آقای کوفته

اکنون تعطیل است


(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوینکوفته اصیل تبریزی( ۲نفره)
(گوشت گرم بدون چربی،برنج،لپه،تخم مرغ،البالو،گردو)+نان و ترشی
120,000 تومان
108,000 تومان
کوفته اصیل تبریزی( ۲نفره)
(گوشت گرم بدون چربی،برنج،لپه،تخم مرغ،البالو،گردو)+نان و ترشی
120,000 تومان
108,000 تومان
کوفته اصیل تبریزی مخصوص(۴نفره)
(گوشت گرم بدون چربی،برنج،لپه،تخم مرغ،البالو،گردو)+نان و ترشی
190,000 تومان
171,000 تومان
کوفته اصیل تبریزی ویژه (۵نفره)
(گوشت گرم بدون چربی،برنج،لپه،تخم مرغ،البالو،گردو)نان و ترشی
280,000 تومان
252,000 تومان