امیر بروستد

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان ملاصدرا نبش تقاطع صنایع دستیسوپ
2,375 تومان
جوجه بروستد سینه یک چهارم
17,575 تومان
جوجه بروستد ران یک چهارم
17,575 تومان
جوجه بروستد ران یک دوم
35,150 تومان
جوجه بروستد سینه یک دوم
35,150 تومان
جوجه بروستد سینه یک چهارم
17,575 تومان
جوجه بروستد ران یک چهارم
17,575 تومان

سوپ
2,375 تومان
زیتون پرورده
3,800 تومان
سالاد فصل
5,700 تومان
سیب زمینی سرخ کرده
9,500 تومان

نوشابه قوطی
2,850 تومان
نوشابه شیشه ای
1,900 تومان
آب معدنی کوچک
1,140 تومان
دلستر قوطی
3,325 تومان
نوشابه خانواده
4,750 تومان
دلستر خانواده
4,275 تومان
دوغ لیوانی
1,425 تومان
آبمیوه گازدار قوطی
3,800 تومان
آبمیوه گازدار خانواده
4,750 تومان