جوجه بروستد اقبالی

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

ولیعصر،بلوار خامنه ای نرسیده به هتل مرمرجوجه برشته نرمال 2 تکه ران
46,400 تومان
41,760 تومان
جوجه برشته نرمال 2 تکه سینه
46,400 تومان
41,760 تومان
سوپ مخصوص اقبالی
جو، قارچ، مرغ، شیر، فلفل دلمه
8,000 تومان
7,200 تومان
لس آنجلس مینی ویژه
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
30,000 تومان
27,000 تومان
لس آنجلس 1 نفره
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
50,000 تومان
45,000 تومان
لس آنجلس 2 نفره
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
81,000 تومان
72,900 تومان
شیکاگو مینی ویژه
ژامبون گوشت و مرغ، زیتون، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
30,000 تومان
27,000 تومان
شیکاگو 1نفره
ژامبون گوشت و مرغ، زیتون، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
48,000 تومان
43,200 تومان
لس آنجلس4 نفره
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
98,000 تومان
88,200 تومان
شیکاگو 2نفره
ژامبون گوشت و مرغ، زیتون، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
78,000 تومان
70,200 تومان
شیکاگو 4نفره
ژامبون گوشت و مرغ، زیتون، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
98,000 تومان
88,200 تومان
مکزیکی مینی ویژه
ژامبون پپرونی، کوکتل، پنیر، قارچ
30,000 تومان
27,000 تومان
مکزیکی 1نفره
ژامبون پپرونی، کوکتل، پنیر، قارچ
53,000 تومان
47,700 تومان
مکزیکی 2 نفره
ژامبون پپرونی، کوکتل، پنیر، قارچ
78,000 تومان
70,200 تومان
مکزیکی 4 نفره
ژامبون پپرونی، کوکتل، پنیر، قارچ
105,000 تومان
94,500 تومان
سیسیلی مینی ویژه
فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
35,000 تومان
31,500 تومان
سیسیلی 1 نفره
فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
55,000 تومان
49,500 تومان
سیسیلی 2 نفره
فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
85,000 تومان
76,500 تومان
سیسیلی4 نفره
فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
105,000 تومان
94,500 تومان
یونانی مینی ویژه
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
37,000 تومان
33,300 تومان
یونانی 1 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
56,000 تومان
50,400 تومان
یونانی 2 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
85,000 تومان
76,500 تومان
مونترال مینی ویژه
فیله گوشت به عمل آورده شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
44,500 تومان
40,050 تومان
یونانی 4 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
115,000 تومان
103,500 تومان
مونترال 1 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
64,000 تومان
57,600 تومان
مونترال 2 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
90,000 تومان
81,000 تومان
مونترال 4 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
125,000 تومان
112,500 تومان
کانزاس مینی ویژه
رست بیف، گوشت ریش ریش شده فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
44,500 تومان
40,050 تومان
کانزاس 1 نفره
رست بیف، گوشت ریش ریش شده فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
64,000 تومان
57,600 تومان
کانزاس 2 نفره
رست بیف، گوشت ریش ریش شده فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
90,000 تومان
81,000 تومان
کانزاس 4 نفره
رست بیف، گوشت ریش ریش شده فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
125,000 تومان
112,500 تومان
تگزاس مینی ویژه
رولت پپرونی با روکش پنیر
37,000 تومان
33,300 تومان
تگزاس 1نفره
رولت پپرونی با روکش پنیر
51,000 تومان
45,900 تومان
تگزاس 2 نفره
رولت پپرونی با روکش پنیر
81,000 تومان
72,900 تومان
تگزاس 4 نفره
رولت پپرونی با روکش پنیر
101,000 تومان
90,900 تومان
هالیوود مینی ویژه
فیله گوشت مزه دار شده استیکی، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
39,000 تومان
35,100 تومان
هالیوود 1 نفره
فیله گوشت مزه دار شده استیکی، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
59,000 تومان
53,100 تومان
هالیوود 2 نفره
فیله گوشت مزه دار شده استیکی، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
90,000 تومان
81,000 تومان
هالیوود 4 نفره
فیله گوشت مزه دار شده استیکی، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
125,000 تومان
112,500 تومان
هاوایی مینی ویژه
بیف استراگانف، چیپس خلالی، قارچ، پنیر، سس مخصوص
51,500 تومان
46,350 تومان
هاوایی 2 نفره
بیف استراگانف، چیپس خلالی، قارچ، پنیر، سس مخصوص
105,000 تومان
94,500 تومان
هاوایی 1 نفره
بیف استراگانف، چیپس خلالی، قارچ، پنیر، سس مخصوص
69,000 تومان
62,100 تومان
هاوایی 4 نفره
بیف استراگانف، چیپس خلالی، قارچ، پنیر، سس مخصوص
165,000 تومان
148,500 تومان
انگلیسی مینی ویژه
خوراک زبان، قارچ، پنیر، فلفل دلمه رنگی
44,500 تومان
40,050 تومان
انگلیسی 1 نفره
خوراک زبان، قارچ، پنیر، فلفل دلمه رنگی
66,000 تومان
59,400 تومان
انگلیسی 2 نفره
خوراک زبان، قارچ، پنیر، فلفل دلمه رنگی
90,000 تومان
81,000 تومان
انگلیسی 4 نفره
خوراک زبان، قارچ، پنیر، فلفل دلمه رنگی
125,000 تومان
112,500 تومان
میت لاورز (پدیده اقبالی) مینی ویژه
ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ و گوشت، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، زیتون، ذرت، فلف دلمه، پنیر
32,000 تومان
28,800 تومان
میت لاورز (پدیده اقبالی) 1نفره
ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ و گوشت، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، زیتون، ذرت، فلف دلمه، پنیر
55,000 تومان
49,500 تومان
میت لاورز (پدیده اقبالی) 2نفره
ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ و گوشت، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، زیتون، ذرت، فلف دلمه، پنیر
85,500 تومان
76,950 تومان
میت لاورز (پدیده اقبالی) 4 نفره
ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ و گوشت، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، زیتون، ذرت، فلف دلمه، پنیر
110,000 تومان
99,000 تومان
اسپشیال مینی ویژه
اسفناج، زیتون، قارچ، ذرت، سیر و کره، فلفل دلمه، پنیر
23,500 تومان
21,150 تومان
اسپشیال1 نفره
اسفناج، زیتون، قارچ، ذرت، سیر و کره، فلفل دلمه، پنیر
40,000 تومان
36,000 تومان
اسپشیال2 نفره
اسفناج، زیتون، قارچ، ذرت، سیر و کره، فلفل دلمه، پنیر
61,000 تومان
54,900 تومان
اسپشیال4 نفره
اسفناج، زیتون، قارچ، ذرت، سیر و کره، فلفل دلمه، پنیر
85,500 تومان
76,950 تومان
پیده گوشت اقبالی (غذای استانبولی) 2 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، فلفل دلمه ای، پنیر و قارچ
105,000 تومان
94,500 تومان
مارگاریتا مینی ویژه
نان، پنیر، گوجه
20,500 تومان
18,450 تومان
مارگاریتا 1 نفره
نان، پنیر، گوجه
31,500 تومان
28,350 تومان
مارگاریتا 2 نفره
نان، پنیر، گوجه
43,000 تومان
38,700 تومان
مارگاریتا 4 نفره
نان، پنیر، گوجه
74,000 تومان
66,600 تومان
شف (سر آشپز) مینی ویژه
فیله استیک گوشت، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، کوکتل، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، پنیر
34,000 تومان
30,600 تومان
شف (سر آشپز) 1نفره
فیله استیک گوشت، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، کوکتل، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، پنیر
55,000 تومان
49,500 تومان
شف (سر آشپز) 2نفره
فیله استیک گوشت، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، کوکتل، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، پنیر
85,500 تومان
76,950 تومان
شف (سر آشپز) 4نفره
فیله استیک گوشت، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، کوکتل، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، پنیر
110,000 تومان
99,000 تومان
سان دیگو مینی ویژه
پیتزای خورشیدی اقبالی دورچین شده با رولت پپرونی و پیتزا، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، پپرونی، فلفل دلمه و پنیر
51,500 تومان
46,350 تومان
سان دیگو 1 نفره
پیتزای خورشیدی اقبالی دورچین شده با رولت پپرونی و پیتزا، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، پپرونی، فلفل دلمه و پنیر
67,000 تومان
60,300 تومان
سان دیگو2 نفره
پیتزای خورشیدی اقبالی دورچین شده با رولت پپرونی و پیتزا، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، پپرونی، فلفل دلمه و پنیر
105,000 تومان
94,500 تومان
سان دیگو 4 نفره
پیتزای خورشیدی اقبالی دورچین شده با رولت پپرونی و پیتزا، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، پپرونی، فلفل دلمه و پنیر
165,000 تومان
148,500 تومان
پیتزا نیویورک مینی ویژه
سس مخصوص.مرغ تفت داده شده. زبان تازه گوساله.قارچ. فلفل دلمه
45,000 تومان
40,500 تومان
پیتزا نیویورک ۱ نفره
سس مخصوص.مرغ تفت داده شده. زبان تازه گوساله.قارچ. فلفل دلمه
65,000 تومان
58,500 تومان
پیتزا نیویورک ۲ نفره
سس مخصوص.مرغ تفت داده شده. زبان تازه گوساله.قارچ. فلفل دلمه
90,000 تومان
81,000 تومان
پیتزا نیویورک ۴ نفره
سس مخصوص.مرغ تفت داده شده. زبان تازه گوساله.قارچ. فلفل دلمه
125,000 تومان
112,500 تومان
پیتزا بیف گارلیک مینی ویژه
فیله گوساله مزه دار شده. سس سیر مخصوص.پنیر پیتزا. فلفل دلمه.ذرت.زیتون.قارچ
44,500 تومان
40,050 تومان
پیتزا بیف گارلیک ۱ نفره
فیله گوساله مزه دار شده. سس سیر مخصوص.پنیر پیتزا. فلفل دلمه.ذرت.زیتون.قارچ
64,000 تومان
57,600 تومان
پیتزا بیف گارلیک ۲ نفره
فیله گوساله مزه دار شده. سس سیر مخصوص.پنیر پیتزا. فلفل دلمه.ذرت.زیتون.قارچ
90,000 تومان
81,000 تومان
پیتزا بیف گارلیک ۴ نفره
فیله گوساله مزه دار شده. سس سیر مخصوص.پنیر پیتزا. فلفل دلمه.ذرت.زیتون.قارچ
165,000 تومان
148,500 تومان
پیتزا سزار مینی ویژه
سینه مرغ مزه دار شده.سس سیر مخصوص سزار اقبالی.قارچ.فلفل دلمه.کاهو.پنیر پارمسان
40,000 تومان
36,000 تومان
پیتزا سزار ۱ نفره
سینه مرغ مزه دار شده.سس سیر مخصوص سزار اقبالی.قارچ.فلفل دلمه.کاهو.پنیر پارمسان
60,000 تومان
54,000 تومان
پیتزا سزار ۲ نفره
سینه مرغ مزه دار شده.سس سیر مخصوص سزار اقبالی.قارچ.فلفل دلمه.کاهو.پنیر پارمسان
93,000 تومان
83,700 تومان
پیتزا سزار ۴ نفره
سینه مرغ مزه دار شده.سس سیر مخصوص سزار اقبالی.قارچ.فلفل دلمه.کاهو.پنیر پارمسان
115,000 تومان
103,500 تومان
پیتزا ناپولیتانا مینی ویژه
میکس فیله گوساله و فیله مرغ.پنیر پیتزا.قارچ. فلفل دلمه.ذرت.زیتون
44,500 تومان
40,050 تومان
پیتزا ناپولیتانا ۱ نفره
میکس فیله گوساله و فیله مرغ.پنیر پیتزا.قارچ. فلفل دلمه.ذرت.زیتون
64,000 تومان
57,600 تومان
پیتزا ناپولیتانا ۲ نفره
میکس فیله گوساله و فیله مرغ.پنیر پیتزا.قارچ. فلفل دلمه.ذرت.زیتون
90,000 تومان
81,000 تومان
پیتزا ناپولیتانا ۴ نفره
میکس فیله گوساله و فیله مرغ.پنیر پیتزا.قارچ. فلفل دلمه.ذرت.زیتون
125,000 تومان
112,500 تومان
پیتزا فیلا دلفیا مینی ویژه
ژامبون پپرونی.گوشت چرخ کرده.قارچ.ذرت.زیتون.فلفل دلمه.سس تند
41,000 تومان
36,900 تومان
پیتزا فیلا دلفیا ۱ نفره
ژامبون پپرونی.گوشت چرخ کرده.قارچ.ذرت.زیتون.فلفل دلمه.سس تند
58,000 تومان
52,200 تومان
پیتزا فیلا دلفیا ۲ نفره
ژامبون پپرونی.گوشت چرخ کرده.قارچ.ذرت.زیتون.فلفل دلمه.سس تند
90,000 تومان
81,000 تومان
پیتزا فیلا دلفیا ۴ نفره
ژامبون پپرونی.گوشت چرخ کرده.قارچ.ذرت.زیتون.فلفل دلمه.سس تند
111,500 تومان
100,350 تومان
پیتزا هشتک اقبالی # مینی ویژه
رولت هات داگ مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ذرت
51,500 تومان
46,350 تومان
پیتزا هشتک اقبالی # ۱نفره
رولت هات داگ مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ذرت
67,000 تومان
60,300 تومان
پیتزا هشتک اقبالی # 2نفره
رولت هات داگ مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ذرت
105,000 تومان
94,500 تومان
پیتزا هشتک اقبالی # ۴نفره
رولت هات داگ مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ذرت
165,000 تومان
148,500 تومان
آریزونا مینی ویژه
دورچین شده با رولت پپرونی، روکش پنیر، فیله استیک، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
51,500 تومان
46,350 تومان
پیتزا آریزونا 1 نفره
دورچین شده با رولت پپرونی، روکش پنیر، فیله استیک، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
67,000 تومان
60,300 تومان
پیتزا آریزونا ۲نفره
دورچین شده با رولت پپرونی، روکش پنیر، فیله استیک، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
105,000 تومان
94,500 تومان
پیتزا آریزونا ۴نفره
دورچین شده با رولت پپرونی، روکش پنیر، فیله استیک، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
165,000 تومان
148,500 تومان
پیتزا 4چیز اقبالی ۱نفره
سیر و کره، بادمجان سرخ شده، گوشت چرخ کرده عمل آورده شده، فلفل دلمه ای، گوجه گیلاسی، قارچ، ذرت، زیتون، پیاز داغ، روکش پنیر پارمسان وپنیر موزارلا
53,000 تومان
47,700 تومان
پیتزا 4چیز اقبالی ۲نفره
سیر و کره، بادمجان سرخ شده، گوشت چرخ کرده عمل آورده شده، فلفل دلمه ای، گوجه گیلاسی، قارچ، ذرت، زیتون، پیاز داغ، روکش پنیر پارمسان وپنیر موزارلا
83,000 تومان
74,700 تومان
پیتزا 4چیز اقبالی ۴نفره
سیر و کره، بادمجان سرخ شده، گوشت چرخ کرده عمل آورده شده، فلفل دلمه ای، گوجه گیلاسی، قارچ، ذرت، زیتون، پیاز داغ، روکش پنیر پارمسان وپنیر موزارلا
108,000 تومان
97,200 تومان
پیتزا تندوری هندی مینی ویژه
پپرونی، کوکتل چیکوی انگشتی، گوجه گیلاسی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، سس مخصوص هندی
32,000 تومان
28,800 تومان
پیتزا تندوری هندی ۱ نفره
پپرونی، کوکتل چیکوی انگشتی، گوجه گیلاسی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، سس مخصوص هندی
58,000 تومان
52,200 تومان
پیتزا تندوری هندی ۲ نفره
پپرونی، کوکتل چیکوی انگشتی، گوجه گیلاسی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، سس مخصوص هندی
79,000 تومان
71,100 تومان
پیتزا تندوری هندی ۴ نفره
پپرونی، کوکتل چیکوی انگشتی، گوجه گیلاسی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، سس مخصوص هندی
110,000 تومان
99,000 تومان
پیتزا چهار فصل ۱ نفره
۲برش پیتزای پپرونی، ۲برش پیتزا گوشت و قارچ، ۲برش پیتزا مرغ و قارچ، ۲برش پیتزا سبزیجات
58,000 تومان
52,200 تومان
پیتزا چهار فصل ۲ نفره
۲برش پیتزای پپرونی، ۲برش پیتزا گوشت و قارچ، ۲برش پیتزا مرغ و قارچ، ۲برش پیتزا سبزیجات
83,000 تومان
74,700 تومان
پیتزا چهار فصل ۴ نفره
۲برش پیتزای پپرونی، ۲برش پیتزا گوشت و قارچ، ۲برش پیتزا مرغ و قارچ، ۲برش پیتزا سبزیجات
108,000 تومان
97,200 تومان
4چیز مینی ویژه
39,500 تومان
35,550 تومان
چهار فصل مینی ویژه
39,500 تومان
35,550 تومان
پیتزا چیکن استراگانف مینی ویژه
فیله مرغ مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
44,500 تومان
40,050 تومان
پیتزا چیکن استراگانف 1نفره
فیله مرغ مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
63,000 تومان
56,700 تومان
پیتزا چیکن استراگانف ۲نفره
فیله مرغ مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
85,000 تومان
76,500 تومان
پیتزا چیکن استراگانف 4نفره
فیله مرغ مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
125,000 تومان
112,500 تومان
پیتزا چیکن بیف استراگانف مینی ویژه
فیله مرغ و فیله گوشت مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
48,500 تومان
43,650 تومان
پیتزا چیکن بیف استراگانف ۱نفره
فیله مرغ و فیله گوشت مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
68,000 تومان
61,200 تومان
پیتزا چیکن بیف استراگانف ۲نفره
فیله مرغ و فیله گوشت مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
98,000 تومان
88,200 تومان
پیتزا چیکن بیف استراگانف ۴نفره
فیله مرغ و فیله گوشت مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
145,000 تومان
130,500 تومان
کراست مینی
فیله گوشت گوساله، فیله مرغ به عمل آورده شده با سس مخصوص کاری و ادویه پیتزا اقبالی،فلفل دلمه،قارچ، چیپس خلالی،پنیر موزارلا، مرینار سس
48,500 تومان
43,650 تومان
کراست ۱نفره
فیله گوشت گوساله، فیله مرغ به عمل آورده شده با سس مخصوص کاری و ادویه پیتزا اقبالی،فلفل دلمه،قارچ، چیپس خلالی،پنیر موزارلا، مرینار سس
63,500 تومان
57,150 تومان
کراست ۲نفره
فیله گوشت گوساله، فیله مرغ به عمل آورده شده با سس مخصوص کاری و ادویه پیتزا اقبالی،فلفل دلمه،قارچ، چیپس خلالی،پنیر موزارلا، مرینار سس
98,000 تومان
88,200 تومان
کراست ۴نفره
فیله گوشت گوساله، فیله مرغ به عمل آورده شده با سس مخصوص کاری و ادویه پیتزا اقبالی،فلفل دلمه،قارچ، چیپس خلالی،پنیر موزارلا، مرینار سس
135,000 تومان
121,500 تومان
چانو مینی ویژه
سیرواستیک فیله گوساله،کره،پیاز،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا،مرینار سس،پنیر پیتزا،با روکش سیب زمینی سرخ شده
46,500 تومان
41,850 تومان
چانو ۱ نفره
سیرواستیک فیله گوساله،کره،پیاز،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا،مرینار سس،پنیر پیتزا،با روکش سیب زمینی سرخ شده
61,500 تومان
55,350 تومان
چانو ۲ نفره
سیرواستیک فیله گوساله،کره،پیاز،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا،مرینار سس،پنیر پیتزا،با روکش سیب زمینی سرخ شده
98,000 تومان
88,200 تومان
چانو ۴ نفره
سیرواستیک فیله گوساله،کره،پیاز،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا،مرینار سس،پنیر پیتزا،با روکش سیب زمینی سرخ شده
135,000 تومان
121,500 تومان
دونات دونر اقبالی ۲ نفره
فیله گوساله عمل آوری شده به صورت دونر کباب،ادویه مخصوص ترکی،گوجه خرد شده،فلفل دلمه ، پیاز، ذرت و زیتون و جعفری و به همراه سیب زمینی و سس مخصوص
155,000 تومان
139,500 تومان
لاه ماجون ۲ نفره
گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای پیاز، جعفری ذرت و زیتون و ادویه مخصوص ترکی
95,000 تومان
85,500 تومان

هشتگ مجیک اقبالی ۱نفره
کوکتل چیکو،گوشت چرخ کرده،ژامبون گوشت و مرغ،فلفل دلمه ای،قارچ،ذرت،زیتون،پنیر پیتزا
70,000 تومان
63,000 تومان
هشتگ مجیک اقبالی ۲نفره
کوکتل چیکو،گوشت چرخ کرده،ژامبون گوشت و مرغ،فلفل دلمه ای،قارچ،ذرت،زیتون،پنیر پیتزا
90,000 تومان
81,000 تومان
بی بی کیو ۱نفره
فیله گوساله باربی کیو شده،پیاز حلقه ای،گوجه گیلاسی،فلفل دلمه ای،قارچ،ذرت،زیتون،پنیر
75,000 تومان
67,500 تومان
بی بی کیو ۲نفره
فیله گوساله باربی کیو شده،پیاز حلقه ای،گوجه گیلاسی،فلفل دلمه ای،قارچ،ذرت،زیتون،پنیر
100,000 تومان
90,000 تومان
تکس مکس ۱نفره
فیله گوساله،فیله مرغ،سس مخصوص مکزیکی،پیاز حلقه ای،فلفل دلمه ای،قارچ،ذرت،زیتون،فلفل هالوپینو،پنیر
75,000 تومان
67,500 تومان
تکس مکس ۲نفره
فیله گوساله،فیله مرغ،سس مخصوص مکزیکی،پیاز حلقه ای،فلفل دلمه ای،قارچ،ذرت،زیتون،فلفل هالوپینو،پنیر
100,000 تومان
90,000 تومان
ریپ استیک ۱نفره
فیله استیک شده با سس آلفردو،قارچ،با روکش پنیر پارمسان،چیپس خلالی
75,000 تومان
67,500 تومان
ریپ استیک ۲نفره
فیله استیک شده با سس آلفردو،قارچ،با روکش پنیر پارمسان،چیپس خلالی
100,000 تومان
90,000 تومان
چیزی ۱نفره
ژامبون پپرونی،ژامبون گوشت و مرغ،کوکتل،گوشت چرخ کرده،قارچ ،فلفل دلمه ای،ذرت،زیتون،پنیر
70,000 تومان
63,000 تومان
چیزی ۲نفره
ژامبون پپرونی،ژامبون گوشت و مرغ،کوکتل،گوشت چرخ کرده،قارچ ،فلفل دلمه ای،ذرت،زیتون،پنیر
90,000 تومان
81,000 تومان
فیلتو ۱نفره
فیله گوشت گوساله،گوشت چرخ کرده،پیاز حلقه ای،سس کچاپ مخصوص،قارچ، فلفل دلمه ای،ذرت،زیتون،پنیر
75,000 تومان
67,500 تومان
فیلتو ۲نفره
فیله گوشت گوساله،گوشت چرخ کرده،پیاز حلقه ای،سس کچاپ مخصوص،قارچ، فلفل دلمه ای،ذرت،زیتون،پنیر
100,000 تومان
90,000 تومان
گاردن ۱نفره
فیله گوساله، ژامبون پپرونی،سس کچاپ مخصوص،پیاز حلقه ای،قارچ،گوجه گیلاسی،ذرت، زیتون،پنیر پیتزا
70,000 تومان
63,000 تومان
گاردن ۲نفره
فیله گوساله، ژامبون پپرونی،سس کچاپ مخصوص،پیاز حلقه ای،قارچ،گوجه گیلاسی،ذرت، زیتون،پنیر پیتزا
90,000 تومان
81,000 تومان
چیکن پستو ۱نفره
فیله مرغ مزه دارشده با سس پستو،قارچ،پنیر پارمسان،پنیر
70,000 تومان
63,000 تومان
چیکن پستو ۲نفره
فیله مرغ مزه دارشده با سس پستو،قارچ،پنیر پارمسان،پنیر
90,000 تومان
81,000 تومان
چیکن فاهیتا ۱نفره
فیله مرغ به عمل آورده شده،قازچ،فلفل دلمه،ذرت،زیتون،پنیر
70,000 تومان
63,000 تومان
چیکن فاهیتا ۲نفره
فیله مرغ به عمل آورده شده،قازچ،فلفل دلمه،ذرت،زیتون،پنیر
90,000 تومان
81,000 تومان
امپریال چیکن ۱نفره
فیله مرغ مزه دار شده با سس آلفردو و کاری،قارچ، پنیر پارمسان،چیپس خلالی،ادویه مخصوص،پنیر
75,000 تومان
67,500 تومان
امپریال چیکن ۲نفره
فیله مرغ مزه دار شده با سس آلفردو و کاری،قارچ، پنیر پارمسان،چیپس خلالی،ادویه مخصوص،پنیر
100,000 تومان
90,000 تومان
دومینو اقبالی ۱ نفره
فیله استیک دورچین با رولت کوکتل ژاپنی'فلفل دلمه'ذرت'زیتون'قارچ'گوجه گیلاسی
105,000 تومان
94,500 تومان
دومینو اقبالی ۲نفره
فیله استیک دورچین با رولت کوکتل ژاپنی'فلفل دلمه'ذرت'زیتون'قارچ'گوجه گیلاسی
155,000 تومان
139,500 تومان

اورجینال برگر دبل
همبرگر ذغالی، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
65,000 تومان
58,500 تومان
اورجینال برگر ساده
همبرگر ذغالی، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
40,000 تومان
36,000 تومان
اورجینال چیز برگر دبل
همبرگر ذغالی، پنیر چدار، گوجه، کاهو، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
68,000 تومان
61,200 تومان
اورجینال چیز برگر ساده
همبرگر ذغالی، پنیر چدار، گوجه، کاهو، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
44,000 تومان
39,600 تومان
ماشروم برگر دبل
همبرگر ذغالی، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
71,500 تومان
64,350 تومان
ماشروم برگر ساده
همبرگر ذغالی، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
49,500 تومان
44,550 تومان
چیکن برگر
مرغ سوخاری شده، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
39,500 تومان
35,550 تومان
چیکن چیز برگر
فیله مرغ سوخاری شده با پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
44,500 تومان
40,050 تومان
زینگر برگر
سینه کریسپی شده مرغ، ژامبون تنوری، سس تند مخصوص، پنیر گودا، گوجه، کاهو، خیارشور
47,500 تومان
42,750 تومان

استیک مخصوص اقبالی
125,000 تومان
112,500 تومان
خوراک فیله مرغ
بدون برنج،با قارچ و پنیر و سس مخصوص
59,500 تومان
53,550 تومان
میگو پفکی با سس تار تار
69,000 تومان
62,100 تومان
لازانیا با گوشت چرخ کرده
67,000 تومان
60,300 تومان
خوراک بیف با سس خامه و قارچ
بدون برنج
69,500 تومان
62,550 تومان
فیله مرغ با سس خامه و آلفردو
59,500 تومان
53,550 تومان
میگو سوخاری با سس تار تار
69,000 تومان
62,100 تومان
خوراک فیله مرغ رژیمی
فیله مرغ گریل شده، قارچ ،گوجه ،کلم بروکلی. .ادویه مخصوص + بدون برنج
46,500 تومان
41,850 تومان

جوجه برشته نرمال 2 تکه ران
46,400 تومان
41,760 تومان
جوجه برشته نرمال 2 تکه سینه
46,400 تومان
41,760 تومان
جوجه برشته نرمال 3 تکه ران
68,400 تومان
61,560 تومان
جوجه برشته نرمال 4 تکه ران
90,300 تومان
81,270 تومان
پاچینی مخصوص اقبالی
55,500 تومان
49,950 تومان
کرانچیک
فیله کریسپی ، سیب زمینی سرخ شده
66,000 تومان
59,400 تومان
فیله استریپس نرمال
68,500 تومان
61,650 تومان
فیله استریپس اسپایسی
73,500 تومان
66,150 تومان
شنیسل مرغ
با سیب زمینی سرخ شده
68,000 تومان
61,200 تومان
شنیسل مرغ اسپایسی با سیب زمینی
72,500 تومان
65,250 تومان
جوجه برشته نرمال 3 تکه مخلوط
68,400 تومان
61,560 تومان
جوجه برشته نرمال ۴ تکه سینه
90,300 تومان
81,270 تومان
سس مخصوص اقبالی
1,500 تومان
1,350 تومان
نان جوجه
1,500 تومان
1,350 تومان
سس مخصوص آمریکایی
2,000 تومان
1,800 تومان

ساندویچ مکزیکی
کوکتل 70%، قارچ، سس مخصوص تند، فلفل دلمه ای، خیارشور، گوجه، پیاز داغ
42,500 تومان
38,250 تومان
ساندویچ فیله استیک
فیله مزه دار شده گوساله همراه قارچ و پنیر
52,500 تومان
47,250 تومان
ساندویچ بیف استراگانف
خوراک بیف، چیپس خلالی، سس خامه، قارچ
52,500 تومان
47,250 تومان
رست بیف
گوشت ریش ریش شده با کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه
52,500 تومان
47,250 تومان
ساندویچ زبان
زبان، گوجه، کاهو، خیارشور، سس سفید
52,500 تومان
47,250 تومان
کباب ترکی
استیک گوشت و مرغ، قارچ، خیارشور، گوجه، فلفل دلمه رنگی
52,500 تومان
47,250 تومان
ساندویچ فیله استریپس
فیله مرغ استریپس، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه، سس سفید
52,500 تومان
47,250 تومان
ساندویچ هات داگ ساده
42,500 تومان
38,250 تومان
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
52,500 تومان
47,250 تومان
ساندویچ کوکتل چیکو ساده
کوکتل چیکو، گوجه گیلاسی، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
42,500 تومان
38,250 تومان
ساندویچ کوکتل چیکو با قارچ و پنیر
کوکتل چیکو، گوجه گیلاسی، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، قارچ و پنیر
52,500 تومان
47,250 تومان
ساندویچ ژیگو
ژامبون گوشت و مرغ، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
42,500 تومان
38,250 تومان

پنه آلفردو گوشت
پاستا با گوشت تکه ای، پنیر، سس آلفردو، ادویه مخصوص
65,000 تومان
58,500 تومان
پنه آلفردو مرغ
پاستا با فیله مرغ تکه ای همراه با بروکلی، پنیر، سس آلفردو، ادویه مخصوص
55,000 تومان
49,500 تومان
پاستا عربیتا
پاستا، میگو تفت داده شده با سس مخصوص آلفردو و پنیر پارمسان، جعفری خرد شده
75,000 تومان
67,500 تومان
فتوچینی
راویولی، فیله مرغ تکه ای، اسفناج، پنیر پیتزا، ادویه مخصوص، سس خامه
55,000 تومان
49,500 تومان

سوپ مخصوص اقبالی
جو، قارچ، مرغ، شیر، فلفل دلمه
8,000 تومان
7,200 تومان
قارچ سوخاری
30,000 تومان
27,000 تومان
نان سیر مخصوص
نان باگت، سیر و کره، اسفناج، پنیر پیتزا
25,000 تومان
22,500 تومان
پای سیب زمینی
سیب زمینی، ژامبون، پنیر، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای
35,000 تومان
31,500 تومان
سیب زمینی سرخ شده با روکش پنیر گودا و پیاز داغ
30,000 تومان
27,000 تومان
سیب زمینی سرخ شده
16,000 تومان
14,400 تومان
سیب زمینی با پنیر
30,000 تومان
27,000 تومان
چیپس و پنیر
25,000 تومان
22,500 تومان
زیتون پرورده اعلاء
12,500 تومان
11,250 تومان

سالاد مخصوص اقبالی دو نفره
کاهو، جوانه گندم، گوجه گیلاسی، خیار، ذرت، نخود، لوبیا چیتی، لبو، هویج، کلم براکلی، قارچ، کلم سفید، کلم قرمز، زیتون
23,500 تومان
21,150 تومان
سالاد مخصوص اقبالی دو نفره رژیمی
کاهو، جوانه گندم، گوجه گیلاسی، خیار، ذرت، نخود، لوبیا چیتی، لبو، هویج، کلم براکلی، قارچ، کلم سفید، کلم قرمز، زیتون ،روغن زیتون،سرکه بالزامیک، ادویه مخصوص
29,000 تومان
26,100 تومان
سالاد کلم
کلم سفید، هویج، ذرت، کشمش، سس مخصوص
10,000 تومان
9,000 تومان
سالاد سزار
کاهو.نان سیر. فیله مرغ.زیتون.پنیرپارمسان
35,000 تومان
31,500 تومان
سالاد سزار رژیمی
کاهو.نان سیر. فیله مرغ.زیتون.پنیرپارمسان،روغن زیتون، سرکه بالزامیک ،ادویه مخصوص
40,000 تومان
36,000 تومان
سالاد یونانی اقبالی
کاهو پیچ،پنیرفتا،گوجه گیلاسی،خیار،فلفل دلمه ای،پیاز،زیتون،سرکه بالزامیک،روغن زیتون،آبلیمو و خردل،ادویه مخصوص یونانی
23,500 تومان
21,150 تومان
سالاد یونانی اقبالی رژیمی
روغن زیتون ، سرکه بالزامیک.کاهو پیچ،پنیرفتا،گوجه گیلاسی،خیار،فلفل دلمه ای،پیاز،زیتون،سرکه بالزامیک،روغن زیتون،آبلیمو و خردل،ادویه مخصوص یونانی
26,500 تومان
23,850 تومان

نوشابه قوطی
6,500 تومان
5,850 تومان
موهیتو
9,500 تومان
8,550 تومان
آب پرتقال اورنجینا
6,000 تومان
5,400 تومان
دوغ محلی اقبالی
8,500 تومان
7,650 تومان
دلستر خانواده
11,500 تومان
10,350 تومان
بلوبری
6,000 تومان
5,400 تومان
آب معدنی
3,000 تومان
2,700 تومان
نوشابه خانواده
11,000 تومان
9,900 تومان
دوغ خانواده
13,000 تومان
11,700 تومان
دلستر لیمو
7,500 تومان
6,750 تومان
دلستر تلخ
7,500 تومان
6,750 تومان
دلستر هلو
7,500 تومان
6,750 تومان
دلستر استوایی
7,500 تومان
6,750 تومان
لیموناد شیشه ای
6,000 تومان
5,400 تومان