تیک

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

بلوار آیت الله خامنه ای،روبروی کارخانه آلومتکسالاد فصل
3,800 تومان
پیتزا سی سی لی
(گوشت تکه ای فیله گوساله، پیاز، پودر سیر، قارچ و پنیرو زیتون)
31,350 تومان
پیتزا ویژه تیک
(ژامبون گوشت و مرغ، گوشت چرخ کرده، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ و پنیر و زیتون)
22,800 تومان
پیتزا کدروپل
(پپرونی، فیله گوشت، فیله مرغ، ژامبون گوشت و مرغ، گوشت چرخ کرده، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ و پنیر و زیتون)
26,600 تومان
پیتزا سی سی لی
(گوشت تکه ای فیله گوساله، پیاز، پودر سیر، قارچ و پنیرو زیتون)
31,350 تومان
پیتزا میکس
(فیله گوشت، فیله مرغ، ژامبون گوشت و مرغ، فلفل دلمه ای و قارچ و پنیر)
25,650 تومان
پیتزا باروژ
(پپرونی، سالامی، تست چیز، پنیر)
23,750 تومان
پیتزا گوشت و قارچ
(گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر)
26,600 تومان
پیتزا سبزیجات
(ذرت، گوجه، پیاز، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر و زیتون)
16,150 تومان
پیتزا مرغ و قارچ
(فیله مرغ، قارچ، پنیر)
23,750 تومان
پیتزا پپرونی
(کالباس پپرونی مخصوص، پنیر و سس)
23,750 تومان
پیتزا پنیر
(گوجه و پنیر)
11,400 تومان
پیتزا مکزیکی
(ژامبون گوشت، پپرونی، فلفل دلمه ای، قارچ و پنیر)
23,750 تومان
پیتزا سوسیس و قارچ
(سوسیس کوکتل، قارچ و پنیر)
19,000 تومان
پیتزا مخلوط
(ژامبون گوشت و مرغ، کوکتل، فلفل دلمه ای، قارچ و پنیر )
19,000 تومان
پیتزا یونانی
(گوشت چرخ کرده، بادمجون، فلفل دلمه ای، قارچ)
20,900 تومان

کریسپی
(سینه مرغ با پودر سوخاری، پنیر، گوجه، خیارشور)
13,300 تومان
دوبل برگر
(دو عدد همبرگر، گوجه، خیارشور)
20,900 تومان
دوبل چیز برگر
(دوعدد همبرگر، گوجه، پنیر، خیارشور)
23,750 تومان
کلدن کریسپی
(فیله اسپایسی، ژامبون گوشت با پنیر گودا)
15,200 تومان
همبرگر
(همبرگر، گوجه، خیارشور)
9,500 تومان
چیز برگر
(همبرگر، پنیر، قارچ، گوجه و خیارشور)
10,450 تومان
قارچ برگر
(همبرگر، پنیر، قارچ، گوجه و خیارشور)
11,400 تومان
رویال برگر
(همبرگر، ژامبون، گوشت تنوری، گوجه و خیارشور)
11,400 تومان
چیکن برگر
(فیله زعفرانی، گوجه، خیارشور)
12,350 تومان

سوخاری دو تکه
(دو تکه مرغ، سیب زمینی، نان)
19,000 تومان
سوخاری 4تکه
(4تکه مرغ، سیب زمینی، نان)
38,000 تومان
فیله مرغ سوخاری
(5تکه فیله سوخاری، سیب زمینی، نان)
25,650 تومان
بال سوخاری
(5تکه سوخاری، سیب زمینی، نان)
23,750 تومان
سوخاری 2تکه اسپایسی
(2تکه مرغ تند، سیب زمینی، نان)
19,950 تومان
فیله کبابی
(5تکه فیله کبابی، سیب زمینی و نان)
25,650 تومان
سوخاری 3تکه اسپایسی
(3تکه مرغ تند، سیب زمینی، نان)
33,250 تومان
بال اسپایسی
(5تکه بال سوخاری تند، سیب زمینی و نان)
23,750 تومان
چیکن استریپس
4تکه فیله مرغ تند، سیب زمینی و نان)
22,800 تومان

رست بیف
(ژآمبون گوشت، فیله مرغ، گوشت تکه ای، پنیر قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، خیارشور)
19,950 تومان
ویژه تنوری
(همبرگر، فیله مرغ، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای، خیارشور)
17,100 تومان
زاپاتا تیک
(2تکه فیله مرغ، گوشت تکه ای، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور)
17,100 تومان
استیک گوشت
(گوشت تکه ای، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه خیارشور)
20,900 تومان
استیک مرغ
(سینه مرغ، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه خیارشور)
17,100 تومان
ژامبون گوشت تنوری
(ژامبون گوشت، پنیر، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی)
11,400 تومان
ژامبون مرغ تنوری
(ژامبون مرغ، پنیر، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی)
11,400 تومان
ژامبون گوشت سرد
(ژامبون گوشت، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی)
9,500 تومان
ژامبون مرغ سرد
(ژامبون مرغ، پنیر، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی)
9,500 تومان
هات داگ پنیر
(هات داگ، پنیر، گوجه و خیارشور)
11,400 تومان
هات داگ
(هات داگ، گوجه، خیارشور)
9,500 تومان

سوپ
2,850 تومان
سیب زمینی سرخ شده
7,600 تومان
سیب زمینی سوخاری
7,600 تومان
قارچ سوخاری
7,600 تومان
سیب زمینی پنیر
10,450 تومان
قارچ پنیر
10,450 تومان
چیپس و پنیر
11,400 تومان
سالاد فصل
3,800 تومان
سالاد کلم
1,900 تومان
نان سیر
9,500 تومان
سیب زمینی ویژه
11,400 تومان

آب معدنی کتابی
1,425 تومان
آب معدنی بزرگ
1,900 تومان
نوشابه قوطی
2,850 تومان
نوشابه خانواده
4,275 تومان
دلستر قوطی
3,800 تومان
دلستر شیشه ای
3,325 تومان
دوغ خانواده
5,700 تومان
دوغ لیوانی
1,900 تومان
موهیتو قوطی
3,800 تومان