خانه سبزی زیتون

خیابان سونا ساحل رو به روی شیرینی ارکیدپیاز سرخ شده 200گرم
16,000 تومان
پیاز سرخ شده 500گرم
38,000 تومان
سبزی قورمه سرخ شده 400گرم
19,000 تومان
سبزی قورمه سرخ شده 500گرم
22,000 تومان
سیر سرخ شده 100گرم
15,000 تومان
سبزی کوکویی خورد شده 500گرم
7,000 تومان
سبزی آش خورد شده 500گرم
7,000 تومان
سبزی خورشتی خورد شده 500گرم
7,000 تومان
رشته آشی محلی 500گرم
6,500 تومان
رشته پلویی محلی 500گرم
6,500 تومان
ذرت کنسروی 200گرم
15,000 تومان
نخود فرنگی کنسروی 220گرم
15,000 تومان
دارچین کوبیده 70گرم
5,000 تومان
سماق 65گرم
5,000 تومان
هل کوبیده 25گرم
10,000 تومان
تخم شربتی 220گرم
7,000 تومان
نعنای خشک شده 115گرم
10,000 تومان
شوید خشک شده 100گرم
10,000 تومان
آبغوره محلی 1/5لیتری
16,000 تومان
فلفل سیاه 80گرم
8,000 تومان
زردچوبه 155گرم
8,000 تومان
باقالی کشاورزی 200گرم
12,000 تومان
زیتون شکسته 500گرم
13,000 تومان
زیتون کنسروی 500گرم
16,000 تومان
باقالی سبز 500گرم
35,000 تومان
گل گاو زبان 20گرم
7,000 تومان