جوجه بروستد اقبالی

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

ولیعصر،بلوار خامنه ای نرسیده به هتل مرمرجوجه برشته نرمال 2 تکه ران
25,500 تومان
22,950 تومان
جوجه برشته نرمال 2 تکه سینه
25,500 تومان
22,950 تومان
سوپ مخصوص اقبالی
جو، قارچ، مرغ، شیر، فلفل دلمه
3,000 تومان
2,700 تومان
فیله استریپس نرمال
35,000 تومان
31,500 تومان
لس آنجلس مینی ویژه
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
20,500 تومان
18,450 تومان
لس آنجلس 1 نفره
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
28,800 تومان
25,920 تومان
لس آنجلس 2 نفره
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
48,800 تومان
43,920 تومان
شیکاگو مینی ویژه
ژامبون گوشت و مرغ، زیتون، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
20,500 تومان
18,450 تومان
شیکاگو 1نفره
ژامبون گوشت و مرغ، زیتون، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
28,800 تومان
25,920 تومان
لس آنجلس4 نفره
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
60,500 تومان
54,450 تومان
شیکاگو 2نفره
ژامبون گوشت و مرغ، زیتون، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
48,800 تومان
43,920 تومان
شیکاگو 4نفره
ژامبون گوشت و مرغ، زیتون، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
60,500 تومان
54,450 تومان
مکزیکی مینی ویژه
ژامبون پپرونی، کوکتل، پنیر، قارچ
18,800 تومان
16,920 تومان
مکزیکی 1نفره
ژامبون پپرونی، کوکتل، پنیر، قارچ
35,500 تومان
31,950 تومان
مکزیکی 2 نفره
ژامبون پپرونی، کوکتل، پنیر، قارچ
55,500 تومان
49,950 تومان
مکزیکی 4 نفره
ژامبون پپرونی، کوکتل، پنیر، قارچ
67,000 تومان
60,300 تومان
سیسیلی مینی ویژه
فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
20,700 تومان
18,630 تومان
سیسیلی 1 نفره
فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
31,000 تومان
27,900 تومان
سیسیلی 2 نفره
فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
55,000 تومان
49,500 تومان
سیسیلی4 نفره
فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
66,000 تومان
59,400 تومان
یونانی مینی ویژه
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
20,500 تومان
18,450 تومان
یونانی 1 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
38,000 تومان
34,200 تومان
یونانی 2 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
58,000 تومان
52,200 تومان
مونترال مینی ویژه
فیله گوشت به عمل آورده شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
20,500 تومان
18,450 تومان
یونانی 4 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
76,000 تومان
68,400 تومان
مونترال 1 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
39,500 تومان
35,550 تومان
مونترال 2 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
61,000 تومان
54,900 تومان
مونترال 4 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
78,000 تومان
70,200 تومان
کانزاس مینی ویژه
رست بیف، گوشت ریش ریش شده فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
21,500 تومان
19,350 تومان
کانزاس 1 نفره
رست بیف، گوشت ریش ریش شده فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
39,500 تومان
35,550 تومان
کانزاس 2 نفره
رست بیف، گوشت ریش ریش شده فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
61,000 تومان
54,900 تومان
کانزاس 4 نفره
رست بیف، گوشت ریش ریش شده فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
78,000 تومان
70,200 تومان
تگزاس مینی ویژه
رولت پپرونی با روکش پنیر
20,500 تومان
18,450 تومان
تگزاس 1نفره
رولت پپرونی با روکش پنیر
36,500 تومان
32,850 تومان
تگزاس 2 نفره
رولت پپرونی با روکش پنیر
57,500 تومان
51,750 تومان
تگزاس 4 نفره
رولت پپرونی با روکش پنیر
69,500 تومان
62,550 تومان
هالیوود مینی ویژه
فیله گوشت مزه دار شده استیکی، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
21,500 تومان
19,350 تومان
هالیوود 1 نفره
فیله گوشت مزه دار شده استیکی، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
39,500 تومان
35,550 تومان
هالیوود 2 نفره
فیله گوشت مزه دار شده استیکی، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
59,500 تومان
53,550 تومان
هالیوود 4 نفره
فیله گوشت مزه دار شده استیکی، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
76,000 تومان
68,400 تومان
هاوایی مینی ویژه
بیف استراگانف، چیپس خلالی، قارچ، پنیر، سس مخصوص
24,000 تومان
21,600 تومان
هاوایی 2 نفره
بیف استراگانف، چیپس خلالی، قارچ، پنیر، سس مخصوص
68,500 تومان
61,650 تومان
هاوایی 1 نفره
بیف استراگانف، چیپس خلالی، قارچ، پنیر، سس مخصوص
41,500 تومان
37,350 تومان
هاوایی 4 نفره
بیف استراگانف، چیپس خلالی، قارچ، پنیر، سس مخصوص
81,000 تومان
72,900 تومان
ایتالیایی 2 نفره
ژامبون گوشت، ژامبون پپرونی، پنیر پیتزا، پنیر سفید، ذرت، زیتون، قارچ، فلفل
56,500 تومان
50,850 تومان
انگلیسی مینی ویژه
خوراک زبان، قارچ، پنیر، فلفل دلمه رنگی
21,500 تومان
19,350 تومان
انگلیسی 1 نفره
خوراک زبان، قارچ، پنیر، فلفل دلمه رنگی
39,500 تومان
35,550 تومان
انگلیسی 2 نفره
خوراک زبان، قارچ، پنیر، فلفل دلمه رنگی
61,000 تومان
54,900 تومان
انگلیسی 4 نفره
خوراک زبان، قارچ، پنیر، فلفل دلمه رنگی
77,000 تومان
69,300 تومان
میت لاورز (پدیده اقبالی) مینی ویژه
ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ و گوشت، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، زیتون، ذرت، فلف دلمه، پنیر
22,500 تومان
20,250 تومان
میت لاورز (پدیده اقبالی) 1نفره
ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ و گوشت، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، زیتون، ذرت، فلف دلمه، پنیر
34,500 تومان
31,050 تومان
میت لاورز (پدیده اقبالی) 2نفره
ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ و گوشت، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، زیتون، ذرت، فلف دلمه، پنیر
53,500 تومان
48,150 تومان
میت لاورز (پدیده اقبالی) 4 نفره
ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ و گوشت، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، زیتون، ذرت، فلف دلمه، پنیر
65,500 تومان
58,950 تومان
اسپشیال مینی ویژه
اسفناج، زیتون، قارچ، ذرت، سیر و کره، فلفل دلمه، پنیر
17,500 تومان
15,750 تومان
اسپشیال1 نفره
اسفناج، زیتون، قارچ، ذرت، سیر و کره، فلفل دلمه، پنیر
28,500 تومان
25,650 تومان
اسپشیال2 نفره
اسفناج، زیتون، قارچ، ذرت، سیر و کره، فلفل دلمه، پنیر
48,500 تومان
43,650 تومان
اسپشیال4 نفره
اسفناج، زیتون، قارچ، ذرت، سیر و کره، فلفل دلمه، پنیر
59,500 تومان
53,550 تومان
پیده گوشت اقبالی (غذای استانبولی) 2 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، فلفل دلمه ای، پنیر و قارچ
57,000 تومان
51,300 تومان
مارگاریتا مینی ویژه
نان، پنیر، گوجه
12,500 تومان
11,250 تومان
مارگاریتا 1 نفره
نان، پنیر، گوجه
22,500 تومان
20,250 تومان
مارگاریتا 2 نفره
نان، پنیر، گوجه
39,500 تومان
35,550 تومان
مارگاریتا 4 نفره
نان، پنیر، گوجه
49,500 تومان
44,550 تومان
شف (سر آشپز) مینی ویژه
فیله استیک گوشت، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، کوکتل، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، پنیر
22,500 تومان
20,250 تومان
شف (سر آشپز) 1نفره
فیله استیک گوشت، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، کوکتل، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، پنیر
35,500 تومان
31,950 تومان
شف (سر آشپز) 2نفره
فیله استیک گوشت، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، کوکتل، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، پنیر
55,500 تومان
49,950 تومان
شف (سر آشپز) 4نفره
فیله استیک گوشت، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، کوکتل، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، پنیر
67,000 تومان
60,300 تومان
سان دیگو مینی ویژه
پیتزای خورشیدی اقبالی دورچین شده با رولت پپرونی و پیتزا، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، پپرونی، فلفل دلمه و پنیر
22,500 تومان
20,250 تومان
سان دیگو 1 نفره
پیتزای خورشیدی اقبالی دورچین شده با رولت پپرونی و پیتزا، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، پپرونی، فلفل دلمه و پنیر
39,500 تومان
35,550 تومان
سان دیگو2 نفره
پیتزای خورشیدی اقبالی دورچین شده با رولت پپرونی و پیتزا، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، پپرونی، فلفل دلمه و پنیر
58,500 تومان
52,650 تومان
سان دیگو 4 نفره
پیتزای خورشیدی اقبالی دورچین شده با رولت پپرونی و پیتزا، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، پپرونی، فلفل دلمه و پنیر
79,500 تومان
71,550 تومان
پیتزا نیویورک مینی ویژه
سس مخصوص.مرغ تفت داده شده. زبان تازه گوساله.قارچ. فلفل دلمه
21,500 تومان
19,350 تومان
پیتزا نیویورک ۱ نفره
سس مخصوص.مرغ تفت داده شده. زبان تازه گوساله.قارچ. فلفل دلمه
38,500 تومان
34,650 تومان
پیتزا نیویورک ۲ نفره
سس مخصوص.مرغ تفت داده شده. زبان تازه گوساله.قارچ. فلفل دلمه
57,000 تومان
51,300 تومان
پیتزا نیویورک ۴ نفره
سس مخصوص.مرغ تفت داده شده. زبان تازه گوساله.قارچ. فلفل دلمه
74,500 تومان
67,050 تومان
پیتزا بیف گارلیک مینی ویژه
فیله گوساله مزه دار شده. سس سیر مخصوص.پنیر پیتزا. فلفل دلمه.ذرت.زیتون.قارچ
21,500 تومان
19,350 تومان
پیتزا بیف گارلیک ۱ نفره
فیله گوساله مزه دار شده. سس سیر مخصوص.پنیر پیتزا. فلفل دلمه.ذرت.زیتون.قارچ
39,500 تومان
35,550 تومان
پیتزا بیف گارلیک ۲ نفره
فیله گوساله مزه دار شده. سس سیر مخصوص.پنیر پیتزا. فلفل دلمه.ذرت.زیتون.قارچ
59,000 تومان
53,100 تومان
پیتزا بیف گارلیک ۴ نفره
فیله گوساله مزه دار شده. سس سیر مخصوص.پنیر پیتزا. فلفل دلمه.ذرت.زیتون.قارچ
76,000 تومان
68,400 تومان
پیتزا سزار مینی ویژه
سینه مرغ مزه دار شده.سس سیر مخصوص سزار اقبالی.قارچ.فلفل دلمه.کاهو.پنیر پارمسان
22,700 تومان
20,430 تومان
پیتزا سزار ۱ نفره
سینه مرغ مزه دار شده.سس سیر مخصوص سزار اقبالی.قارچ.فلفل دلمه.کاهو.پنیر پارمسان
34,500 تومان
31,050 تومان
پیتزا سزار ۲ نفره
سینه مرغ مزه دار شده.سس سیر مخصوص سزار اقبالی.قارچ.فلفل دلمه.کاهو.پنیر پارمسان
59,500 تومان
53,550 تومان
پیتزا سزار ۴ نفره
سینه مرغ مزه دار شده.سس سیر مخصوص سزار اقبالی.قارچ.فلفل دلمه.کاهو.پنیر پارمسان
71,000 تومان
63,900 تومان
پیتزا ناپولیتانا مینی ویژه
میکس فیله گوساله و فیله مرغ.پنیر پیتزا.قارچ. فلفل دلمه.ذرت.زیتون
20,500 تومان
18,450 تومان
پیتزا ناپولیتانا ۱ نفره
میکس فیله گوساله و فیله مرغ.پنیر پیتزا.قارچ. فلفل دلمه.ذرت.زیتون
38,500 تومان
34,650 تومان
پیتزا ناپولیتانا ۲ نفره
میکس فیله گوساله و فیله مرغ.پنیر پیتزا.قارچ. فلفل دلمه.ذرت.زیتون
55,000 تومان
49,500 تومان
پیتزا ناپولیتانا ۴ نفره
میکس فیله گوساله و فیله مرغ.پنیر پیتزا.قارچ. فلفل دلمه.ذرت.زیتون
72,500 تومان
65,250 تومان
پیتزا فیلا دلفیا مینی ویژه
ژامبون پپرونی.گوشت چرخ کرده.قارچ.ذرت.زیتون.فلفل دلمه.سس تند
21,500 تومان
19,350 تومان
پیتزا فیلا دلفیا ۱ نفره
ژامبون پپرونی.گوشت چرخ کرده.قارچ.ذرت.زیتون.فلفل دلمه.سس تند
39,500 تومان
35,550 تومان
پیتزا فیلا دلفیا ۲ نفره
ژامبون پپرونی.گوشت چرخ کرده.قارچ.ذرت.زیتون.فلفل دلمه.سس تند
57,000 تومان
51,300 تومان
پیتزا فیلا دلفیا ۴ نفره
ژامبون پپرونی.گوشت چرخ کرده.قارچ.ذرت.زیتون.فلفل دلمه.سس تند
74,500 تومان
67,050 تومان
پیتزا هشتک اقبالی # مینی ویژه
رولت هات داگ مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ذرت
25,500 تومان
22,950 تومان
پیتزا هشتک اقبالی # ۱نفره
رولت هات داگ مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ذرت
41,500 تومان
37,350 تومان
پیتزا هشتک اقبالی # 2نفره
رولت هات داگ مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ذرت
68,500 تومان
61,650 تومان
پیتزا هشتک اقبالی # ۴نفره
رولت هات داگ مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ذرت
85,500 تومان
76,950 تومان
آریزونا مینی ویژه
دورچین شده با رولت پپرونی، روکش پنیر، فیله استیک، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
19,500 تومان
17,550 تومان
پیتزا آریزونا 1 نفره
دورچین شده با رولت پپرونی، روکش پنیر، فیله استیک، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
38,500 تومان
34,650 تومان
پیتزا آریزونا ۲نفره
دورچین شده با رولت پپرونی، روکش پنیر، فیله استیک، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
59,500 تومان
53,550 تومان
پیتزا آریزونا ۴نفره
دورچین شده با رولت پپرونی، روکش پنیر، فیله استیک، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
71,000 تومان
63,900 تومان
پیتزا 4چیز اقبالی ۱نفره
سیر و کره، بادمجان سرخ شده، گوشت چرخ کرده عمل آورده شده، فلفل دلمه ای، گوجه گیلاسی، قارچ، ذرت، زیتون، پیاز داغ، روکش پنیر پارمسان وپنیر موزارلا
38,500 تومان
34,650 تومان
پیتزا 4چیز اقبالی ۲نفره
سیر و کره، بادمجان سرخ شده، گوشت چرخ کرده عمل آورده شده، فلفل دلمه ای، گوجه گیلاسی، قارچ، ذرت، زیتون، پیاز داغ، روکش پنیر پارمسان وپنیر موزارلا
59,500 تومان
53,550 تومان
پیتزا 4چیز اقبالی ۴نفره
سیر و کره، بادمجان سرخ شده، گوشت چرخ کرده عمل آورده شده، فلفل دلمه ای، گوجه گیلاسی، قارچ، ذرت، زیتون، پیاز داغ، روکش پنیر پارمسان وپنیر موزارلا
71,000 تومان
63,900 تومان
پیتزا تندوری هندی مینی ویژه
پپرونی، کوکتل چیکوی انگشتی، گوجه گیلاسی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، سس مخصوص هندی
18,500 تومان
16,650 تومان
پیتزا تندوری هندی ۱ نفره
پپرونی، کوکتل چیکوی انگشتی، گوجه گیلاسی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، سس مخصوص هندی
36,500 تومان
32,850 تومان
پیتزا تندوری هندی ۲ نفره
پپرونی، کوکتل چیکوی انگشتی، گوجه گیلاسی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، سس مخصوص هندی
57,500 تومان
51,750 تومان
پیتزا تندوری هندی ۴ نفره
پپرونی، کوکتل چیکوی انگشتی، گوجه گیلاسی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، سس مخصوص هندی
69,500 تومان
62,550 تومان
پیتزا چهار فصل ۱ نفره
۲برش پیتزای پپرونی، ۲برش پیتزا گوشت و قارچ، ۲برش پیتزا مرغ و قارچ، ۲برش پیتزا سبزیجات
38,500 تومان
34,650 تومان
پیتزا چهار فصل ۲ نفره
۲برش پیتزای پپرونی، ۲برش پیتزا گوشت و قارچ، ۲برش پیتزا مرغ و قارچ، ۲برش پیتزا سبزیجات
59,500 تومان
53,550 تومان
پیتزا چهار فصل ۴ نفره
۲برش پیتزای پپرونی، ۲برش پیتزا گوشت و قارچ، ۲برش پیتزا مرغ و قارچ، ۲برش پیتزا سبزیجات
71,000 تومان
63,900 تومان
4چیز مینی ویژه
18,500 تومان
16,650 تومان
چهار فصل مینی ویژه
22,500 تومان
20,250 تومان
پیتزا چیکن استراگانف مینی ویژه
فیله مرغ مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
20,500 تومان
18,450 تومان
پیتزا چیکن استراگانف 1نفره
فیله مرغ مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
37,500 تومان
33,750 تومان
پیتزا چیکن استراگانف ۲نفره
فیله مرغ مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
53,500 تومان
48,150 تومان
پیتزا چیکن استراگانف 4نفره
فیله مرغ مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
69,500 تومان
62,550 تومان
پیتزا چیکن بیف استراگانف مینی ویژه
فیله مرغ و فیله گوشت مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
21,500 تومان
19,350 تومان
پیتزا چیکن بیف استراگانف ۱نفره
فیله مرغ و فیله گوشت مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
39,500 تومان
35,550 تومان
پیتزا چیکن بیف استراگانف ۲نفره
فیله مرغ و فیله گوشت مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
59,500 تومان
53,550 تومان
پیتزا چیکن بیف استراگانف ۴نفره
فیله مرغ و فیله گوشت مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
80,000 تومان
72,000 تومان
سیسیل مینی
فیله گوساله به عمل آورده شده،ژامبون پپرونی،سس گوجه فرنگی،فلفل دلمه ،۴ نوع پنیر،با روکش خمیر پیتزا و کنجد،ادویه مخصوص پیتزا اقبالی
24,000 تومان
21,600 تومان
سیسیل 1 نفره
فیله گوساله به عمل آورده شده،ژامبون پپرونی،سس گوجه فرنگی،فلفل دلمه ،۴ نوع پنیر،با روکش خمیر پیتزا و کنجد،ادویه مخصوص پیتزا اقبالی
41,500 تومان
37,350 تومان
سیسیل 2 نفره
فیله گوساله به عمل آورده شده،ژامبون پپرونی،سس گوجه فرنگی،فلفل دلمه ،۴ نوع پنیر،با روکش خمیر پیتزا و کنجد،ادویه مخصوص پیتزا اقبالی
68,500 تومان
61,650 تومان
سیسیل ۴ نفره
فیله گوساله به عمل آورده شده،ژامبون پپرونی،سس گوجه فرنگی،فلفل دلمه ،۴ نوع پنیر،با روکش خمیر پیتزا و کنجد،ادویه مخصوص پیتزا اقبالی
81,000 تومان
72,900 تومان
کراست مینی
فیله گوشت گوساله، فیله مرغ به عمل آورده شده با سس مخصوص کاری و ادویه پیتزا اقبالی،فلفل دلمه،قارچ، چیپس خلالی،پنیر موزارلا، مرینار سس
24,000 تومان
21,600 تومان
کراست ۱نفره
فیله گوشت گوساله، فیله مرغ به عمل آورده شده با سس مخصوص کاری و ادویه پیتزا اقبالی،فلفل دلمه،قارچ، چیپس خلالی،پنیر موزارلا، مرینار سس
41,500 تومان
37,350 تومان
کراست ۲نفره
فیله گوشت گوساله، فیله مرغ به عمل آورده شده با سس مخصوص کاری و ادویه پیتزا اقبالی،فلفل دلمه،قارچ، چیپس خلالی،پنیر موزارلا، مرینار سس
68,500 تومان
61,650 تومان
کراست ۴نفره
فیله گوشت گوساله، فیله مرغ به عمل آورده شده با سس مخصوص کاری و ادویه پیتزا اقبالی،فلفل دلمه،قارچ، چیپس خلالی،پنیر موزارلا، مرینار سس
81,000 تومان
72,900 تومان
پیتزا ایتالیایی ۱نفره
ژامبون پپرونی،ژامبون گوشت، ذرت،زیتون،قارچ،فلفل دلمه،پنیرپیتزا،پنیرپارمسان،پنر موزارلا
39,500 تومان
35,550 تومان
چانو مینی ویژه
سیرواستیک فیله گوساله،کره،پیاز،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا،مرینار سس،پنیر پیتزا،با روکش سیب زمینی سرخ شده
24,000 تومان
21,600 تومان
چانو ۱ نفره
سیرواستیک فیله گوساله،کره،پیاز،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا،مرینار سس،پنیر پیتزا،با روکش سیب زمینی سرخ شده
41,500 تومان
37,350 تومان
چانو ۲ نفره
سیرواستیک فیله گوساله،کره،پیاز،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا،مرینار سس،پنیر پیتزا،با روکش سیب زمینی سرخ شده
68,500 تومان
61,650 تومان
چانو ۴ نفره
سیرواستیک فیله گوساله،کره،پیاز،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا،مرینار سس،پنیر پیتزا،با روکش سیب زمینی سرخ شده
81,000 تومان
72,900 تومان

اورجینال برگر دبل
همبرگر ذغالی، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
41,000 تومان
36,900 تومان
اورجینال برگر ساده
همبرگر ذغالی، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
25,000 تومان
22,500 تومان
اورجینال چیز برگر دبل
همبرگر ذغالی، پنیر چدار، گوجه، کاهو، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
44,000 تومان
39,600 تومان
اورجینال چیز برگر ساده
همبرگر ذغالی، پنیر چدار، گوجه، کاهو، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
28,000 تومان
25,200 تومان
ماشروم برگر دبل
همبرگر ذغالی، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
48,500 تومان
43,650 تومان
ماشروم برگر ساده
همبرگر ذغالی، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
32,500 تومان
29,250 تومان
چیکن برگر
مرغ سوخاری شده، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
22,500 تومان
20,250 تومان
چیکن چیز برگر
فیله مرغ سوخاری شده با پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
25,500 تومان
22,950 تومان
زینگر برگر
سینه کریسپی شده مرغ، ژامبون تنوری، سس تند مخصوص، پنیر گودا، گوجه، کاهو، خیارشور
27,500 تومان
24,750 تومان

استیک مخصوص اقبالی
85,000 تومان
76,500 تومان
خوراک فیله مرغ
بدون برنج،با قارچ و پنیر و سس مخصوص
29,500 تومان
26,550 تومان
میگو پفکی با سس تار تار
39,000 تومان
35,100 تومان
میگو سوخاری با سس تار تار
39,000 تومان
35,100 تومان
لازانیا با گوشت چرخ کرده
35,000 تومان
31,500 تومان
خوراک بیف با سس خامه و قارچ
بدون برنج
49,500 تومان
44,550 تومان
فیله مرغ با سس خامه و آلفردو
29,500 تومان
26,550 تومان
خوراک فیله مرغ رژیمی
فیله مرغ گریل شده، قارچ ،گوجه ،کلم بروکلی. .ادویه مخصوص
24,500 تومان
22,050 تومان

جوجه برشته نرمال 2 تکه ران
25,500 تومان
22,950 تومان
جوجه برشته نرمال 2 تکه سینه
25,500 تومان
22,950 تومان
جوجه برشته نرمال 3 تکه ران
39,500 تومان
35,550 تومان
جوجه برشته نرمال 4 تکه ران
49,000 تومان
44,100 تومان
پاچینی مخصوص اقبالی
31,500 تومان
28,350 تومان
کرانچیک
فیله کریسپی به همراه بروکلی، ذرت، گوجه گیلاسی، سیب زمینی سرخ شده
31,500 تومان
28,350 تومان
فیله استریپس نرمال
35,000 تومان
31,500 تومان
فیله استریپس اسپایسی
38,500 تومان
34,650 تومان
بال سوخاری کریسپی نرمال
25,500 تومان
22,950 تومان
شنیسل مرغ
با سیب زمینی سرخ شده
38,000 تومان
34,200 تومان
شنیسل مرغ اسپایسی با سیب زمینی
42,500 تومان
38,250 تومان
جوجه برشته نرمال 3 تکه مخلوط
39,500 تومان
35,550 تومان
جوجه برشته نرمال ۴ تکه سینه
49,000 تومان
44,100 تومان
سس مخصوص اقبالی
1,000 تومان
900 تومان

ساندویچ مکزیکی
کوکتل 70%، قارچ، سس مخصوص تند، فلفل دلمه ای، خیارشور، گوجه، پیاز داغ
21,000 تومان
18,900 تومان
ساندویچ فیله استیک
فیله مزه دار شده گوساله همراه قارچ و پنیر
28,500 تومان
25,650 تومان
ساندویچ بیف استراگانف
خوراک بیف، چیپس خلالی، سس خامه، قارچ
28,500 تومان
25,650 تومان
رست بیف
گوشت ریش ریش شده با کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه
28,500 تومان
25,650 تومان
ساندویچ زبان
زبان، گوجه، کاهو، خیارشور، سس سفید
28,500 تومان
25,650 تومان
کباب ترکی
استیک گوشت و مرغ، قارچ، خیارشور، گوجه، فلفل دلمه رنگی
25,500 تومان
22,950 تومان
ساندویچ فیله استریپس
فیله مرغ استریپس، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه، سس سفید
26,500 تومان
23,850 تومان
ساندویچ هات داگ ساده
20,500 تومان
18,450 تومان
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
24,500 تومان
22,050 تومان
ساندویچ کوکتل چیکو ساده
کوکتل چیکو، گوجه گیلاسی، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
19,500 تومان
17,550 تومان
ساندویچ کوکتل چیکو با قارچ و پنیر
کوکتل چیکو، گوجه گیلاسی، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، قارچ و پنیر
23,500 تومان
21,150 تومان
ساندویچ ژیگو
ژامبون گوشت و مرغ، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
20,500 تومان
18,450 تومان

پنه آلفردو گوشت
پاستا با گوشت تکه ای، پنیر، سس آلفردو، ادویه مخصوص
35,000 تومان
31,500 تومان
پنه آلفردو مرغ
پاستا با فیله مرغ تکه ای همراه با بروکلی، پنیر، سس آلفردو، ادویه مخصوص
29,500 تومان
26,550 تومان
پاستا عربیتا
پاستا، میگو تفت داده شده با سس مخصوص آلفردو و پنیر پارمسان، جعفری خرد شده
39,000 تومان
35,100 تومان
فتوچینی
راویولی، فیله مرغ تکه ای، اسفناج، پنیر پیتزا، ادویه مخصوص، سس خامه
29,500 تومان
26,550 تومان

سوپ مخصوص اقبالی
جو، قارچ، مرغ، شیر، فلفل دلمه
3,000 تومان
2,700 تومان
قارچ سوخاری
16,500 تومان
14,850 تومان
نان سیر مخصوص
نان باگت، سیر و کره، اسفناج، پنیر پیتزا
10,800 تومان
9,720 تومان
پای سیب زمینی
سیب زمینی، ژامبون، پنیر، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای
21,500 تومان
19,350 تومان
سیب زمینی سرخ شده با روکش پنیر گودا و پیاز داغ
19,500 تومان
17,550 تومان
سیب زمینی سرخ شده
16,000 تومان
14,400 تومان
سیب زمینی با پنیر
19,000 تومان
17,100 تومان
چیپس و پنیر
12,500 تومان
11,250 تومان
زیتون پرورده اعلاء
9,500 تومان
8,550 تومان

سالاد مخصوص اقبالی تکنفره
کاهو، جوانه گندم، گوجه گیلاسی، خیار، ذرت، نخود، لوبیا چیتی، لبو، هویج، کلم براکلی، قارچ، کلم سفید، کلم قرمز، زیتون
10,500 تومان
9,450 تومان
سالاد کلم
کلم سفید، هویج، ذرت، کشمش، سس مخصوص
3,500 تومان
3,150 تومان
سالاد پاستا
پاستا، ژامبون، نخودفرنگی، گوجه گیلاسی، خیارشور، ذرت، چاشنی مخصوص
7,500 تومان
6,750 تومان
سالاد سزار
کاهو.نان سیر. فیله مرغ.زیتون.پنیرپارمسان
16,500 تومان
14,850 تومان
سالاد یونانی اقبالی
کاهو پیچ،پنیرفتا،گوجه گیلاسی،خیار،فلفل دلمه ای،پیاز،زیتون،سرکه بالزامیک،روغن زیتون،آبلیمو و خردل،ادویه مخصوص یونانی
16,500 تومان
14,850 تومان

نوشابه قوطی
3,000 تومان
2,700 تومان
دلستر
4,500 تومان
4,050 تومان
آب پرتقال اورنجینا
3,000 تومان
2,700 تومان
موهیتو
5,000 تومان
4,500 تومان
دوغ محلی بزرگ
8,000 تومان
7,200 تومان
دوغ محلی کوچک
4,000 تومان
3,600 تومان
دلستر خانواده
6,000 تومان
5,400 تومان
نوشابه خانواده
5,000 تومان
4,500 تومان
بلوبری
5,000 تومان
4,500 تومان
آب معدنی
2,000 تومان
1,800 تومان
دوغ لیوانی
2,000 تومان
1,800 تومان