نان سنتی بهشتیان

خیابان امام خمینی،جنب سرای سعدالسلطنهنان شیرمال، بسته ۶ تایی
از ساعت ۹ تا ۱۲ موجود می باشد،
70,500 تومان
نان شیرمال، بسته ۳‌تایی
از ساعت 9 تا 12 موجود می باشد،
34,500 تومان
نان روغنی نرم، بسته بزرگ
از ساعت 9 تا 14 موجود می باشد،
70,500 تومان
نان روغنی نرم، بسته کوچک
از ساعت 9 تا 14 موجود می باشد،
38,000 تومان
نان زنجبیلی (مستطیل)، بسته کوچک
از ساعت 11 تا 14 موجود می باشد،
32,500 تومان
ناموجود
نان زنجبیلی (گرد)، بسته بزرگ
از ساعت12:30 تا 14 موجود می باشد،
65,000 تومان
ناموجود
آرد سوخاری (بسته ۵۰۰ گرمی)
بدون ادویه
38,000 تومان
آرد (مخصوص قنادی)
بسته یک کیلویی
30,300 تومان