فست فود تیم فود

(11 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خ دانشگاه بین کوچه 17 و 19ویژه بندری
سوسیس مخصوص- خیارشور- گوجه- کاهو
60,000 تومان
53,400 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
ژامبون مرغ و گوشت- پنیر مخصوص- قارچ- ذرت- فلفل دلمه
98,000 تومان
87,220 تومان
پیتزا مرغ و قارچ نرمال
فیله مرغ مزه دار شده- پنیر مخصوص- قارچ- ذرت- فلفل دلمه
125,000 تومان
111,250 تومان
پیتزا ویژه سرآشپز نرمال
فیله مرغ مزه دار شده- گوشت چرخ کرده- ژامبون مرغ و گوشت- پنیر مخصوص- قارچ- ذرت- فلفل دلمه- زیتون
125,000 تومان
111,250 تومان
پیتزا ویژه سرآشپز خانواده
فیله مرغ مزه دار شده- گوشت چرخ کرده- ژامبون مرغ و گوشت- پنیر مخصوص- قارچ- ذرت- فلفل دلمه- زیتون
220,000 تومان
195,800 تومان
پیتزا مخصوص خانواده
ژامبون مرغ و گوشت- فیله مرغ مزه دار شده- پنیر مخصوص- قارچ- ذرت- فلفل دلمه
195,000 تومان
173,550 تومان
پیتزا مخصوص نرمال
ژامبون مرغ و گوشت- فیله مرغ مزه دار شده- پنیر مخصوص- قارچ- ذرت- فلفل دلمه
110,000 تومان
97,900 تومان
پیتزا مخلوط خانواده
ژامبون مرغ و گوشت- پنیر مخصوص- قارچ- ذرت- فلفل دلمه
170,000 تومان
151,300 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
ژامبون مرغ و گوشت- پنیر مخصوص- قارچ- ذرت- فلفل دلمه
98,000 تومان
87,220 تومان
پیتزا پپرونی خانواده
کالباس پپرونی- پنیر مخصوص- قارچ- ذرت- فلفل دلمه
220,000 تومان
195,800 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
کالباس پپرونی- پنیر مخصوص- قارچ- ذرت- فلفل دلمه
120,000 تومان
106,800 تومان
پیتزا رست بیف خانواده
گوشت خلال ژولین شده- پنیر مخصوص- قارچ- فلفل دلمه- ذرت
250,000 تومان
222,500 تومان
پیتزا رست بیف نرمال
گوشت خلال ژولین شده-پنیر مخصوص- قارچ- فلفل دلمه- زیتون-ذرت
145,000 تومان
129,050 تومان
پیتزا قارچ و گوشت خانواده
گوشت چرخ کرده- پنیر مخصوص- قارچ- فلفل دلمه- ذرت- زیتون
230,000 تومان
204,700 تومان
پیتزا قارچ و گوشت نرمال
گوشت چرخ کرده- پنیر مخصوص- قارچ- فلفل دلمه- ذرت- زیتون
130,000 تومان
115,700 تومان
پیتزا مرغ و قارچ خانواده
فیله مرغ مزه دار شده- پنیر مخصوص- قارچ- ذرت- فلفل دلمه
220,000 تومان
195,800 تومان
پیتزا مرغ و قارچ نرمال
فیله مرغ مزه دار شده- پنیر مخصوص- قارچ- ذرت- فلفل دلمه
125,000 تومان
111,250 تومان
پیتزا آفریکانو خانواده
سینه مرغ 120 گرم- ژامبون مرغ 120 گرم- قارچ- پنیر مخصوص- ذرت- فلفل دلمه
220,000 تومان
195,800 تومان
پیتزا آفریکانو نرمال
سینه مرغ 120 گرم- ژامبون مرغ 120 گرم- قارچ- پنیر مخصوص- ذرت- فلفل دلمه
125,000 تومان
111,250 تومان
پیتزا سیسیلی خانواده
فیله گوشت استیک - پنیر مخصوص- سس مخصوص- قارچ- ذرت- فلفل دلمه - زیتون
250,000 تومان
222,500 تومان
پیتزا سیسیلی نرمال
فیله گوشت استیک - پنیر مخصوص- سس مخصوص- قارچ- ذرت- فلفل دلمه - زیتون
145,000 تومان
129,050 تومان
پیتزا استیک و فلفل خانواده
فیله گوشت استیک - پنیر مخصوص- سس مخصوص- فلفل هالوپینو- قارچ- ذرت- فلفل دلمه - زیتون
250,000 تومان
222,500 تومان
پیتزا استیک و فلفل نرمال
فیله گوشت استیک - پنیر مخصوص- سس مخصوص- فلفل هالوپینو- قارچ- ذرت- فلفل دلمه - زیتون
145,000 تومان
129,050 تومان
پیتزا سیر و استیک خانواده
فیله گوشت استیک - پنیر مخصوص- سس مخصوص- روغن سیر - فلفل هالوپینو- قارچ- ذرت- فلفل دلمه - زیتون
250,000 تومان
222,500 تومان
پیتزا سیر و استیک نرمال
فیله گوشت استیک - پنیر مخصوص- سس مخصوص- روغن سیر - فلفل هالوپینو- قارچ- ذرت- فلفل دلمه - زیتون
145,000 تومان
129,050 تومان
پیتزا کباب ترکی گوشت خانواده
دنر کباب ترکی گوشت- پنیر مخصوص- قارچ- زیتون- فلفل دلمه
250,000 تومان
222,500 تومان
پیتزا کباب ترکی گوشت نرمال
دنر کباب ترکی گوشت- پنیر مخصوص- قارچ- زیتون- فلفل دلمه
145,000 تومان
129,050 تومان
پیتزا کباب ترکی مرغ خانواده
دنر کباب ترکی مرغ- پنیر مخصوص- قارچ- زیتون- فلفل دلمه
240,000 تومان
213,600 تومان
پیتزا کباب ترکی مرغ نرمال
دنر کباب ترکی مرغ- پنیر مخصوص- قارچ- زیتون- فلفل دلمه
140,000 تومان
124,600 تومان
پیتزا مکزیکی خانواده
ژامبون مرغ و گوشت- گوشت چرخ کرده- سس تند- پنیر مخصوص- قارچ- ذرت- فلفل دلمه- زیتون
220,000 تومان
195,800 تومان
پیتزا مکزیکی نرمال
ژامبون مرغ و گوشت- گوشت چرخ کرده- سس تند- پنیر مخصوص- قارچ- ذرت- فلفل دلمه- زیتون
125,000 تومان
111,250 تومان
پیتزا هاوایی خانواده
ژامبون مرغ و گوشت- گوشت چرخ کرده- پنیر مخصوص- قارچ- ذرت- فلفل دلمه- زیتون
220,000 تومان
195,800 تومان
پیتزا هاوایی نرمال
ژامبون مرغ و گوشت- گوشت چرخ کرده- پنیر مخصوص- قارچ- ذرت- فلفل دلمه- زیتون
125,000 تومان
111,250 تومان
پیتزا فیلادلفیا خانواده
فیله گوشت استیک - فیله مرغ مزه دار شده- پنیر مخصوص - قارچ- ذرت - فلفل دلمه - زیتون
250,000 تومان
222,500 تومان
پیتزا فیلادلفیا نرمال
فیله گوشت استیک - فیله مرغ مزه دار شده- پنیر مخصوص - قارچ- ذرت - فلفل دلمه - زیتون
145,000 تومان
129,050 تومان
پیتزا سبزیجات نرمال
ذرت - نخودفرنگی - قارچ - فلفل دلمه - گوجه - زیتون - پنیر مخصوص
95,000 تومان
84,550 تومان
پیتزا چهار فصل خانواده
چهار نوع پیتزا: مخصوص - پپرونی - مرغ و قارچ - گوشت و قارچ
225,000 تومان
200,250 تومان
پیتزا چهار فصل نرمال
چهار نوع پیتزا: مخصوص - پپرونی - مرغ و قارچ - گوشت و قارچ
125,000 تومان
111,250 تومان
پیتزا ویژه اسپشیال خانواده
)خمیر چیز کراست، سس پومودور، میکس پنیر ، ژامبون گوشت ، ژامبون مرغ ،پپرونی ،مرغ ، استیک ،کنجد ، فلفل دلمه، زیتون(
230,000 تومان
204,700 تومان
پیتزا مارگاریتا نرمال
سس مارینارا ،گوجه فرنگی ،میکس پنیر
60,000 تومان
53,400 تومان
پیتزا مارگاریتا خانواده
سس مارینارا ،گوجه فرنگی ،میکس پنیر
105,000 تومان
93,450 تومان
پیتزا کالزونه خانواده
خمیر رول شده،ژامبون مرغ و گوشت،گوشت چرخ کرده مرغ تکه ای ،پنیر گودا ،کنجد،میکس پنیر ،قارچ
230,000 تومان
204,700 تومان
کباب ترکی مخلوط نرمال
دنرکباب ترکی مرغ و گوشت,پنیرمخصوص,قارج,فلفل دلمه,ذرت
145,000 تومان
129,050 تومان
کباب ترکی مخلوط خانواده
دنرکباب ترکی مرغ و گوشت,پنیرمخصوص,قارج,فلفل دلمه,ذرت
250,000 تومان
222,500 تومان

برگر کلاسیک
گوشت مخصوص برگر - کاهو- گوجه- خیارشور
75,000 تومان
66,750 تومان
چیزبرگر
گوشت مخصوص برگر - پنیر گودا- کاهو- گوجه- خیارشور
85,000 تومان
75,650 تومان
چیز رویال برگر
گوشت مخصوص برگر - ژامبون - پنیر گودا - کاهو- گوجه- خیارشور
95,000 تومان
84,550 تومان
چیز دوبل برگر
گوشت مخصوص برگر - پنیر گودا- کاهو- گوجه- خیارشور
120,000 تومان
106,800 تومان
چیز دوبل رویال برگر
گوشت مخصوص برگر- ژامبون - پنیر گودا- قارچ- کاهو- گوجه- خیارشور
135,000 تومان
120,150 تومان
دوبل برگر
2عدد گوشت مخصوص برگر,قارچ,گوجه,خیارشور
110,000 تومان
97,900 تومان

ساندویچ ویژه تیم فود
2 عدد فیله مرغ گریل - هات داگ - ژامبون مرغ و گوشت - برگر - گوشت استیک - پنیر مخصوص - قارچ - گوجه - کاهو - خیارشور
145,000 تومان
129,050 تومان
ویژه هات رویال
هات داگ - ژامبون - پنیر مخصوص - قارچ- خیارشور- کاهو
110,000 تومان
97,900 تومان
هات داگ
هات داگ - خیارشور- گوجه- کاهو
80,000 تومان
71,200 تومان
چیکن اسپشیال
2 عددفیله مرغ گریل - ژامبون مرغ - خیارشور- گوجه- کاهو
95,000 تومان
84,550 تومان
رویال چیکن
سینه مرغ مرینیت شده- ژامبون مرغ - پنیر مخصوص - قارچ - خیارشور- گوجه- کاهو
95,000 تومان
84,550 تومان
ویژه بندری
سوسیس مخصوص- خیارشور- گوجه- کاهو
60,000 تومان
53,400 تومان
ویژه کوکتل
سوسیس کوکتل مخصوص - خیارشور- گوجه- کاهو
75,000 تومان
66,750 تومان
ویژه بلغاری
سوسیس بلغاری مخصوص - خیارشور- گوجه- کاهو
85,000 تومان
75,650 تومان
هات داگ با قارچ و پنیر
هات داگ - پنیر مخصوص - خیارشور- گوجه- کاهو
105,000 تومان
93,450 تومان
سوپر هات داگ
هات داگ - خیارشور- گوجه- کاهو
95,000 تومان
84,550 تومان
سوپر هات داگ با قارچ و پنیر
هات داگ - پنیر مخصوص - خیارشور- گوجه- کاهو
120,000 تومان
106,800 تومان
ساندویچ ویژه رست بیف
گوشت رست بیف - پنیر مخصوص - قارچ - گوجه - کاهو - خیارشور
120,000 تومان
106,800 تومان
چیکن اسپشیال با قارچ و پنیر
2 عدد فیله مرغ گریل- ژامبون مرغ - پنیر مخصوص - قارچ - خیارشور- گوجه- کاهو
120,000 تومان
106,800 تومان
ساندویچ ویژه استیک ویژه
فیله گوشت استیک - پنیر مخصوص - قارچ - گوجه - کاهو - خیارشور
120,000 تومان
106,800 تومان
ساندویچ ویژه فیله اسپشیال
5عددفیله مرغ گریل - گوجه - کاهو- خیارشور
100,000 تومان
89,000 تومان
ساندویچ ویژه مرغ
مرغ مزه دار شده - گوجه - کاهو - خیارشور
80,000 تومان
71,200 تومان
ساندویچ ویژه مرغ با قارچ و پنیر
مرغ مزه دار شده - پنیر مخصوص - قارچ - گوجه - کاهو - خیارشور
100,000 تومان
89,000 تومان
ویژه بندری با قارچ و پنیر
سوسیس مخصوص- پنیر مخصوص - قارچ- خیارشور- گوجه- کاهو
85,000 تومان
75,650 تومان
ویژه بندری پرسی
سوسیس مخصوص- خیارشور- گوجه- کاهو
120,000 تومان
106,800 تومان
ویژه کوکتل با قارچ و پنیر
سوسیس کوکتل مخصوص- پنیر مخصوص - قارچ- خیارشور- گوجه- کاهو
95,000 تومان
84,550 تومان
ویژه بلغاری با قارچ و پنیر
سوسیس بلغاری- پنیر مخصوص - قارچ- خیارشور- گوجه- کاهو
110,000 تومان
97,900 تومان

ساندویچ سرد مخصوص تیم فود
ژامبون گوشت و مرغ مخصوص_ سس مخصوص _ چیپس خلالی_ گوجه _ کاهو
95,000 تومان
84,550 تومان
ژامبون گوشت مخصوص
ژامبون گوشت مخصوص_ سس مخصوص _ چیپس خلالی_ گوجه _ کاهو
95,000 تومان
84,550 تومان
ژامبون مرغ مخصوص
ژامبون مرغ مخصوص_ سس مخصوص _ چیپس خلالی_ گوجه _ کاهو
85,000 تومان
75,650 تومان
ژامبون ژیگو مخصوص
ژامبون ژیگو مخصوص_ سس مخصوص _ چیپس خلالی_ گوجه _ کاهو
95,000 تومان
84,550 تومان

ژامبون تنوری ویژه تیم فود
100,000 تومان
89,000 تومان
ژامبون گوشت تنوری ویژه
95,000 تومان
84,550 تومان
ژامبون مرغ تنوری ویژه
90,000 تومان
80,100 تومان

سیب زمینی زاپاتایی ویژه
سیب زمینی زاپاتایی,ژامبون,پنیر,قارچ
85,000 تومان
75,650 تومان
سیب زمینی زاپاتایی
65,000 تومان
57,850 تومان
سیب زمینی ویژه
سیب زمینی ,ژامبون,پنیر,قارچ
85,000 تومان
75,650 تومان
سیب زمینی باقارچ و پنیر
80,000 تومان
71,200 تومان
نان سیر
50,000 تومان
44,500 تومان
سیب زمینی کوچک
35,000 تومان
31,150 تومان
سیب زمینی بزرگ
سیب زمینی سرخ شده
70,000 تومان
62,300 تومان

سزار
کاهو - قارچ - پنیر پارمزان - فیله مرغ گریل - نان تست - زیتون - سس مخصوص
85,000 تومان
75,650 تومان
اندونزی
کلم سفید - هویج - ذرت - ژامبون
30,000 تومان
26,700 تومان
سالاد فصل
کاهو - گوجه فرنگی - خیار - ذرت
30,000 تومان
26,700 تومان

نوشابه قوطی
10,500 تومان
9,345 تومان
نوشابه بطری
6,200 تومان
5,518 تومان
نوشابه خانواده
14,800 تومان
13,172 تومان
دلستر خانواده
13,500 تومان
12,015 تومان
دوغ خانواده
16,000 تومان
14,240 تومان
آب معدنی بزرگ
6,000 تومان
5,340 تومان
آب معدنی کوچک
4,000 تومان
3,560 تومان