آشکده میرزا

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین خیابان ملاصدرا نبش اندیشه هفتمآش رشته کیلویی
همه روزه
12,000 تومان
11,400 تومان
آش رشته پرسی
همه روزه
7,000 تومان
6,650 تومان
آش دندونی کیلویی
همه روزه
15,000 تومان
14,250 تومان
آش امام پرسی
شنبه دوشنبه ، چهارشنبه ، جمعه
8,000 تومان
7,600 تومان
ناموجود
آش امام یک کیلویی
شنبه دوشنبه ، چهارشنبه ، جمعه
15,000 تومان
14,250 تومان
ناموجود
آش دندونی پرسی
همه روزه
8,000 تومان
7,600 تومان
آش دندونی کیلویی
همه روزه
15,000 تومان
14,250 تومان
آش رشته پرسی
همه روزه
7,000 تومان
6,650 تومان
آش رشته کیلویی
همه روزه
12,000 تومان
11,400 تومان
آش دوغ پرسی
همه روزه
7,000 تومان
6,650 تومان
آش دوغ یک کیلویی
همه روزه
12,000 تومان
11,400 تومان
آش شله قلمکار پرسی
یکشنبه ، سه شنبه پنجشنبه
8,000 تومان
7,600 تومان
آش شله قلمکار یک کیلویی
یکشنبه ، سه شنبه پنجشنبه
15,000 تومان
14,250 تومان

سوپ شیر و قارچ پرسی
یکشنبه ، سه شنبه پنجشنبه
7,000 تومان
6,650 تومان
سوپ شیر و قارچ کیلویی
یکشنبه ، سه شنبه پنجشنبه
12,000 تومان
11,400 تومان
سوپ جو کیلویی
همه روزه
10,000 تومان
9,500 تومان
سوپ جو پرسی
همه روزه
6,000 تومان
5,700 تومان

کشک بادمجان
همه روزه
10,000 تومان
9,500 تومان
میرزا قاسمی
همه روزه
10,000 تومان
9,500 تومان
میکس کشک بادمجان و میرزا قاسمی
20,000 تومان
19,000 تومان
دلمه-برگ مو
شنبه،دوشنبه،چهارشنبه،جمعه
10,000 تومان
9,500 تومان
ناموجود
دیماج
10,000 تومان
9,500 تومان
کوفته تبریزی
یکشنبه ، سه شنبه، پنجشنبه
10,000 تومان
9,500 تومان

شله زرد
همه روزه
10,000 تومان
9,500 تومان

آب معدنی کوچک
2,000 تومان
1,900 تومان
دوغ آبعلی
3,000 تومان
2,850 تومان
نوشابه شیشه ای
3,000 تومان
2,850 تومان