سوپر گوشت سناتور


( خرید بالای 1,000,000 تومان هزینه ارسال رایگان )

خیابان بلوار سعادت رو به روی اتومبیل مرکزیچرخ کرده مخلوط یک کیلویی
240,000 تومان
مغز ران گوساله یک کیلو
260,000 تومان
مغز ران گوساله نیم کیلو
130,000 تومان
ماهیچه گوساله یک کیلو
260,000 تومان
ماهیچه گوساله نیم کیلو
130,000 تومان
قلوه گاه گوساله یک کیلو
180,000 تومان
قلوه گاه گوساله نیم کیلو
90,000 تومان
مغز راسته گوساله یک کیلو
300,000 تومان
مغز راسته گوساله نیم کیلویی
150,000 تومان
فیله گوساله یک کیلویی
350,000 تومان
فیله گوساله نیم کیلویی
180,000 تومان
گوشت چرخکرده گوساله یک کیلویی
240,000 تومان
گوشت چرخکرده گوساله نیم کیلویی
120,000 تومان
چرخ کرده مخلوط یک کیلویی
240,000 تومان

گوشت گوسفندی ران و سردست یک کیلو
260,000 تومان
قلوه گاه گوسفندی یک کیلو
170,000 تومان
قلوه گاه گوسفندی نیم کیلو
90,000 تومان
گردن گوسفندی یک کیلو
220,000 تومان
گردن گوسفندی نیم کیلو
110,000 تومان
راسته گوسفندی یک کیلو
210,000 تومان
راسته گوسفندی نیم کیلو
110,000 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی یک کیلو
240,000 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی نیم کیلو
120,000 تومان