شیرین عسل (سوپرمارکت هانی)

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
08:00تا14:00
18:00تا22:00

چهارراه بنیاد ابتدای خیابان حیدریکیک سی سی
5,000 تومان