امیر بروستد

خیابان ملاصدرا نبش تقاطع صنایع دستیجوجه بروستد سینه یک چهارم
19,250 تومان
سوپ
2,500 تومان
جوجه بروستد ران یک چهارم
19,250 تومان
جوجه بروستد ران یک دوم
38,500 تومان
جوجه بروستد سینه یک دوم
38,500 تومان
جوجه بروستد سینه یک چهارم
19,250 تومان
جوجه بروستد ران یک چهارم
19,250 تومان

سوپ
2,500 تومان
زیتون پرورده
3,000 تومان
سالاد فصل
6,000 تومان
سیب زمینی سرخ کرده
9,000 تومان

نوشابه قوطی
3,000 تومان
نوشابه شیشه ای
2,000 تومان
آب معدنی کوچک
1,200 تومان
دلستر قوطی
3,500 تومان
نوشابه خانواده
4,500 تومان
دلستر خانواده
4,500 تومان
دوغ لیوانی
1,500 تومان
آبمیوه گازدار قوطی
4,000 تومان
آبمیوه گازدار خانواده
5,000 تومان