کترینگ برنا

(15 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خ نوروزیان بین کوچه 36 و 38خوراک کوبیده دو سیخ
65,000 تومان
55,250 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص برنا
82,000 تومان
69,700 تومان
چلو جوجه کباب
75,000 تومان
63,750 تومان
چلو قیمه نثار
80,000 تومان
68,000 تومان
چلو کوبیده (دو سیخ)
80,000 تومان
68,000 تومان
چلو بختیاری
100,000 تومان
85,000 تومان
چلو جوجه کباب
75,000 تومان
63,750 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص برنا
82,000 تومان
69,700 تومان
چلو کوبیده (دو سیخ)
80,000 تومان
68,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
60,000 تومان
51,000 تومان
خوراک جوجه کباب
60,000 تومان
51,000 تومان
خوراک کوبیده دو سیخ
65,000 تومان
55,250 تومان
چلو قیمه نثار
80,000 تومان
68,000 تومان
چلو کباب شف
95,000 تومان
80,750 تومان
هر پرس برنج ایرانی
19,000 تومان
16,150 تومان
چلو کباب برگ
145,000 تومان
123,250 تومان
چلو کباب وزیری
95,000 تومان
80,750 تومان
سالاد فصل
10,000 تومان
8,500 تومان

دلستر قوطی لیمو
11,550 تومان
9,818 تومان
دلستر قوطی استوایی
11,550 تومان
9,818 تومان
دلستر قوطی هلو
9,500 تومان
8,075 تومان
دوغ لیوانی
3,000 تومان
2,550 تومان
نوشابه قوطی مشکی
8,400 تومان
7,140 تومان
نوشابه قوطی نارنجی
8,400 تومان
7,140 تومان
سون آپ قوطی
7,700 تومان
6,545 تومان
نوشابه خانواده
14,800 تومان
12,580 تومان
آب معدنی بزرگ
5,900 تومان
5,015 تومان
دوغ خانواده
14,200 تومان
12,070 تومان
دلستر خانواده
16,500 تومان
14,025 تومان