آشکده میرزا

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خ ملاصدرا بین اندیشه 13 و 15سوپ جو کیلویی
همه روزه
20,000 تومان
19,000 تومان
آش رشته کیلویی
همه روزه
20,000 تومان
19,000 تومان
سوپ جو پرسی
همه روزه
10,000 تومان
9,500 تومان
آش دندونی کیلویی
همه روزه
30,000 تومان
28,500 تومان
آش امام یک کیلویی
شنبه دوشنبه ، چهارشنبه ، جمعه
30,000 تومان
28,500 تومان
ناموجود
آش امام پرسی
شنبه دوشنبه ، چهارشنبه ، جمعه
15,000 تومان
14,250 تومان
ناموجود
آش دندونی پرسی
همه روزه
15,000 تومان
14,250 تومان
آش دندونی کیلویی
همه روزه
30,000 تومان
28,500 تومان
آش رشته پرسی
همه روزه
10,000 تومان
9,500 تومان
آش رشته کیلویی
همه روزه
20,000 تومان
19,000 تومان
آش دوغ پرسی
همه روزه
10,000 تومان
9,500 تومان
آش دوغ یک کیلویی
همه روزه
20,000 تومان
19,000 تومان

سوپ جو کیلویی
همه روزه
20,000 تومان
19,000 تومان
سوپ جو پرسی
همه روزه
10,000 تومان
9,500 تومان

کشک بادمجان
همه روزه
20,000 تومان
19,000 تومان
میرزا قاسمی
همه روزه
20,000 تومان
19,000 تومان
دلمه-برگ مو
شنبه،دوشنبه،چهارشنبه،جمعه
20,000 تومان
19,000 تومان
ناموجود
دیماج
15,000 تومان
14,250 تومان
کوفته تبریزی
یکشنبه ، سه شنبه، پنجشنبه
20,000 تومان
19,000 تومان

شله زرد
همه روزه
15,000 تومان
14,250 تومان
شیر برنج
8,000 تومان
7,600 تومان
فرنی
8,000 تومان
7,600 تومان
حلوا شکر
10,000 تومان
9,500 تومان

آب معدنی کوچک
2,000 تومان
1,900 تومان
نوشابه تک نفره
5,000 تومان
4,750 تومان