نان سنتی بهشتیان

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
08:30تا14:00

خیابان امام خمینی،جنب سرای سعدالسلطنهنان روغنی نرم، بسته بزرگ
از ساعت 9 تا 14 موجود می باشد،
43,200 تومان
ناموجود
نان زنجبیلی (گرد)، بسته بزرگ
از ساعت12:30 تا 14 موجود می باشد،
43,200 تومان
ناموجود
نان زنجبیلی (مستطیل)، بسته کوچک
از ساعت 10:30 تا 14 موجود می باشد،
21,600 تومان
ناموجود
نان شیرمال، بسته ۶ تایی
از ساعت 8 تا 13 موجود می باشد،
43,200 تومان
ناموجود
نان شیرمال، بسته ۶ تایی
از ساعت 8 تا 13 موجود می باشد،
43,200 تومان
ناموجود
نان شیرمال، بسته ۳‌تایی
از ساعت 8 تا 13 موجود می باشد،
21,600 تومان
ناموجود
نان روغنی نرم، بسته بزرگ
از ساعت 9 تا 14 موجود می باشد،
43,200 تومان
ناموجود
نان روغنی نرم، بسته کوچک
از ساعت 9 تا 14 موجود می باشد،
21,600 تومان
ناموجود
نان زنجبیلی (مستطیل)، بسته کوچک
از ساعت 10:30 تا 14 موجود می باشد،
21,600 تومان
ناموجود
نان زنجبیلی (گرد)، بسته بزرگ
از ساعت12:30 تا 14 موجود می باشد،
43,200 تومان
ناموجود
آرد سوخاری (بسته ۵۰۰ گرمی)
بدون ادویه
27,000 تومان
ناموجود
آرد (مخصوص قنادی)
بسته یک کیلویی
23,800 تومان
ناموجود