شیرین کام

(7 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین، خیابان عارف،شهید چمرانشیرینی نان پنجره ای
یک بسته (حدود 80 عدد)
14,500 تومان
13,485 تومان