نان سنتی بهشتیان

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
08:30تا14:00

خیابان امام خمینی،جنب سرای سعدالسلطنهنان شیرمال - بسته ۳‌تایی
از ساعت 8 تا 13 موجود می باشد.
21,600 تومان
ناموجود
نان روغنی نرم - بسته بزرگ
از ساعت 9 تا 14 موجود می باشد.
43,200 تومان
ناموجود
آرد (مخصوص قنادی)
بسته یک کیلویی
21,600 تومان
ناموجود
نان زنجبیلی (مستطیل) - بسته کوچک
از ساعت 10:30 تا 14 موجود می باشد.
21,600 تومان
ناموجود
نان روغنی نرم - بسته کوچک
از ساعت 9 تا 14 موجود می باشد.
21,600 تومان
ناموجود
نان شیرمال - بسته ۶ تایی
از ساعت 8 تا 13 موجود می باشد.
43,200 تومان
ناموجود
نان شیرمال - بسته ۳‌تایی
از ساعت 8 تا 13 موجود می باشد.
21,600 تومان
ناموجود
نان روغنی نرم - بسته بزرگ
از ساعت 9 تا 14 موجود می باشد.
43,200 تومان
ناموجود
نان روغنی نرم - بسته کوچک
از ساعت 9 تا 14 موجود می باشد.
21,600 تومان
ناموجود
نان زنجبیلی (مستطیل) - بسته کوچک
از ساعت 10:30 تا 14 موجود می باشد.
21,600 تومان
ناموجود
نان زنجبیلی (گرد) - بسته بزرگ
از ساعت12:30 تا 14 موجود می باشد.
43,200 تومان
ناموجود
آرد سوخاری (بسته ۵۰۰گرمی)
بدون ادویه
21,600 تومان
ناموجود
آرد (مخصوص قنادی)
بسته یک کیلویی
21,600 تومان
ناموجود