غذای خانگی پارسی

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
طبخ غذا با برنج ایرانی (هاشمی)

پونک، خیابان مصیب مرادی رو به روی حسینیه یادگار امامجوجه کباب مخصوص
19,950 تومان
جوجه کباب ویژه
32,300 تومان
جوجه کباب ویژه
32,300 تومان
جوجه کباب مخصوص
19,950 تومان
جوجه کباب
13,300 تومان
چلوجوجه کباب ترش
20,900 تومان
نان سنگک
950 تومان

خوراک جوجه کباب ترش(بدون برنج)
بدون برنج
17,100 تومان
خوراک جوجه کباب ویژه(بدون برنج)
بدون برنج
26,600 تومان
خوراک جوجه کباب(بدون برنج)
بدون برنج
9,500 تومان
خوراک جوجه کباب مخصوص(بدون برنج)
بدون برنج
14,250 تومان

ماست موسیر
1,425 تومان

نوشابه خانواده
4,275 تومان
نوشابه شیشه ای کوچک
1,900 تومان
دلستر شیشه ای
2,375 تومان
دوغ خانواده
5,225 تومان
آب معدنی بزرگ
1,900 تومان
آب معدنی کوچک
1,235 تومان

قاشق و چنگال
95 تومان