدد گوجه کبابی، پیاز جعفری، ترشی کلم قرمز
115,000 تومان
109,250 تومان
چلو کباب وزیری
یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ 250 گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی 120 گرمی، 380 تا 350 گرم برنج ایرانی، دورچین: لیموترش، فلفل کبابی، یک عدد گوجه کبابی، پیاز جعفری، ترشی کلم قرمز
110,000 تومان
104,500 تومان
چلو کباب نگینی
یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی 200 گرمی، 70 گرم سینه مرغ نگینی، 350 تا 380 گرم برنج ایرانی، دورچین: لیموترش، فلفل کبابی، یک عدد گوجه کبابی، پیاز جعفری، ترشی کلم قرمز
90,000 تومان
85,500 تومان
چلو کباب هندی
یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی 200 گرمی، ادویه تند، سس مخصوص 350 تا 380 گرم برنج ایرانی، دورچین: لیموترش، فلفل کبابی، یک عدد گوجه کبابی، پیاز جعفری، ترشی کلم قرمز
85,000 تومان
80,750 تومان
چلو کباب گردو با سس مخصوص سرآشپز
یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی 200 گرمی، گردوی آسیاب شده، سس مخصوص، 350 تا 380 گرم برنج ایرانی، دورچین: لیموترش، فلفل کبابی، یک عدد گوجه کبابی، پیاز جعفری، ترشی کلم قرمز
85,000 تومان
80,750 تومان
چلو کباب کوبیده ویژه
2 سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی 120 گرمی، 350 تا 380 گرم برنج ایرانی، دورچین: لیموترش، فلفل کبابی، یک عدد گوجه کبابی، پیاز جعفری، ترشی کلم قرمز
80,000 تومان
76,000 تومان
چلو جوجه کباب ویژه بدون استخوان
یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ 250 گرمی، 350 تا 380 گرم برنج ایرانی، دورچین: لیموترش، فلفل کبابی، یک عدد گوجه کبابی، پیاز جعفری، ترشی کلم قرمز
85,000 تومان
80,750 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی
2 سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی 80 گرمی، 350 تا 380 گرم برنج ایرانی، دورچین: فلفل کبابی، یک عدد گوجه کبابی
65,000 تومان
61,750 تومان
چلو جوجه کباب معمولی
یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ 180 گرمی، 350 تا 380 گرم برنج ایرانی، دورچین: فلفل کبابی، یک عدد گوجه کبابی
65,000 تومان
61,750 تومان
چلو مرغ مخصوص
400 گرم ران مرغ سرخ شده، 350 تا 380 گرم برنج ایرانی، دورچین: لیمو ترش
70,000 تومان
66,500 تومان
چلو قیمه نثار ویژه شهرزاد
600 گرم چلو خورشت قیمه نثار، 200 گرم گوشت گوساله، خلال بادام، خلال پسته، خلال پوست نارنج، زرشک، ادویه مخصوص، 400 گرم برنج ایرانی
115,000 تومان
109,250 تومان
خورشت قیمه نثار
400 گرم خورشت قیمه نثار، 200 گرم گوشت گوساله، خلال بادام، خلال پسته، خلال پوست نارنج، زرشک، ادویه مخصوص
85,000 تومان
80,750 تومان
چلو قرمه سبزی ویژه شهرزاد
450 گرم خورشت قورمه سبزی، 100 گرم ماهیچه گوساله، 350 تا 380 گرم برنج ایرانی، دورچین: لیوترش، پیاز
80,000 تومان
76,000 تومان
چلو قرمه سبزی معمولی
250 گرم خورشت قورمه سبزی، 60 گرم ماهیچه گوساله، 350 تا 380 گرم برنج ایرانی، دورچین: لیوترش، پیاز
70,000 تومان
66,500 تومان
خورشت قرمه سبزی
45,000 تومان
42,750 تومان
چلو باکره
350 گرم برنج ایرانی
32,000 تومان
30,400 تومان
چلو قیمه لپه
60,000 تومان
57,000 تومان

خوراک کباب سلطانی
یک سیخ کباب برگ گوشت فیله گوساله 200 گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی 120 گرمی، دورچین: لیموترش، فلفل کبابی، یک عدد گوجه کبابی، پیاز جعفری، ترشی کلم قرمز، نان سنگک
128,000 تومان
121,600 تومان
خوراک کباب برگ
یک سیخ کباب برگ گوشت فیله گوساله 200 گرمی، دورچین: لیموترش، فلفل کبابی، یک عدد گوجه کبابی، پیاز جعفری، ترشی کلم قرمز، نان سنگک
108,000 تومان
102,600 تومان
خوراک کباب بختیاری
یک سیخ کباب بختیاری، 100 گرم کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، 200 گرم جوجه کباب سینه مرغ، دورچین: لیموترش، فلفل کبابی، یک عدد گوجه کبابی، پیاز جعفری، ترشی کلم قرمز، نان سنگک
90,000 تومان
85,500 تومان
خوراک کباب وزیری
یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ 250 گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی 120 گرمی، دورچین: لیموترش، فلفل کبابی، یک عدد گوجه کبابی، پیاز جعفری، ترشی کلم قرمز، نان سنگک
85,000 تومان
80,750 تومان
خوراک کباب نگینی
یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی 200 گرمی، 70 گرم سینه مرغ نگینی، دورچین: لیموترش، فلفل کبابی، یک عدد گوجه کبابی، پیاز جعفری، ترشی کلم قرمز، نان سنگک
68,000 تومان
64,600 تومان
خوراک کباب هندی
یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی 200 گرمی، ادویه تند، سس مخصوص دورچین: لیموترش، فلفل کبابی، یک عدد گوجه کبابی، پیاز جعفری، ترشی کلم قرمز، نان سنگک
60,000 تومان
57,000 تومان
خوراک کباب گردو (ترش)
یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی 200 گرمی، گردوی آسیاب شده، سس مخصوص، دورچین: لیموترش، فلفل کبابی، یک عدد گوجه کبابی، پیاز جعفری، ترشی کلم قرمز، نان سنگک
65,000 تومان
61,750 تومان
خوراک کباب کوبیده ویژه (دو سیخ)
2 سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی 120 گرمی، دورچین: لیموترش، فلفل کبابی، یک عدد گوجه کبابی، پیاز جعفری، ترشی کلم قرمز، نان سنگک
62,000 تومان
58,900 تومان
خوراک جوجه کباب ویژه بدون استخوان
یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ 250 گرمی، دورچین: لیموترش، فلفل کبابی، یک عدد گوجه کبابی، پیاز جعفری، ترشی کلم قرمز، نان سنگک
60,000 تومان
57,000 تومان
خوراک مرغ
400 گرم ران مرغ سرخ شده، دورچین:‌ لیموترش، نان سنگک
53,000 تومان
50,350 تومان
کباب کوبیده (تک سیخ)
یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی 120 گرمی
25,000 تومان
22,500 تومان
گوجه کبابی (یک سیخ)
یک سیخ نصف گوجه کبابی (4 عدد)
10,000 تومان
9,500 تومان
میرزا قاسمی پرسی
250 گرم میرزا قاسمی، بادمجان کبابی، گوجه، یک عدد ماست یک نفره، نان سنگک
30,000 تومان
28,500 تومان
کوبیده مزاج شده به صورت خام و آماده طبخ در منزل
نیم کیلو
100,000 تومان
95,000 تومان
نان
یک عدد نان سنگک
4,000 تومان
3,800 تومان

سالاد فصل
کاهو، گوجه، خیار، هویج، یک نفره
18,000 تومان
17,100 تومان
سوپ
250 گرم سوپ جو، جو پرک، سینه مرغ ریش ریش شده، هویج، سبزیجات معطر
12,000 تومان
11,400 تومان
ماست مخصوص شهرزاد
ماست، نعنا، گل محمدی، کشمش، یک نفره
12,000 تومان
11,400 تومان
ماست موسیر
ماست موسیر تک نفره
7,000 تومان
6,650 تومان
زیتون پرورده (تک نفره)
10,000 تومان
9,500 تومان
قاشق چنگال یکبار مصرف
یک عدد قاشق چنگال، لیوان و نمک
1,500 تومان
1,425 تومان
ناموجود

نوشابه قوطی
10,000 تومان
9,500 تومان
نوشابه خانواده
18,000 تومان
17,100 تومان
دلستر قوطی
12,000 تومان
11,400 تومان
دوغ خانواده
27,000 تومان
25,650 تومان
آب معدنی خانواده
6,000 تومان
5,700 تومان
آب معدنی کوچک
4,000 تومان
3,800 تومان
دوغ لیوانی
6,000 تومان
5,700 تومان
دلستر خانواده
18,500 تومان
17,575 تومان