نان سنتی بهشتیان

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
08:30تا13:30

خیابان امام خمینی،جنب سرای سعدالسلطنهنان روغنی نرم، بسته بزرگ
از ساعت 9 تا 14 موجود می باشد،
70,500 تومان
ناموجود
نان روغنی نرم، بسته کوچک
از ساعت 9 تا 14 موجود می باشد،
38,000 تومان
ناموجود
نان شیرمال، بسته ۳‌تایی
از ساعت 9 تا 12 موجود می باشد،
34,500 تومان
ناموجود
نان زنجبیلی (مستطیل)، بسته کوچک
از ساعت 11 تا 14 موجود می باشد،
32,500 تومان
ناموجود
آرد سوخاری (بسته ۵۰۰ گرمی)
بدون ادویه
38,000 تومان
ناموجود
نان شیرمال، بسته ۶ تایی
از ساعت ۹ تا ۱۲ موجود می باشد،
70,500 تومان
ناموجود
نان شیرمال، بسته ۳‌تایی
از ساعت 9 تا 12 موجود می باشد،
34,500 تومان
ناموجود
نان روغنی نرم، بسته بزرگ
از ساعت 9 تا 14 موجود می باشد،
70,500 تومان
ناموجود
نان روغنی نرم، بسته کوچک
از ساعت 9 تا 14 موجود می باشد،
38,000 تومان
ناموجود
نان زنجبیلی (مستطیل)، بسته کوچک
از ساعت 11 تا 14 موجود می باشد،
32,500 تومان
ناموجود
نان زنجبیلی (گرد)، بسته بزرگ
از ساعت12:30 تا 14 موجود می باشد،
65,000 تومان
ناموجود
آرد سوخاری (بسته ۵۰۰ گرمی)
بدون ادویه
38,000 تومان
ناموجود
آرد (مخصوص قنادی)
بسته یک کیلویی
30,300 تومان
ناموجود