غذای خانگی پارسی

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
طبخ غذا با برنج ایرانی (هاشمی)

پونک، خیابان مصیب مرادی رو به روی حسینیه یادگار امامجوجه کباب مخصوص
21,000 تومان
19,950 تومان
جوجه کباب ویژه
34,000 تومان
32,300 تومان
چلوجوجه کباب ترش
22,000 تومان
20,900 تومان
جوجه کباب ویژه
34,000 تومان
32,300 تومان
جوجه کباب مخصوص
21,000 تومان
19,950 تومان
جوجه کباب
14,000 تومان
13,300 تومان
چلوجوجه کباب ترش
22,000 تومان
20,900 تومان
نان سنگک
1,000 تومان
950 تومان

خوراک جوجه کباب ترش(بدون برنج)
بدون برنج
18,000 تومان
17,100 تومان
خوراک جوجه کباب ویژه(بدون برنج)
بدون برنج
28,000 تومان
26,600 تومان
خوراک جوجه کباب(بدون برنج)
بدون برنج
10,000 تومان
9,500 تومان
خوراک جوجه کباب مخصوص(بدون برنج)
بدون برنج
15,000 تومان
14,250 تومان

ماست موسیر
1,500 تومان
1,425 تومان

نوشابه خانواده
5,000 تومان
4,750 تومان
نوشابه شیشه ای کوچک
2,500 تومان
2,375 تومان
دلستر شیشه ای
3,000 تومان
2,850 تومان
دوغ خانواده
7,500 تومان
7,125 تومان
آب معدنی بزرگ
2,000 تومان
1,900 تومان
آب معدنی کوچک
1,300 تومان
1,235 تومان
دلسترخانواده
6,000 تومان
5,700 تومان
دوغ کوچک
1,500 تومان
1,425 تومان

قاشق و چنگال
100 تومان
95 تومان